Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Zoznam tried › Trieda III. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BII. AIII. AIV. AV. AVI. AVII. AVIII. AIX. AI. AGII. AGIII. AGIV. AGMŠ MMŠ V
Triedny učiteľ: Mgr. Gabriela Kučerová
Zástupca: PaedDr. Mária Turianová
Učebňa: Trieda 3. A
Odbor: základná škola 1. stupeň
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alica Figuli
2    Erika Gažúrová
3    Chiara Mária Chudinová
4    Juraj Kačerík
5    Zita Kolembusová
6    Šimon Kováč
7    Oliver Kozinka
8    Ján Lašút
9    Ľubica Milová
10    Nathan Park
11    Michal Remek
12    Šimon Schneider
13    Samuel Smeták
14    Ryan Svoboda
15    Timea Tomašcová
16    Ivan Uhrín
17    Nina Mahútová
18    Adrián Bajtoš
19    Ján Šeliga
20    Sofia Mozsiová
24    Nela Starečková
25    Marko Muráň
26    Klára Lakatošová
27    Kamila Paverová

© aScAgenda 2020.0.1204 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.05.2020