Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda VII. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. AI. AGII. AGIII. AGIV. AGMŠ MMŠ V
Triedny učiteľ: Mgr. Alena Hujíková
Zástupca: Mgr. Lucia Hrkútová
Učebňa: Trieda 7. A
Odbor: základná škola 2. stupeń
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Karin Begičevičová
2    Daniela Danišová
3    Andrea Gažúrová
4    Dávid Holienčik
5    Šimon Janišík
6    Thomas Kasman
8    Anna Maxová
9    Andrej Meliš
10    Michal Mišút
11    Vanesa Múčková
13    Jakub Novisedlák
14    Daniel Adrián Pudiš
15    Vanesa Remeková
16    Karolína Saganová
17    Mário Sliviak
18    Vanesa Synáková
20    Viktória Taračová
22    Samuel Zavadzan
23    Petronela Žiaková
24    Maximo Ďurana
25    Michal Olbert
26    Anna Strašíková
27    Martin Pataky
28    Dominik Všetička
29    Vanesa Mestická
30    David Stareček

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020