• Profil školy

     • Adopcia na diaľku

     •  

      Adopcia afrických detí 2020/2021

      V Ugande stále neprebieha prezenčná výučba detí. Združenie HIA, ktoré nám poskytuje všetky potrebné  informácie o našich 2 adoptovaných deťoch sa im snaží vyjsť v ústrety aspoň ich návštevou a zabezpečením základných potrieb ako je kukurica, hygienické a zdravotné prostriedky.

      Nám pandémia tiež situáciu komplikuje a nie je možné vyvíjať všetky benefičné aktivity, na ktoré sme si už aj zvykli a tešili sa na ne.  Celkové náklady na tento školský rok však budú určite menšie ako pri bežnej výučbe a pobyte detí v stredisku. Preto môžeme dať zatiaľ do pozornosti centíkovú burzu, ktorá sa otvorí pri najbližšom uvoľnení opatrení a jej výťažok pôjde práve na spomínané znížené výdavky pre Elizabeth a Denisa  v tomto školskom roku.

      O aktuálnych informáciách Vás budeme priebežne informovať.

      Alena Rybárová

       

      Adopcia afrických detí - 2019/2020

      Elizabeth a Denis sú naše 2 adoptované deti z Ugandy, ktorých štúdium podporujeme už tretí rok cez občianske združenie HIA.

      Tento školský rok pandémia COVID- 19 neobišla ani Ugandu, na začiatku pandémie došlo v Ugande k úplnému lockdownu, postupne sa opatrenia mierne uvoľňovali, stále však pretrvávajú mnohé obmedzenia, medzi ktoré patria i uzavreté školy.

      Deti boli teda v marci poslané domov, avšak HIA pre ne pripravila špeciálne balíky, ktoré okrem potravín a hygienických potrieb obsahovali tiež individuálne edukačné materiály, aby sa tak mohli aspoň pokúsiť vzdelávať aj doma a zároveň sledujú ich liečbu HIV vírusu.

      Na 1 školský rok zahŕňajúci 3 semestre pre dieťa je potrebné vyzbierať 540€, spolu pre 2 deti to je teda suma 1080€. 

      Z našich školských aktivít sa nám to i tento rok podarilo:

      KOLÁČE GYM 371,33€

      KOLÁČE ZŠ 370,22€

      Centíková burza   98,78€

      iné   55,67€

      ______________________________

      Spolu: 996€

      Darca:   84€

      _____________________________________

      Celkom: 1080€

       

      Úprimná veľká vďaka všetkým!

       

      Alena Rybárová

       

      Bližšie informácie o aktuálnych informáciách našich adoptovaných detí nájde po kliknutí na ich meno

      Eburu Denis

      Elizabeth Namubiru

       

      Adopcia afrických detí - 2016/2017

      "Daj človeku rybu - nasýtiš ho dnes. Nauč ho chytať ryby - dáš mu živobytie."

      Spojená škola Kráľovnej pokoja už desať rokov pomáha študovať deťom v ďalekej Afrike. V decembri tohto roku vďaka našej podpore ukončil strednú školu Clinton, minulé roky to boli Angeline a Benedeta. Veríme, že sme im veľmi pomohli na ceste dospievania a dali im reálnu šancu na lepší život.  

      Tento rok sme sa rozhodli podporiť ďalšie dve africké deti. V spolupráci s občianskym združením HIA (Health Initiatives Association o. z.), ktorej cieľom je pomoc - tým, ktorí to najviac potrebujú - opusteným deťom, sirotám, hladujúcim, ľudom trpiacim HIV/AIDS infekciou, onkologickým pacientom... Táto organizácia prevádzkuje  detskú HIV/AIDS kliniku Jána Pavla II. v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Buikwe v Ugande a v rámci sociálneho programu podporuje vzdelávanie detí. Teda ide o rozsiahlejší program zdravotnej, sociálnej aj komunitnej pomoci. Našim deťom zabezpečujeme internát, stravu, školné, učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu.

      Nejde o veľké financie, no sme presvedčení, že aj malá pomoc z nášho pohľadu môže zmeniť životy detí, ktoré sa narodili do omnoho ťažších podmienok ako naše deti. Navyše sme presvedčení, že zapájaním sa do týchto projektov budujeme v našich deťoch solidaritu, ochotu podeliť sa a niečo obetovať pre druhých.

      Sme veľmi radi, že do tohto projektu sa zapája celá škola rôznymi spôsobmi:  priamym príspevkom pedagógov aj žiakov, burzou kníh, šk. potrieb a iných drobností, výťažkom zo školského zberu papiera a tento rok špeciálne veľmi aktívne sa každá trieda zapojila do súťaže v pečení a predávaní domácich koláčikov - Napeč, predaj, pomôž! 

      Študenti každej triedy vo svoj určený deň priniesli do školy napečené dobroty a počas prestávok vo vyučovaní ich predávali po celej škole – medzi spolužiakmi v triedach, ale aj v zborovni učiteľom či všetkým správnym zamestnancom školy. Počas tejto akcie sme zaznamenali skvelé predajné nápady: kúp si jeden koláč a druhý máš za 10 centov, kúp si tri pagáčiky a štvrtý máš zadarmo, ku koncu dňa 50% zľavové akcie, či ku koncu týždňa, keď už boli všetci z koláčov presladení, prišli najstarší študenti so skvelým nápadom: očistené ovocie napichané na špajli, či predaj sušených jabĺk. Výťažok z takto „zarobených“ peňazí bude použitý pre nami adoptované deti v Afrike. Motiváciou pre zapojenie sa do súťaže okrem ochoty pomôcť našim kamarátom v Afrike, bola aj hlavná cena: celý deň v škole bez vyučovania, pričom náplň dňa si majú žiaci možnosť zvoliť sami: spoločné pozeranie filmu, hranie spoločenských hier, spoločné posedenie a budovanie vzťahov... Motivácia bola zrejme silná, pretože vysoká angažovanosť každej triedy, skvelé nápady predaja, vzájomná koordinácia a plánovanie a spoločný cieľ vyniesli takmer 600€! Hlavnú cenu z tried gymnázia Kráľovnej pokoja získala III.AG a z tried Základnej školy sv. Cyrila a Metoda získala IX.A. GRATULUJEME! A za naše deti v Afrike všetkým zapojeným zo srdca ĎAKUJEME!!! Fotografie z tejto akcie nájdete v sekcii "Fotoalbum".

      Mgr. Katarína Filipová

       

      Bližšie informácie o adoptovaných deťoch nájde po kliknutí na ich meno

      Eburu Denis

      Elizabeth Namubiru

       

      Adopcia afrických detí - 2015/2016

      Spojená škola Kráľovnej pokoja sa pravidelne v spolupráci s Humanistickým centrom NAROVINU, o.s. zapája do Projektu pomoci na diaľku Adopcia afrických detí.

      Ide o pomoc deťom, ktoré žijú v podmienkach úplnej chudoby. Cieľom je predovšetkým sprostredkovať prístup k vzdelaniu: adoptívna "rodina", platí dieťaťu školné, všetky učebné pomôcky a povinnú školskú uniformu. Posielaním finančnej čiastky na tieto výdavky mu tak pomôže dosiahnuť aspoň minimum životných podmienok, aké majú ostatné deti inde na svete. „Adoptívna rodina“ je pravidelne prostredníctvom vysvedčení informovaná o tom, ako sa dieťaťu v škole darí, môžu si vymieňať fotografie, dopisovať si.

      Sme veľmi radi, že mnohí z našich žiakov, študentov, ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy sa rozhodli zapojiť do tohto projektu.

      Bližšie informácie o aktuálnych aktivitách:

       

      Stručné charakteristiky osudov našich adoptovaných detí:

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie