Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda IV. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVII. BVIII. AIX, AI. AGII. AGIII. AGIV. AG
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Kučerová
Zástupca: PaedDr. Mária Turianová
Učebňa: Trieda 4. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Štefan Agafonov
2    Martin Frič
4    Štefan Hronský
6    Zora Kacianová
7    Tomáš Káčerik
8    Eliška Kozáčková
9    Andrej Milo
11    Matej Ondrejčík
12    Lara Piková
13    Ema Rolčeková
14    Sarah Safončíková
15    Jakub Schneider
17    Viktória Cicuová
18    Nikola Žáková
19    Dušan Bielik
20    Karolína Jancová
21    Yoel Jang
22    Yasmina Stráňavová
23    Veronika Trúchla
24    Peter Trúchly

© aScAgenda 2019.0.1173 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2019