Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda V. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. AI. AGII. AGIII. AGIV. AGMŠ MMŠ V
Triedny učiteľ: Mgr. Dominik Hriník
Zástupca: Mgr. Lucia Pudišová
Učebňa: Trieda 5. A
Odbor: základná škola 2. stupeń
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Štefan Agafonov
2    Dušan Bielik
3    Viktória Cicuová
4    Vladyslav Dolianovskyi
5    Martin Frič
6    Štefan Hronský
7    Karolína Jancová
8    Yoel Jang
10    Tomáš Káčerik
11    Katarína Káčeríková
12    Eliška Kozáčková
13    Laura Lakatošová
14    Marek Mestický
15    Andrej Milo
16    Matej Ondrejčík
17    Angelika Paverová
18    Lara Piková
19    Ema Rolčeková
21    Dušan Santai
22    Jakub Schneider
23    Yasmina Stráňavová
24    Veronika Trúchla
25    Peter Trúchly
26    Nikola Žáková

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020