• Základná škola

     • Uskutočnené akcie a úspechy

     •  

      2022/2023

       

      Výsledky školského kola biologickej olympiády

      Dňa 12.1.2023 sa uskutočnilo online školské kolo biologickej olympiády ZŠ. V kategórii C súťažilo päť žiakov, všetci boli úspečnými riešiteľmi.

      Kategória C (8. -  9. ročník) 

      1. Sofia Horníčková

      2. Veronika Trúchla

      3. Laura Lakatošová

      Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili ďakujem, blahoželám úspešným riešiteľom a postupujúcej prajem veľa úspechov v okresnom kole.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

       

      Maratón prevencií Šikany a kyberšikany je za nami!

      V celom týždni od 09.01.2023 do 13.01.2023 absolvovali naši žiaci 5., 6., 7., 8. a 9. ročníka zážitkové formy preventívnych stretnutí zameraných na problematiku šikanovania a kyberšikanovania. Pod vedením odborníkov z Oddelenia prevencie, životného prostredia a správy Mestskej polície Žilina a študentmi  Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity sa naši žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o danej problematike. Žiakov problematika veľmi zaujala a do diskusie sa aktívne zapájali. Zistili aké správanie je prijateľné, aké nie a aké je trestne stíhateľné. Zistili akým spôsobom možno zaistiť dôkazy, kde vyhľadať pomoc i to ako si zabezpečiť svoje účty na sociálnych sieťach a eliminovať tak riziko stať sa obeťou nepríjemných útokov. S prevenciami nekončíme, vo februári pokračujeme... už teraz sa tešíme J

      Aj takéto stretnutia je možné zrealizovať, vďaka podpore Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

      Fotoalbum z akcie 

      PhDr. Zuzana Brňaková, sociálny pedagóg

       

      Kreatívny adventný deň u štvrtákov

      Utorok 20.12.22 si štvrtáci pripomenuli a vyskúšali vianočné tradície. Trieda sa premenila na vianočnú dielničku – maľovali medovníčky, robili sviečky zo včelích voskových plátov. Atmosféru im spríjemňovala vianočná hudba, pozreli si peknú rozprávku a obdarili sa darčekmi, ktoré museli vytvoriť. Na záver modlitbou pri stromčeku poďakovali za spoločné chvíle.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Gabriela Kučerová

      Pytagoriáda 2022/2023 – vyhodnotenie školského kola

      V dňoch 7. a 8. decembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda na 1. stupni aj na 2. stupni prezenčne – počítali sme v škole.

       

      Mená a výsledky úspešných riešiteľov 1. stupňa ZŠ:

      Schneiderová Ester 4.A 21 bodov

      Kačerík Marek 4.A 21 bodov

      Káčerík Matej 4.A 20 bodov

      Ondrišíková Barbora 4.A 20 bodov

       

      Mená a výsledky úspešných riešiteľov 2. stupňa ZŠ:

      Lakatošová Klára 6.A 18 bodov

      Káčerík Tomáš 8.A 18 bodov

      Lakatošová Laura 8.A 13 bodov

       

      Úspešní riešitelia sa v marci 2023 zúčastnia okresného kola Pytagoriády.

      Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

      Mgr. Gabriela Kučerová a Mgr. Zuzana Michaľaková

       

       

      Výsledky školského kola geografickej olympiády ZŠ

      Dňa 23.11. 2022 sa uskutočnilo online školské kolo geografickej olympiády ZŠ. Výsledky podľa kategórií:

      Kategória G ( 5. ročník )

      1. Tomáš Pudiš

      2. Ján Maxa

      3. Karolína Chovancová

      Kategória F ( 6. – 7. ročník )

      1. Klára Lakatošová

      2. Kamila Paverová

      3. Oliver Kozinka

      Kategória E ( 8. – 9. ročník )

      1. Laura Lakatošová

      2. Veronika Trúchla

      3. Lara Piková

      Všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili ďakujem , blahoželám úspešným riešiteľom a postupujúcim prajem veľa úspechov v okresnom kole.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Štvrtáci zo ZŠ na DOD na gymnáziu

      Dňa 24.11.2022 sa na Gymnáziu KAPA uskutočnil DOD. V rámci medzi predmetových vzťahov PDA i SJL a spolupráce žiakov ZŠ a GYM využili túto akciu štvrtáci ako príležitosť na sledovanie prezentácie zaujímavých chemických pokusov žiakmi gymnázia v spolupráci s p. učiteľkou Bibiánou Holíkovou, nakoľko materiály a pomôcky sú finančne náročné. S nadšením sledovali pokusy a prejavili i odvahu, keď sa bez strachu prihlásili na vyskúšanie si niektorých, čím ukázali aj cestu nesmelým deviatakom. Žiaci boli takí nadšení, že chceli by mať čo najskôr predmet chémia. A to bolo aj cieľom akcie: vyvolať u žiakov záujem o učenie sa. Ďakujeme.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Kučerová G.

       

      Dopravné ihrisko 

      24. októbra si  žiaci 2. ročníka splnili ďalšiu naplánovanú akciu. Pekné počasie v mesiaci október sme využili na návštevu dopravného ihriska na Vlčincoch, kde si žiaci  vyskúšali pravidlá cestnej premávky nielen teoreticky ale aj prakticky. Svoje zručnosti preukázali v jazde na kolobežke ako aj  v jazde na bicykli.  Naspäť sme sa vrátili po Hlbokej ceste, kde sme mali možnosť prakticky vyskúšať dopravné značenie na ceste a to chodník pre  cyklistov a chodník  pre  chodcov.

      Fotoalbum z akcie

      soc. pedagogička p.  Brňaková a tr. učiteľka Fujaková

       

      Informatická súťaž iBobor

      Žiaci ZŠ a GYM sa v týždni 7.11 až 11.11.2022 zúčastnili celoslovenskej online informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Súťaže sa mohli zúčastniť žiaci od 2. ročníka až po žiakov maturitného ročníka. 

      Zo všetkých zúčastnených za gymnázium sa úspešne umiestnilo 5 žiakov:
      Lujza Valúchová (II.AG, percentil 92,02), 
      Mária Kľučková (II.AG, percentil 92,02), 
      Eliška Majdanová (II.AG, percentil 80,69), 
      Andrej Lukáčik (III.AG, percentil 94,51), 
      Andrej Leitner (IV.AG, percentil 96,37).

      Gratulujeme našim úspešným riešiteľom a tešíme sa na ďalšie úspechy.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Monika Babišová

       

      Deň dobrosrdečnosti v 4.A 

      ,,Šťastie prichádza zvnútra, z toho, čo človek cíti sám v sebe. Paolo Coelho

      V pondelok 14.11.2022 si štvrtáci pripomenuli medzinárodný Deň dobrosrdečnosti, ktorý bol v nedeľu 13.11. Po úvodnej diskusii o tomto dni pracovali na rôznych aktivitách samostatne, vo dvojiciach i v skupinách. Plnili rôzne matematické úlohy i úlohy zo SJL. Tiež si každý žiak si stanovil svoj cieľ, komu by mohol pomôcť a kto by to potreboval. Po príjemne strávenom vyučovaní si uvedomili dôležitosť láskavosti, ochoty, dobrosrdečnosti, všímavosti a mnoho iných vlastností.

      Fotoalbum z akcie 

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Preventívny program "Ako sa chrániť"

      Prevencia je jedna z najúčinnejších metód akým môžeme deti ochrániť alebo ich naučiť správne reagovať na ohrozujúcu situáciu.  Preto sa aj naši piataci 7.11.2022 zapojili do preventívneho programu „AKO SA CHRÁNIŤ“, ktoré realizovali špecializovane vyškolené odborníčky z Poradenského centra Náruč v Žiline. 

      Preventívny program „AKO SA CHRÁNIŤ“ (pred násilím) je obsahovo zameraný na vekovú kategóriu žiakov 5. a 6. ročníka ZŠ, zahŕňa jedno 2-hodinové stretnutie.

      Ťažiskovú metódu stretnutia tvorili prvky tvorivej práce obohatené o diskusiu a interaktívne hry zamerané na odbúranie napätia, navodenie atmosféry pohody a dôvery.

      Prostredníctvom diskusie, skupinovej práce a praktických cvičení sa žiaci naučili ako rozpoznať násilie a ako naňho zareagovať tak, aby ochránili seba alebo svojho kamaráta.

      Žiaci so záujmom počúvali, reagovali, pracovali a pripravii veľa zaujímavých a podnetných riešení..

       

      PhDr. Zuzana Brňaková

      sociálny pedagóg

       

      Noc v škole 

      Dňa 27.10. strávilo 19 žiakov 2.A noc v škole. Motiváciou nám bola téma ekológia a naším vzorom sv. František z Assisi patrón ekológov a ochrancov životného prostredia. Symbolicky sme na seba prehodili plachtu a opásali sme sa , čím sme chceli reprezentovať Františkovu skromnosť a chudobu.
      Deti sa aktívne, zábavnou formou dozvedali o zachovaní životného prostredia a o jeho ochrane. Po tme sme vonku sledovali život zvierat. Počas celého večera sa ozýval radostný smiech a dobrá nálada. Vydarený večer sme zakončili pizzou a diskotékou. Po hygiene a modlitbe sa deti uložili do postieľok a prekvapili nás svojou pripravenosťou a odhodlanosťou prespať celú noc.
      Na záver sa chcem poďakovať p. školníkovi Jankovi, že nám pripravil triedu a všetkým rodičom, že deti zodpovedne pripravili. Dvom mamičkám, ktoré nám upiekli bábovku a jablkový koláčik patrí veľká vďaka.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Sarah Štefanková, Mgr. Monika Babišová a tr. uč. Jarmila Fujaková

       

      Svetový deň výživy

      16. októbra si pripomíname Svetový deň zdravej výživy, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. V jeseni sa často zamýšľame nad pohybom, zdravým stravovaním a nad významom vitamínov.

      V škole sme sa preto rozhodli urobiť deň zdravej výživy. Uskutočnil sa 14. 10. 2022 pre náš prvý stupeň základnej školy. Tento deň sme si pripravili my maturanti z biológie. Bola možnosť sa s nami porozprávať o význame ovocia a zeleniny, o mliečnych výrobkoch, čajoch a taktiež sme si aj zacvičili. Žiakov čakalo množstvo stánkov a aktivít. Deti sa priučili o zdravom životnom štýle zábavnou a hravou formou. Hrali bludisko, kde sa snažila mrkva utiecť od ovocia ku zelenine, ochutnávali rôzne zdravé nátierky, ako napríklad bryndzová a avokádová, koštovali jedlo so zaviazanými očami, hrali sa na záchranárov atď. V konečnom dôsledku, každý prišiel nato, že ovocie a zelenina nie sú len zdravé, ale i veľmi chutné.

      Fotoalbum z akcie

      Timea Jandzíkova IV. AG

       

      Tréneri v škole na 1. stupni ZŠ

      V tomto školskom roku 2022/2023 na 1. stupni ZŠ prebieha program Tréneri v škole.

      Program je založený na prepojení športov, ktoré sa v pravidelnej rotácií na štandardných hodinách Telesnej a športovej výchovy vykonávajú s deťmi pestrou pohybovou činnosťou. Program tým vytvára vzťah k pohybovej aktivite a žiak získava základné pohybové návyky v jednotlivých športoch. Dôležitým princípom programu je, že sa dieťa netlačí do konkrétneho športu, práve naopak, dieťa si má vybrať šport, ktorý sa mu najviac páči. Na hodinách Telesnej a športovej výchovy je cieľom programu rozhýbať všetky deti hravou formou. Kladie sa i dôraz na spoluprácu s učiteľmi a učiteľkami, ktoré sú zapájané čo najviac do samotných hier, či cvičení. Program zabezpečuje pravidelné interné vzdelávanie, ktoré je kľúčom k udržaniu kvality a náboja v práci s deťmi.

      Celý program je v spolupráci s odborníkmi z akademickej obce, trénermi, psychológom a zakladateľmi českého programu Tréneri ve škole.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Kučerová G.

       

      Exkurzia Harmanecká jaskyňa, hrad Slovenská Ľupča a Špania dolina

      Žiaci 8. a 9. ročníka sa 13. októbra 2022 zúčastnili prehliadky Harmaneckej jaskyne, ktorá patrí k najvýznamnejším na Slovensku pre svoje mohutné dómy, ale aj pre množstvo zimujúcich netopierov. Jedného z nich sme videli aj my. Aby sme si mohli pozrieť jedinú jaskyňu v útrobách Veľkej Fatry, čakal nás 40-minútový výstup po náučnom chodníku s prevýšením 260 m. Prehliadka jaskyne trvala cca hodinu pri teplote približne 6°C. Potom sme navštívili hrad v Slovenskej Ľupči, počas prehliadky sme videli Gizelin dom, horné nádvorie, Rubigallov kamenný portál, miestnosť Pavla Rubigalla s expozíciou sôch prof. Jána Kulicha, kaplnku so sakristiou, dolné nádvorie, mučiareň, studňu, dolné nádvorie, expozíciu keramiky a Korvínovu lipu. Autobusom sme pokračovali do Španej doliny, ktorá bola v minulosti preslávená po celej Európe pre svoje náleziská medenej rudy obsahujúcej aj striebro.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Mária Jakubcová

      Noc výskumníkov

      Dňa 30. 9. 2022 sa žiaci 9. roč. ZŠ zúčastnili exkurzie v rámci celoeurópskeho festivalu vedy a výskumu v OC Mirage pod názvom Noc výskumníkov, kde sa mohli oboznámiť s novinkami v oblasti vedy, techniky, robotiky. Boli informovaní o nových výskumných metódach a mohli nadobudnúť zručnosti aj pri podávaní prvej pomoci ranenému. Exkurzia bola podnetná a zaujímavá.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Bibiána Holíková

      Jeseň - zdravá výživá - tvorivosť

      V 4.A triede 13.10.2022 prežili žiaci deň plný zábavy, hier, poučenia a tvorivosti. Spoločne si diskutovali o jeseni, zdravej výžive, znakov, významu i užitočnosti. Potom sa pustili s využitím kreativity do príprav rôznych pochutín z prinesených plodov zeleniny i ovocia. Po spoločnej práci v skupinách nasledovala ochutnávka, ktorá bola výborná. Všetky nátierky, či už z ovocia alebo zeleniny, boli veľmi chutné. Vytvorili si aj rôzne predmety a výkresy s témou jeseň. Žiaci spoločne konštatovali príjemne prežitý jesenný deň. 

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Gabriela Kučerová

      Didaktické hry v prírode1. stupeň ZŠ 

      Dňa 7. 10. 2022 sa uskutočnili didaktické hry v prírode pre 1.stupeň ZŠ. Žiaci 1.A a 2.A ročníka navštívili park na Bôriku a žiaci 3.A a 4.A ročníka prešli do parku pri Budatínskom hrade. Praktickým činnostiam v oblasti poskytovania prvej pomoci, dopravnej výchovy, vlastivedy a prírodovedy predchádzala jedna vyučovacia hodina venovaná v teoretickej podobe – obväzovanie, dopravné značky a varovné signály. Krásny slnečný jesenný deň doprial deťom, aby si naplno užili športových hier, rôznych súťaží, kde si zmerali svoje sily so spolužiakmi. Všetci sa v poriadku, hoci unavení, vrátili v obedňajších hodinách do priestorov školy.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Gabriela Kučerová

      Geograficko - dejepisná exkurzia 

      Žiaci 5. a 6. ročníka absolvovali 4. 10. 2022 exkurziu v Kremnici a v Žiari nad Hronom. Okrem prehliadky historického centra Kremnice navštívili Mincovňu, kde sa veľa dozvedeli o minciach, o práci a histórii Mincovne. Videli ťažké stroje na razenie mincí, rôzne jubilejné mince a medaily.

      V Krajskej hvezdárni a planetáriu v Žiari nad Hronom si vyskúšali interaktívne prístroje ako pexeso, planetárne váhy, výskum Marsu, súhvezdia, optiku, ďalekohľad a iné. Pozorovali modely Zeme, družice. Pod kupolou s priemerom 10 metrov mali krásne divadlo o vesmíre, planétach a o Slnku, spojené s prednáškou a následnou diskusiou.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Marta Lakatošová, Mgr. Mária Jakubcová

      Anglické divadlo

      Žiakom 3. - 9. ročníka našej školy sme po dlhšej pauze opäť veľmi radi sprostredkovali divadelné predstavenie v angličtine, ktoré bolo pre nich nielen umeleckým zážitkom, ale i vhodnou učebnou pomôckou.

      Mladší žiaci sa zúčastnili veselej anglicko-slovenskej rozprávky s názvom Lazy goat s pesničkami o namyslenej a drzej koze, ktorú zvieratká vyženú z dvora do lesa.

      Starší sa zúčastnili predstavenia s názvom Last wish, ktoré bolo napriek pesimisticky znejúcemu názvu veľmi humorné a tiež poučné. Herci boli odmenení úsmevom a nadšeným potleskom našich divákov zo 6. až 9. ročníka.

      Fotoalbum z akcie

      Mgr. Alena Hujíková

      2021/2022

      6/2022

       

      Slávik Základnej školy roč. 1 .- 4.

      Dňa 27.4. 2022 o 14,00 hod. prebehla v 2.A triede súťaž talentov v speve. Tí, ktorí nabrali odvahu, sa prihlásili ako jednotlivci, ale vystúpilo aj jedno trio zo zahraničia - Ukrajiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. Speváci predviedli výbornú úroveň. Dúfame, že na budúce bude odvážlivcov viac. 

      Výsledky: 

      I. kat.: 1. miesto:  Elizabeth Matejík (1.A) 

                     2. miesto:    Anetka Lúčanová (2.A)

                     3. miesto:    Katka Hrnčiarová (1.B)

      II. kat.: 1.miesto:  Jeong Suah (3.A)

        2. miesto:    Čanigová Stella (3.A)

          3. miesto:    Viun Vladyslav (4.A)

      Pochvalné uznanie: Ivanna Zhamurová (2.A)

      Všetkým srdečne gratulujeme! Foto v albume.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Školský výlet u prvákov ZŠ…

      V stredu 22.6.2022 absolvovali naši malí prváci spoznávací školský výlet Žiliny a okolia. Zastávky sme mali na najbližších námestiach, potom presun MHD do Budatínskeho zámku, kde sme absolvovali Drotársku výstavu, návštevu kaplnky a (pre prvákov veľmi dôležité miesto) obchodík so suvenírmi. Cestou naspäť do školy (už pešo), boli malí turisti odmenení studenou odmenou, ktorú si všetci isto zaslúžili.

      Pozrite si fotoalbum.

      Mgr. Marcela Jančová
                                                                                                                                      

      Didaktické hry v prvej triede…
      V stredu 15.06.2022 sa naši najmenší prváci zúčastnili didaktických hier. Úvod prebehol v triede, kde sa deti venovali dopravnej výchove, orientácii v prírode, ochrane zdravia a prírody.  Naša trasa smerovala do Bôrického parku, kde si deti po dobrej rozcvičke zasúťažili v hádzaní na terč, v hádzaní do diaľky, zahrali si futbal. Vedomostné úlohy o prírode s včielkou Peľkou zvládli všetci prváci hravo. Odmenou im boli preliezky a kolotoč. Príjemne unavení sme sa vrátili do školy.

      Pozrite si fotoalbum

      Mgr. Marcela Jančová

       

      Prváci v Krajskej knižnici

      Vo štvrtok 9.6.2022 naši najmenší prváci zo ZŠ zavítali do Krajskej knižnice v Žiline, kde ich čakal program s názvom Hlbokomorské rozprávky. Zoznámili sa s rybou Bibou a jej príhodami. Vyrábali si aj svoje vlastné rybičky. Spoznali prostredie knižnice a keďže sú usilovní a poznajú už všetky písmenká, majú možnosť si knižky aj požičiavať.

      Mgr. Jančová Marcela

       

      Návšteva u obuvníka…

      Žiaci 1.A navštívili v rámci výtvarnej výchovy obuvnícku dielňu, kde si privoňali k tradičnému obuvníckemu remeslu. Na chvíľu sa ponorili do sveta rozprávky s hľadaním obuvníckych škriatkov. Pán obuvník deťom podrobne vysvetlil ručnú výrobu topánok a deti si mohli sami vyskúšať prácu s kladivom a razidlom. Na pamiatku si vyrobili drobnosť z kože. Ďakujeme rod.Matejíkovej za krásne strávené dopoludnie.


                                                                                                                        Mgr. Jančová Marcela

       

      Plavecký výcvik tretiakov a štvrtákov

      V dňoch 30. 5. - 3. 6. 2022 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili plaveckého výcviku na Mestskej plavárni v Žiline. Pod vedením odborných inštruktorov Klubu plaveckých športov Nereus, sa naši žiaci učili plávať. Pre niektoré deti to bola naozaj výzva, iným plávanie nerobí žiadny problém. Za svoju účasť dostali absolventi výcviku Diplom. Dúfame, že si žiaci plávanie obľúbili a že si to vyskúšajú niekde na prázdninovej dovolenke.

      PaedDr. Petra Šadláková

       

      5/2022

      Májová škola v prírode pre štvrtákov

      Štvrtáci sa v máji zúčastnili Školy v prírode. Týždeň bez rodičov a súrodencov sa odohrával v malebnom penzióne Gejdak v Ružomberku. Spolu s pani triednou učiteľkou PaedDr. P. Šadlákovou, s pani vychovávateľkou Mgr. K. Lorencovou a s pani zdravotníčkou Mgr. M. Panákovou prežili školský týždeň úplne inak ako doteraz. Prostredie penziónu nám poskytovalo nádherné výhľady a priamy kontakt so zvieratkami z miestnej farmy. Deti kŕmili králiky, videli čerstvo narodené teliatko, zaháňali ovečky, povozili sa na športovom poníkovi Sonikovi. Od miestnej zootechničky sa dozvedeli veľa zaujímavostí o farme a o zvieratách. Súčasťou každého dňa bol aj pobyt v bazéne, aktivity v prírode, preliezky, futbal, plážový volejbal v piesku a podobne. Jeden deň sme si urobili menšiu, ale veľmi príjemnú túru do dedinky Vlkolínec, kde sme navštívili aj malé múzeum. Na záver pobytu sme si zahrali podvečerný futbal spojený s opekačkou, čo sa nám veľmi páčilo. Nasleduúce ráno sme mali vyhodnotenie spojené s odovzdávaním pamätných diplomov. Všetci žiaci boli počas Školy v prírode úplne skvelí a týmto ďakujeme ich rodičom za ich super fajn ratolesti a ďakujeme za spoluprácu v tomto školskom roku! Ďakujeme aj pani zdravotníčke, ktorá je tiež z radov rodičov za milú a ochotnú spoluprácu v Škole prírody.  Všetkým žiakom a ich rodičom prželáme príjemné blížiace sa prázdniny a krásne leto. 

      Fotky si môžete pozrieť v podstránke fotoalbum.

      pani učiteľky Peťa a Katka

       

      MŠK Žilina

      V utorok, 31.5.2022, sa zúčastnili žiaci 1. a 2.ročníka ZŠ športovej akcie na futbalovom štadióne MŠK Žilina. Deti si vyskúšali aké je to sedieť v miestnosti pre novinárov a dávať tlačové správy. Podporiť ich prišiel aj maskot MŠK "Šošón". Navštívili sme sieň slávy, kde si deti mohli pozrieť na fotografiach históriu štadióna, športového klubu a množstvo trofejí. Potom sa deti prezliekli v šatni a vstúpili na ihrisko, kde čakali na deti milí a ústretoví tréneri, ktorí s deťmi absolvovali tréning. Deti si za športovali, zasúťažili a unavení sa vrátili do školy. Ďakujeme celému športovému klubu MŠK Žilina za vrelé privítanie a maskotovi za zabávanie počas celého nášho stretnutia.  

      Mgr. Jančová Marcela

       

       

       

       

       

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku.

       

      Dejepisno-literárna exkurzia Orava

      Celá 5. A trieda sa vybrala 19. 5. 2022 na exkurziu  na Oravu.

      Začali sme na Oravskom hrade, kde sme prešli veľký prehliadkový okruh a spoločne so sprievodcom sme sa dostali do najvyššie položenej a dostupnej časti hradu.

      Po zaujímavej prehliadke hradu sme sa presunuli do obce Jasenová, kde sme navštívili rodný dom Martina Kukučína. 

      Exkurziu sme zakončili návštevou artikulárneho dreveného kostolíka v Leštinách.

      Okrem mnohých informácií, vedomostí a množstva suvenírov žiaci nadviazali aj nové kamarátstva so žiakmi piateho ročníka z Diviny, s ktorými sme spoločne absolvovali exkurziu.

      Marta Lakatošová a Gabriela Galčeková.

      Pozrite si fotoalbum

       

      Matematický hľadáčik

      V máji, keď slnko už súhlasilo s tým, že bude teplé počasie, pani asistentka Mgr. Lenka Brodňanová vymyslela hodinu  matematiky, kde by sa žiaci dobrovoľne naháňali za príkladmi z matematiky. 

      Vytvorila mapu školského areálu, do ktorého zaznačila 10 stanovísk s matematickými príkladmi štvrtackeho učiva. Žiaci mali súťažiť o najvyšší počet správnych odpovedí - výsledkov, v čo najrýchlejšom čase. Žiakom sa takáto naháňačka veľmi pozdávala, ale nenašli všetkých dvanásť stanovíšť s príkladmi, pretože v tom čase sa iný tvorivý učiteľ rozhodol upratovať s deviatakmi v našom školskom areáli. A tak snaživí deviataci pozbierali omylom aj dva doteraz (a už asi nikdy) nevyriešené matematické príklady určené štvrtákom. Nič to však neubralo zábave a nasadeniu  štvrtákov. Samko Bartko vyriešil príklady bez chyby. Okrem neho asi ďalších 6 štvrtákov získalo za skvelú aktivitu a výsledky jednotku.

      Ďakujem veľmi pekne  za inšpiratívnu a osviežujúcu iniciatívu a spoluprácu! 

      Fotky nájdete v albume po kliknutí na tento odkaz.

      PaedDr. Petra Šadláková 

       

      4/2022

      Deň Zeme v 3.A....

      Pri príležitosti oslavy našej planéty prebiehajú v 3.A a celkovo aj na našej škole rôzne akcie zamerané na uvedomenie si potreby čistého životného prostredia. Tretiaci intenzívnejšie pracovali na úprave okolia školy.

      Na tvorivých dielňach žiaci pracovali s rastlinným materiálom a vytvárali z neho výrobky. Do vyučovania boli zvýšenej miere zaradené aktivity zamerané na spoznávanie prírody, stromov, bylín...Žiaci tvorili projekty, vytvárali vizitky a omaľovánky. Počas apríla prebieha zber papiera, do ktorého sa zapojí celá škola. V každej triede sa pani učiteľky s deťmi, v tomto čase viac venujú ekologickým otázkam. V škole máme celoročný zber plastových vrchnáčikov a batérii. V triedach sú koše na separovanie papiera a plastu. Žijeme na krásnej planéte, o ktorú by sme sa mali s láskou starať.  My sme zapríčinili jej znečistenie!!! Pracujme na tom nielen na Deň Zeme. 

       

         

       

                                                                                                       Mgr.Kučerová Gabriela

       

       

      Návšteva Bábkového divadla - predstavenie - Trafená hus - 5.A

       

        

       

      3/2022

      Ekoolympiáda

      V marci prebiehali na ZŠ i GYM súťažné kolá Ekoolympiády, vedomostnej hry, ktorá digitálnou formou vzdeláva žiakov a študentov v oblasti ochrany životného prostredia a klímy.

      Z 5.A sa zúčastnili vyššieho kola: Sofia Mozsiová, Kamila Paverová.

      Zo 7.A: Veronika Trúchla, Laura Lakatošová, Katarína Michaľaková, Katarína Káčeríková.

      Za gymnázium súťažili z II.BG: Alžbeta Bosini, Laura Drusková, Lucia Jarošová, Oliver Káčerík, Mária Kucharčíková, Alexandra Lacková, Eva Mačejáková, Timea Vdovičíková.

      I.AG: Alžbeta Belejíková, Natália Čanecká, Anna Mária Jančiová, Dominika Petrovičová, Karolína Škulcová, ktorá získala najviac bodov pre školu. Gratulujeme.
      Ekoolympiáda na konala pod záštitou Slovenskej komisie pre UNESCO.

      Mgr. Miroslava Klučiariková, Mgr. Mária Jakubcová

       

      Deň vody v 3.A

      Z príležitosti Dňa vody prežili tretiaci príjemný projektový týždeň. Žiaci hravou a tvorivou formou zisťovali tajomstvá a zaujímavosti o vode, dozvedeli sa viac o význame vody v našom živote, o dôsledkoch ekologických a prírodných katastrof.  Všetko bolo sprevádzané prezentáciou o vode, tvorbou projektov v skupinách i spoločného projektu, výrobkami z papiera, i vytváranie bublín, ktoré vznikli zmiešaním vody a tekutého mydla. Nápaditosť nemala konca kraja a s ňou aj veľa, veľa zábavy.  Fotografie sú v sekcii fotoalbum

      Mgr. Gabriela Kučerová 

       

      Marec mesiac kníh na 1.stupni ZŠ…

      Počas tohto jarného mesiaca kníh sa naši žiaci na vyučovaní viac zameriavali na knižky pre deti, prácu s nimi a cestu, ako taká kniha vzniká. V  prvej triede prebehla výstava kníh, ktoré deti čítajú doma už sami alebo im ich čítajú rodičia. 

      Počas marca prváci prežívali príbeh o Pavúčikovi zlatúšikovi, vyrobili si krásne záložky, Hejného matematiku sprevádzala rozprávka o Červenej čiapočke, maľovali sa ilustrácie k rozprávkám, deti vytvárali vlastnú knihu….V ŠKD zrealizovali p.vychovávateľky návštevu expozície v Rosenfeldovom paláci “Bábky v podkroví”.

      Tiež žiaci v rámci ŠKD navštevujú pravidelne školskú knižnicu P.učiteľka na hodine zimprovizovala bábkové divadlo o Snehulienke a deti si vyskúšali aké je to nesedieť v hľadisku, ale sa aktívne podieľať na kultúrnom zážitku pre ostatných. Verím, že láska a radosť z čítania sa prebudí u každého žiaka našej školy…

      Fotky môžete nájsť vo fotoalbume. 


      S čitateľským pozdravom Mgr.Jančová Marcela

       

      SVETOVÝ  DEŇ VODY u prvákov....

      Tento deň, 22. 03.2022,  je jedinečnou príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života. Prváci si snažili stať sa súčasťou kolobehu vody a zmenili sa na kvapky vody. Počas hodiny kvapky prešli kus cesty z oceánu k oblakom a späť na zem, kde svojim blahodarnym dažďom zachraňovali rastliny, živočíchy a ľudí. Chráňme si túto jedinečnú tekutinu na našej krásnej planéte každý deň.

      Tr. uč. Jančová


      Všetkovedko  

      Aj v tomto školskom roku 2021/202 sa naši žiaci zapojili do súťaže Všetkovedko. O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími bojovali naši druháci a tretiaci, ktorí sa pridali k žiakom z celého Slovenska. Súťaž prebiehala postupne v novembri. Na našej škole to bolo 12 bojovníkov:  

      3. trieda: Ondrejčík Jakub, Šeliga Juraj, Adamov Šimon, Kačerík Matej 

      2. trieda: Lakiová Nina, Maturová Melánia, Bajtošová Natália, Chovanec Juraj, Lúčanová Aneta, Heroneková Sára, Meďveďová Alica 

      Po celoslovenskom vyhodnotení žiaci získali titul Všetkovedkov učeň a ceruzku ako darček. 

      Šimon Adamov a Juraj Šeliga si vybojovali titul Všetkovedko a boli ocenení ceruzkou a loptičkou.  

      Všetkým gratulujeme za dosiahnuté výsledky. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.  

      Mgr. Kučerová Gabriela 

       

      Okresné kolo detskej recitácie poézie 

      Ďakujeme Tobiasovi Nemčekovi, žiakovi 3.A triedy (tr.uč. Mgr. Gabriela Kučerová) za reprezentáciu v okresnom kole detskej recitácie poézie dňa 16.3.2022 na Radnici v Žiline, kde sa umiestnil spomedzi 26 súťažiacich na veľmi peknom 2. mieste. Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov. 

                                        Mgr. Fujaková 

        

       

      Biblická olympiáda

      V pondelok 14. 3. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády na Základnej škole Kráľovej pokoja. Školského kola sa zúčastnili štyria žiaci siedmeho ročníka. Žiaci čítali Skutky apoštolov a odpovedali na otázky v dvoch kolách.  Do dekanátneho kola postúpili traja žiaci – Laura Lakatošová, Katarína Káčeríková a Dušan Bielik.   

      Žiakom ďakujeme za účasť v školskom kole a postupujúcim držíme palce v dekanátnom kole.

      Zuzana Michaľaková, Gabriela Galčeková

       

      2/2022

      Karneválový deň na roč. 1-4

      Dňa 27.2.2022 zasadli do lavíc rôzne postavy z rozprávok: ježibaby, futbalisti, čarodejnice, princezné, žaba, nokia, zeleninový tanier a veľa ďalších krásnych postáv. Deti predvádzali svoju nápaditosť i nápaditosť, tých, ktorí im pri výrobe masiek pomáhali. Bol to úžasný karnevalový deń, s ktorým sa deti rozlúčili s obdobím fašiangu. Počas vyučovania pani učiteľky pripravili deťom rôzne aktivity a súťaže, pri ktorých zažili veľa zábavy. Ich snaženie sa bolo ocenené rôznymi cenami. Zábava pokračovala i v poobedňajších hodinách v oddeleniach ŠKD. Tento zážitok si môžete pozrieť vo videu, ktoré sme pre Vás pripravili. 

      Všetkým ďakujeme za krásne chvíle.

       

      Hviezdoslavov Kubín v I.B

      Dňa 15.2.2022 sa stretli víťazi triedneho kola Hviezdoslavov Kubín v triede 2.A. V prítomnosti poroty Mgr. Jančová, Mgr. Holeščáková a Mgr. Fujaková sa predstavilo 12 žiakov, aby nám predniesli svoje ukážky. Všetci zúčastnení preukázali veľkú odvahu a talent. Bolo z čoho vyberať. Po neľahkom rozhodovaní sme sa rozhodli nasledovne:  

      1. Tobias Nemček 3.A (poézia) 

      2. Bruno Kozinka 2.A (poézia) 

      3. Rebeka Duračinská 2.A (poézia) 

      4. Lujza Hoterová 4.A (próza) 

          Stella Čanigová 3.A (poézia) 

       
      Každý recitátor si zaslúžil odmenu. Víťazi  boli ocenení knihou podľa vlastného výberu  a ostatní súťažiaci si odniesli malý darček a občerstvenie. 

      Všetkým deťom gratulujeme  a prajeme veľa ďalších úspechov a ocenení.    

                                                                                                                               Mgr. Fujaková 

        

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

      Vo februári na hodinách náboženstva  v 2.A

      V tomto čase sme sa na hodinách náboženstva v 2.A učili o krste, kedy sa stávame členmi Božej rodiny, a o veľkej Božej láske voči nám.

      Chceme sa s vami podeliť o pár fotiek z vyučovania, keď si druháci pripomínali svoj krst a doniesli krstné košieľky a fotky z krstu a zo svojho detstva. 

      Veľmi sa tešili, keď videli svojich spolužiakov ako malé bábätká. Bol to veľmi pekný a požehnaný čas. Foto v galérii. 

      Mgr. Ingrid Kováčová

       

      Lyžiarsky a snowboardový kurz ZŠ

      Deviataci a ôsmaci strávili týždeň na Donovaloch, kde absolvovali lyžiarsky a snowboardový kurz. Okrem samotného lyžovania a snowboardovania sme sa i korčuľovali na klzisku, naučili sme sa vyhľadávať človeka v lavíne pomocou moderných prístrojov a v čase voľna hrali kalčeto, biliard , stolný tenis alebo spoločenské hry. A komu bolo málo zúčastnil sa i večerného lyžovania.Na konci kurzu boli všetci žiaci odmenení medailou za úspešné zvládnutie kurzu. Nálada bola počas kurzu výborná o čom snáď svedčia i fotografie, ktoré počas kurzu vznikli.

      Fotoalbum 

       

       

      Sviatok sv. Cyrila a Metoda v 3.A

      V pondelok 14. 02. 2022 si pripomíname oslavu našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Tento sviatok sa stal slávnosťou. Uctievame ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. V 3.A sme si ich pripomenuli rôznymi aktivitami - kvíz, puzzle, tvorba projektov, čítanie nových informácii a diskusia o nich. Tretiaci obohatili svoje vedomosti o nové poznatky pri príjemne strávených aktivitách. 

      Fotoalbum

      Mgr. G. Kučerová

       

      Zábavná prírodoveda v 4.A

      Štvrtácka prírodoveda vo februári prebehla v znamení prezentácie svojho plagátiku A3 o vybranom lesnom zvieratku. Najobľúbenejšími témami sa stali vlk, medveď, rys, jazvec a líška. Žiaci vybrali najzaujímavejšie informácie o lesných zvieratách a predniesli všetko, čo sa o ňom dozvedeli. Žiaci spracovali svoju tému krásne farebne, tvorivo, ručne i na počítači... väčšiu časť z nich nájdete v albume. Zároveň, celkom prekvapivo náš žiak, štvrták Tomáš Pudiš, pripravil vlastnú vyučovaciu hodinu. Zaradil do nej svoju prezentáciu plagátiku, podporil ju tým, doniesol niekoľko predmetov s tematikou líšky...plyšáka, knižku atď ..  Spolužiakov potešil pripraveným  vedomostným overovacím kvízom  s odmenami. Bol to zábavný, poučný a hravý nápad a všetkým sa nám táto vyučovacia hodina veľmi páčila.

      PaedDr. Petra Šadláková

         

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

      1/2022

      Výroba presýpacích hodín a kyvadla v 1.A

        

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

       

      Novoročná ,,sánkovačka" na lopároch 

      Tretiaci a štvrtáci si v rámci vyučovania užili zimnú zábavu na sídlisku Vlčince. Prežili krásne chvíle váľaním sa na snehu, šmýkaním sa, guľovaním, pretekaním sa a naháňaním. Využili jedinečnú snehovú prikrývku, aká už dlho nebola. Ak bude počasie ešte vhodné na zopakovanie si týchto chvíľ, určite to všetci využijeme. 

           

       

       

       

       

       

       

       

       

      Mgr. Kučerová G. 

       

      Požehnanie školy 11.1.2022

      V období okolo sviatku Zjavenia Pána, nazývaný aj Traja králi, býva zvykom požehnávať príbytky. Táto obyčaj pochádza ešte zo stredoveku a má veľký duchovný význam.

      Požehnaním domu, ale aj kancelárie, nemocnice či inej stavby vyjadrujeme, že daná budova chce byť spájaná s pôsobením Božej milosti. Teda že všetko, čo sa v nej bude diať, chce byť na Božiu oslavu.

      Ten, kto si dá požehnať svoj príbytok, zasväcuje ho Bohu a zároveň vyjadruje, že v tomto príbytku chce žiť aj so svojou rodinou v duchu kresťanstva v láske, porozumení a modlitbe.

      Môžeme povedať, že cirkev zvoláva cez modlitbu a prostredníctvom žehnania a svätenia Božiu prítomnosť a jeho pomoc, a to jednak pre ľudí, ale napríklad aj miesta, veci či udalosti, ktoré majú súvis s naším životom, prácou, štúdiom alebo inými aspektmi života.

      Nápis nad dverami "C+M+B" znamená Christus Mansionem Benedicat, teda Kristus žehnaj tomuto domu.

      Preto veľmi ďakujeme nášmu školskému pánovi kaplánovi za požehnanie tried našej školy a nech sú požehnané aj naše srdcia.

      Mgr. I. Kováčová

       

      12/2021

      Tradície u tretiakov

       

      Farebný týždeň u prváčikov

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku

       

       

      11/2021

      Pasovanie prvákov.... 

      V priebehu októbra sa na našej škole konala v živote prváčikov slávnostná udalosť. Naši najmenší zo ZŠ zažili Pasovanie prvákov. Deti z 1.A a z 1.B si pripravili vo svojich triedach malú ukážku vyučovania, zarecitovali krásne básničky o písmenkách, číslach a zaspievali kopec piesničiek. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsené deviatačky z 9.A Viktorka Taračová a Andrejka Gažurová. Po skončení programu, čakalo na detí malé pohostenie. Vzhľadom na situáciu, prebehlo Pasovanie prvákov prvý krát bez rodičov. Do ďalšieho učenia prajú všetkým prvákom pani učiteľky aj celá škola veľa úspechov a radosti z učenia...  

      tr.uč.1.A Jančová M. a tr.uč.1.B Fujaková J. 

       

      Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2021

      Súťaž sa uskutočnila od 8.11.2021 do 12.11.2021. Za našu školu súťažili žiaci 3., 4., 5., 6., 7. a 8. ročníka. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a 6 žiaci získali diplom úspešných riešiteľov. 

      Poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      Dosiahnutý výsledok

      Celkom

      690.-879.

      Laura Lakatošová

      7.A

      68 bodov, 96,25 percentil

      úspešný riešiteľ

      882.-1173.

      Lilian Sikelová

      4.A

      92 bodov, 95,38 percentil

      úspešný riešiteľ

      2988.-3610.

      Kamila Paverová

      5.A

      80 bodov, 85,79 percentil

      úspešný riešiteľ

      2884.-4138. Marek Kačerík 3.A 52 bodov, 80,48 percentil úspešný riešiteľ
      5532.-6357. Klára Lakatošová 5.A 68 bodov, 74,98 percentil úspešný riešiteľ
      7464.-8418. Ivan Uhrín 5.A 60 bodov, 66,87 percentil úspešný riešiteľ

       

                         

      Úspešní riešitelia získajú diplom od organizátora súťaže. Ostatným žiakom patrí poďakovanie za účasť. 

      Ing. Daniel Kuriak

       

      Pasovanie prvákov....

      V priebehu októbra sa na našej škole konala v živote prváčikov slávnostná udalosť. Naši najmenší zo ZŠ zažili Pasovanie prvákov. Deti z 1.A a z 1.B si pripravili vo svojich triedach malú ukážku vyučovania, zarecitovali krásne básničky o písmenkách, číslach a zaspievali kopec piesničiek. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsené deviatačky z 9.A Viktorka Taračová a Andrejka Gažurová. Po skončení programu, čakalo na detí malé pohostenie. Vzhľadom na situáciu, prebehlo Pasovanie prvákov prvý krát bez rodičov. Do ďalšieho učenia prajú všetkým prvákom pani učiteľky aj celá škola veľa úspechov a radosti z učenia...

      tr.uč.1.A Jančová M. a tr.uč.1.B Fujaková J.

       

      Týždeň dobrosrdečnosti a anjelov 

      V mesiaci november si žiaci 3.A ZŠ pripomenuli dobrosrdečnosť  týždňom plných aktivít. Naše deti poznajú význam tohto slova a snažili sa spoločnými silami  o jeho vyjadrenie v podobe skutkov aj v reálnom živote. Zasmiali sa, zahrali si i zasúťažili trošku, ale hlavne bolo im spolu dobre a príjemne.  

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku. 

       

      Mgr. Kučerová Gabriela 

       
      Do školy na bicykli!

      V termíne 27.9 - 8.10.2021 sa naša škola zapojila do projektu "Do školy na bicykli". Žiaci a učitelia vymenili auto za bicykel a ráno začali deň pohybom. Cieľom projektu bolo priniesť radosť z cesty do školy, zvýšiť fyzickú aktivitu, upevniť zdravie či zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave. V priebehu dvoch týždňov sme evidovali aktivitu žiakov, učiteľov a najaktívnejších ocenili. Posledný deň projektu sme využili slnečné počasie, kedy žiaci základnej a strednej školy, ktorí sa dopravili do školy na bicykli spoločne s učiteľmi absolvovali okruh okolo Vodného diela. Veríme, že chuť urobiť niečo pre svoje zdravie ostane aj po ukončení projektu.

      V priebehu realizácie projektu našej atmosfére tak NEpribudlo cca 25 000g CO2!

      Mgr. Martina Hrmelová

        

       

      Jeseň života 

      Október je nazývaný aj mesiacom úcty k starším. Tretiaci venovali tejto téme zvýšenú pozornosť počas celého mesiaca, ktorý vyvrcholil aktivitami v pondelok 25.10.2021. Počas vyučovania vo všetky predmetoch boli hlavnou témou starí ľudia: či už matematické úlohy, tajnička a skupinová práca na slovenskom jazyku, výroba záložiek pre starých rodičov na vlastivede a rozprávka i piesne o starých ľuďoch na čítaní. Pri týchto činnostiach si všetci uvedomili, akí potrební medzi nami sú starí  ľudia. 

      Fotoalbum

      Mgr. Gabriela Kučerová 

       

      V pondelok 18.októbra 2021 sme sa na hodinách náboženstva na 1. aj 2. stupni ZŠ opäť zapojili do výzvy Pápežskej nadácie ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi. Volá sa Milión detí sa modlí ruženec a cieľom je modliť sa za mier a pokoj vo svete a povzbudiť deti, aby v ťažkých časoch dôverovali Bohu a našli v ňom oporu a spásu. 

      Táto iniciatíva zaznamenala v roku 2020 rekordnú účasť: zapojili sa do nej deti zo 136 krajín, vrátane Sýrie, Iraku, Mexika, Arménska, Papuy Novej Guiney či Nigérie, prostredníctvom webovej stránky sa zaregistrovalo vyše 509 000 detí. 

      Iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec spustila udalosť z roku 2005: kľačiac na podstavci sochy Panny Márie vo Venezuelskom hlavnom meste Caracas sa skupina detí modlila ruženec. Niektorí z prítomných dospelých si spomenuli na slová pátra Pia: "Keď sa bude milión detí spolu modliť ruženec, svet sa zmení."

      Celý fotoalbum si otvoríte po kliknutí na fotku.                                                    Mgr. I. Kováčová

        

       

      Žiaci prvého stupňa ZŠ na dopravnom ihrisku

      15. októbra štvrtáci aj tretiaci a 18. októbra prváci aj druháci ZŠ navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. Na úvod pani policajtka privítala žiakov a vysvetlila im pravidlá cestnej premávky, zopakovali si aj najdôležitejšie dopravné značky a značenia. Po teoretickom úvode si deti vyskúšali jazdu na bicykli alebo kolobežke, niektorí sa zahrali aj na chodcoch. Slniečko bolo síce zubaté, ale neodradilo deti od príjemných chvíľ strávených na dopravnom ihrisku. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

       

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Jeseň, pani bohatá.... 

      Leto je už nenávratne za nami a po teplých, slnečných dňoch sa k slovu prihlásila Pani Jeseň, ktorá so sebou prináša chladnejšie, ale zato oveľa pestrejšie obdobie. Túto nádhernú zmenu farieb, počasia, dozrievania úrody a plodov využili žiaci prvého stupňa ZŠ Kráľovnej pokoja a preniesli si ju do svojich tried. V triedach nastalo farebné jesenné vyučovanie, písanie, počítanie, projektové dni, tvorba z darov jesene.... Pani Jeseň vstúpila nielen do hodín prírodovedy a prvouky, ale navštívila aj matematiku a slovenský jazyk. V plnej kráse sa prejavila na hodinách výtvarnej výchovy. Aktivity prebiehali v triedach aj vonku. Žiaci, ako aj pani učiteľky prvého stupňa si užili toto farebné vyučovanie krásneho babieho leta. Fotografie budú  priebežne dopĺňané do fotoalbumu.

                                                                                                                   Mgr. Jančová Marcela 

       

      Testovanie pohybových schopností prvákov ZŠ 

      Deň 29. september 2021 sa pre našich najmenších žiakov ZŠ niesol v športovom duchu. Prváci absolvovali testovanie svojich športových shopností. Počas piatich vyučovacích hodín si vyskúšali, čo všetko zvládne ich telo. Okrem skoku z miesta a bežeckých zručností,  dalo zabrať aj cvičenie na hrazde, ľah-sed či zostava s tyčou. Nebolo to vždy ľahké, ale prváci sa nevzdávajú. Prekonávajú sa nielen pri objavovaní nových písmen, ale popasovali sa aj so svojími fyzickými limitmi. Tak športu zdar. Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na fotku.           

                             

      Mgr. Jančová Marcela 

       

       

      Testovanie pohybových schopností tretiakov 

      Dňa 20.9.2021 sa uskutočnilo testovanie pohybových schopností tretiakov. Počas štvorhodinového testovania deti prešli rôznymi disciplínami, ktoré ale neboli nové, nakoľko ich absolvovali už v prvom ročníku. Výsledkom bude certifikát, ktorý deťom ukáže, ako sa počas dvoch rokov zmenili ich pohybové schopnosti. Dopoludnie sa všetkým žiakom páčilo a na niektoré aktivity, ktoré si chcú zopakovať, sa už teraz tešia. Fotografie sú v sekcii fotoalbum

      Mgr. Kučerová Gabriela 

       

      Misie na KAPE

      V piatok 26.9. sme s mnohými triedami lietali po svete. S naším hosťom sestrou Jankou Smutnou sme sa presunuli najskôr do  Mexika, kde  tri roky pôsobila na misiách. Dozvedeli sme sa o ich zaujímavých tradíciách napríklad na Sviatok všetkých svätých alebo na Veľkú noc, tiež o ich špeciálnych jedlách, ale aj o patrónke Mexika, Panne Márii Guadalupskej.

      Po tomto výlete sme sa ešte vydali na jeden kontinent, do Afriky. Ukázali sme si naše adoptované deti, ktorým sme už pomohli vyštudovať – Bromick, Clinton, Benedette z Kene , a tiež deti, ktorých štúdium momentálne podporujeme – Elisabeth a Denis z Ugandy. 

      Aj tento rok sa teda môžu všetci v našej školetešiť na Centíkovú burzu v decembri a máji, ktorej  výťažok putuje práve na vzdelávanie týchto našich dvoch kamarátov. No a medzitým, tak, ako sme si počas prezentácie viackrát pripomenuli,  nemusíme putovať po svete, aby sme sa stali misionármi. Môžeme nimi samozrejme byť tam, kde sme. 

      Celý fotoalbum si otovoríte po kliknutí na obrázok. 

         

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Didaktické hry v prírode 1. stupeň ZŠ 

      Dňa 8. 9. 2021 sa uskutočnili didaktické hry v prírode pre 1.stupeň ZŠ. Žiaci 2.A, 3.A a 4.A navštívili park na Bôriku. Žiaci 1.A a 1.B navštívili park na Studničkách. Praktickým činnostiam v oblasti poskytovania prvej pomoci, dopravnej výchovy, vlastivedy a prírodovedy predchádzali dve vyučovacie hodiny venovanej brannej príprave v teoretickej podobe. Deti čakali aj športové hry s pravidlami a rôzne súťaže, kde si mohli zmerať sily so spolužiakmi. Počasie akcii prialo. Všetci sa v poriadku, hoci unavení, vrátili v obedňajších hodinách do priestorov školy. Fotografie sú v sekcii fotoalbum

      Mgr. Gabriela Kučerová 

      2020/2021

       

      Vyhodnotenie aktivity na Smartbooks (29.6.2021)

      Blahoželáme najvytrvalejším žiakom, ktorí získali najviac bodov pri riešení úloh na smartbooks:

      1.       ročník - Nina Lakiová - 2985,5 bodov

      2.       ročník -  Tobias Nemček - 23768,9 bodov

      3.       ročník - Karolína Chovancová - 4538,0 bodov

      4.       ročník - Nathan Park - 10139,7 bodov

      5.       ročník -  Tomáš Vozárik - 1896,5 bodov

      6.       ročník -  Angelika Paverová - 1744,6 bodov

      7.       ročník - Zuzana Belinská - 1686,1 bodov

      8.       ročník -  Anna Strašíková - 894,3 bodov

      9.       ročník -  Viktória Mária Kohútová - 576,1 bodov

      Žiaci získali od školy USB kľúč o veľkosti 64GB.

       

      V celoslovenskej súťaži sa v kategórii najusilovnejší žiak umiestnil Tobias Nemček, ktorý získava od spoločnosti Smartbooks, a.s. notebook.

      Traja najusilovnejší žiaci školy sa stali: 

      1. Nathan Park,  2. Oliver Kozinka, 3. Karolína Chovancová, títo získavajú od spoločnosti Smartbooks, a.s. USB kľúče. 

      Ing. Daniel Kuriak

       

      Koncoročný výlet - 2.A (21.6.2021)

      Keď sa školský výlet vydarí

      V pondelok 21.6 sa skupina 17 žiakov z 2.A triedy, triedna p. učiteľka J. Fujaková a p. asistentka E. Kováčová vybrala na školský výlet do neďalekého hradu Budatín. Všetci žiaci preukázali dobrú kondíciu, keď cestu na Budatinsky hrad zvládli bez problémov za 45 minút. Veľká zámocká záhrada im bola veľkou odmenou za vynaloženú námahu. Po ceste naspäť sme sa osviežili  nanukom  a vodnou parou na námestí. Na návrat do školy sme sa všetci veľmi tešili lebo deti na školskom dvore čakali dva bazény napustené vodou len a len pre druhákov. ĎAKUJEME p ŠKOLNÍK !

        

      Mgr. Jarmila Fujaková

      Jún v 3. A 2021

      "Spôsob, akým s deťmi hovoríme sa stáva ich vnútorným hlasom." Peggy O´Mara. 

         

       PaedDr. P. Šadláková

       

      Deň matiek (máj 2021)

      Všetkým mamám, mamkám, mamulienkam....

      Mama - ten najdrahší človek, s tým najväčším srdcom na svete, s náručou pripravenou vždy objať. Pre každú jednu mamu si žiaci z našej školy pripravili poďakovanie. 

       

      Deň Zeme v 3.A (22. apríla)

      V apríli sme sa venovali v rámci tematického dňa krásnej téme - Deň Zeme. Cítime vďačnosť za našu Zem a radi k tomu vedieme aj našich žiakov. Deti majú k prírode veľmi blízko, preto majú túto tému radi a náležite si ju užili. Venovali sme sa téme ako vzťah k prírode, lesu, ochrana životného prostredia, separovanie odpadu, vplyvy zelene na naše zdravie.... Použili sme pracovné listy, omaľovánky, rozprávky, tvorili sme výtvarné práce, zažili sme aktivity vonku na vzduchu. "Objavovaním prírody objavujete samého seba." Maxime Lagacé.
       
      Celý fotoalbum si pozriete po kliknutí na fotku. 
       
      P. Šadláková
       

      Deň Zeme v 4.A (22. apríla)

      Z príležitosti Dňa Zeme 22. apríla 2021 prežili štvrtáci príjemný projektový deň. Žiaci sa hravou a tvorivou formou zoznámili s tajomstvami našej planéty, dozvedeli sa viac o prudkom zhoršovaní podmienok života na Zemi, o dôsledkoch ekologických a prírodných katastrof. Diskutovali o tom, ako samotní žiaci môžu prispieť k zlepšeniu. Všetko bolo sprevádzané prezentáciou o krásach života na našej planéte, tvorbou projektov v skupinách a výrobkami ako čelenka, záložka alebo náramok s maketou Zeme. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr.Gabriela Kučerová

       

      Matematický klokan, 19. - 23. apríl 2021

      Aj tento rok sa 12 žiakov z každej triedy ZŠ zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan. Súťaž prebehla online a už máme aj výsledky. Medzi úspešných riešiteľov patria: Milan Valušiak, Tobias Nemček, Tomáš Pudiš, Klára Lakatošová, Angelika Paverová a Daniel Pudiš. Školským šampiónom sa stal Tobias Nemček.

      Tešíme sa so všetkými, že ste si zasúťažili a stali sa súčasťou veľkej matematickej rodiny. Všetkých určite potešia milé odmeny do organizátorov.

        

      Mgr. Zuzana Michaľaková

       

      Pytagoriáda – okresné kolo, 13. - 14. apríl 2021

      Podobne ako školské kolo, aj okresné kolo Pytagoriády sa uskutočnilo online.

      V kategórii P4 sa ho zúčastnila Kamila Paverová zo 4.A, v P5 to boli Timea Kučaková, Jakub Pončík a Michal Chovanec z 5.A, v P6 Laura Lakatošová zo 6.A a v P8 Daniel Pudiš z 8.A. Úspešnými boli Kamilka, Jakub, Laura a Dano – srdečne im blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj naďalej.

      Mgr. Zuzana Michaľaková

       

      Matematická olympiáda ŠK, OK – 31.marec 2021

      Laura Lakatošová zo 6.A bola jedinou žiačkou, ktorá sa tento rok zapojila do matematickej olympiády. Úlohy v školskom kole zvládla takmer bezchybne a bola pozvaná na online okresné kolo tejto súťaže. Umiestnila sa na mieste 21. - 22. z celkového počtu 37. zúčastnených šiestakov okresu. Veľmi sa tešíme, že Laura reprezentovala našu školu v matematickej súťaži.

      Mgr. Zuzana Michaľaková

       

      Všetkovedko 

      Aj v tomto školskom roku 2020/2021 sa naši žiaci zapojili do súťaže Všetkovedko. O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími bojovali druháci, tretiaci a štvrtáci na celom Slovensku dňa 1.12.2020. Na našej škole to bolo 14 bojovníkov: 

      2. trieda: Kačerík, Šeliga  

      3. trieda: Hoterová, Kosturko, Lajmonová, Masaryk, Piková 

      4. trieda: Figuli, Kolembusová, Kozinka, Lakatošová, Milová, Mozsyová a Smeták 

      Žiaci, okrem Lakatošovej Klárky, získali titul Všetkovedkov učeň. 

      Klárka Lakatošová si vybojovala titul Všetkovedko a ako najúspešnejšia z našich žiakov aj titul Všetkovedko školy, za čo bola aj ocenená. 

      Všetkým gratulujeme za dosiahnuté výsledky. Fotografie sú v sekcii fotoalbum

      Mgr. Kučerová Gabriela 

       

      Biblia očami detí 2020/21 na 1.stupni

      Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže Biblia očami detí v kategórii 3. a 4.ročník ZŠ. Ako témy boli vybraté knihy Jozue a Tobiáš zo Starého zákona. Štvrtáci naozaj veľmi pekne zobrazili udalosti z týchto kníh a ako najlepšie porota vybrala práce týchto žiakov: 

      1.miesto - Klára Lakatošová, 4.A

      2.miesto - Kamila Paverová, 4.A

      3.miesto - Alica Figuli, 4.A

      Tieto práce postupujú do ďalšieho kola. Ostatné práce si môžete pozrieť na nástenkách pri kaplnke. 

      Celý fotoalbum otvoríte po kliknutí na nasledujúcu fotku. 

        

      Mgr. I. Kováčová

       

      HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (marec 2021)

      Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku naši žiaci z ročníkov 2.A, 3.A a 4.A súťažili a zmerali si sily v recitácii. Súťažilo sa dňa 18.3. 2021 v školskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktorá prebiehala v online prostredí. Žiaci, ktorí zvíťazili v triednom kole, postúpili do školského kola, aby mohli reprezentovať svoju triedu. Každý zo súťažiacich nám ukázal veľkú odvahu a talent, ako vie narábať s umeleckým  textom. Nebola to ľahká úloha určiť kto bude víťazom. Ale každá súťaž má svojich víťazov a preto pani učiteľky z ročníkov 1.- 4. Kučerová, Šadláková a Fujaková rozhodli takto:

      POÉZIA:

      1. miesto    Zara Piková 3.A

      2. miesto    Klára Lakatošová 4.A

      3. miesto    Nathan Park  4.A + Tomáš Pudiš 3.A

      Porota udelila čestné uznanie žiakom Tobias Nemček, 2.A a Samuel Bartko 3.A za zaujímavý a prirodzený prednes naplnený  radosťou. Čestné uznanie patrí aj Alici Figuli 4.A za prednes ukážky z prózy. Víťazi budú, po návrate do školy, odmenení diplomom a vecnou cenou  Ďakujeme všetkým zúčastneným.

      Mgr. Jarmila Fujaková

       

      Einstein Teen (marec 2021)

      Niektorí žiaci našej školy, ktorí vedia o svete viac ako len základy zo školských učebníc, sa v marci zúčastnili ďalšieho kola anglickej vedomostnej súťaže Einstein Teen. Napriek zložitým dištančným online podmienkam dokázali naši odvážlivci spolupracovať a komunikovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich a zmerať si tak sily so žiakmi z iných škôl. Rozhodovali vedomosti, logické uvažovanie, ale aj rýchlosť či šťastie. Po prebojovaní sa pomedzi otázky z desiatich rozličných okruhov sa nakoniec umiestnili aj na stupienku víťazov.

      V kategórii 4. - 6. ročník nás úspešne reprezentovali Oliver Kozinka (4. A), Erik Valla (5. A) a Yasmina Stráňavová (6. A). Získali krásne 3. miesto!

      V kategórii 7. - 9. ročník zabojovali Filip Závadský (7. A), Michal Mišút (8. A) a Alex Tvarožek (9. A). Obsadili tiež pekné 3. miesto!

      Súťažiacim zo srdca gratulujeme a veríme, že sa budú aj naďalej rozvíjať v anglickom jazyku.

      Mgr. Alena Hujíková

       

      Marec - mesiac knihy

      Marec sa na našej škole tradične nesie v orientácií na rozvíjanie čitateľských zručností. V rámci motivácie sa pani učiteľky nechali povzbudiť duchaplným seminárom s propagátorom detských knižiek - Tiborom Hujdičom o knihách pre deti. A tak sa rozhodli ešte viac povenovať knižkám a ešte lepšie sprostredkovať lásku k čítaniu aj svojim žiakom. Všetky naše najobľúbenejšie knihomilné aktivity sme zhrnuli  do tematického týždňa, ale mnoho z nich sú celoročnou súčasťou vyučovania. Napríklad, počas vyučovania čítame denne našim žiakom  knihu na pokračovanie (napríklad, Angela Zsolti - Emília a jej anjel, ktorý sa volá Ďuro Kremnický). Naši tvoriví žiaci ju krásne ilustrovali.  Žiaci si nosia do školy svoje obľúbené knižky, spoločne o nich diskutujú, vymieňajú si ich. Navštevujú i Knihobúdku v priestoroch školy, kde si môžu požičať knihu, prípadne ju obohatiť a priniesť z domu tú, ktorú už nepotrebujú. V relaxačných kútikoch máme i čitateľské chvíľky, kde oddychujeme pri čítaní. Ale aj rodičia dostali aktívnu domácu úlohu - Čitateľskú žiacku knižku, kde ich ratolesti počas marca mali za úlohu zapísať, čo deťom čítali a túto aktivitu ohodnotiť známkou. :-) Ďalej sme sa rozhodli vytvoriť v rámci 1. stupňa rekordne dlhé leporelo...ktoré stále dokončujeme, kvôli dištančnému vyučovaniu. Štvrtáci realizujú súťaž: Kto veľa číta, veľa sa dozvie. Má 5 súťažných kôl a na výhercov čakajú pekné ceny. Vytvárali aj záložky do kníh. No a na záver, z tvorby leporela vzniklo aj veselé video :).

       

      Kliknutím na fotku zobrazíte celý fotoalbum.

       

      Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže, (marec 2021)

        

      Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom diecézy organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“. 

      Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. 

      V tomto školskom roku 2020/2021 mohli námet žiaci čerpať z týchto kníh Svätého písma: Jozue a Tobiáš, a spoločnou určenou témou súťaže je Putovanie za cieľom.

      Na 2. stupni ZŠ sa do tejto súťaže v školskom kole zapojili žiačky v dvoch kategóriach a získali takéto umiestnenia:

      4. kategória - 5. - 6. ročník:
      1. miesto: Ema Krupíková, 5.A
      2. miesto: Laura Lakatošová, 6.A
      3. miesto: Nikola Žáková, 6.A

      5. kategória - 7. - 9. ročník:
      1. miesto: Daniela Danišová, 8.A

      Práce postupujú do diecézneho kola.

      Všetkým dievčatám blahoželáme a prajeme, aby skúsenosť a zážitok s Božím slovom zasiahla ich srdce.

      Mgr. Zuzana Michaľaková

       

      Biblická olympiáda – dekanátne kolo 1. kategória – ZŠ, (10.3.2021)

      Boha môžeme spoznávať práve cez Jeho slovo, postavy a udalosti, ktoré sú vo Svätom písme, a aj takto sa stávať lepšími spolužiakmi, deťmi, ľuďmi.

      V tomto školskom roku sme si viac posvietili na Knihu Exodus, Knihu proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. A tak víťazky školského kola tieto knihy nielen čítali, ale hľadali súvislosti, vzťahy, a učili sa o postavách, zázrakoch, príbehoch, udalostiach…

      10.marca 2021 sa uskutočnilo online formou dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili naše dievčatá: 

      Laura Lakatošová a Katka Káčeríková zo 6.A a Sofia Horníčková zo 7.A.

      Zmerali si sily s ďalšími piatimi školami a v konečnom hodnotení získali krásne 3. miesto. 

      Do diecézneho kola postupujú len súťažiaci z 1. miesta.

      Ďakujem dievčatám, ktoré sa na túto olympiádu zodpovedne pripravovali, za to, že úspešne reprezentovali našu školu a dúfam, že to, čo všetko sa naučili, bude aj pre ne osobne sprievodným slovom na ceste v živote.

       

      Mgr. Zuzana Michaľaková

       

      Pytagoriáda 2020/2021 – vyhodnotenie, (9.-10.12.2020)

      V dňoch 9. a 10. decembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, na 1. stupni priamo v škole a na 2. stupni online formou.

      Úspešnou riešiteľkou vo 4. ročníku v kategórii P4 sa stala Kamila Paverová s počtom bodov 18.

      Výsledky úspešných riešiteľov 2. stupňa ZŠ si môžete pozrieť v tabuľke (celkový počet riešiteľov bol 7):

      Úspešní riešitelia sa v apríli 2021 zúčastnia okresného kola Pytagoriády.

      Srdečne im gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

      Mgr. Zuzana Michaľaková

       

      Čitateľská gramotnosť v praxi, alebo spájame čítanie s výtvarnou výchovou a dramatizáciou (12.3.2021)

      Pozrite si nasledujúce video, v ktorom uvidíte našich zručných žiakov skladať leporelo. 

       

       

      Výuka Anglického jazyka zábavnou formou (3.3.2021)

      Máloktorému učiteľovi, či vychovávateľovi sa stane, že mu žiaci doslova "ležia pri nohách"... ale na našej škole je to možné. O radosť z toho pocitu sa postarali štvrtáci. Neležali však na zemi len tak, pre nič za nič. Možno neuveríte, ale opakujú si angličtinu-teda presnejšie slovnú zásobu z témy ľudské telo, farby a číslovky. No, veď skúste si položiť: "hlavu na druhú modrú, koleno prvú zelenú, nohu na tretiu žltú kocku" a to všetko v angličtine.... Že sa to nedá? Pozrite si fotky a jasný dôkaz máte na svete.

      Veru, v školskom klube nikdy nie je nuda. A teraz vy... fingers crossed...

          

      Mgr. Lenka Brodňanová


      Piatkové Karnevalové vyučovanie a online tematické dni v maskách na 1. stupni ZŠ

      Deti aj dospelí milujú masky a kostýmy. V maske môžeš byť chvíľu niekto iný, veselší, dobrodružnejší, krajší, zaujímavejší, rozprávková predstava, odohrávajúca  sa v kostýme. Maska to je zbierka nápaditosti a humoru, more fantázie a tvorivosti, osvieženie mysle a duše. Parochne, šminky, kostýmy a rekvizity...to všetko vyčarí prekvapené úsmevy a spontánne výbuchy smiechu, na ktoré potom všetci radi spomíname...  

      Posledný deň pred jarnými prázdninami sme sa učili a zabávali v maskách. Spolu so žiakmi aj pani učiteľky a pani vychovávateľky, ktoré usporiadali v Školskom klube karnevalovú diskotéku. Ale aj počas online vyučovania sme sa v 1., 2., 3. aj v 4. ročníku učili v rôznych maskách na rôzne témy - Indiánsky deň, Deň najsmiešnejších účesov, Trpaslíkovský deň, Deň v najobľúbenejšej maske, Červeno-žltý deň... Nech i vám naše fotografie urobia dobrú náladu :).

      Fotoalbum z online karnevalového vyučovania

      Fotoalbum z prezenčného karnevalového vyučovania

       

      Interview u štvrtákov (3.2.2021)

      V stredu 3.2.2021 prežili štvrtáci na hodine slohu tvorivé vyučovanie. Pracovali v skupinách, kde si pripravili interview so zaujímavými osobnosťami, ktoré boli známe i vymyslené. 

      Z tých najvydarenejších mien: 36-ročný Gagarin Nathan, spevák Peter Mango, 35-ročná Timea Tomová, Vážený Pán Jurko (tak sa volal), Sofia Mamutová a ďalší zaujímaví aktéri interview. Navštívila nás 5-ročná Klárka Lakatošová  – chcela by byť Petra Vlhová. Nápadité mená a zaujímavé otázky, štvrtáci len potvrdili svoju kreativitu a tímovú prácu.

      Nech sa páči, nakuknite do našej fotogalérie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Biblická olympiáda – školské kolo ZŠ

      V stredu 3. februára 2021 sa uskutočnilo online školské kolo biblickej olympiády, v ktorej si svoje vedomosti z Knihy Exodus preskúšali: Nikola Žáková 6.A, Laura Lakatošová 6.A, Katarína Káčeríková 6.A, Dušan Santai 6.A, Sofia Horníčková 7.A a Zuzana Belinská 7.A.

      Po spočítaní bodov sa členmi víťazného družstva, ktoré bude našu školu reprezentovať v dekanátnom kole, stali:

      Laura Lakatošová (43b/46b)

      Sofia Horníčková (40b/46b)

      a Katarína Káčeríková (35b/46b).

      Prajeme im veľa síl v objavovaní Božieho pôsobenia v živote Mojžiša, Jonáša a prelúskaní sa cez Evanjelium podľa Jána.

      Mgr. Zuzana Michaľaková

       

      Drevený betlehem pre deti

      Naša škola bola poctená úžasným dielom starého otca našej žiačky z 1. BG Alexandry Lackovej. Starý otec je rezbár a daroval nám vyrezávaný betlehem. 
      P. kaplán ho bol prevziať a spolu s našimi tretiakmi sme betlehem umiestnili v školskej kaplnke. Deti všetko obdivovali a mali z toho veľkú radosť. 
      Je to naozaj krásny dar, ktorý nám pripomína, že malý Ježiško je darom pre celý svet. 
      Veľmi ďakujeme!    

      Deti, študenti a zamestnanci SŠKP

      Fotoalbum

       

      Vianočná výzdoba a atmosféra

      Naša škola sa pripravuje na Vianoce. Aj naše prvostupniarske triedy, Školský klub a priestory školy majú svoju adventnú a vianočnú atmosféru...stromček, sviečky, snehové vločky, snehuliaci, žiaci, pani učiteľky a pani vychovávateľky - všetci sa tešíme na Vianoce. Pre niekoho sú Vianoce vždy ako po prvý raz, pre niekoho sú čoraz častejšie... nech sa páči aspoň niekoľko fotografií pre potešenie duše. 

      "Moja zima je nežnosť, iskrenie hviezd a číry jagot snehu." Miroslav Válek

      PaedDr. Petra Šadláková

       

      Mikuláš 2020

      Ani ku koncu tohto turbulentného školského roka, plného obmedzení, na nás sv. Mikuláš nezabudol. Naši prvostupniarskí žiačikovia sa nesmierne tešili a spontánne mu vyrábali obrázky pre potešenie. Mikuláš prišiel aj s láskavým anjelikom a porozdával všetkým deťom odmenu, ktorú si zaslúžili. (O tom, že by niekto dostal zemiak alebo uhlie nemáme žiadne dostupné informácie) ;-)  

      Kde sa vzal, tu sa vzal, Mikuláš pod oknom stál. V ruke veľkú paličku, na hlave mal čiapočku. Z bielych fúzov teplý šál, tak na deti vykúkal.   

      Pozrite si fotogalériu.

      PaedDr. Petra Šadláková

       

      Objav a obnov krásu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline

      Pri príležitosti komplexnej rekonštrukcie Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline naša žilinská diecéza vyhlásila výtvarnú súťaž Objav a obnov krásu Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline, do ktorej sa zapojila aj naša škola. 

      https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/obnova-katedraly-najsvatejsej-trojice/objav-a-obnov-krasu-katedraly-najsvatejsej-trojice 

      Žiaci z 1. aj 2. stupňa ZŠ vytvorili vlastné výtvarné dielka a umiestnili sa - na 2. mieste Zara Piková (3. A) , na 5. mieste Izabela Panáková (3. A) . Za tvorivú účasť boli ocenení aj  Lujza Hoterová (3. A) a Alex Tvarožek (9. A). Pani riaditeľka Ing. Anastázia Strečková našim šikovným žiakom zablahoželala a odovzdala ceny. 

      "Kreativitu nemôžete vyčerpať. Čím viac ju používate, tým viac jej máte." Maya Angelou  

      Ďakujeme za spoluprácu Žilinskej diecéze.

      PaedDr. Petra Šadláková

       

      Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti

      Žiaci prvého stupňa mali v rámci mesiaca november tematické vyučovanie - Deň dobrých skutkov a dobrosrdečnosti. Súčasťou tejto témy bolo niekoľko aktivít pretavených do dobrých skutkov a milých prekvapení svojim spolužiakom, rodičom, ale i neznámym ľuďom.

      Tentokrát sme sa rozhodli potešiť starkých v domove dôchodcov -  prváci, druháci, tretiaci aj štvrtáci  spolu s pani učiteľkami vyrobili prekrásne vianočné pozdravy a s pomocou ich láskavých rodičov im pripravili darčeky. Jedna žiačka - tretiačka Emka prekvapila svojich spolužiakov tak, že jej mamička priniesla ukázať do školy jej zajačika Ňufka, aby si ho všetci mohli pohladkať. Žiaci si robili v triedach aj zbierku - nástenku dobrých skutkov.

      Pán kaplán Martin Danišek sa zase postaral o modlitbu so žiakmi v každej triede 1. stupňa ZŠ. Do tejto témy výborne zapadla aj premiérová svätá omša tretiakov - ako duchovný dar modlitby za školu a žiakov. "Láskavosť je jazyk, ktorý dokážu počuť aj hluchí a vidieť aj slepí." Mark Twain.

      Fotogalériu si môžete pozrieť tu. 

      PaedDr. Petra Šadláková

       

      Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2020

      Súťaž sa uskutočnila  dňa 16. 11. 2019. Za našu školu súťažili žiaci 8. ročníka. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne a 2 žiaci získali diplom úspešných riešiteľov. 

      Poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      Dosiahnutý výsledok

      Celkom

      Škola

      1133.-1390.

      1.

      Daniel Adrián Pudiš

      8.A

      61,35 bodov, 87.percentil

      úspešný riešiteľ

      2326.-2587.

      2.

      Michal Mišút

      8.A

      54,69 bodov, 73. percentil

      úspešný riešiteľ

       

      Úspešní riešitelia získajú diplom od organizátora súťaže. Ostatným žiakom patrí poďakovanie za účasť. 

      Ing. Daniel Kuriak

       

      Deň jablka

      21. októbra sme mali v škole na 1. stupni ZŠ projektový deň - Deň jablka.

      Žiaci získavali nové poznatky o jabĺčku zážitkovou a synestetickou cestou učenia sa  - dotykom, ochutnaním, vizuálne - kresbou a vytváraním plagátikov o jablku, kognitívne - hravými úlohami, hrou, čítaním a vytváraním  príbehov, spievaním piesní...všetko v chutnej jabĺčkovej téme.

      "Zatiaľ, čo my učíme deti všetko o živote, deti nás učia, o čom všetko život naozaj je."  Angela Schwindt

      PaedDr. Petra Šadláková

       

      2019/2020

      Škôlkar v škole

      Dňa 5.3. 2020 sme privítali v 1.A triede predškolákov z MŠ Predmestská a predškolákov našej škôlky Kráľovnej pokoja. Naši prváci si pripravili pre kamarátov krátky hudobno – tanečný program. Na oplátku nám predškoláci ukázali, ako sa učia v škôlke prvé písmenká. Spoločne  pracovali na tvorivom pracovnom liste a vyhotovili si aj pestrofarebného papagája. Ďakujeme za milú návštevu a tešíme sa, že sa s niektorými určite stretneme aj v novom školskom roku. Zodp. Turianová Mária

       

      Karnevalový deň

      Dňa 21.2.2020 sa uskutočnil na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v 1.- 4. roč. karnevalový deň. Po druhej vyučovacej hodine sa triedy premenili na rozprávkové kráľovstvá. Učenie vystriedala hra,  zábava, súťaže a tanec. Počas náročných chvíľ sa mohli deti občerstviť s ovocím i sladkosťou. Zábava sa s vyučovaním neskončila, ale pokračovala v poobedňajších hodinách v ŠKD s p. vychovávateľkami. Všetci prežili krásny deň a lepší odchod na prázdniny si deti nemohli ani predstaviť. Prajeme prázdniny plné oddychu a relaxu.

       

      Plavecký výcvik

      V dňoch 10.2.2020 – 14.2.2020 tretiaci a štvrtáci absolvovali plavecký výcvik v KPŠ Nereus v Žiline. V nepriaznivom zimnom počasí mali deti objednaný autobus, ktorý ich vozil na výcvik, ale aj z výcviku, čo deti veľmi ocenili.

      V úvode výcviku boli žiaci rozdelení do troch skupín podľa výkonnosti. Každý z trénerov urobil maximum pre to, aby deti zvládli základný plavecký výcvik. Deti sa snažili,aby prekonali samých seba. Prežili krásny plavecký týždeň. Na konci všetci dostali diplom.

       

      Všetkovedko

      O titul najmúdrejšieho medzi najbystrejšími bojovali druháci, tretiaci a štvrtáci na celom Slovensku v súťaži Všetkovedko dňa 28.11.2019. Na našej škole to bolo 14 bojovníkov:

      2. trieda-Piková, Hoterová, Petrášová, Labuda, 3. trieda-Kozinka, Lakatošová, Figuli, Svoboda, Milová, Kováč, Smeták a 4. trieda- Valla, Ševčík, Jašík. Najúspešnejší žiaci získali titul Všetkovedko a ostatní Všetkovedkov učeň.

      Našimi Všetkovedkami v šk. roku 2019/2020 sú: Klárka Lakatošová (32. miesto na Slovensku) a Alicka Figuli (22. miesto na Slovensku), obe z 3. triedy.

      Najúspešnejším žiakom školy sa stala Alicka Figuli, za čo bola ocenená aj titulom Všetkovedko školy.

      Všetkým gratulujeme za dosiahnuté výsledky. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Školské kolo Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni ZŠ

      Dňa 30. 1. 2020 sa v poobedných hodinách stretli najlepší recitátori triednych kôl na školskom kole recitačnej súťaže ,, Hviezdoslavov Kubín,, . Deti predniesli krásne ukážky a potešili nás pekným recitačným prejavom. Víťazom blahoželáme.

      Poézia:  1. miesto : Oliver Kozinka 3.A                    Próza: 3. miesto : Zara Piková 2.A

                    2. miesto : Erika Gažúrová 3.A

                    3. miesto : Tomáš Pudiš 2.A

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Školské kolo  Geografickej olympiády ZŠ Cyrila a Metoda, 48. ročník, školský rok 2019/ 2020

      kategória  G – ZŠ 4.- 5. ročník

      Por.

      Žiak/žiačka

      Teória 60 b.

      Prax 40 b.

      Spolu

      Úspešný riešiteľ 55 b.

      1.

      Laura Lakatošová, 5. A

      33

      33

      66

      POSTUP

       

       

       

      kategória F – ZŠ 6. - 7. ročník

      Por.

      Žiak/žiačka

      Teória 60 b.

      Prax 40 b.

      Spolu

      Úspešný riešiteľ 55 b.

      1.

      Michal Olbert, 7. A

      41

      34

      75

      POSTUP

       

       

       

      kategória  E – ZŠ 8. - 9. ročník 

      Por.

      Žiak/žiačka

      Teória 60 b.

      Prax 40 b.

      Spolu

      Úspešný riešiteľ 55 b.

      1.

      Dávid Komada, 8. A

      49,5

      20

      69,5

      POSTUP

      2.

      Tobiáš Káčerík, 8. A

      43

      24

      67

      POSTUP

       

       

       

       

      Úspešným riešiteľom a postupujúcim strdečne blahoželám, ostatným, ktorí sa zapojili do školského kola ďakujem a verím, že aj v ďalšom školskom roku ich budeme môcť opäť privítať na školskom kole geografickej olympiády. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Gabriela Králiková

       

      Vianočná besiedka 4. 12. 2019

      V jedno voňavé predvianočné poobedie si pre svojich rodičov pripravili program deti z materskej a základnej školy. V krásnych básničkách, pesničkách, tancoch a vinšoch ukázali, čo dokážu a na tvárach prítomných vyčarili úsmev. Veríme, že pri  vianočnom punči a voňavých oblátkach prežili celé rodiny príjemný podvečer. Tešíme sa ďalšie stretnutia. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Výsledky školského kola ANJ olympiády 2019/2020

      Kategória 1A

      1.miesto: Michal Mišút

      2.miesto: Jakub Novisedlák

      3.miesto: Michal Olbert

      Kategória 1B

      1.miesto: Viktória Šeligová

      2.miesto: Michal Solár

      3.miesto: Michaela Sásiková

      Ing. Ida Berthotyová

       

      Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019

      Súťaž sa uskutočnila v dňoch 11. až 15.  11. 2019. Za našu školu sa jej zúčastnilo 107 žiakov 3., 4., 5., 6. a 8. ročníka. Žiaci k súťaži pristupovali zodpovedne o čom svedčí aj počet úspešných riešiteľov - 42, čo prestavuje 40 % súťažiacich.  Vyzdvihnúť chceme najmä tých žiakov, ktorí získali plný počet bodov a získali tak kumulované 1. miesto v rámci všetkých zúčastnených.

      V kategórii Drobec to boli Ľubica Milová a Alica Figuli z 3. A triedy, v kategórii Bobrík to bol Marek Mestický z 5. A triedy. Je trochu sklamaním, že v kategórii Benjamín (6. A) sme nemali žiadneho úspešného riešiteľa.  

      K úspešnému zvládnutiu súťažných úloh gratulujeme nasledovným žiakom:

      Kategória Drobec celkom 15 420 súťažiacich, za školu 22

      Poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      Dosiahnutý výsledok

      Celkom

      Škola

      1. - 2664.

      1.

      Ľubica Milová

      3. A

      72 bodov, 100. percentil

      úspešná riešiteľka

      1. - 2664.

      2.

      Alica Figuli

      3. A

      72 bodov, 100. percentil

      úspešná riešiteľka

      2686. - 2947.

      3.

      Ivan Uhrín

      3. A

      68 bodov, 83. percentil

      úspešný riešitel

      3526. - 5932.

      4.

      Ján Lašút

      3. A

      60 bodov, 77. percentil

      úspešný riešitel

      3526. - 5932.

      5.

      Sofia Mozsiová

      3. A

      60 bodov, 77. percentil

      úspešná riešiteľka

      3526. - 5932.

      6.

      Kamila Paverová

      3. A

      60 bodov, 77. percentil

      úspešná riešiteľka

      3526. - 5932.

      7.

      Klára Lakatošová

      3. A

      60 bodov, 77. percentil

      úspešná riešiteľka

      6570. - 7405.

      8.

      Nela Starečková

      3. A

      52 bodov, 57. percentil

      úspešná riešiteľka

      6570. - 7405.

      9.

      Šimon Schneider

      3. A

      52 bodov, 57. percentil

      úspešný riešitel

      7576. - 9323.

      10.

      Juraj Kačerík

      3. A

      48 bodov, 51. percentil

      úspešný riešitel

      7576. - 9323.

      11.

      Adrián Bajtoš

      3. A

      48 bodov, 51. percentil

      úspešný riešitel

      7576. - 9323.

      12.

      Erika Gažúrová

      3. A

      48 bodov, 51. percentil

      úspešná riešiteľka

      9403. - 9445.

      13.

      Ján Šeliga

      3. A

      45 bodov, 39. percentil

      úspešný riešitel

       

      Kategória Bobrík celkom 23 023 súťažiacich, za školu 36

      Poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      Dosiahnutý výsledok

      Celkom

      Škola

      1. - 1094.

      1.

      Marek Mestický

      5. A

      96 bodov, 100. percentil

      úspešný riešitel

      2095. - 3704.

      2.

      Angelika Paverová

      5. A

      84 bodov, 91. percentil

      úspešná riešiteľka

      2095. - 3704.

      3.

      Laura Lakatošová

      5. A

      84 bodov, 91. percentil

      úspešná riešiteľka

      2095. - 3704.

      4.

      Peter Trúchly

      5. A

      84 bodov, 91. percentil

      úspešný riešitel

      3834. - 3886.

      5.

      Matej Ondrejčík

      5. A

      81 bodov, 83. percentil

      úspešný riešitel

      3887. - 4891.

      6.

      Katarína Káčeríková

      5. A

      80 bodov, 83. percentil

      úspešná riešiteľka

      3887. - 4891.

      7.

      Matúš Janišík

      4. A

      80 bodov, 83. percentil

      úspešný riešitel

      5111. - 6479.

      8.

      Veronika Trúchla

      5. A

      76 bodov, 78. percentil

      úspešná riešiteľka

      5111. - 6479.

      9.

      Nikola Žáková

      5. A

      76 bodov, 78. percentil

      úspešná riešiteľka

      6734. - 8167.

      10.

      Eliška Kozáčková

      5. A

      72 bodov, 71. percentil

      úspešná riešiteľka

      8168. - 8324.

      11.

      Lara Piková

      5. A

      71 bodov, 65. percentil

      úspešná riešiteľka

      8410. - 9728.

      12.

      Karolína Jancová

      5. A

      68 bodov, 63. percentil

      úspešná riešiteľka

      8410. - 9728.

      13.

      Zora Kacianová

      5. A

      68 bodov, 63. percentil

      úspešná riešiteľka

      10037. - 11431.

      14.

      Martin Frič

      5. A

      64 bodov, 56. percentil

      úspešný riešitel

      10037. - 11431.

      15.

      Yasmina Stráňavová

      5. A

      64 bodov, 56. percentil

      úspešná riešiteľka

      10037. - 11431.

      16.

      Timea Kučaková

      4. A

      64 bodov, 56. percentil

      úspešná riešiteľka

      11691. - 12890.

      17.

      Jakub Schneider

      5. A

      60 bodov, 49. percentil

      úspešný riešitel

      11691. - 12890.

      18.

      Tomáš Káčerik

      5. A

      60 bodov, 49. percentil

      úspešný riešitel

       

      Kategória Benjamín celkom 21 456  súťažiacich, za školu 26 - nebol úspešný riešiteľ

      Kategória Kadet celkom 17 530  súťažiacich, za školu 26

      Poradie

      Meno a priezvisko

      Trieda

      Dosiahnutý výsledok

      Celkom

      Škola

      1799. - 1949.

      1.

      Sarah Dubielová

      8. A

      60,02 bodov, 90. percentil

      úspešná riešiteľka

      2426. - 2725.

      2.

      Tobiáš Káčerík

      8. A

      57,35 bodov, 86. percentil

      úspešný riešitel

      2426. - 2725.

      3.

      Filip Kolembus

      8. A

      57,35 bodov, 86. percentil

      úspešný riešitel

      3312. - 3431.

      4.

      Miroslava Jancová

      8. A

      54,69 bodov, 81. percentil

      úspešná riešiteľka

      3645. - 3877.

      5.

      Matej Kadaš

      8. A

      53,35 bodov, 79. percentil

      úspešný riešitel

      3957. - 4356.

      6.

      Mateusz Mariusz Jokiel

      8. A

      52,02 bodov, 77. percentil

      úspešný riešitel

      4443. - 4900.

      7.

      Alex Tvarožek

      8. A

      50,69 bodov, 75. percentil

      úspešný riešitel

      4443. - 4900.

      8.

      Margaréta Chovancová

      8. A

      50,69 bodov, 75. percentil

      úspešná riešiteľka

      4443. - 4900.

      9.

      Erika Krnáčová

      8. A

      50,69 bodov, 75. percentil

      úspešná riešiteľka

      4443. - 4900.

      10.

      Karolína Ulická

      8. A

      50,69 bodov, 75. percentil

      úspešná riešiteľka

      4443. - 4900.

      11.

      Sára Chovancová

      8. A

      50,69 bodov, 75. percentil

      úspešná riešiteľka

       

      Úspešní riešitelia získajú diplom od organizátora súťaže. Ostatným žiakom patrí poďakovanie za účasť. Ďakujeme tiež všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii súťaže v rámci školy. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Milión detí sa modlí ruženec

      V spolupráci s pápežskou nadáciou ACN - Pomoc trpiacej Cirkvi sme sa v piatok 18.10. o 8.00 hod. v školskej kaplnke pripojili k celosvetovej modlitebnej iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. ACN pomáha kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo trpia pre svoju vieru. Spolu s mnohými deťmi i dospelými po celom svete sme vyprosovali požehnanie pre krajiny, kde sa bojuje, a žehnali im pokoj a jednotu. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Ingrid Kováčová

       

      Testovanie pohybových schopností prvákov

      Dňa 11. a 14. 10.2019 sa uskutočnilo testovanie pohybových schopností prvákov. Počas štvorhodinového testovania deti prešli rôznymi disciplínami. Výsledkom bude certifikát, ktorý deťom napovie na aký šport majú predpoklady, ale na ten si budú musieť počkať.  Dopoludnie sa všetkým žiakom páčilo a s úsmevom na tvári odchádzali domov. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Návšteva dopravného ihriska.

      Koncom septembra a začiatkom októbra žiaci 1. stupňa navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. Na úvod pani policajtka opäť žiakom vysvetlila pravidlá cestnej premávky a zopakovali si najdôležitejšie dopravné značky a značenia. Po teoretickom úvode si deti vyskúšali jazdu na bicykli alebo kolobežke, niektorí sa zahrali aj na chodcoch. Slniečko bolo síce zubaté, ale neodradilo deti od príjemných chvíľ strávených na dopravnom ihrisku. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Didaktické hry v prírode 1. stupeň ZŠ

      Dňa 6. 9. 2019 sa uskutočnili didaktické hry v prírode pre 1.stupeň ZŠ. Žiaci 3. A a 4. A navštívili park pri Budatínskom hrade. Žiaci 1. A, 1. B a 2. A navštívili park na Bôriku. Praktickým činnostiam v oblasti poskytovania prvej pomoci, dopravnej výchovy, vlastivedy a prírodovedy predchádzali dve vyučovacie hodiny venovanej brannej príprave v teoretickej podobe. Deti čakali aj športové hry s pravidlami a rôzne súťaže, kde si mohli zmerať sily so spolužiakmi. Počasie akcii prialo a všetci sa v poriadku, hoci unavení vrátili v obedňajších hodinách do priestorov školy. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      2018/2019

      Koncoročný výlet 8. A triedy

      V utorok a v stredu 4. a 5. júna sme spolu s našou triedou 8. A  a s pani učiteľkou Palkovou a pani učiteľkou Jakubcovou boli na školskom výlete v Ochodnici. Ubytovali sme sa na chate Štart, odkiaľ bol pekný výhľad na hory a východ slnka. Prvý deň bola prechádzka k prameňu a neskôr bol čas aj na hry. Večer po hrách bola opekačka a  po nej nasledovala voľná zábava na našich izbách. Niektorí z nás vydržali dlho do noci a niektorí aj celú noc nezažmúrili oko. Na ďalší deň sa nám už moc nechcelo, tak sme oddychovali a rozprávali  sa o našich plánoch do budúcnosti. Riešili sme deviatacke mikiny – hlavne farbu a dizajn, aby sme ich ešte v deviatke mohli nosiť. Počasie bolo pekné, hoci trochu spŕchlo, ale nevadilo nám to, nie sme predsa z cukru. Veľmi ďakujeme našej triednej učiteľke že nám urobila takýto krásny výlet z ktorého nám ostanú len tie najkrajšie spomienky.  A tešíme sa na budúci rok na trojdňový výlet. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Michaela Sásiková 8. A

       

      Návšteva dopravného ihriska

      V priebehu minulého týždňa sme  so žiakmi z 1. stupňa ZŠ navštívili dopravné ihrisko na Vlčincoch. Pani policajtka v prednáškovej miestnosti najskôr deťom vysvetlila základné pravidlá bezpečného pohybu na cestách a nutnosť používať prilbu pri jazde na bicykli. Spoločne si so žiakmi zopakovala  základné dopravné značky i dopravné značenia a prostriedky. Po teoretickej časti prišla  praktická časť, na ktorú sa deti najviac tešili. Každý žiak si nasadil prilbu a vybral si kolobežku, alebo bicykel. Nasledovala už samotná jazda na dopravnom ihrisku. Strávili spolu veľmi poučné a zaujímavé doobedie. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Školský výlet do Košíc

      V utorok 28. 5. 2019 sa 18 štvrtákov našej školy stretlo na železničnej stanici v Žiline, aby sa spolu s triednou p. uč. Kučerovou a p. uč. Fujakovou vybrali na školský výlet do Košíc. Metropolu východného Slovenska žiaci poznávali už na hodinách vlastivedy počas školského roka, a to bol jeden z dôvodov, prečo práve Košice. Prehliadka mesta sa začala v Chráme sv. Alžbety, odtiaľ pokračovala pozorovaním starobylého námestia. Úžasným spestrením bola prehliadka Technického múzea s interaktívnymi činnosťami z matematiky a fyziky. Svoju kondičku si deti vyskúšali pri zdolávaní schodov na vyhliadkovú vežu a odmenou bol krásny výhľad na mesto. Počasie bolo nádherné a také bolo aj správanie žiakov. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. G. Kučerová

       

      Didaktické hry v prírode v roč. 3.- 4. ZŠ

      Dňa 27. 5. 2019 sa žiaci roč. 3. – 4. ZŠ zúčastnili didaktických hier, ktoré sa uskutočnili pri Vodnom diele Žilina. Deti sa venovali dopravnej výchove, poznávaniu prírody, zdravotnej príprave a športovým aktivitám ako preskoky cez švihadlo, hod do diaľky, futbal a iné. Za námahu a výsledky dostali sladkú odmenu. Príjemne strávený deň so zážitkami spestrilo aj slnečné počasie. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. G. Kučerová

       

      Didaktické hry v prírode 1. a 2. ročník

      Dňa 27. 5. sa deti 1. A , 1. B a 2.A zúčastnili didaktických hier v parku na Bôriku.

      Za sladkú odmenu súťažili  v rôznych športových disciplínach, zahrali  si futbal a vyšantili sa na preliezkach.  Počasie prialo a tak prežili pekné dopoludnie. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Školský výlet – Martin

      Dňa 14.5. sa naši najmenší z 1. B a 2.A triedy zúčastnili školského výletu do Martina. Navštívili Múzeum Andreja Kmeťa, kde si prezreli zaujímavé expozície . Spoznali krásu,  rôznorodosť aj unikáty turčianskej prírody – jej obyvateľov z rastlinnej i živočíšnej ríše, no aj prostredie a podmienky, ktoré ich ovplyvňujú. Deti zaujal aj svet minerálov, ktorý oplýva takmer neobmedzenou paletou farieb, veľkostí a tvarov kryštálov. Výlet sa aj napriek nepriazni počasia vydaril a deti si domov odniesli okrem pekných zážitkov aj zaujímavé suveníry. Fotografie sú v sekcii fotoalbum. 

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Deň Zeme pre tretiakov a štvrtákov

      Dňa 14. 5. 2019 sa tretiaci a štvrtáci zúčastnili dodatočnej akcie ku Dňu Zeme v priestoroch Štátnych lesov v Žiline na Štefánikovom námestí. Pán Ing. Milan Laš – lesný pedagóg hravou a zaujímavou formou deťom porozprával o význame lesa, súčasnom stave a problémoch so škodcami. V tvorivých dielňach si vytvorili tzv. lykožrúta z papiera a potom si skúšali zvuk, ktorý vydáva. Deti prežili zaujímavý a pestrý deň. Už teraz sa tešíme na budúce stretnutie. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Kučerová G.

       

      Škola v prírode 2019

      V dňoch 29. 4. – 3. 5. 2019 sa žiaci 3. a 4. triedy ZŠ zúčastnili školy v prírode. V krásnom prostredí prírody s výhľadom na panorámu mesta Ružomberok prežili deti týždeň plný zážitkov z rôznych aktivít. Každodennou aktivitou bolo kúpanie, vyučovanie, aktivity zamerané na rozvoj zručnosti, súťaže v miestnosti a podľa počasia aj športové hry na ihrisku. Súčasťou programu bola aj jazda na koni a turistický výlet do Vlkolínca. Deťom spestrovali program animátorky Ajša a Dia. Vyvrcholením týždňového pobytu bola diskotéka pod vedením Bobra, zásluhou ktorého boli všetky stoličky prázdne.

      Odmenou všetkých zúčastnených za námahu pri príprave ŠvP sú úžasné zážitky a za to im patrí veľká vďaka. Fotografie sú v sekcii fotoalbum, video z diskotéky video

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Deň Zeme

      V apríli sme na našej skole zorganizovali Deň Zeme. Zúčastnili sa ho žiaci 1.stupňa ZŠ. Program pre žiakov pripravili páni lesní pedagogóvia Ing. Milan Laš a Ing. Ladislav Bihári z organizácie Lesy SR, pobočka Čadca. Žiaci mali možnosť hravou a tvorivou formou zoznámiť sa s tajomstvami lesa, dozvedieť sa viac o zvieratkách a stromoch, zložiť vtáčiu búdku a zároveň si zasúťažit v hode šiškou, či skákaním vo vreci a chôdzou na chodúliach. Ďakujeme za príležitosť rozvíjať vzťah k prírode a prežiť zaujímavé lesné vyučovanie. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      PaedDr. Petra Jašurková

       

      Zápis do 1. ročníka

      V dňoch 9. a 10. 4. 2019 sa uskutočnil v našej škole zápis budúcich prváčikov, ktorých prišlo 29. Zápis prebiehal v pokojnej a priateľskej atmosfére. Po vypracovaní testov a osobných pohovorov deti dostali spomienkové darčeky, ktoré pripravili deti v ŠKD. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Gabriela Kučerová  

       

      CYRILO – METODSKÍ SPEVÁCI

      Dňa 11. 4. 2019 sa na našej škole uskutočnil I. ročník speváckej súťaže CYRILO – METODSKÍ SPEVÁCI. Súťaže sa zúčastnilo 17 žiakov. Deti spievali pesničky ľudové, ale aj moderné. Výhercom srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Výsledky súťaže

       

      1.kategória (1.stupeň)

      2.kategória (2.stupeň)

      Cena poroty

      1.miesto

      ZORA KACIANOVÁ 4.A

      Išli dievky ľan trhať

      ANDREJ MELIŠ 6.A

      Neďaleko od Trenčína

      MATEJ KADAŠ 7.B

      DÁVID KOMADA 7.B

      DOMINIK MONIAK7.B

      MATEJ SYNÁK 7.B

      Bol si tam, Hit the road Jack

      2.miesto

      MATÚŠ JANIŠÍK 3.A

      Môj koníčku sivovraný

      ANNA STRAŠÍKOVÁ 6.A

      Horou

      3.miesto

      OLIVER KOZINKA 2.A

      I belive I can fly

      neudelené

      Mgr. Alena Janešíková

       

      Okresné kolo Pytagoriády 2019

      Dňa 26. 3. 2019 sa uskutočnil 40.ročník okresného kola Pytagoriády. Reprezentovali  nás títo úspešní riešitelia  zo školského kola: Janišík Matúš /3.tr./, Ondrejčík Matej, Káčerik Tomáš, Frič Martin /4.tr./ a Malček Miroslav /5.tr./.  Martinkovi Fričovi sa podarilo stať úspešným riešiteľom aj v okresnom kole. Srdečne mu blahoželáme! Fotografia je aj v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Kučerová G.

       

       

       

       

       

       

       

      Škôlkar v škole

      Dňa 12. 3. 2019 sme v našej škole privítali škôlkarov z MŠ Predmestská ul.. Prváci si pre predškolákov pripravili krátke pásmo pesničiek a básničiek, ktoré sa naučili od začiatku školského roka. Predškoláci na oplátku zaspievali a zarecitovali pre prvákov. Prváci pomáhali predškolákom riešiť jednoduché úlohy v zábavných pracovných listoch a na záver im pomohli vytvoriť pestrofarebného papagája. Za šikovnosť a milú návštevu dostali všetci škôlkari pamätný list. Tešíme sa, že s pani učiteľkou prijali naše pozvanie a tak sme spolu mohli prežiť pekné a tvorivé dopoludnie. Ďakujeme. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      PaedDr. Petra Jašurková

       

      Lyžiarske preteky O pohár primátora mesta Žilina

      Okrem Zuzky Belinskej z 5. A triedy, ktorá získala krásne 1. miesto v lyžiarskych pretekoch O pohár primátora mesta Žilina našu školu reprezentovali aj ďalší žiaci. Ich umiestnenie:

      Samuel Staník 9. A - 10. miesto

      Veronica Schiaretti 9. A - 15. miesto

      V kategórii snowboardu sa na 13. mieste umiestnil Martin Maliaček z 9. A. Všetkým gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezenáciu školy. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Dominik Hriník

       

      Exkurzia v SOŠ elektrotechnickej

      Dňa 18. 2. 2019 sa žiaci 8. A triedy v rámci predmetu technika zúčastnili exkurzie v SOŠ elektrotechnickej v Žiline. V škole nás čakalo milé privítanie a ochotní pedagógovia, ktorí nám ukázali priestory školských dielní. V niektorých boli ešte aj žiaci na odbornom výcviku. Postupne sme sa dozvedeli ako žiaci získavajú zručnosti a kompetencie od nástupu do školy až po ukončenie vzdelávania formou získania výučného listu alebo maturity. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Prednáška o dobrovoľníctve v Afrike

      Naša bývalá študentka Dominika Maťková k nám do školy prišla porozprávať o svojom polročnom pobyte v Afrike - v Ugande, kde pôsobila ako dobrovoľníčka v projekte Slovenskej katolíckej charity - v centre, ktoré sa stará o 55 HIV pozitívnych detí. Počas pobytu bola navštíviť aj dievčatko Elizabeth, ktoré si naša škola adoptovala (zabezpečujeme jej základné životné potreby a možnosť navštevovať školu). Sme Dominike vďační za možnosť spoznávať život v Afrike a za sprostredkovanie stretnutia s Elizabeth :). Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Katarína Filipová

       

      Školské kolo "Hviezdoslavov Kubín"

      Dňa 28. 1. 2019 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže "Hviezdoslavov Kubín".

      Žiaci 1. stupňa ZŠ súťažili v prednese poézie a prózy.

      Výsledky poézia:

      2. miesto: Veronika Trúchla - 4. A

      3. miesto: Sofia Mozsiová -2. A

      Výsledky próza:

      1. miesto: Matúš Janišík - 3. A 

      2. miesto: Dušan Bielik - 4. A

      Víťazom blahoželáme! Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Pytagoriáda - školské kolo

      V dňoch 12. a 13. decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Pytagoriáda. Zúčastnili sa jej žiaci 3.- 8. ročníka. Poradie úspešných riešiteľov tohoto nájdete tu.

      Mgr. Alena Janešíková

       

      Adventný týždeň v 4. A triede

      Posledný týždeň pred Vianocami si žiaci 4. A vytvárali rôzne výrobky na Vianoce, čím si spríjemnili triedne prostredie a potom aj svoje domovy – ozdobovali pomaranče a jabĺčka, skladali hviezdičky z čajových vreciek, vytvorili pani Zimu na dvere triedy a ozdobovali perníky, ktoré ponúkali v piatok po rannej sv. omši zúčastneným. Taktiež sme spolu upevňovali naše vzťahy rôznymi hrami a občerstvili sme sa koláčikmi od našich spolužiakov. Vyvrcholením bolo rozdávanie darčekov pre spolužiakov, ktoré si pripravili pre nich ,, anjeli“. Všetkým prajeme požehnané a radostné sviatky. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Vianočná besiedka 2018

      Dňa 12. 12. 2018 žiaci ročníkov 1.- 4. základnej školy spríjemnili  sebe, učiteľom i svojim blízkym adventný čas krásnym vianočným vystúpením. Pestrý program s tancom, spevom i vianočnými vinšami potešil každé srdiečko. Záver besiedky patril prváčikom, ktorí boli oficiálne prijatí a pasovaní za žiakov našej školy. Po skončení celého programu sa mohli všetci prítomní občerstviť vynikajúcim vianočným punčom a oblátkami, ktoré zabezpečili p. Mgr. O. Palková a rodina Kozinková a Kolembusová, za čo im so srdca ďakujeme. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Byť Mikulášom pre iných

      Dňa 6. 12. 2018 navštívil žiakov ročníkov 1. - 4. základnej školy Mikuláš. Porozprával sa s deťmi o Mikulášovi, čo o ňom vedia, o tradícii rozdávania balíčkov. Deti mu tiež museli niečo zaspievať alebo zarecitovať, a potom už boli obdarení sladkosťami. V ročníkoch 5. - 9. základnej školy si žiaci navzájom vymenili balíčky pod vedením triednych učiteľov a potom sa spoločne zabavili. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Adriána Hančinská

       

      Školské kolo  olympiády v ANJ

      V novembri sa konala na ZŠ olympiáda v anglickom jazyku.  Gratulujeme víťazom jednotlivých kategórií:

      6.-7. roč: I.: Alex Tvarožek (7.A), II. Mateusz Jokiel (7.B), III. Michal Mišút (6.A).

       8.-9. roč. I.: Jakub Selecký, II. Samuel Staník, III. Milan Maťašovský, (9. A).

      Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Školské kolo  geografickej olympiády  

      Počas novembrových dní sa žiaci základnej školy mohli zúčastniť školského kola geografickej olympiády, ktorá pozostávala z teoretickej a praktickej časti testu.

      Do okresného kola postúpili:

      5.ročník – S. Horníčková, M. Schneider, Z. Belinská

      6.-7.ročník – D.Komada, D. Moniak, M. Olbert

      8.-9.ročník – P. Zazuľák, J. Žiak, J. Mišút

      Postupujúcim srdečne blahoželáme. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. G. Králiková a Mgr. M. Jakubcová

       

      VÝSLEDKY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE  ČERVENÉ STUŽKY

      Spojená škola Kráľovnej pokoja, Žilina

      1.Kristína Bačová 1.AG (pohľadnica č.9)

      2.Michaela Sásiková 8.A (pohľadnica č.8)

      3. Mária Rovňáková 1.AG (pohľadnica č.6)

      Srdečne blahoželám.

      Do súťaže sa zapojili žiaci 8.A triedy ZŠ a 1.AG triedy gymnázia.

      Mgr. G.Králiková

       

      Výsledky iBobor 2018

      Aj tento rok sa do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor zapojilo množstvo našich žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Žiaci základnej školy sa zapojili do súťaže v troch kategóriách. 

      Chceme sa všetkým súťažiacim poďakovať za reprezentáciu školy. Veľká gratulácia patrí najmä Danielovi Pudišovi zo 6. A, ktorý dosiahol krásne 509. miesto z 18 329 súťažiacich a patrí tak medzi našich najúspešnejších riešiteľov zo základnej školy. Kompletné výsledky celej školy nájdete tu. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Bioklimatický park – Drienová

      Žiaci roč. 1.- 4. ZŠ si v novembri vyskúšali vyučovanie v teréne. Zaujímavou a zábavnou formou pozorovali prepojenie prírody a človeka. Získali vedomosti o rastlinách, živočíchoch, ekológii. Cieľom bolo, aby si získali väčší vzťah k prírode, aby mali chuť ju objavovať a učiť sa.  Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Kučerová G.

       

      Burza regionálnych stredných škôl  pre  9. ročník ZŠ

      Dňa 15. novembra 2018 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na Burze regionálnych stredných škôl, ktorú organizoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Burza bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov a stredných odborných škôl z nášho regiónu. Všetci žiaci si mohli pozrieť ponuky škôl, o ktoré majú záujem, mohli sa porozprávať o možnostiach štúdia a priamo sa spýtať kompetentných na to, čo ich zaujíma. Podujatie splnilo svoj účel i očakávania žiakov. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Vyhodnotenie školského kola technickej olympiády 2018/2019

      Školské kolo sa uskutočnilo v týždni od 5. do 9. novembra 2018. Súťažilo sa v dvoch kategóriách A (žiaci 5., 6. a 7. ročníka) a v kategórii B (žiaci 8. ročníka). Vzhľadom k tomu, že na škole nemáme možnosť realizovať praktickú časť súťaže tak sa súťažilo iba v teoretickej časti.

      V kategórii B sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov. Žiaci mohli získať 40 bodov.

      Na 1. mieste sa umiestnil Jakub Žiak so ziskom 26 bodov,  2. miesto obsadili Peter Zazuľák  a Michal Solár so ziskom 25 bodov a 3. miesto získala Michaela Sásiková so ziskom 23 bodov.

      V kategórii A sa súťaže zúčastnilo 69 žiakov. Žiaci mohli získať 25  bodov.

      Na 1. mieste sa umiestnila  Timea Agafonová (7. A)  so ziskom 23 bodov,  2. miesto obsadili Karolína Ulická, Dávid Komada, Matej Synák, Dominik Moniak (všetci 7. A) a Michal Mišút ( 6. A) so ziskom 22 bodov a 3. miesto získali  Veronika Kramarová (7. B), Jakub Panák, Martin Zaťko, Sarah Dubielová  (všetci 7. A) a Šimon Janišík (6. A) so ziskom 21 bodov.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Beh 17. novembra

      26 źiakov základnej školy aj gymnázia sa zúčastnilo dňa 8. 11. 2018 bežeckej súťaže na internátoch Veľký diel v Žiline. Úspech dosiahol Jakub Valek, ktorý sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii.

      Mgr. Dominik Hriník

       

      Futbalový turnaj Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom

      Žiaci 7 - 9. ročníka sa dňa 7. 11. 2018 zúčastnili futbalového turnaja cirkevných škôl, kde sa umiestnili na 5. mieste. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Dominik Hriník

       

      Konnichiwa alebo ahoj Japonsko

      Na Spojenú školu Kráľovnej pokoja zavítala 24. 10. 2018 kultúrna atašé z Japonska, pani Okusa. Priniesla medzi nás kúsok Japonska vo veľmi milom stretnutí so žiakmi 8. a 9. ročníka základnej školy. Žiaci sa počas prednášky mohli dozvedieť o politickom a  školskom systéme Japonska, oboznámiť sa s tradíciami, jedlom, oblečením, písmom, ale aj so športom a umením tejto krajiny vychádzajúceho slnka. 

      V diskusii, ktorá sa pomaly rozprúdila po prednáške, žiakov veľmi zaujímala doprava v krajine, oblečenie - kimono, ktoré bolo aj predvedené na žiačke, ale žiaci chceli vedieť aj to, ako sa pani Okusa cíti na Slovensku, čo hovorí na jeho kultúru, jedlo a na lokality, ktoré navštívila.

      Dúfame, že takéto milé stretnutie sa opäť niekedy zopakuje a žiaci našej školy sa opäť trochu ponoria do života ďalekého Japonska.

      Mgr. Gabriela Králiková

       

      Testovanie pohybových predpokladov prvákov

      V školskom roku 2018/2019 Národné športové centrum na celom Slovensku, v spolupráci s učiteľmi, po prvý krát pomocou testovania zisťuje pohybové predpoklady žiakov ZŠ. Cieľom je odhaliť športové talenty. Testujú sa len žiaci prvých ročníkov. Testovanie prebehlo aj na našej škole. Dúfame, že sa aj medzi našimi deťmi odhalia talenty!  Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Stredoeurópsky deň stromov – 20. október

      V rámci environmentálnej výchovy si žiaci  2.stupňa základnej školy a študenti gymnázia na hodinách prírodných vied pozreli dokumentárny film Zomierajú postojačky – tragický osud slovenských lesov. Získali obraz o efektívnej symbióze človeka a prírody v urbanizovanej krajine. V diskusii padli otázky: Strácame úctu k zeleným lesom? Chránime v lesoch hodnoty, ktoré nám dávajú, alebo procesy, ktoré v nich prebiehajú? Na hodinách biológie  v piatom ročníku žiaci pracovali aj v skupinách a skúmali pomocou mikroskopu časti živých prírodnín lesa.  Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      RNDr. Bibiána Holíková a Mgr. Mária Jakubcová

       

      Svetový deň výživy – 16. október

      Svetový deň výživy si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150  krajinách sveta vrátane Slovenska. Zdravá výživa je zvlášť dôležitá  pre malé deti, preto študenti  zo seminára z biológie a žiaci ôsmeho ročníka ZŠ pripravili  pre žiakov 1. stupňa ZŠ v rámci primárnej drogovej prevencie  rozhlasovú reláciu a v učebni chémie ochutnávku zdravej výživy. Žiaci sa naučili, ktoré potraviny sú veľmi zdravé a mali by sa konzumovať denne. Dozvedeli sa základné informácie  o význame telesnej výchovy, dôležitosti oddychu, striedaní pasívneho a aktívneho oddychu a vyhýbaní sa  stresu a tiež o  pozitívnom vplyve dodržiavania pitného režimu. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Mária Jakubcová a Mgr. Oľga Palková

       

      DEŇ ZDRAVÉHO OVZDUŠIA

      V stredu 19. 09. 2018 na Námestí A. Hlinku v Žiline  sa uskutočnil DEŇ ZDRAVÉHO OVZDUŠIA.  Mottom celého dňa bolo: Čo môžeme urobiť pre zlepšenie ovzdušia v našom okolí. Mesto Žilina a Žilinská univerzita si v rámci projektu AIR TRITIA pripravili bohatý program zameraný na ochranu životného prostredia, monitorovanie kvality ovzdušia, správne vykurovanie a  elektro-mobilitu. Študenti 1. a 2. ročníka a deviataci ZŠ  videli rôzne  vedecké experimenty, ktoré hravou formou predviedol SMOKEMAN.  Fotografie sú v sekcii fotoalbum.  

      Mgr. Mária Jakubcová a RNDr. Bibiána Holíková

       

      Noc výskumníkov

      V piatok 28. 9. 2018 sa žiaci 9. ročníka základnej školy zúčastnili 12. ročníka prestížneho festivalu  vedy – Noc výskumníkov v Auparku v Žiline. Hlavným odborným partnerom bola Žilinská univerzita. Žiaci sa zaujímavou formou v 19-tich stanovištiach mohli dozvedieť o nových technológiách v robotike, komunikáciách, doprave, informatike. Mohli si vytvoriť 3D model, vyskúšať si podávanie 1. pomoci, pozrieť elektrickú štvorkolku, drony a mnoho iných zaujímavých aktivít. Veríme, že žiakov táto akcia zaujala a odniesli si z nej mnoho podnetov do svojho štúdia a života. Fotografie sú v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      2017/2018

      Výlet prvoprijímajúcich detí

      V piatok 15. 6. 2018 p. kaplán Pavol Gera zorganizoval výlet na Živčákovú pre tretiakov, ktorí boli v tomto školskom roku na 1. sv. prijímaní. Deti absolvovali  prijímanie vo svojich farnostiach a aspoň takouto formou  zjednotil deti v spoločnej modlitbe počas svätej omše. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Deň MDD

      V rámci MDD sa 1. 6. 2018 v ročníkoch 1.- 4. ZŠ uskutočnil športový deň. Medzi sebou súťažili prváci s druhákmi a tretiaci so štvrtákmi. Svoju športovú výkonnosť ukázali v individuálnych disciplínach: v hode medicinbalom, v skoku z miesta, v rýchlom a vytrvalostnom behu a v kolektívnych: vo vybíjanej a vo futbale. Za všetky výkony  deti boli odmenené sladkou medailou a diplomom. Na prežitý krásny slnečný športový deň budú deti radi spomínať. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Družinári na farme

      Vo štvrtok 14. júna v popoludňajších hodinách sme si to zo školy zamierili s družinármi do prírody. Konkrétne na farmu za Rajcom, ktorá má oficiálny názov Park Drienová. Po tom, ako nás autobus zobral do blízkosti farmy, prešli sme na dobrodružnú cestu. Tu sme prechádzali lavičkami popri potoku, medzi obrovskými lopúchmi a stromami, až sme sa ocitli pri prvých zvieratách - kravách. Postupne sme navštívili i ďalšie. Špeciálne úle, kurín v tvare Noemovej archy, húsatká a káčatká, chlpaté prasiatka, kone či poníky, ovce, kozy i lamu Riša. Nazreli sme i do novej pustovne, kde si dnešní uponáhľaní ľudia môžu kedykoľvek oddýchnuť. No a aký by to bol výlet bez suvenírov? Ak nerátame nejaké to blatíčko a nejakú mokrú topánku, ktorú sme domov doniesli, mohli sme si na pamiatku zakúpiť pohľadnice alebo iné výrobky z tohto parku. Určite by tu bolo ešte čo pozerať aj robiť, ale to necháme na ďalší raz možno počas vyučovania, na ktoré nás sem pozvali. Fotografie.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Mladý podnikavec

      13. mája 2018 sa žiaci 7. a 8. ročníka zúčastnili na workshope o finančnej gramotnosti mladých. Zaujímavou interaktívnou formou sa oboznámili s témami – marketing, manažment, podnikanie, hodnoty a potreby, dlžník, veriteľ, hospodárenie v domácnosti, príjmy a výdavky. Na konci  stretnutia si získané poznatky mohli overiť a vzájomne si zasúťažiť.  Program sprostredkovalo a realizovalo OZ, ktoré  zábavno-náučnou formou sprístupňuje žiakom témy, ktoré budú v živote potrebovať a pomôžu im orientovať sa na trhu financií a hospodárenia. 

      Mgr. Oľga Palková

       

      Plavecký výcvik

      Namiesto školy plávanie! To sa našim štvrtákom veľmi páčilo a v týždni od 4. do 8. júna nosili namiesto učebníc mokré plavky a uteráky. Na ZŠ Martinská na Vlčincoch sa učili plávať spôsobom kraul, prsia a znak. Aj počasie pekne vyšlo a už sa nám zdalo, že sme niekde na dovolenke. Fotografie.

      Mgr. Ingrid Kováčová

       

      Včeličky

      Dňa 8. 6. 2018 mali tretiaci na návšteve včelára p. Filipa, ktorý prišiel až od Spišskej Novej Vsi a bol ochotný porozprávať o svojom koníčku  –  včelárstve  –  a láske ku včelám. Deťom ukázal predmety a materiály, ktoré úzko súvisia s jeho prácou a prácou včeličiek. Najväčší úspech malo ochutnávanie včelích produktov a ukážky živých včiel. Ďakujeme za ochotu. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová 

       

      Didaktické hry v prírode na 1. stupni  ZŠ

      Dňa 28. 5. 2018 sa žiaci 1. stupňa ZŠ zúčastnili didaktických hier. Uskutočnili sa v parku na Bôriku a na športoviskách na sídlisku Vlčince. Deti plnili hravou a súťaživou formou úlohy z dopravy, zdravotníctva, športu, orientácie v prírode. Po veľmi horúcom dni sa vrátili spokojní a radostní do priestorov školy. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Tretiaci a štvrtáci na výlete

      Dňa 17.mája 2018 absolvovali naši tretiaci a štvrtáci krásny výlet k zemepisnému stredu Európy, navštívili kaštieľ Svätý Anton (bývalý kaštieľ Antol) s bohatou poľovníckou zbierkou a zišli aj do podzemia banského múzea v Banskej Štiavnici. Cesta to bola veru dlhá, ale zážitky stáli za to. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová, Mgr. Ingrid Kováčová

       

      Siedmaci záchranármi

      15. mája 2018 zavítali medzi siedmakov našej školy záchranári z Červeného kríža. V rámci predmetu biológia preberajú ľudské telo z anatomickej stránky, získavajú poznatky o zdravej výžive  a poskytovaní prvej pomoci pri záchrane ľudského života. Na telesnej výchove pohybovými aktivitami udržiavajú svoje telo v primeranej kondícii, ale  občas sa pritrafí  aj nejaká boliestka. Preto pán učiteľ Dominik Hriník oslovil naslovovzatých odborníkov z oblasti prevencie a záchranárstva.

      Všetky teoretické poznatky si mohli žiaci overiť a vyskúšať priamo v praxi. Žilinskí záchranári nám predviedli  záchranu života v rôznych situáciách a  všetci žiaci si techniku mohli vyskúšať na figuríne – masáž srdca, umelé dýchanie, Heimlichov manéver pri vdýchnutí cudzieho predmetu. Náučné video priblížilo, ako správne a rýchlo zareagovať pri nečakaných situáciách ohrozujúcich život – dopravná nehoda, kolaps na ulici, úraz, bezvedomie... V závere stretnutia si žiaci vyskúšali hasenie s penovým hasiacim prístrojom v praxi.

      Trojhodinový praktický blok bol vítaným spestrením vyučovania a v tomto prípade sa doslova  naplnilo – lepšie raz vidieť a vyskúšať ako počuť. Fotografie.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Deň Zeme 22. apríl 2018

      Deň Zeme sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou, ktorú pre nás pripravili študenti 2. AG. Žiaci základnej školy sa zapojili  do súťaže Zemír, kde svojimi tvorivými odpoveďami  o živej a neživej prírode bojovali o víťazstvo. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 6. ročníka : Kolembus, Chodelka, Tvarožek, na druhom mieste žiaci 9. ročníka : Tvarožek, Valo, Závadský a  tretie miesto patrí ôsmakom: Mišút, Schiaretti, Selecký.  Všetkým blahoželáme.

      Aj deti na 1. stupni si pripomenuli, aké je dôležité chrániť našu prírodu. Po úvodnej prezentácii sme sa venovali počas dňa rôznym tvorivým aktivitám. Žiaci čistili okolie školy od odpadkov, písali list pre Zem, pracovali na projektoch o recyklácii, vytvárali z nepotrebného materiálu rôzne zvieratká a každý žiak sa zapojil do kvízu s environmentálnou tematikou. Víťazom blahoželáme.

      Žiaci na druhom stupni sa žiaci aktívne zapájali do rôznych aktivít ku Dňu Zeme. Vyrábali projekty, súťažili v trojčlenných tímoch v kvíze, učili sa vonku a nakoniec  sa všetci mohli zapojiť do akcie Obleč sa do farieb Zeme. 

      Veríme, že cez tieto aktivity sme aspoň troškou mohli prispieť k environmentálnemu povedomiu nás všetkých. Fotografie

      PaedDr. Mária Turianová, Mgr. Alena Rybárová, Mgr. Mária Jakubcová

       

      SHAKESPEARE´S DAY mestské kolo má čoraz viac priaznivcov

      Súťaž inšpirovaná  velikánom anglickej literatúry Williamom Shakespearom má už v meste svoju tradíciu. Jej deviaty ročník sa uskutočnil v Britskom centre Krajskej knižnici v Žiline dňa 24.4.2018.  Veľa mladých odvážnych recitátorov ukázalo svoje schopnosti a v silnej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na neľahké texty, zaujať porotu. Opäť túto súťaž zorganizovalo Metodické oddelenie anglického jazyka pre druhý stupeň v spolupráci s MsÚ v Žiline, odborom školstva a mládeže a Oxford University Press. Súťaže sa zúčastnilo 47 súťažiacich, ktorí postúpili ako víťazi školských kôl v meste Žilina.

      Kategória 8., 9. ročník poézia

      1. miesto: Marcela Pčolová, ZŠ s MŠ Gaštanova

      2. miesto: Jakub Selecký, ZŠ sv. Cyrila na Závaží

      3. miesto: Zuzana Šutvayová,  ZŠ Martinská

      Víťazom gratulujeme. Ďakujeme aj všetkým súťažiacim za účasť, vyučujúcim za prípravu, za poskytnuté priestory v Krajskej knižnici a pomoc pri organizácii, za krásne knižné odmeny vydavateľstvu Oxford University Press a za darčeky MsÚ v Žiline, odboru školstva a mládeže. Tešíme sa na ďalší ročník súťaže.

      MO ANJ II v Žiline

       

      EINSTEIN TEEN 2017/2018

      V kategórii 4.- 6.ročník našu školu reprezentovali žiaci - Miroslav Malček (4.A), Daniel Adrián Pudiš (5.A) a Alex Tvarožek (6.A). Súťaž sa konala 15. 3. 2018 v Krajskej knižnici v Žiline. Súťažilo sa v 12 oblastiach v anglickom jazyku.

      V kategórii 7.- 9.ročník našu školu reprezentovali žiaci - Michal Solár (7.A), Matúš Koščo (8.A) a Róbert Závadský (9.A). Súťaž sa konala 28. 3. 2018 v Krajskej knižnici v Žiline.

      Naše obe družstvá skončili na 5. mieste (z deviatich).

      Ing. Ida Berthotyová

       

      SHAKESPEARE’S DAY 2017/2018

      Kategória  5.-7. ročník: 13. 4. 2018

      1.miesto – Ajna Marosz (5.A)

      2.miesto – Jaroslav Dvorský (7.A)

      3.miesto – Ria Eva Kováčová (6.A)

      Kategória  8.-9. ročník: 12. 4. 2018

      1.miesto – Jakub Selecký (8.A)

      2.miesto – Denisa Vyšinská  (9.A)

      3.miesto – Veronica Schiaretti (8.A) 

      Ing. Ida Berthotyová

       

      Krížová cesta

      Pôstne obdobie sme na našej škole ukončili 28.3.2018 spoločnou krížovou cestou v školskej kaplnke. Deti si rozdelili čítania podľa jednotlivých zastavení, ktoré boli dopĺňané spevom a obrázkami z dataprojektora.  Fotografie

      Mgr. Kováčová Ingrid

       

      Deň otvorených dverí na 1. stupni ZŠ

      Dňa 27. 3. 2018 sa otvorili brány školy  predovšetkým pre budúcich prváčikov a ich rodičov. V doobedňajších  hodinách mohli navštíviť vyučovanie v 2. A triede. V poobedňajších hodinách sa deti a ich rodičia zábavnou formou zoznámili s priestormi školy i s pedagógmi vyučujúcimi v ročníkoch 1. – 4.. Deti plnili zaujímavé úlohy na jednotlivých stanovištiach, zbierali za svoju šikovnosť pečiatky a na záver budúcich prváčikov čakala sladká odmena.  Fotografie

      PaedDr. Mária Turianová

       

      MATEMATICKÝ KLOKAN

      V pondelok 19. 3. 2018 sa v 70-tich krajinách sveta konala matematická súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 17 žiakov z I. a II. stupňa  ZŠ. Najúspešnejšia riešiteľka z I. stupňa je Alica Figuli. Medzi najúspešnejších riešiteľov z II. stupňa patria Šimon Janišík a Daniel Pudiš. Všetci súťažiaci sú odmenení diplomom a sú zaradení do žrebovania o sedem tabletov. Najúspešnejší súťažiaci sú odmenení aj vecnými cenami. Všetkým súťažiacim srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže!

      Mgr. Alena Janešíková

       

      Školské kolo ,,SLÁVIK SLOVENSKA „

      Dňa 20. 3. sa uskutočnila súťaž v speve ľudových piesní. Deti súťažili v dvoch kategóriách.

      1. kategória:

      1. Zorka Kacianová ( 3.A )

      2. Matúš Janišík  ( 2.A )

      3. Hanbi Seo ( 2.A )

      2. kategória:

      1. Ajna Marosz ( 5.A )

      2. Zuzana Belinská ( 4.A )

      3. Veronika Solárová ( 4.A )

      Čestné uznanie získala  Sarah Dubielová zo 6. A triedy. Víťazom srdečne blahoželáme. Fotografie

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Škôlkar v škole

      Spolu s nimi potom pracovali na pracovnom liste plnom zábavných úloh a vyrobili si pestrofarebného papagája. Predškoláci navštívili  školskú kaplnku a prezreli si aj ostatné miestnosti školy. Tešíme sa, že prijali naše pozvanie a spoločne sme mohli prežiť veselé dopoludnie.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Parádna lyžovačka na ZŠ sv. Cyrila a Metoda

      V dňoch 22. januára – 26. januára 2018 sme sa my, žiaci 8. a 9. ročníka základnej školy sv. Cyrila a Metoda, zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku PARK SNOW Donovaly.

      Ubytovaní sme boli v penzióne Zornička, v ktorom sme sa prekvapujúco cítili ako doma. Izby priateľsky zútulnené, svah primeraný našim schopnostiam a predovšetkým kolektív, ktorý sme si počas tohoto týždňa plného zážitkov trochu upevnili. 

      Počasie a podmienky v celom týždni boli na lyžovanie vynikajúce.

      Nášho lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 33 žiakov, z toho 13 nelyžiarov, 11 lyžiarov a  9 snowboardistov. Boli sme rozdelení do troch skupín podľa lyžiarskych schopností. Už z týchto čísel je pochopiteľné, že práca učiteľov bola náročná, hlavne tie prvé dni, keď ich potrebovali naučiť základy lyžovania.

      Prvú skupinku tvorili tí, ktorí stáli na lyžiach prvýkrát. Podaktorí si v prvý deň nevedeli ani zapnúť lyže, nie to ešte zjazdiť svah. No začiatky vždy bývajú ťažké.  Druhý deň sa učili oblúky v pluhu. V ten večer sme boli na našom prvom spoločnom večernom lyžovaní, kde sme si užili prázdny svah, kopec srandy a trochu šantenia a skúšania nových vecí. Tretí deň bol celkom oddychový. Po obednej prestávke sme sa šli vyvetrať na čerstvý vzduch a skončili sme vo Wellnesse, v ktorom sa naše telo zregenerovalo a pripravilo na druhú polovicu týždňa. Večer sme sa ako cirkevná škola spoločne zúčastnili sv. omše v malej kaplnke, ktorú odslúžil náš školský kaplán.  Spoločnou silou a úsilím sa každý naučil lyžovať. Možno nie dokonalo, ale každý si išiel tak, ako vedel. Štvrtý deň všetci žiaci zjazdili celý svah, niektorí sa odvážili ísť aj rýchlejšie. Ale hlavne tak, aby neublížili sebe a ani ostatným.  Každým jedným dňom sme sa navzájom spoznávali viac a viac. Vybudovali sme si lepšie vzťahy a to nie len medzi sebou ale aj medzi nami a učiteľmi.

      Prišiel náš posledný spoločný večer. Nudu sme ´´zabili´´ spoločenskými hrami, rozprávaním sa, počúvaním hudby, humorom, ... Ten večer nebol obyčajný. Trávili sme ho spolu.  Posledný deň. Pre niekoho to bolo ,,konečne´´, pre niekoho zas ,, nie, ja domov nejdem!´´ Tento týždeň si každý jeden z nás zapamätá. Fotografie

       

      Výsledky školského kola Hviezdoslavovho Kubína – 2. stupeň  -  6. 2. 2018

      2. kategória – 5. – 7. ročník

      Poézia

      1. Ajna Marosz  5. A

      2. Andrea Gažúrová  5. A

      3. Jaroslav Dvorský 7. A

      Próza

      1. Ria Eva Kováčová  6. A

      2. Daniel Adrián Pudiš  5. A

      3. Laura Žitníková  7. A

      3. kategória – 8. – 9. ročník

      Poézia

      1. Veronika Schiaretti 8. A

      2. Simona Urbánková 9. A

      3. Charlotte  Wiltschová  9. A

      Próza

      2. Ľubica Novosádová  9. A

      Víťazom blahoželáme, všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu tried. Do okresného kola postupujú víťazi z prvých miest. 

      Mgr. Oľga Palková

       

      Všetkovedko

      Aj v tomto školskom roku zavítala do našej školy súťaž Všetkovedko. Rozpútal sa  súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. V súťaži je prepojenie všetkého, čím sa doteraz deti v škole stretli a čo sa naučili. Žiaci mohli získať titul Všetkovedko alebo Všetkovedkov učeň a s prekvapením k diplomu. Do súťaže sa prihlásili 11 žiaci.

      Titul Všetkovedkov učeň v šk.roku 2017/2018 získali: 2. trieda - Lukáš Mišutka, Filip Zanovit, Matúš Janišík, 3. trieda – Štefan Hronský, Zora Kacianová, Eliška Kozáčková, Matej Ondrejčík, 4. trieda – Zuzana Belinská, Timotej Ševčík a z 5 .triedy – Daniel Pudiš.

      Tomáš Káčerik z 3. triedy ako jediný zo školy získal titul Všetkovedko a preto získal aj titul Všetkovedko školy.

      Za preukázanú snahu a umiestnenia všetkým gratulujeme!

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Školské kolo Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň

      Dňa 6. 2. si zmerali sily v prednese poézie žiaci  1. stupňa ZŠ na školskom kole recitačnej súťaže ,,Hviezdoslavov Kubín ,,.  Prvé miesto sa porota rozhodla neudeliť. Na druhom mieste sa umiestnili - Matúš Janišík z 2.A triedyMonika Kramarová zo 4.A triedy, na treťom mieste sa umiestnila Natália Sásiková zo 4.A triedy. Kategória v prednese prózy nebola zastúpená. Víťazom blahoželáme.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Vianočná nálada v 3. triede

      V posledný predvianočný týždeň si tretiaci spríjemnili chvíle vo vianočných  tvorivých dielňach. Vyskúšali si zdobenie jabĺčok i svietnikov. Vyzdobili si triedu výkresmi s rôznymi výtvarnými technikami – zmizíkovanie, vyškrabkávanie, koláž z papiera a iné. Ale adventný čas prežívali aj duchovnými aktivitami, ktorých splnenie si zaznamenávali na anjelskú košieľku. Všetko vyvrcholí Vianocami. Prajeme si požehnané sviatky a príjemné chvíle strávené v kruhu najbližších. Fotografie

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Školské kolo  geografickej olympiády  

      Počas novembrových dní sa žiaci základnej školy mohli zúčastniť školského kola geografickej olympiády, ktorá pozostávala z teoretickej a praktickej časti testu.

      Do okresného kola postúpili:

      5.ročník – A.Maxová

      6.-7.ročník – D.Komada, M.Kadaš

      8.-9.ročník – J.Valek, M.Koščo

      Postupujúcim srdečne blahoželáme.

      Mgr. G. Králiková a Mgr. M. Jakubcová

       

      Exkurzia do Prahy

      V dňoch 11. a 12. decembra 2017 sa 35 žiakov šiesteho až deviateho ročníka zúčastnilo exkurzie v Prahe. Cestovali sme vlakom RegioJet, bývali v hoteli Venezia v centre. Navštívili sme Pražský hrad, Malostranské námestie, Karlov most. Zúčastnili sme sa na sv. omši v Kostole Panny Márie Víťaznej (Pražské Jezulátko). Navštívili sme Vianočné trhy na Staromestskom námestí a večer sme sa vrátili metrom ho hotela. Po výdatných raňajkách na druhý deň sme navštívili Národné technické múzeum a exkurziu sme ukončili na Václavskom námestí. Fotografie

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Olympiáda ANJ

      Olympiáda z anglického jazyka pre 8. a 9. ročník sa uskutočnila v dňoch 22.- 24. novembra 2017. Po prvom kole - písomná časť viedli deviataci, avšak pri ústnej časti ich mladší súperi dobehli. Na rebríčku víťazov sa nakoniec umiestnili nasledovne:

      1. miesto Róbert Závadský, 9.A,

      2. miesto: Matúš Koščo 8. A a

      3. miesto Michal Mišutka 8.A.

      Víťazom gratulujeme.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Burza regionálnych stredných škôl

      Dňa 7. novembra 2017 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na Burze regionálnych stredných škôl, ktorú organizoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Burza bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov a stredných odborných škôl z nášho regiónu. Všetci žiaci si mohli pozrieť ponuky škôl, o ktoré majú záujem, mohli sa porozprávať o možnostiach štúdia a priamo sa spýtať kompetentných na to, čo ich zaujíma. Podujatie splnilo svoj účel i očakávania žiakov. 

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Do školy s radosťou! - Noc v škole

      27. októbra 2017 sa uskutočnila  pre žiakov 5. až  7. ročníka  už tradičná Noc  v škole. Tohtoročná noc bola tematicky zameraná na ekológiu, konkrétne súžitie človeka, zvierat a prírody navzájom. Prvou aktivitou bolo predstavenie psíkov využívaných v kanisterapii. Lektorka sa zamerala na liečebný vplyv na zdravie chorých, najmä detí. Potom  sa žiaci rozdelili do piatich skupín -  na vlkov, medveďov, jeleňov, diviakov a vrany.  Spoločne plnili rôzne úlohy. Napríklad skladanie zvieratiek  z origami, kreslenie zvieratiek, pexeso, puzzle, zhotovovali jesenné  dekorácie. Pomocou zvieracích stôp nachádzali bájky a poučenia k nim. Na záver večera si zasúťažili v telocvični, pozreli si film o sv. Františkovi  a nakoniec  im sily museli vystačiť aj na test o tomto patrónovi  zvieracej ríše. Pred polnocou ešte zvládli desiatok sv. ruženca s pánom kaplánom. Pred spaním prišlo vyhodnotenie všetkých aktivít. Najviac bodov získalo družstvo medveďov. Odmenení boli  všetci, ktorí sa na súťažiach zúčastnili. Podujatie bolo vydarené a deti sa už tešia na budúci ročník. Fotografie si môžete pozrieť aj na facebooku základnej školy a aj na stránke školy v sekcii Fotografie.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Hostia z Anglicka

      16. a 17. októbra sme na našej ZŠ ako i na gymnáziu privítali medzi sebou  dvoch native speakrov Tommyho a Alana - hostí z Anglicka. V pondelok  si tí mladší pre nich pripravili rôzne otázky na interview počas hodiny angličtiny. Obľúbenými témami bol futbal, nakoľko hostia boli z Liverpoolu, ale deti tiež zaujímalo, čo sa im páči na Slovensku, ako im chutili halušky a podobne. Na druhý deň bola pripravená pre najstarších žiakov gymnázia prednáška – silné svedectvo jedného z našich hostí. Príbeh o tom, ako  bývalý drogový díler po páde z 25-metrového vodopádu v Thajsku dostal od Boha novú šancu na skutočný život, a tak zanechal všetko, čo ničilo jeho na prvý pohľad bohatý život a dal sa na cestu hľadania. Sme vďační, že prijatím našich vzácnych hostí sme sa okrem angličtiny mali možnosť naučiť i niečo dôležitejšie – hodnotu toho, čo žijeme. Fotografie.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Svetový deň výživy – 16. október

      Svetový deň výživy si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150  krajinách sveta vrátane Slovenska. Práve tento deň nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Zdravá výživa je zvlášť dôležitá  pre malé deti, preto maturanti z biológie pre žiakov 1. stupňa ZŠ v rámci primárnej drogovej prevencie pripravili rozhlasovú reláciu a v učebni chémie ochutnávku zdravej výživy. Žiaci sa naučili, ktoré potraviny sú na základni potravinovej pyramídy a teda  sú veľmi zdravé a mali by sa konzumovať denne. Potraviny, ktoré škodia nášmu organizmu a spôsobujú civilizačné choroby – obezita a srdcovo cievne ochorenia sú na prvom mieste úmrtnosti na Slovensku – sú na vrchu pyramídy.  Žiaci sa  dozvedeli základné informácie  o význame telesnej výchovy, dôležitosti oddychu, striedaní pasívneho a aktívneho oddychu a vyhýbaní sa  stresu a tiež o  pozitívnom vplyve dodržiavania pitného režimu. Fotografie.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Dopravné ihrisko

      Počas krásneho jesenného dňa  26.9.2017 si tretiaci vyskúšali svoje zdatnosti  z jazdy na kolobežke a bicykli na dopravnom ihrisku na Vlčincoch. Dodržiavať pravidlá, byť pozorným a ostražitým je náročné. Preto je potrebné sa stále zdokonaľovať a precvičovať. Fotografie.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Noc v škole 1. stupeň

      V piatok večer (22.9.) sa školský dvor zaplnil deťmi z 1. stupňa ZŠ. Prišli za dobrodružstvom, ktoré ich čakalo v priestoroch školy. Na  tohtoročnú noc v škole s názvom ,, Les ,, , sa mnohé deti starostlivo pripravili - vyhotovili si masky zvierat a pripravili si  o nich zaujímavosti. Vo vnútri školy ich už čakali športové disciplíny a úlohy, ktoré preverili ich pohybovú zdatnosť, šikovnosť v tvorení a aj  pamäť. Deti hľadali lesný poklad, skrývali sa pred búrkou, hmatom spoznávali lesný hmyz, učili sa stopy zvierat a vyrobili si z papiera aj vlastnú líštičku. Za každú splnenú disciplínu získali malú odmenu. ,, Les,, deti tak unavil, že sa už nemohli dočkať chvíle, kedy sa zakrútia do teplučkých spacákov a pri kamarátovi, či kamarátke plní zážitkov zaspia. Fotografie. Informácie aj na facebokovej stránke školy.

      PaedDr. Turianová Mária

      Didaktické hry v prírode na 1. stupni ZŠ

      Dňa 14.9.2017 sa na ročníkoch 1.-4. uskutočnili didaktické hry. Prialo nám aj počasie a tak si žiaci vyskúšali svoje vedomosti a zdatnosti v rôznych aktivitách ako dopravná výchova, orientácia v teréne, zdravotná príprava a iné. Pobavili sa aj pri športových súťažiach s netradičnými disciplínami. S príjemnou únavou a zážitkami sa všetci zdraví vrátili do školy. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      2016/2017

      Výsledky súťaží z angličtiny

      Súťaž o najlepší projekt:

      Z piateho ročníka sme vybrali projekt od Kristána Chodelku a Alexa Tvarožeka. V siedmom ročníku bolo veľké množstvo krásnych projektov a za najlepšie boli ocenené  diela od Vanesky Staníkovej a Veroniky Martinčekovej a z deviateho ročníka si cenu odniesli Natália Poliaková s Alexandrou Mendrejovou. Gratulujeme a prajeme i naďalej tvorivého ducha.

      Súťaž Read and Win:

      Jednoznačne najlepším čitateľom resp. čitateľkou sa stala Veronica Schiaretti zo 7. ročníka.
      Blahoželáme. Fotografie.  

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Výlet za odmenu

      Konal sa 15. júna a jeho cieľom bola Bratislava. Zúčastnilo sa ho spolu 42 najlepších a najaktívnejších žiakov základnej školy a gymnázia. Program začal svätou omšou vo Farskom kostole Najsvätejšej Trojice, ktorý je známy aj ako Kostol sv. Jána z Mathy. Po nej naše kroky smerovali do Prezidentského paláca. Palác dal postaviť gróf Anton Grasalkovič, šľachtic chorvátskeho pôvodu. V roku 1775 ho navštívila aj Mária Terézia. Sídlom prezidenta Slovenskej republiky je od roku 1996. Videli sme Veľkú sálu, Prijímací, Zlatý aj Hnedý salón. V Kaplnke sv. Barbory sme obdivovali freskovú výzdobu stien a oltár z mramoru. Zaujala nás aj záhrada paláca a niektorí sa odfotili s členmi prezidentskej stráže. 

      Súčasťou výletu bola tiež prehliadka historického centra mesta s Michalskou vežou, Primaciálnym palácom, Slovenským národným divadlom a Hviezdoslavovým námestím. Prešli sme sa po nábreží Dunaja a obdivovali jeho mosty.

      Pred odchodom sme navštívili aj nákupné centrum Avion Shopping Park.

      Počasie nám prialo, nálada bola príjemná a tak sme prežili krásny deň plný skvelých zážitkov. Fotografie

      Mgr. Eva Mudríková

       

      MDD na 1. stupni ZŠ

      Tohtoročné MDD oslávili deti 2. júna športom. V dvoch kategóriách rozdelení na chlapcov a dievčatá súťažili v štyroch disciplínach jednotlivci (šprint, hod kriketovou loptičkou, vytrvalostný beh a skok z miesta) a kolektívy tried vo vybíjanej. Kolektívy prvákov a druhákov sa stretli vo vzájomnom meraní síl vo vybíjanej. Vyhrali síce druháci, ale prváci sa ľahko vzdať nechceli. Vo vzájomnom zápase vo vybíjanej medzi 3. a 4. tr. zvíťazili štvrtáci, u ktorých dominovala skúsenosť a zohratosť. Ale ani tretiaci sa nemajú za čo hanbi ť, pretože prejavili ohromnú bojovnosť a víťazstvo štvrtákom nedali zadarmo. Všetkým výhercom gratulujeme. Výsledky jednotlivých disciplín nájdete tu.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Dopravné ihrisko

      Dňa 29. 5. 2017 si štvrtáci vyskúšali svoje vedomosti o značkách a jazdu zručností na kolobežkách i bicykloch. V krásnom slnečnom počasí prežili pekný deň a zistili, že správne dodržiavať všetky značky nie je až také ľahké a je potrebné ich neustále precvičovať. Fotografie

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Školský výlet 3. a 4. ročníka.

      Dňa 23.5. sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili celodenného výletu. Počas celého dňa prialo počasie, svietilo slniečko a búrky sa nám vyhli. Preto sme absolvovali návštevu Bystrianskej jaskyne, hradu Slovenská Ľupča a múzea SNP v Banskej Bystrici. Obohatení krásami histórie i súčasnosti našej krajiny sme sa vrátili spokojní a šťastní. Fotografie

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Kulinárstvo štvrtákov

      V rámci pracovného vyučovania si štvrtáci pripravili desiatu: jedno hubky s jarnou nátierkou a tvarohové koláčiky. Vďaka svojmu majstrovskému zanieteniu bola desiata veľmi chutná. K tomuto si čas spestrili i náročným skladaním servítok a zopakovali si zásady správneho stolovania. Deti práca bavila a pani učiteľka im sľúbila, že si takúto hodinu ešte zopakujú. Fotografie

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Didaktické hry 1.- 4. ročník

      Dňa 22.5. sa žiaci zúčastnili na Vodnom diele didaktických hier v prírode. Na mieste určenia absolvovali na stanovištiach aktivity zručnosti : hod granátom na cieľ, zatoč sa a choď rovno, beh vo dvojiciach, skok s loptou. Po občerstvení sa žiaci ešte individuálne trávili čas loptovými hrami. Potom sme sa po príjemnom popoludní  všetci vrátili v zdraví a unavení do školy. Fotografie

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Spolupráca s políciou

      Mesiac máj a jún je venovaný v našej škole aktivitám v spolupráci s Mestskou políciou. 

      2. mája 2017 sa uskutočnila interaktívna beseda pre žiakov 6. a 7. ročníka na tému Nežiadúce javy v našej spoločnosti. Žiaci sa dozvedeli o negatívnych účinkoch alkoholu, cigariet a drog na mladý organizmus. Pani policajtka oboznámila všetkých , s čím sa vo svojej praxi stretávajú a aké nebezpečenstvo hrozí deťom v prípade požitia alkoholu a drogy v akomkoľvek množstve. Ďalej sa venovala téme trestnoprávnej zodpovednosti detí a mladistvých, aké postihy hrozia deťom v prípade krádeže a iných trestných činov. V druhej časti besedy sa deti mohli pýtať a klásť otázky, ktoré ich z tejto oblasti zaujímajú.

      V ďalších stretnutiach sa žiaci 8. a 9. ročníka oboznámia najmä s témou trestnoprávnej zodpovednosti mládeže, s právnymi normami, ktoré v súčasnosti platia v tejto oblasti a tiež s problematikou alkoholu, cigariet a drog.

      Pre žiakov 5. ročníka pokračuje preventívne podujatie Správaj sa normálne, kde sa v 5 stretnutiach s členom PZ oboznámia s rôznymi problémami súvisiacimi s ochranou mládeže pred patologickými javmi v spoločnosti . Okrem iného aj manipulácia s pyrotechnikou, správanie na verejných komunikáciách, bezpečné bicyklovanie, šikanovanie i kyberšikana, bezpečnosť na internete a pod.

      Besedy sa uskutočňujú v rámci vyučovania občianskej náuky a v rámci rozširovania komunikačných schopností našich žiakov.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Exkurzia do Osvienčimu

      Boli sme tam, kde ľudí oberali o ich dôstojnosť a právo na život

      Žiaci Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline sa koncom apríla zúčastnili exkurzie do poľského Osvienčimu. Informácie o udalostiach a zverstvách druhej svetovej vojny, ktoré študenti doteraz počuli na hodinách dejepisu, sa zhmotnili na mieste, kde sa tieto udalosti reálne odohrali.

      Sprievodkyňou územím pracovných táborov nám bola mladá Poľka, ktorá výborne hovorila po slovensky. Napriek nespočetnému množstvu prehliadok, ktoré už absolvovala, sa pre ňu sprevádzanie nestalo rutinou, ako to častokrát zažívame pri prehliadkach rôznych kultúrnych pamiatok, ale naopak, hovorila so zanietením, pokorou a hlbokou pietou. Práve tým, a tiež aj kvalitným výkladom a hlbokými poznatkami o udalostiach v tomto tábore, nám dokázala sprostredkovať atmosféru a pravdivý pohľad na „život“ väzňov.

      Prezeranie priestorov, kde ľudia žili a pracovali v neľudských podmienkach a kde denne umierali tisíce ľudí, sa našich študentov hlboko dotklo. Jedným zo silných zážitkov bol aj pohľad na celu 18, v ktorej vyhladovaním zomrel našim študentom známy svätec, kňaz Maximilián Kolbe, ktorý svoj život ponúkol na výmenu za život otca rodiny. Následná diskusia o tom, čo videli a počuli spojená s priblížením životného príbehu holandskej Židovky Anny Frankovej, ktorá bola istý čas väznená aj v Osvienčime,  upevnila v našich študentoch vedomie dôležitosti a rovnakej hodnoty každého ľudského života.

      Aj prostredníctvom neustáleho pripomínania týchto udalostí a  formovania názorov, postojov a hodnôt mladých ľudí, naozaj veríme, že dejiny sa nebudú opakovať.

      Mgr. Katarína Filipová

       

      Patrocínium v praxi

      Dňa 28.04 2017 sme my veľký štvrtáci navštívili malých štvrtákov na základnej škole. Spolu sme vytvorili dvadsať záložiek pre zamestnancov našej školy, ktorých možno nevidíme tak často, ale sú veľmi potrební  pre chod našej školy. Myslíme tým pani kuchárky, upratovačky, školníkov, vrátničku, pani ekonómku, pani tajomníčku, pani bufetárku.                                                  

      V tento istý deň prišli štvrtáci gymnazisti aj k naším prváčikom a spolu vytvárali záložky pre radosť. Celá atmosféra bola veľmi pokojná. Veľkú radosť z aktivity mali naši prváci i štvrtáci. Na konci aktivít sme sa spolu všetci pomodlili modlitbu Otče náš. Prosili sme o požehnanie pre našu školu, pre naše triedy a všetkých zamestnancov školy. Fotografie.

      Zuzana Hodoňová, IV. BG

       

      Aktivitou proti drogám

      Čím máme viac záujmov, tým skôr sa ubránime drogám. Čím menej žijeme v smútku a strachu, tým menej nás drogy „dostanú“.

      Tieto a ďalšie informácie sa dozvedeli žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a žiaci I. AG triedy  v utorok, 25. apríla, na besede s pánom Pavlom Prekopom. Na to, aby sa vyhli závislosti na drogách, potrebujú poznať pravdivé informácie. Aj to bol jeden z dôvodov zorganizovať takéto stretnutie. Vypočuli si, čo sú drogy, aké majú účinky na človeka a prečo ich vlastne mladí ľudia užívajú. Zaujímavé boli aj informácie o využití drog v medicíne.

      Žiaci kládli prednášajúcemu rôzne otázky a tiež mu dali spätnú väzbu, v ktorej vyjadrili, čo ich zaujalo najviac.

      Mgr. Eva Mudríková   

       

      Deň Zeme na 1. stupni ZŠ

      Dňa 20.4. sme si spolu s deťmi ku Dňu Zeme pripomenuli, aké je dôležité chrániť našu prírodu. Po úvodnej prezentácii sme sa na 1. stupni počas celého doobedia venovali rôznym tvorivým aktivitám. Prváci maľovali, strihali a lepili – tvorili k téme zaujímavé výtvarné práce. Druháci si priniesli rôzne obrázky z novín a časopisov a tvorili plagáty s environmentálnou problematikou. Tretiaci a štvrtáci pracovali na projektoch, v ktorých opisovali znečistenú a zdravú prírodu. Venovali sa tiež ochrane prírody. Každý žiak sa tiež zapojil do kvízu. Výhercom srdečne blahoželáme !

      1.A trieda 

      1. miesto : Nikolas Kopačka

      2. miesto : Teo Duranzia

      3. miesto : Hanbi Seo

      2.A trieda

      1. miesto : Eliška Kozáčková

      2. miesto : Lara Piková

      3. miesto : Tomáš Káčerik

      3.A trieda

      1. miesto : Monika Kramárová

      2. miesto : Veronika Solárová

      3. miesto : Patrik Holeša

      4. A tieda

      1. miesto : Daniel Pudiš

      2. miesto : Michal Mišút

      3. miesto : Vanesa Múčková

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Deň Zeme 22. apríl

      Žiaci základnej školy a  študenti gymnázia  sa zapojili  do súťaže Zemír, kde svojimi tvorivými odpoveďami  o živej a neživej prírode bojovali o víťazstvo. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 7. ročníka a študenti 2.AG, na druhom mieste žiaci 8. ročníka  a študenti 1. AG , tretie miesto patrí šiestakom. Všetkým blahoželáme.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Školské kolo ,, Slávik Slovenska ,, 

      Dňa 5. 4. sa v 2. A rozozvučali ľúbezné tóny ľudových piesní. Naši slávici súťažili v troch kategóriach. Víťazom blahoželáme !

      1. kategória 1.-3. ročník:

      1. Zora Kacianová – 2.A

      2. Zuzana Belinská – 3.A

      3. Eliška Kozačková – 2.A, Veronika Solárová – 3.A

      2. kategória 4.-6. ročník:

      2. Sarah Dubielová – 6.A

      3. Oliver Kubačák – 6.A

      3. kategória

      2. Jakub Selecký – 7.A

      Zorka Kacianová bude reprezentovať školu na okresnom kole, ktoré sa bude konať v máji v Koncertnej sále ZUŠ L. Árvaya v Žiline. Fotografie.

      PaedDr. Turianová Mária

       

      Shakespeare´s Day

      V utorok 28. marca si vyskúšali v rámci súťaže Shakespeare´s Day svoje schopnosti v prednese angličtiny žiaci druhého stupňa ZŠ. V kategórii 5.-7. sa prekvapivo na prvom mieste umiestnila najmladšia žiačka Ria Kováčová z V.A, druhé miesto si odniesla Alexandra Paulusová VII.A a tretie Matúš Koščo, taktiež zo VII. A triedy. Z druhej kategórie 8.-9. ročník gratulujeme Deniske Vyšinskej z VIII. A triedy, ktorá sa umiestnila na prvom mieste. Julka Valúchová a Ondrej Kacian z IX.A sa dostali na druhé a tretie miesto. Víťazom gratulujeme a Rii a Deniske držíme palce pri reprezentácii školy na okresnom kole. Fotografie.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Škôlkar v škole

      Dňa 16. 3. 2017 sme v našej škole privítali škôlkarov z MŠ Predmestská ul.. Prváci si pre návštevníkov pripravili krátke pásmo pesničiek a básničiek, ktoré sa naučili od začiatku školského roka. Rovnako predškoláci ukázali, čo všetko už vedia, skúsili si prácu na interaktívnej tabuli, spolu s prvákmi riešili jednoduché úlohy v zábavných pracovných listoch a na záver si vyhotovili pestrofarebného papagája. Spolu s p. učiteľkami si škôlkari prezreli školské priestory, navštívili kaplnku, jedáleň, školský klub detí aj počítačové miestnosti. V telocvični si zacvičili a zahrali sa. Za ich usilovnú prácu a milú návštevu dostali všetky deti pamätný list a svoju prvú jednotku s hviezdičkou. Tešíme sa, že prijali naše pozvanie a spolu sme tak mohli prežiť pekné a tvorivé dopoludnie. Ďakujeme. 

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Doobedie s ALINOM

      Dňa 8.3. 2017 nás v škole navštívili žiačky maturitného ročníka Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského, aby žiakom 1. stupňa ZŠ  predstavili environmentálny projekt pre školy ALINO. Názov projektu aj organizácie má meno malého mimozemšťana ALINA, okolo ktorého sa rozvíja environmentálny príbeh jeho pobytu na Zemi. Prezentácia bola veľmi zaujímavá. Deti si mohli hravou formou vyskúšať, ako správne triediť odpad a dozvedeli sa veľa nových poznatkov predovšetkým o škodlivosti obalov z hliníka. Deti na základe vlastných skúseností dospeli k záveru, že ochrane životného prostredia musíme venovať veľkú vážnosť a pozornosť. Fotografie.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Koláčikovo na škole

      Konečne pôst. Dva týždne sa u nás pieklo a jedlo.  Vybrať ste si mohli naozaj podľa gusta. Slané, sladké, ale i originálne zdravé ovocné jednohubky. Predávalo sa i kupovalo, dokonca boli rôzne akcie a zľavy. Každý deň mala pod patronátom jedna trieda, najskôr z gymnázia, potom zo ZŠ. No a celý výťažok venujeme našim dvom adoptovaným deťom  Elizabeth a Denisovi do Ugandy, ktorým zabezpečujeme možnosť štúdia. Misia splnená. Sladká obeta ukončená. Ale teraz je už naozaj čas sa postiť... Fotografie.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Maskovací deň

      Konečne pôst. Dva týždne sa u nás pieklo a jedlo.  Vybrať ste si mohli naozaj podľa gusta. Slané, sladké, ale i originálne zdravé ovocné jednohubky. Predávalo sa i kupovalo, dokonca boli rôzne akcie a zľavy. Každý deň mala pod patronátom jedna trieda, najskôr z gymnázia, potom zo ZŠ. No a celý výťažok venujeme našim dvom adoptovaným deťom  Elizabeth a Denisovi do Ugandy, ktorým zabezpečujeme možnosť štúdia. Misia splnená. Sladká obeta ukončená. Ale teraz je už naozaj čas sa postiť... Fotografie.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Karnevalový deň

      V stredu 22. februára zavítali do našich tried na 1. stupni najrôznejšie rozprávkové postavičky a príšerky. S úsmevom na tvári prebiehala matematika i angličtina v maskách, prestávky boli navštevovacie a obdivovacie. Na prvom stupni sa zapojili všetky deti. Motiváciou bola aj torta pre víťaznú triedu. Kritériom bolo množstvo ručne vyrobených masiek v triede. Zvíťaziť sa podarilo našim štvrtákom, k čomu im srdečne blahoželáme a prajeme dobrú chuť! Fotografie.

      Mgr. Ingrid Kováčová

       

      Rozhovor s pánom kaplánom P. Gerom

      V rámci slohu sa štvrtáci učili o rozhovore.  Na to, aby si vyskúšali, čo sa naučili, oslovili pána kaplána, ktorý pozvanie na rozhovor prijal. V príjemnej atmosfére deti kládli pripravené otázky. P. Gera s láskou a trpezlivosťou odpovedal. To všetko pod taktovkou V. Remekovej, ktorá s prehľadom skúsenej moderátorky rozhovor viedla. Deti sa dozvedeli zaujímavé odpovede, ktoré si môžete prečítať v pripravovanom čísle Idey. Na záver sa za všetkých štvrtákov poďakovala Viki Taračová. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Školské kolo Chemickej olympiády ZŠ

      Dňa 10. 2. 2017 sa konalo školské kolo chemickej olympiády. V kategórii D (9. ročník ZŠ) súťažili traja žiaci : Ondrej Kacian, Peter KováčJúlia Valúchová. Úlohy testu boli pre nich náročné, do okresného kola nepostupujú. Ďakujeme im za účasť v školskom kole.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Polročné vyhodnotenie súťaže v čistote triedy na 1. stupni ZŠ

      Od začiatku školského roka  súperili  žiaci 1. – 4. ročníka navzájom o naj triedu. Prísna porota hodnotila hlavne poriadok na pracovnom mieste, vyzbierané odpadky okolo smetného koša i v triede, pozatvárané skrine, vyrovnané  lavice a pod.  Deti sa naozaj veľmi snažili a výsledky na konci mesiacov boli vždy veľmi  vyrovnané.  Na konci každého mesiaca si trieda s najväčším počtom bodov prevzala výhru plnú vitamínov ( košík ovocia ).

      A ako dopadlo polročné vyhodnotenie ?

      1. miesto :   3.A  (329 bodov)

      2. miesto :   4.A  (325 bodov)

      3. miesto :   1.A  (323 bodov)

      4. miesto :   2.A  (313 bodov)

      Výhercom z 3.A blahoželáme a odmenou usilovným tretiakom  bude balíček  školských potrieb v hodnote 20 eur. Tešíme sa na  súťaženie  a krásne triedy aj v ďalšom polroku.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Hviezdoslavov Kubín – výsledky školského kola

      II. kategória – 5. – 7. ročník

      Poézia

      1. miesto – Daniel Štefanec 5. roč.

      2. miesto – Martina Koščová 5. roč.

      3. miesto – Dávid Komada 5. roč.

      Próza

      1. miesto – Jakub Selecký 7. roč.

      2. miesto – Ria Kováčová 5. roč.

      3. miesto – Veronika Schiaretti 7. roč.

      III. kategória – 8. – 9. ročník

      Poézia

      1. miesto – neudelené

      2. miesto – Simona Urbánková 8. ročník

      3. miesto Charlotte Wiltschová 8. ročník

      Próza

      1. miesto – Juliana Valúchová 9. ročník

      2. miesto – Klaudia Schneiderová 8. ročník

      Ďakujeme všetkým súťažiacim za účasť, víťazom blahoželáme. Do okresného kola postupujú víťazi z prvého miesta. Uskutoční sa 14. februára 2017. Fotografie.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Všetkovedko

      1. 12. 2016 sa na celom Slovensku bojovalo o titul najmúdrejšieho medzi najmúdrejšími v súťaži Všetkovedko pre žiakov druhého až piateho ročníka ZŠ. Z našich radov to boli desiati bojovníci: Piková Lara, Kozáčková Eliška, Káčerik Tomáš, Kacianová Zora z 2. triedy, Maxová Anna, Pudiš Daniel Adríán, Timkaničová Lucia, Mišút Michal zo 4. triedy a Koščová Martina, Komada Dávid z 5. triedy. 

      Ti najúspešnejší získali titul Všetkovedko a ostatní Všetkovedkov učeň. Z ocenenia sa tešili všetci.

      Našimi Všetkovedkami pre šk. rok 2016/2017 sú:

      4. trieda: Timkaničová Lucia – 39. miesto zo 4 525 detí Slovenska

      5. trieda:  Komada Dávid – 36. miesto z 2 082 zúčastnených detí a Koščová Martina – 37. miesto na Slovensku

      Najúspešnejším z našich žiakov bol Mišút Michal zo 4. triedy, ktorý sa umiestnil na 13. mieste na Slovensku a okrem titulu Všetkovedko získal aj titul Všetkovedko školy.

      Za dosiahnuté umiestnenia všetkým gratulujeme. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Hviezdoslavov Kubín na 1. stupni 

      Dňa 25.1. 2017 sa uskutočnilo  školské kolo súťaže ,,Hviezdoslavov Kubín,,. Svoje recitačné schopnosti si medzi sebou zmerali žiaci 2. – 4. ročníka ZŠ v prednese poézie a prózy. Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne prežité poobedie a víťazom blahoželáme.

      Poézia :

      1. miesto : Timotej Ševčík, 3.A

      2. miesto : Zuzana Belinská, 3.A

      3. miesto : Miroslav Malček, 3.A

      Próza :

      Pochvalné uznanie : Karin Begičevičová, 4.A

      Víťaz školského kola Timotej Ševčík sa zúčastní regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 14.2. 2017 na ZŠ Karpatská v Žiline. Fotografie.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Budatínsky hrad

      Žiaci 3. a 4. triedy navštívili 19. 1. 2017 Budatínsky hrad. Prezreli si drotársku výstavu,  počas ktorej si vypočuli smutný príbeh o Kataríne, dcére pána hradu. Nakoniec  si oddýchli pri pripravených aktivitách: omaľovánky a hra s pexesom, ktoré malo obrázky z objektov, ktoré spadajú pod Považské múzeum (Terchová, Čičmany, hrad Strečno, sobášna sieň v Bytči, Budatínsky hrad).  Deťom sa akcia veľmi páčila. Fotografie.

      Mgr. Kučerová G.

       

      Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu

      Každoročne na našej škole prebieha súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu. Aj tohto roku sa uskutočnila v štyroch kategóriách. Žiaci ukázali svoje zručnosti a najlepší z nich obdržali aj vecné ceny:

      I. kategória:

      1. miesto: Erik Novosad (1.A)

      2 miesto: Jakub Schneider (2.A)

      3. miesto: Hanbi Seo (1.A)


      II. kategória: 

      1. miesto: Mário Sliviak (4.A)

      2. miesto: Zuzana Belinská (3.A)

      3. miesto: Šimon Janišík (4.A)


      III. kategória:

      1. miesto: Michaela Sásiková (6.A)

      2. miesto: Filip Kolembus (5.A)

      3. miesto: Timea Agafonová (5.A)


      IV. kategória:

      1. miesto: Mária Chovancová (8.A)

      2. miesto: Vanessa Staníková (7.A)

      3. miesto: Marek Tvarožek (8.A)

      Ďakujeme všetkým, ktorý sa do súťaže zapojili a tešíme sa na ďalší ročník. Fotografie.

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Prijatie za kandidátov na 1. sv. prijímanie

      Slávnosti sa okrem iných zúčastnili rodičia a vedenie školy. Nastávajúce prvopriímajúce deti v spolupráci  so študentami 3.AG  triedy pripravili program pre všetkých zúčastnených. Po obnove krstných sľubov deti prevzali darček od školského kaplána Mgr. P.Geru. Fotografie.

      Mgr. Jarmila Fujaková 

       

      Prednáška o Sudáne

      Záujem študentov Gymnázia Kráľovnej pokoja a Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline o rozvojové krajiny, ich problémy a možnosti pomoci je podporovaný okrem tematických hodín aj rôznymi aktivitami a prednáškami.

      Jednou z nich bola aj prednáška vedená p. učiteľkou Máriou Brezovou, ktorá strávila rok na misiách v Južnom Sudáne a v rámci spoločnej besedy porozprávala žiakom a študentom našej školy o svojej vlastnej skúsenosti  života v tejto africkej krajine. So svojou troškou sa pridala aj p. uč. Filipová a priblížila životné podmienky našich dvoch adoptovaných detí v Ugande – Denisa a Elizabeth v rámci projektu Adopcia na diaľku. Fotografie.

      Mgr. Katarína Filipová

       

      Pokračovanie - Viedeň

      Smerujeme do Viedne, zastávka prvá, Technické múzeum. Po rannom oddychu začíname s kvízom a hneď za hranicami i so súťažou- Nemčina okolo nás. Mnohým sa fakt oplatilo si na exkurzii zarobiť výbornú známku. A to sme ešte len začali.

      V múzeu sa nielen kocháme, ale si i skúšame mnohé interaktívne veci. Ťaháme na bicykli a vyrábame tak silu potrebnú na zasvietenie lampy, spustenie počítača, či zovretie vody; nahrávame správy, skúšame si svoje decibely vo „vreštibúdke“,...

      Pobyt vnútri vystriedame prehliadkou mesta, počas ktorej máme i svoju sv. omšu v Dóme sv. Štefana. No a v čase, keď sa už pomaličky zmráka, prichádzame pozrieť i na najznámejšie Vianočné trhy vo Viedni – pri radnici. Načúvame hudbe a vnárame sa do farieb tisícich svetielok.

      Nebyť tej zimy, je to ako v rozprávke. Ale do tej viedenskej sme mohli aspoň  zahryznúť. Fotografie.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Výsledky iBobor – základná škola

      V dňoch 9. 11. a 15. novembra  sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž iBobor 2016. Za našu základnú školu sa súťaže zúčastnilo 109 žiakov v kategóriách Bobrík (18 žiakov  zo 4. triedy), Benjamín (57 žiakov z. 5., 6. a 7. triedy)  a Kadet (34 žiakov z 8. a 9. triedy). Najlepší výsledok dosiahol v kategórii Bobrík Michal Mišút zo 4. A triedy  - 954. miesto z celkom 15 486 súťažiacich. Z ďalších žiakov splnili podmienky na získanie diplomu ešte žiaci: David Holienčik, 4. A, Iva Šumpíková, 6. A, Michal Solár, 6. A, Jakub Žiak, 6. A, Martina Koščová, 5. A, Sarah Dubielová, 5. A, Michaela Sásiková, 6. A.  Róbert Závadský, 8. A, Ondrej Kacian, 9. A, Matúš Dikoš, 9. A, Peter Frič, 9.A, Viktória Smoláková, 9. A, Barbora Galová, 8. A a Richard Németh, 8. A.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Červené stužky na našej škole

      Žiaci 8. A základnej školy a 1. AG gymnázia sa cez hodiny Výchovy umením a Umenia a kultúry zapojili kreatívnou prácou do 10. ročníka kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS. Vytvárali pohľadnice s tematikou kampane a následne mohli žiaci školy dať svoj hlas tej najkrajšej, či najkreatívnejšej pohľadnici. Víťazom sa stala Mária Chovancová z 8.A. Na druhom mieste sa spoločne umiestnili Caroline Švábová z 1.AG a Klaudia Schneiderová z 8.A. Srdečne blahoželáme.

      Mgr. Rút Domanická, Mgr. Gabriela Králiková

       

      Prežila som Afriku

      Dňa 21.11. 2016 sa pre žiakov 3. a 4. triedy uskutočnila zaujímavá beseda s p. uč. Máriou Brezovou. Témou besedy bol jej ročný pobyt v Južnom Sudáne a Keni, odkiaľ si priniesla mnoho zaujímavých poznatkov a vzácnych suvenírov. Deti to veľmi zaujalo, čoho dôkazom bolo veľa otázok. Ďakujeme. Fotografie...

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Duchovná obnova 6. A

      Vo štvrtok 27. 10. 2016 sa trieda 6. A zúčastnila duchovnej obnovy u saleziánov dona Bosca. Pod vedením školského kaplána Mgr. Pavla Geru a saleziána, vedúceho oratória, dona Petra Naňa SDB sme sa venovali téme Rodina. Zábavné dopoludnie nám páni kapláni vyplnili tvorivými hrami a úlohami, pozhovárali sme sa o hodnotách rodiny, zahrali sa na zázračné deti, pozreli sme si vybrané časti filmu o tom, ako bratia závideli Jozefovi svoju zázračnosť a jedinečnosť. Prestávky medzi naplánovanými aktivitami si deti spríjemňovali hraním kalčeta, biliardu, futbalu či stolného tenisu. Duchovnú obnovu sme ukončili svätou spoveďou, rozhovorom s pánom kaplánom a svätou omšou v kaplnke. Duchovná obnova zožala veľký úspech a jediným dôvodom naozaj nebolo len predĺženie si jesenných prázdnin :) Páni kapláni, ďakujeme!

      Mgr. Simona Šidlová

       

      Spoločné čítanie rozprávky v základných školách.

      Dňa 24.10.2016 zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR celonárodnú akciu Spoločné čítanie rozprávky v základných školách. Čitateľská akcia bola zorganizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc. Hlavnou úlohou bolo zvýšiť čitateľskú gramotnosť detí. Na zlepšovaní čitateľskej gramotnosti pracujeme počas celého školského roka, tak sa s radosťou zapojila aj naša škola s ročníkmi na prvom stupni ZŠ. Fotografie...

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Škola v prírode

      V dňoch od 17. 10. do 21. 10. 2016 absolvovali naši tretiaci a štvrtáci zo ZŠ školu v prírode v malebnej oravskej prírode Západných Tatier v Hutách na chate Roháčan. Počas pobytu  sa snažili využiť podmienky, ktoré núka Orava a Liptov. Okrem vyučovania mali žiaci pestrý program. Hlavnými akciami boli: návšteva Oravského hradu, Demänovskej jaskyne Slobody, turistika Oblazy – mlyny, AquaRelax v Dolnom  Kubíne, návšteva múzea Ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

      Počas pobytu zažili deti veľa zábavy a mnohé sa naučili. Absolvovali kvíz (PPP),,Počúvaj, pozeraj a pamätaj“ a (SSS),,Sleduj, sústreď sa a skúmaj“, tvorba maskotov izieb, čeleniek, športové súťaže - kalčeto, stolný tenis, bodovanie čistoty izieb, večerné kultúrne programy: Izba baví izbu a Pyžamová party. Každý večer sme sa spoločne pomodlili a v stredu sme sa zúčastnili sv. omše na Hutách. Prišiel nás navštíviť aj pán kaplán, s ktorým sme mali modlitbu sv. ruženca. Školu v prírode sme ukončili v piatok doobeda sv. omšou a po obede s dobrou náladou a peknými zážitkami v srdiečkach vyrazili na cestu domov. Fotografie...

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Pasovanie za prváka

      Dňa 12.10. 2016 bol pre našich najmladších výnimočný. V kaplnke školy sa konalo Pasovanie za prvákov. Ako pri každom pasovaní, aj v tento veľký deň nás navštívila princezná s hlavným rytierom, ktorí vyzvali najmenších žiakov k odvážnemu činu – stať sa hrdým a poslušným prvákom. Avšak skôr ako sa tak stalo, prváci ukázali svoju šikovnosť v milom predstavení pesničiek a básničiek všetkým prítomným rodičom, súrodencom, učiteľom kamarátom a známym. Niet pochýb o tom, že si svoj titul prváka naozaj zaslúžia.

      Po tomto slávnostnom stretnutí sme sa všetci presunuli do našej 1.A triedy, ktorá sa za ten čas stihla premeniť na voňavú miestnosť s hostinou. V nej sa mohol každý občerstviť dobrotami. Fotografie...

      Mgr. Mária Brezová

       

      Noc v škole na tému Misie

      V piatok 7. októbra 2016 sa v priestoroch školy konala akcia pod názvom Noc v škole na tému Misie, pretože október je mesiac venovaný misiám a my sme chceli pozornosť žiakov upriamiť na problémy ľudí žijúcich v krajinách tretieho sveta. Pre žiakov 5. až 7. ročníka bol pripravený bohatý program, ktorý v sebe zahŕňal zaujímavú prednášku p. uč. Brezovej o roku strávenom v Afrike, tvorivé aktivity v podobe výroby misijného ruženca, afrických hudobných nástrojov a maľovania tričiek svietiacich v tme. Prekvapením večera bola laserová šou v telocvični. Samozrejme nechýbala ani pokladovka a sladká odmena. Stíšenie po polnoci priniesla modlitba ruženca v priestoroch kaplnky spojená s vysvätením vlastnoručne robených ružencov. Počas celej akcie sme sa deti pokúšali naučiť zopár svahilských fráz a tak sa na záver jedným z nich rozlúčim. Kwaheri. Fotografie...

      Mgr. Lucia Pudišová

       

      Indiánska noc v škole...

      V noci z 30. 9. na 1. 10. 2016 zorganizovali pani učiteľky prvého stupňa v ZŠ sv. Cyrila a Metoda akciu s názvom Indiánska noc v škole. Žiaci v piatok večer nastúpili „na večerné vyučovanie“ a začal sa ozajstný indiánsky večer.  Deti absolvovali stopovanie bizóna, hod tomahavkom na bizóna, vyskúšali si útek pred nepriateľom aj pohyb indiána v teréne. Dozvedeli sa veľa o tradíciách indiánov, o ich spôsobe života, dorozumievaní  a pod.. Vyrobili si čelenky, vyskúšali si stavbu indiánskych ohňov a boli pomaľovaní indiánskymi farbami. Počas večera sa spievalo, ozývali sa indiánske pokriky a panovala dobrá nálada. Spalo sa samozrejme trochu indiánskym spôsobom v telocvični na karimatkách a v spacákoch, čo ale vôbec nevadilo. Deťom sa takéto netypické vyučovanie veľmi páčilo. Fotografie...

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Didaktické hry v prírode na 1. stupni ZŠ

      Dňa 16.9. 2016 sa žiaci 1. – 4. ročníkov zúčastnili didaktických hier, ktoré sa uskutočnili v parku pri Budatínskom hrade a na športoviskách na sídlidku Vlčince. Deti sa okrem športových aktivít venovali aj dopravnej výchove, orientácii v teréne, prírodným vedám a zdravotníckej príprave. Veľa zábavy si užili aj pri súťažiach v netradičných športových disciplínach. Príjemne unavení sa v doobedných hodinách vrátili do priestorov školy. Fotografie...

      PaedDr. Turianová Mária

       

      ÚSPECH V NADNÁRODNEJ SÚŤAŽI

      Žiaci Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa koncom minulého školského roka s napätím zapojili do súťaže v maľovaní „Z cudzích sa stanú priatelia“ zameranej na rozvíjanie porozumenia medzi  ľuďmi.  Vyhlasovateľom súťaže bola kresťanská komunita sudetských Nemcov – sociálne dielo Sozialwerk der Ackermann-Gemeinde e. V. z Mníchova, ktorá sa svoj neľahký osud z minulosti snaží pozitívne prekonávať a podporovať susedské vzťahy vo východnej a strednej Európe. Cez prázdniny sme sa dozvedeli výsledky súťaže. Spomedzi viac než 100 prác žiakov 5. – 7. triedy  cirkevných základných škôl zo Slovenska, Moravy a Čiech obsadila práca žiačok teraz už 8. ročníka Charlotty Wiltschovej a Klaudie Schneiderovej 3. miesto. Víťazný motív sa vyskytne na tohtoročných vianočných pohľadniciach, ktoré budú rozosielané priateľom, sponzorom a známym vyhlasovateľa súťaže. Znázorňuje dve abstraktné postavy rôznej farby, ktoré stoja v harmonickom súlade oproti sebe a prežaruje ich svetlo. Téma súťaže je v dnešnej dobe veľmi aktuálna. Pred samotným namaľovaním obrazu sme sa so žiakmi v rámci hodiny nemčiny rozprávali o neľahkom osude sudetských Nemcov a na hodinách výtvarnej výchovy zasa o cudzineckej problematike a možnostiach jej stvárnenia. Účasťou v súťaži sme zároveň podporovali rast žiakov v spoločenskej inklúzii, v téme spolunažívania ľudí, ktorá je významným vkladom pre ich budúcnosť. 

      Mgr. Mária Straňanková, Mgr. Simona Šidlová

       

      2015/2016

      Medzitriedny zápas vo vybíjanej

      V závere školského roka 2015/2016, keď už všetci oddychovali a pripravovali sa na prázdniny, žiaci 3. a 4. triedy si zorganizovali medzitriedny zápas vo vybíjanej. Zápas mal výborný dramatický priebeh aj atmosféru, o ktorú sa postarali tí žiaci, ktorí nehrali. Po prvom polčase vo výbornej forme vyhrávali tretiaci, ktorí milo prekvapili a svojím kolektívnym výkonom zaskočili štvrtákov. Tí po prestávke zmobilizovali svoje sily a premyslenou taktikou nakoniec tesne zvíťazili o jeden bod. Tretiaci sa nezľakli a vyzvali štvrtákov na septembrovú odvetu. Už teraz sa tešíme. Všetkým prajeme príjemné prázdniny, aby sa zotavili a nabrali nové sily do ďalšieho školského roka. Fotografie...

      Mgr. G.Kučerová

       

      Výlet za odmenu - Krakov

      Dňa 22. 6. 2016 sa žiaci 5. – 9. ročníka základnej školy a 1. – 3. ročníka gymnázia zúčastnili výletu za odmenu do Krakova. V skorých ranných hodinách sme nastúpili do autobusu a vyrazili sme. Po dlhej, ale zábavnej, tri a pol hodinovej ceste sme dorazili do Lagiewnikov – sanktuária Božieho milosrdenstva, kde nám začala zaujímavá prehliadka. Po oboznámení sa s týmto svätým miestom, kde okrem iného naše oči upútali krásne mozaiky, nám začala sv. omša v slovenskej kaplnke s naším pánom kaplánom. Po svätej omši sme mali pútavú prednášku sestry Matky Božieho milosrdenstva o sv. sestre Faustíne Kowalskej, ktorá žila a zomrela v kláštore na tomto mieste. Po prednáške sme sa spolu s pánom kaplánom presunuli do centra mesta, kde nám ako skúsený sprievodca poukazoval tie najzaujímavejšie kúty mesta. Keď sme sa dostali na hlavné námestie, konečne nastal dlho očakávaný hodinový rozchod, kedy sme stihli nakúpiť suveníry rôzneho druhu a obzrieť krásy nádherného historického mesta. Po hodine sme sa stretli na určenom mieste (bez akýchkoľvek strát :) a vrátili sme sa do autobusu. Výlet sme zakončili veselou cestou domov.

      Ďakujeme za možnosť zúčastniť sa tohto výletu a uvítali by sme ich  viac :), Fotografie...

      Žiačky 7.A  

       

      Hodina angličtiny v Britskom centre Krajskej knižnice

      Dňa 16. 6. 2016 sa 4. A trieda spolu s p. uč. Kučerovou a Berthotyovou zúčastnili na hodine anglického jazyka v Britskom centre v Krajskej knižnici. Hodinu viedla Mgr. Ľuboslava Gottwaldová. Po privítaní si deti zopakovali, aké poznajú zvieratká a čo o nich vedia povedať po anglicky. Potom sa zamerali na opice, podrobne ich popísali, pozreli si o nich video a zahrali scénku na text veselej piesne. Napokon sa naučili túto pieseň spievať, aj ukazovať. Viaceré deti sa vystriedali pri spievaní a ukazovaní. Hodina nám ubehla rýchlo a veselo, deti sa dokázali naučiť nové poznatky a pieseň za pomerne krátky čas. Na záver sa občerstvili a pozreli si zaujímavú výstavu na detskom oddelení. Zhodnotili sme túto aktivitu veľmi pozitívne a už teraz sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s Britským centrom našej Krajskej knižnice. Fotografie...

      Ing. Ida Berthotyová

       

      Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou

      Dňa 11. mája 2016 sme s deťmi z ŠKD navštívili Vlastivedné múzeum v Krásne nad Kysucou. Deti sa veľmi tešili, a to hlavne na mamutiu samicu v životnej veľkosti. No zaujala ich aj expozícia ostatných zvierat ako medvede, srnky, líška s husou na chrbte, vtáctvo, hady a pod.. Expozícia dokumentuje historický vývoj na Kysuciach, ďalej mapuje priebeh prvej a druhej svetovej vojny.Táto časť najviac zaujala chlapcov. Ďalšiu časť tvorili remeslá, kde prevládalo kováčstvo, kožušníctvo,drotárstvo a iné. Výstava prostredníctvom živočíšnych a rastlinných exponátov komplexne dokumentuje faunu a flóru severozápadného Slovenska.

      Deti si z výletu odniesli veľa poznatkov a vedomostí z minulosti na Kysuciach. Fotografie...

      K. Führichová

       

      5kg zmrzliny za image triedy

      Hoci sa blíži koniec roka a aj oči našich detí zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa viac upierajú zasneným pohľadom von,  než do kníh, predsa ešte dokázali odviesť kus práce. Lákala ich asi ponuka riadnej dávky zmrzliny, ktorú sme ponúkali za odmenu triede, ktorej výzdoba bude najlepšie vyzerať. Oceňujeme originálne výtvory hlavne 6. a 7. A, ktorí sa nakoniec museli s výhrou aj podeliť. Bolo naozaj ťažké určiť víťaza. Témou sa obe triedy dotkli leta. Všetkým teda želáme krásny čas a more kreativity. Súťaž bude určite pokračovať!  Fotografie...

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Tretiaci a štvrtáci na školskom výlete.

      2. jún 2016 bol pre žiakov 3. a 4. triedy vytúženým dňom. Mali naplánovaný výlet do skanzenu v Zuberci a do jedinečnej, čarovnej dedinky Vlkolínec. Počasie nám zo začiatku neprialo. Ale keď bolo jasné, že nás neodradí, tak sa umúdrilo. Prežili sme deň plný silných zážitkov a naučené vedomosti o minulosti sme videli v reálnom živote. Život našich predkov nebol ľahký, a preto by sme si mali viac vážiť to, čo máme dnes. Každý si odniesol malý darček na pamiatku i pre potešenie rodiny. Domov sme sa všetci rozišli príjemne unavení, ale spokojní so zážitkami dňa.  Fotografie...

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Deň rodiny

      Mama, oco a ja  oslavujeme spoločne. Píše sa  Deň rodiny a  oslava prebieha v areáli školy. Možno trošku netradičné miesto, ale vlastne ani nie, veď  je to naša škola a všetci sme jej súčasťou.

      ZŠ sv. Cyrila  a Metoda v Žiline v spolupráci s Gymnáziom Kráľovnej pokoja pripravili  v sobotu, 4. júna 2016, pre deti a ich rodičov pri príležitosti Dňa rodiny pestrý program.

      Rodinky zbierali pečiatky, ktoré dostali na rôznych stanovištiach po absolvovaní úloh. V zmenárni si pečiatky vymenili za mince Rodinkáče a mohlo sa ísť nakupovať do obchodu „Nekupto“.

      Nechýbali ani sprievodné aktivity ako Červený kríž, maľovanie na tvár, výtvory z balónov či občerstvenie, guláš, hudba a metlobal.

      Mami, tati, vďaka za váš čas. A verím, že v našej škole spolu oslavovať budeme o rok  zas. Fotografie..., viac fotografií facebooku

      Mgr. Alena Rybárová

       

      19. ročník behu do strečnianskych hradných schodov

      Z našej školy sa behu zúčastnili 4 gymnazisti a 6 žiakov základnej školy. Aj žiaci základnej školy získali pekné umiestnenia vo svojich kategóriách. Na 5. mieste sa umiestnil Daniel Štefanec zo 4. A, 8. miesto získal Peter Kováč z 8. A, 10. miesto Petra Kozačková z 5. A a Jakub Valek zo 7. A 17. miesto Viktória Smoláková z 8. A a na 44. mieste sa umiestnil Jakub Višváder z 9. A.  Video z behuFotografie...

      Mgr. Miroslav Malacha 

       

      Noc v škole

      ,, Do dvorčeka do dvoraaaa....“  ozývalo sa školou v piatok večer. Deti  prvého stupňa totiž prišli za dobrodružstvom do priestorov školy, aby prežili každoročnú akciu ,, Noc v škole „. Tentokrát  bola témou: Ľudová kultúra. Počas večera sa zoznámili s ľudovými tradíciami, s remeslami, so spôsobom života v minulosti. Na školskom dvore plieskali bičom, hrali guľôčky, tancovali a hrali sa lúčne hry. Po ľahkom občerstvení pokračovali v aktivitách v triedach. Naučili sa driapať perie, spievali ľudové piesne, tvorili rozprávky a ozdobili  si tričko krásnym ornamentom. Večer deti  zaspali unavené zababušené vo svojich spacákoch a v sobotu ráno  odchádzali domov plné nových zážitkov a poznatkov. Fotografie...

      PaedDr. Turianová Mária

       

      Dopravné ihrisko

      Dňa 16. 5. 2016 žiaci 4. triedy navštívili  detské dopravné ihrisko na Vlčincoch. Precvičili si a zdokonalili si svoje znalosti o značkách i jazdu zručnosti na kolobežkách a bicykloch. V peknom počasí prežili deň plný zážitkov. Fotografie...

      Mgr. Gabriela Kučerová, tr. uč.

       

      Plavecký výcvik 

      V dňoch od 9. 5. - 13. 5. 2016 sa žiaci 4. triedy zúčastnili plaveckého výcviku v ZŠ Martinská v Žiline. 23 žiakov denne absolvovalo 4 hodiny výcviku. Autobusom prichádzali na plavecký výcvik, aj odchádzali od ZŠ Martinská. Na plávanie sa veľmi tešili a každý deň na sebe tvrdo pracovali. Na konci výcviku každý žiak ukázal trénerovi, čo sa naučil a na základe svojho výkonu bol odmenený diplomom a nálepkou. Môžeme konštatovať, že plavecký výcvik splnil naše očakávania. Fotografie...

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Úspechy mladých redaktorov časopisu IDEA sa stávajú tradíciou

      Časopis Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v Žiline s dlhoročnou tradíciou a názvom IDEA už tradične získava ocenenia v celoslovenských súťažiach školských časopisov v kategórii základných škôl. Aj tento rok sme sa zapojili do súťaže s názvom Sila slova organizovanej s podporou Mestskej televízie Trnava a Fakulty masmédií a žurnalistiky Trnavskej univerzity. Vo veľkej konkurencii sme po minuloročnom druhom mieste zvíťazili. Toto ocenenie bolo pozitívnym signálom k práci našich redaktorov, ktorí v tomto roku zásadne zmenili grafickú stránku časopisu a v spolupráci s profesionálnou tlačiarňou vytvorili najštýlovejšie číslo v celej jeho dvadsaťročnej histórii. Takéto úspechy sú samozrejme pre nás motivujúce, ale aj zaväzujúce sa stále viac posúvať. Hlavná “idea” našej práce nie je vyhrávať súťaže, ale pripraviť mladého redaktora na ozajstnú prácu. A tie úžasné výsledky nášho časopisu sú obrazom skvelého kolektívu mladých nápaditých a zanietených redaktorov. Je snom každého pedagóga motivovať a viesť mladých ľudí pre spoločnú dobrú vec, ktorá okrem toho že ich baví prináša aj výhry. Fotografie...video..

      Mgr. Lucia Pudišová

       

      Deň Zeme 22. apríl

      Deň Zeme sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou, ktorú pre nás pripravili študenti 2AG. Žiaci základnej školy a aj študenti gymnázia  sa zapojili  do súťaže Zemír, kde svojími tvorivými odpoveďami  o živej a neživej prírode bojovali o víťazstvo. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 9. ročníka , na druhom mieste žiaci 7. ročníka  a študenti 2. AG + 3. AG, tretie miesto patrí šiestakom a študentom 1. AG. Všetkým blahoželáme. Fotografie... 

      Mgr. Mária Jakubcová, RNDr. Bibiána Holíková

       

      Deň Zeme na 1. stupni ZŠ

      Dňa 22.4. 2016  sme si spolu s deťmi ku Dňu Zeme pripomenuli, aké je dôležité chrániť našu prírodu. Po úvodnej prezentácii sme sa na 1. stupni  počas celého doobedia  venovali rôznym tvorivým aktivitám. Prváci čistili okolie školy od odpadkov a vyzdobili chodník pred školou kresbami našej planéty. Druháci písali list pre Zem. Tretiaci pracovali na projekte, vytvorili Zem v priestore, znázorňovali a opisovali znečistenú a čistú prírodu. Štvrtáci písali list pre Zem, pracovali na projektoch, skladali z papiera postavičku Zemirka a na záver vyučovania pracovali na rôznych úlohách z matematiky, slovenského jazyka a z prírodovedy s tématikou ochrany prírody. Každý žiak sa tiež zapojil do kvízu. Výhercom srdečne blahoželáme !

      Výsledky:

      1.A trieda :

      1. miesto Lara Piková

      2. miesto Samuel Murina

      3. miesto Štefan Agafonov

       

      2. A trieda :

      1. miesto Timko Ševčík

      2. miesto Júlia Kolembusová

      3. miesto Patrik Holeša

       

      3.A trieda :

      1. miesto Diana Kurejová

      2. miesto Andrea Gažurová

      3. miesto Jakub Novisedlák 

       

      4.A tieda :

      1. miesto  Dávid Komada

      2. miesto  Veronika Kramárová

      3. miesto Timea Agafonová

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Školské kolo ,, Slávik Slovenska ,, 

      Dňa 11. 4. sa v 1. A rozozvučali ľúbezné tóny ľudových piesní. Naši slávici súťažili v dvoch kategóriach. Víťazom blahoželáme !

      1. kategória 1.-3. ročník:

      1. Ajna Marosz - 3.A

      2. Veronika Solárová – 2.A

      3. Eliška Kozačková – 1.A

      2. kategória 4.-6. ročník:

      1. Agáta Malíková – 6.A

      2. Jakub Selecký – 6.A

      3. Alžbeta Ďurišová – 5.A

      Ajna Marosz a Agáta Malíková budú reprezentovať školu na okresnom kole, ktoré sa bude konať 5. 5. 2016 v Koncertnej sále ZUŠ L. Árvaya v Žiline.

      PaedDr. Turianová Mária

       

      SHAKESPEARE’S DAY 2015/2016 – vyhodnotenie školského kola

      Kategória  5.-7.ročník: 1.3.2016

      1.miesto – Jakub Selecký (6.A)

      2.miesto – Denisa Vyšinská  (7.A)

      3.miesto – SebestyenMarosz (5.A)

      Kategória  8.-9.ročník:31.3.2016

      1.miesto – nebolo udelené

      2.miesto – Júlia Valúchová (8.A)

      3.miesto – Barbora Zelníková (8.A)

      Ing. Iba Berthotyová

       

      Škôlkar v škole

      V dňoch 10. 3. a 17. 3. 2016 sme v našej škole privítali škôlkarov z MŠ Predmestská ul. a z MŠ Mojš. Prváci si pre návštevníkov pripravili krátke pásmo pesničiek a básničiek, ktoré sa naučili od začiatku školského roka. Rovnako predškoláci ukázali, čo všetko už vedia, skúsili si prácu na interaktívnej tabuli, spolu s prvákmi riešili jednoduché úlohy v zábavných pracovných listoch a na záver si vyhotovili pestrofarebného papagája. Spolu s pani učiteľkami si škôlkari prezreli školské priestory, navštívili kaplnku, jedáleň, školský klub detí aj počítačové miestnosti. V telocvični si zacvičili a zahrali sa. Za ich usilovnú prácu a milú návštevu dostali všetky deti pamätný list a svoju prvú jednotku s hviezdičkou. Tešíme sa, že prijali naše pozvanie a spolu sme tak mohli prežiť pekné a tvorivé dopoludnie. Ďakujeme. 

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Rozhovor s pani riaditeľkou

      Utorok 15. 3. 2016 bol pre štvrtákov základnej školy výnimočný. Na hodinách slohu preberali učivo zamerané na to, ako správne viesť rozhovor, klásť otázky, správať sa počas neho. A tak si to chceli aj prakticky vyskúšať. Na realizáciu rozhovoru pozvali pani riaditeľku Ing. Eleonóru Gregorovú, ktorá pozvanie prijala. Žiaci kládli rôzne otázky a dostali aj zaujímavé odpovede. Interview prebiehalo v príjemnej atmosfére. Pani riaditeľke ďakujeme a prajeme jej samé dobré nápady a hlavne veľa zdravia, aby ich mohla realizovať. Fotografie...

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Všetkovedko

      O titul najmúdrejšieho medzi najmúdrejšími sa bojovalo 1.12. 2016 v celoslovenskej súťaži Všetkovedko  v druhom až piatom. Z našich radov to boli dvanásti bojovníci. Najúspešnejší získali titul Všetkovedko a ostatní Všetkovedkov učeň. Z ocenenia sa tešili všetci. Našimi Všetkovedkami pre šk. rok 2015/2016, ktorí získali diplom aj darček, sú:

      4. trieda:  Martina Kočšová – 7. miesto  na Slovensku  

      5. trieda:  Sebestyén Marosz – 23. miesto  na Slovensku

      3. trieda:  Ajna Marosz - 44. miesto na Slovensku

      Za dosiahnuté umiestnenia všetkým gratulujeme. Fotografie...

      Mgr. Gabriela Kučerová

       

      Majster Slovenska v Krasokorčuľovaní

      Krasokorčuliar Oliver Kubačák, žiak 5. A triedy, ukončil v nedeľu 6. 3. 2016 pretekársku sezónu v kategórií mladší žiaci vrcholným pretekom Majstrovstvami Slovenska v krasokorčuľovaní v Ružomberku s jasným víťazstvom a piatykrát obhájil titul Majstra Slovenska vo svojej kategórii. Oliver korčuľuje od svojich štyroch rokov, je päťnásobným Majstrom SR vo svojej kategórii, zároveň päťnásobným víťazom Slovenského pohára a dokonca sa už dvakrát stal víťazom European criterium.
      Ďakujeme škole za ústretovosť a spoluprácu. Fotografie...

      Oliverovi rodičia

       

      Školské kolo ,, Hviezdoslavov Kubín ,,

      Dňa 11.2. 2016 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže ,, Hviezdoslavov Kubín,, . Žiaci  1. – 4. ročníka ZŠ predviedli svoje zručnosti  v prednese poézie a prózy, potešili porotu aj spolužiakov v hľadisku peknými ukážkami. Umiestnenie:

      1. kategória  POÉZIA:

      1 . miesto :  Ajna Marosz  III.A

      2. miesto :  Sára Chovancová   IV.A  

      3. miesto :  Timotej Ševčík  II. A

      Žiačka Ajna Marosz bude reprezentovať školu v regionálnom kole, ktoré sa uskutoční 8.3. 2016 na ZŠ Karpatská v Žiline.

      2. kategória  PRÓZA: 

      Čestné uznanie : Sarah Dubielová IV.A

      Víťazom srdečne blahoželáme !

      PaedDr. Turianová Mária

       

      Karnevalový deň na 1. stupni ZŠ 

      Dňa 9.2. 2016 sa naša škola premenila na rozprávkovú krajinu. Do školských lavíc si posadali princezné, klauni, vodníci, lesné zvieratká, indiáni, piráti i statoční rytieri. V triedach si pani učiteľky s deťmi zaspievali, zahrali sa, zasúťažili o pekné ceny a nakoniec sa karnevalové masky predviedli v malom karnevalovom sprievode medzi triedami. Deti strávili  netradičné a veselé dopoludnie plné zábavy. Fotografie...

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Komparo 2015/16

      Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa pravidelne zúčastňuje dobrovoľného testovania žiakov deviateho ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra s názvom KOMPARO. Hlavným cieľom tohto testovania je pripraviť žiakov deviateho ročníka na povinné Testovanie 9 a ukázať im, kde majú ešte prípadné rezervy vo vedomostiach a pedagógom naznačiť, ktoré učivo je potrebné viac prehĺbiť. Z viacročných skúseností vieme, že výsledky žiakov v KOMPARE sú vždy o niečo horšie ako v "ostrom" Testovaní 9. Po spracovaní výsledkov v rámci celého Slovenska a z veľmi podrobne spracovaných grafov sú výsledky našich žiakov porovnateľné s celoslovenským priemerom. V matematike je celková úroveň vedomostí našich žiakov na úrovni 8 z 10 a priemerná úspešnosť našich žiakov je 60,7 %, čo je aj úroveň celoslovenskej priemernej úspešnosti. Najúspešnejší žiak dosiahol  95 % úspešnosť. V slovenskom jazyku a literatúre je celková úroveň vedomostí našich žiakov na úrovni 7 z 10. Priemerná úspešnosť našich žiakov je 57,8 % čím zaostávame za celoslovenskou priemernou úspešnosťou o nepatrných 1,3 %. Najúspešnejší žiaci dosiahli 88 % úspešnosť. Žiakom ešte zostáva relatívne veľa času a veríme, že spolu so svojimi pedagógmi dôkladne rozoberú svoje výsledky a primerane sa pripravia na dôležité testovanie 9.

      Mgr. Miroslav Malacha   

       

      Testovanie 5-2015 – výsledky

      Celoslovenského testovania sa zúčastnilo 20 žiakov. Žiaci boli testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Cieľom testovania bolo zistiť úroveň vzdelanosti žiakov pri vstupe na 2. stupeň ZŠ a zároveň kvalitu vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ.  V slovenskom jazyku a literatúre žiaci dosiahli priemerný počet bodov 23,55, čo je o 3,56 bodu viac ako bol celoslovenský priemer. Priemerná úspešnosť školy bola 78,5 %, čo je o 11, 88 % viac ako je celoslovenský priemer. Z maximálneho počtu 30 bodov dosiahol jeden žiak 29 bodov, traja 28 bodov a štyria žiaci 27 bodov. V matematike  žiaci dosiahli priemerný počet bodov 23,20, čo je o 4,6 bodu viac ako bol celoslovenský priemer. Priemerná úspešnosť školy bola 77,33 %, čo je o 15, 34 % viac ako je celoslovenský priemer. Z maximálneho počtu 30 bodov dosiahol jeden žiak 30 bodov, dvaja 29 bodov a jeden žiak 28 bodov. Sú to veľmi povzbudivé výsledky, ktoré svedčia a kvalite vyučovania na 1. stupni ZŠ, ale aj o prístupe vyučujúcich v piatom ročníku.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Hor sa na svah!

      Náš lyžiarsky a snowboardový kurz v obsadení ôsmakov a deviatakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline sa konal tento rok na Donovaloch. 5 dní v rozprávkovo zasneženej krajine.  A denné výzvy pred nami. Ranné vstávanie, doobedné a poobedné trénovanie techník lyžovania alebo snowboardovania, možnosť večerného lyžovania. Bojovnosť a tímová spolupráca v Bláznivej nočnej olympiáde. Toto detašované pracovisko školy zaregistrovalo veľkú aktivitu učiť sa. A tak s radosťou hlásime, že neustále prekonávanie samých seba nám všetkým zaručilo zaradenie sa do kruhu aktívnych lyžiarov a snowboardistov. O kvalite lyžiarskeho a snowboardového kurzu svedčia aj niektoré reakcie žiakov: "Naučil som sa jazdiť na snowboarde aj keď to niekedy bolelo po pádoch v začiatkoch učenia." !Odnášam si len tie najlepšie spomienky, páčilo sa mi tam všetko." "Učitelia boli úplne super, priateľskí, hlavne pán kaplán." "Užili sme si kopec srandy a zábavy, hodinovú prechádzku aj večerné lyžovanie, ešte týždeň by sa hodil." Fotografie.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Vianočná akadémia

      Dňa 17.12. sa v telocvični školy uskutočnila VIANOČNÁ AKADÉMIA . Rodičia, starí rodičia a známi prijali pozvanie a prišli prežiť príjemné popoludnie plné pokoja a lásky v srdci. Príjemne voňal vianočný punč i chrumkavé oblátky, ktoré pre všetkých prítomných pripravila rodina Taračova. Deti si pripravili program plný hudby, spevu, tanca a radosti. Svojim spevom sa predstavili dievčatá zo siedmeho ročníka, piataci si pripravili koledy, prváci vystúpili s pásmom ľudových piesní, druháci a tretiaci potešili  básničkami a peknými  príbehmi a na záver všetkých  roztancovali  štvrtáci. Ďakujeme  všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie príjemné stretnutie. Fotografie.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Najkrajšia vianočná pohľadnica - výtvarná súťaž.

      Vo výtvarnej súťaži  o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu súťažili tento rok žiaci základnej školy od 1. po 9.ročník. V celoškolskom finále boli zadané 4.kategórie a do finálového kola postúpilo 46 výborných výtvarných prác s vianočnou a novoročnou témou. Porota z nich vybrala 14 najkrajších pohľadníc , ktoré budú reprezentovať školu aj ako vianočné pozdravy zaslané  priateľom školy , tiež  spriateleným a významným  inštitúciám v meste a v blízkom okolí. Bola vybratá  aj najkrajšia vianočná pohľadnica zo všetkých zúčastnených prác. Tú vytvorila žiačka 7. triedy Charlotta Wiltschová.

      Vyhodnotenie:

      1. kategória: 1.Barbora Benadiková 2.trieda., 2.Júlia Kolembusová 2. trieda, 3.Lara Piková 1. trieda.

      2. kategória: 1.Erika Žiaková 4. trieda.,  2.Katka Malíková 3. trieda., 3.Mariám Mičech 4. trieda.

      3. kategória: 1.Laura Schneiderová 5. trieda, 2.Matúš Koščo 6. trieda, 3.Viktória Dubielová 5. trieda.

      4. kategória:  1.Charlotta Wiltschová 7. trieda, 2.Denis Begičevič 7. trieda, 3.Zuzka zelníková 9. trieda, 4.Majka Chovancová 7. trieda., 5.Klaudia Schneiderová 7. trieda.

      Víťazom blahoželáme !

      Slávnostné vyhodnotenie s ocenením víťazov vecnými cenami  bude na slávnostnej vianočnej akadémii 22.12.2015/utorok/.

      Mgr. Lýdia Loncková

       

      Medzinárodný deň hôr

      Dňa 11. 12. 2015 si žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a študenti Gymnázia Kráľovnej pokoja v rámci Medzinárodného dňa hôr pozreli dokument Vlčie hory (SR, 2013), v ktorom mali možnosť uvidieť nielen krásy hôr, ale dozvedeli sa i o živote niektorých horských živočíchov – zubrov, líšok, vlkov, bobrov a potomkov divokých koní.

      RNDr. Bibiána Holíková

       

      Štvrtáci sa učili šiť 

      V rámci osnov pracovného vyučovania sa štvrtáci učili šiť. Zvládli to na výbornú, čoho dôkazom sú aj výsledné práce snehuliačikov. Preto sa rozhodli potešiť tretiakov malým darčekom - srdiečkom, ktoré dostali na začiatku svojej prípravy k prvému svätému prijímaniu. Aj ten sa im podaril.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Červená čiapočka

      Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa žiaci ročníkov 1.-4.ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia Červená čiapočka. Predstaviteľky rozprávkových postavičiek vtipným a zaujímavým spôsobom zahrali klasickú rozprávku. Žiakov zapojili do divadelného predstavenia, čo bolo ocenené ich spontánnymi prejavmi záujmu a záverečným potleskom. Fotografie...

      Petra Jašurková, PaedDr.

       

      Školské kolo Geografickej olympiády ZŠ

      V dňoch 9. – 11. 12. 2015 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády ZŠ. Zúčastnili sa žiaci piateho až siedmeho ročníka – spolu osem žiakov. V teoretickej časti si preskúšali svoje vedomosti najmä z prírodných podmienok Austrálie a v praktickej časti pracovali s atlasom sveta. V kategórii G – 5. ročník boli úspešní riešitelia všetci, v kategórii F– 6. a 7. ročník boli úspešní a zároveň postupujú do okresného kola dvaja žiaci. Víťazom blahoželáme a ostatným ďakujeme za účasť. Výsledky....

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Chceme (sa) učiť nemecky!

      Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku pozvala 9. decembra nás, žiakov ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia Kráľovnej pokoja na Hravé projektové vyučovanie v rámci hodín ich Didaktiky nemeckého jazyka.

      Stanovištia s tvorivými úlohami, doplňovačky, kreatívne písanie a skvelá aktivita s piesňou o čokoláde, spojená s čokoládovými hodmi, vytvorili príjemné prostredie na učenie sa nemčiny hrou.

      Vďaka za pekné vzťahy a čas, ktorý ste nám vy, budúci absolventi aprobácie Učiteľstvo nemeckého jazyka, pod vedením PhD. Jany Juhásovej, venovali. Fotografie...

      Mgr. Rybárová Alena

       

      Začiatok prípravy na 1. sv. prijímanie.

      V utorok 1. 12. 2015 o 16.00 hod. sa v školskej kaplnke konala slávnosť. Žiaci 3. A základnej školy boli slávnostne prijatí za kandidátov na prvo-prijímajúce deti. Žiaci si spolu so školským  kaplánom  Mgr. Pavlom Gerom pripravili pre rodičov a vedenie školy krátku pieseň, ktorou potešili všetkých zúčastnených. Slávnosť  bola plná emócii, šťastia, radosti a potlesku. Po obnove krstných sľubov si žiaci prevzali  z rúk školského kaplána krížiky a od žiakov 4. A srdiečka. Na koniec slávnosti ich pani riaditeľka odmenila maškrtou. Všetkým sa slávnosť veľmi páčila.

      Mgr. Oľga Kavčiaková

       

      Úspech v celoslovenskej súťaži

      V dňoch 18. 11. - 20. 11. 2015 sa naša žiačka Ajna Marosz zúčastnila 14. ročníka celoslovenskej súťaže v hre na zobcovú flautu s názvom „Čarovná flauta 2015“, ktorú vyhlásilo ministerstvo školstva Slovenskej republiky.  Získala 1. miesto  a my jej blahoželáme k úspechu a ďakujeme  za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Mgr. Oľga Kavčiaková

      Krajské kolo recitačnej súťaže

      Dňa 26. 11. 2015 sa žiaci základnej školy a gymnázia zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže ... a Slovo bolo u Boha .... v Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. I tento rok získali pekné umiestnenia:

      V. A – Sebestyén Marosz  ( 3. miesto v 2.kateg. PRÓZA )

      VI. A – Veronica Schiaretti  ( 3. miesto v 2. Kateg. POÉZIA )

      IV. AG – Nikola Pacholíková   ( 3. miesto v 4.kateg. PRÓZA )

      Srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme aj ostatným žiakom za reprezentáciu škôl.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      49. ročník Behu 17. novembra

      Behu sa zúčastnili aj ďalší dvaja žiaci gymnázia. Timotej Surán (15. miesto/z 34) a Ján Slatinský (16. miesto/z 51).  Za základnú školu sa pretekov zúšastnilo 9 žiakov. V prvej desiatke sa umistnili Viktória Smoláková (6. miesto/z 29), Jakub Valek (8. miesto/z30), Annamária Poliaková (8. miesto/z 21), Petra Kozáčková (10. miesto/z 29), Anna Mišutová (14. miesto/21), Iva Šumpíková (21. miesto/29), Peter Kováč (32. miesto/51), Jaroszláv Hirjavec (36. miesto/z 51) a Vratko Vaňo (37. miesto/z 51). Všetci naši súťažiaci podali dobré výkony. Pochavu si zaslúžia všetci za vzornú reprezentáciu školy. Za zmienku stojí umiestnenie P. Kozáčkovej, ktorá bola najmladšou účastníčkou.

      Mgr. Mikuláš Petrovaj 

       

      V zábavnom parku Neusiedlersee

      V Rakúsku, kam sme sa vybrali 22. októbra, so 41 žiakmi z 8.  a 9. ročníka ZŠ a gymnaziálnych tried,  nás privítalo krásne jesenné počasie. Rodinný zábavný park Neusiedlersee bol nielen skvelým miestom na prehlbovanie priateľstiev pri zažívaní rôznych atrakcií, ale aj miestom zakúsenia nemčiny naživo. Mnohí sa aktívne zapojili do súťaže Nemčina okolo nás  a priniesli si tak na Slovensko i hodnotné suveníry v podobe výborných známok. Veterné mlyny nám  po ceste domov veselo kývali. Aj my im odkazujeme: Auf Wiedersehen! -Teda niekedy do opäť videnia! 

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Stredoeurópsky deň stromov

      V rámci environmentálnej výchovy si žiaci základnej školy dňa 20. októbra – v rámci Stredoeurópskeho dňa stromov pozreli dokumentárny film Zomierajú postojačky – tragický osud slovenských lesov. Získali obraz o efektívnej symbióze človeka a prírody v urbanizovanej krajine. V diskusii padli otázky: Strácame úctu k zeleným lesom? Chránime v lesoch hodnoty, ktoré nám dávajú, alebo procesy, ktoré v nich prebiehajú? Na konci jednej z vyučovacích  hodín v piatom ročníku žiaci prezentovali projekty o lese.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Svetový deň výživy – 16. október

      Svetový deň výživy si každý rok 16. októbra pripomínajú ľudia vo viac ako 150  krajinách sveta vrátane Slovenska. Práve tento deň nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný. Preto by si ho mal každý z nás dostatočne vážiť. Zdravá výživa je zvlášť dôležitá  pre malé deti, preto maturanti z biológie pre žiakov 1. stupňa ZŠ v rámci primárnej drogovej prevencie pripravili rozhlasovú reláciu a v učebni chémie ochutnávku zdravej výživy. Žiaci sa naučili, ktoré potraviny sú na základni potravinovej pyramídy a teda  sú veľmi zdravé a mali by sa konzumovať denne. Potraviny, ktoré škodia nášmu organizmu a spôsobujú civilizačné choroby – obezita a srdcovo cievne ochorenia sú na prvom mieste úmrtnosti na Slovensku – sú na vrchu pyramídy.  Žiaci sa opätovne dozvedeli základné informácie  o význame telesnej výchovy, dôležitosti oddychu, striedaní pasívneho a aktívneho oddychu a vyhýbaní sa  stresu a tiež o  pozitívnom vplyve dodržiavania pitného režimu.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Úspech na cezpoľnom behu

      Dňa 2. 10. 2015 sa naši žiaci zúčastnili oblastného kola v cezpoľnom behu, ktoré bolo organizované na Žilinskom sídlisku Hájik pri tamojšej ZŠ. Súťažilo sa v kategórii družstiev. Naši žiaci si počínali veľmi dobre. V kategórii dievčat sme obsadili výborné tretie miesto zo 16 družstiev. Našu školu reprezentovali žiačky Annamária Poliaková, Viktória Smoláková a Anna Mišútova. V kategórii chlapcov sme sa umiestnili na štvrtom mieste zo 17 družstiev. Našu školu reprezentovali Michal Slatinský (GKP - ročník 2000), Vratko Vaňo a Jakub Hajas. Ďakujeme za veľmi dobrú reprezentáciu školy.

      Mgr. Mikuláš Petrovaj

       

      Duchovná obnova 5. A

      Vo štvrtok 15. 10. 2015 sa trieda 5. A zúčastnila na duchovnej obnove v saleziánskom oratóriu. Pod vedením  školského kaplána Mgr. Pavla Geru sme sa spoločne venovali téme priateľstvo. Prostredníctvom tvorivých úloh a hier sme nazreli do tajnej komnaty priateľstva, zamysleli sme sa nad tým, ktoré hodnoty sú pre priateľstvo najdôležitejšie. Pomáhali nám aj animátori, ktorí nám ukázali, ako sa dá športovaním využiť voľný čas. Po skončení programu sme mali možnosť svätej spovede a osobného rozhovoru s pánom kaplánom. Na záver sme sa zúčastnili na sv. omši v kaplnke oratória. Duchovná obnova sa páčila všetkým a už sa tešíme na jej pokračovanie. 

      Mgr. Oľga Palková

       

      Pasovanie prvákov

      V stredu 14. 10. 2015 o 16.00 hod. sa naša telocvičňa premenila na rozprávku. Našich prváčikov navštívil rozprávkový kráľ s kráľovnou, aby ich  slávnostne pasovali za žiakov našej školy. Prváci však museli ukázať, čo všetko sa už naučili a tak veselo spievali, recitovali, cvičili a tancovali. Ukázali tak svoju  šikovnosť, usilovnosť a radosť zo spoznávania nového.

      PaedDr. Mária Tuianová

       

      Burza informácií

      Dňa 14. 10. 2015 o 12. 00 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na burze informácií, ktorú organizoval Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Burza bola zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach regionálneho trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov a stredných odborných škôl nielen z nášho regiónu, ale aj zo zahraničia. Všetci žiaci si mohli pozrieť ponuky škôl, o ktoré majú záujem, mohli sa porozprávať o možnostiach štúdia a priamo sa spýtať kompetentných na to, čo ich zaujíma. Podujatie bolo podnetné a splnilo svoj účel i očakávania žiakov. 

      Mgr. Oľga Palková

       

      Plavecký výcvik tretiakov ZŠ

      V dňoch od 5. 10. - 9. 10. 2015 sa žiaci III. A triedy zúčastnili plaveckého výcviku v ZŠ Martinská v Žiline. Z našej školy sme každý deň autobusom odchádzali do ZŠ Martinská, po skončení nás autobus opäť odviezol do našej školy. Plavecký výcvik absolvovalo úspešne 19 žiakov. Veríme, že plavecký výcvik splnil očakávania nás, žiakov aj rodičov. Žiaci sa na plávanie veľmi tešili a každý deň na sebe tvrdo pracovali. Na konci výcviku každý žiak ukázal trénerovi, čo sa naučil a na základe svojho výkonu bol odmenený diplomom a nálepkou.

      Bc. Jana Takáčová - vychovávateľka

       

      Jesenné účelové cvičenie v prírode 1 stupeň

      V piatok dňa 11. septembra 2015 sa na našej ZŠ uskutočnilo Jesenné účelové cvičenie v prírode.  Deti si pripomenuli ako sa správame v prírode a ako môžeme prírodu zachrániť pred nami samotnými. Nechýbali informácie o dopravnej výchove. Tiež sa venovali dôležitým telefónnym číslam pri nehodách a súčasťou náuky bola aj prevencia pred úrazmi, požiarmi, chorobami a pod. Potom nasledovala fyzicky náročnejšia časť, ktorú ale všetci zvládli. Prvý a druhý ročník si vybrali smer park Bôrik.  Deti sa učili spoznávať ihličnaté a listnaté stromy, ktoré v tomto období hýria farbami. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do rôznych bežeckých súťaží. Tretiaci a štvrtáci ročník mali zvolený náročnejší terén. Ich trasa smerovala do malebnej záhrady Budatínskeho zámku, kde mali možnosť obdivovať krásu kultúrnej pamiatky a veľkej zámockej záhrady. 

      Mgr Jančová Marcela

       

      Dr. Zembolí

      Dňa 9. 10. 2015 sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili na výchovnom koncerte ,, Dr. Zembolí ,, v podaní hudobnej skupiny AYA. Témou hudobného predstavenia bola ochrana prírody. Deti si zaujímavou formou cez tanec, rytmus a hudbu upevnili svoje vedomosti o recyklácii a separovaní, o možnostiach šetrenia energiami  a o potrebe chrániť našu planétu Zem.

      PaedDr. Mária Turianová   

       

      Trinásta komnata -Multimediálny protidrogovo-motivačný koncert

      Trinásta komnata je ďalším pokračovaním  úspešnej série protidrogových multimediálnych výchovných koncertov, na ktorom  9. októbra 2015 boli naši žiaci 5. až 9. ročníka ZŠ. Svet drog bol v programe prirovnávaný ku trinástej komnate, do ktorej túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Napriek tomu, že  na ňu upozorňujú a vystríhajú pred jej nástrahami, pokiaľ neucítia jej zlo na vlastnej koži neuveria, že je v nej až taký chlad a tma. V tejto „čiernej diere“ môže zlo nebadane udierať, podrážať a mlátiť, no my netušíme odkiaľ údery prichádzajú. Každý má ale v živote možnosť vybrať si tie správne vysvietené dvere. V programe má 12 šťastných, správnych dverí svoje pomenovanie: priateľstvo, láska, rodina, sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor, cestovanie, vzdelanie, humanita, česť a spravodlivosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu správnou nohou, nemá chuť a ani potrebu nazerať do zakázanej, trinástej komnaty. Počas koncertu sme  preventívne nazreli aj do jej útrob a prostredníctvom príbehov zo života sme videli neskutočné prázdno, ktoré v nej vládne. Program využíva vizuálnu silu prepracovanej zadnej projekcie , motivačné texty v spojitosti s melodickou hudbou a výborné muzikantské výkony. Celkovú atmosféru výchovného koncertu dopĺňalo motivačné slovo v podaní Mgr. Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA. V programe boli použité výpovede známych i menej známych osobností, ktoré svojimi postojmi a názormi môžu priviesť mladých ľudí k čistému životnému štýlu.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      PRAVDA O DROGÁCH

      Dňa 29. septembra 2015 sa v odbornej učebni chémie  žiaci 6. až 9. ročníka zúčastnili prednášky o drogách. Prednášateľ Pavol Prekop rozoberal 10 tém/ právd o drogách : to, ako drogy fungujú, ako a prečo vyniká závislosť, čo sú najčastejšie príčiny toho, že niekto začne brať drogy, ako je to s drogami a vitamínmi a minerálnymi látkami v tele, aký je rozdiel medzi legálnymi a nelegálnymi drogami, ako drogy vplývajú na myseľ, ako drogy menia emócie , ako dlho zostávajú v tele, aká je skutočná pravda o marihuane, ako je to s drogou a tvorivosťou , atď... So žiakmi diskutoval, čo všetko môžu drogy spôsobiť im samotným, ich priateľom a ich rodine.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Noc výskumníkov

      Dňa 25. 9. 2015 sa žiaci ôsmeho ročníka našej školy pod vedením p. učiteľky B. Holíkovej zúčastnili Európskeho festivalu vedy a techniky pod názvom Noc výskumníkov v priestoroch nákupného centra Aupark v Žiline. Počas dvoch hodín si mohli prezrieť stánky žilinských ako aj iných vystavovateľov. Tento rok sa festival vedy niesol v duchu motta „Veda je budúcnosť Slovenska“. Žiaci videli ukážky robotických aplikácií využívaných pri výučbe, robotov v animovanom prostredí, elektrickú motokáru či elektromobily, virtuálny svet pomocou 3D skenera, lietadlo ako skener, ale aj si overili, ako správne poskytovať prvú pomoc, ako rozpoznať škodlivé látky v oblečení, aj ako fungujú železnice. Prednášky boli doplnené sprievodným programom na pódiu, zábavnými vedeckými kvízmi a súťažami. Žiaci si z exkurzie odniesli množstvo zážitkov a už sa tešia na budúci ročník podujatia.

      RNDr. Bibiána Holíková

      2014/2015

       

      Školská súťaž o najkrajší projekt z anglického jazyka

      Gratulujeme našim kreatívnym žiačkám zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktoré sa zapojili do celoročnej školskej súťaže o najkrajší projekt z anglického jazyka. Ceny mohli byť udelené v rámci každej triedy. Z 5. ročníka nás oslovil projekt Naďky Urbaníkovej, zo 6. triedy sme vybrali prácu Klaudie Chodelkovej, v 7. triede sa môže tešiť z peknej ceny Monika Milová, v 8. ročníku sme cenu neudelili a v 9. ročníku bol vybraný najkreatívnejší projekt od Michaely Paurikovej. 

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Návšteva divadelného predstavenia 

      V utorok 9. 6. 2015 o 19.00 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili v Mestskom divadle v Žiline na predstavení Hana. Podujatie sa uskutočnilo v rámci krúžku slovenského jazyka. Hra s piesňami Hany Hegerovej  sa žiakom páčila, a preto sme sa rozhodli, že v júni navštívime divadlo ešte raz. 

      Mgr. Oľga Palková

       

      Prevencia obchodovania s ľuďmi 

      5. júna 2015 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na skupinovom programe pod názvom Prevencia obchodovania s ľuďmi. Počas dvoch vyučovacích hodín sa dozvedeli o rizikách a následkoch pokútneho obchodovania s mladými ľuďmi, poučili sa ako vôbec rozpoznať  nebezpečenstvo a ako predchádzať jeho riziku. V aktivitách zameraných na prevenciu boli informovaní o tom, kto sa najčastejšie stáva obeťou obchodovania a čo robiť v situáciách ohrozenia. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva s lektorkou Mgr. Anetou Sekáčovou.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Noc v škole

      Dňa 22. - 23. mája 2015 sa v našej škole uskutočnila akcia s názvom Noc v škole s Pavlom Dobšinským. Zúčastnilo sa jej 66 žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ. Deti sa stretli pri škole o 18. hodine, kde ich už čakali rozprávkové bytosti Jablonka, baba Jaga, Janko Hraško, Popoluška a Jano Kopáč. Hneď pri vstupe ich Janko Hraško privítal vtipným slovom,  dozvedeli sa niečo o živote a diele Pavla Dobšinského a naučili sa tiež aj záhadný rozprávkový pokrik.  Následne deti čakali stanovištia, ako: Trafíš do perníkovej chalúpky, Kto mi pomôže, Útek Popolušky po polnoci, Prenes halušku cez potok. Po splnení úloh žiakov čakala večera a opäť činnosti v telocvični. S Jankom Hraškom si vyrobili šperk na krk, s babou Jagou vytvorili spoločne perníkový domček, s Jablonkou nakreslili krásne obrázky a s Popoluškou si vyskúšali, ako holúbkovia pomáhali Popoluške s triedením zrna. Po vykonaní všetkých činností si unavené deti ľahli do svojich spacákov. Ráno po raňajkách sa, plné zážitkov, vrátili domov v sprievode svojich rodičov.

      Mgr. Mária Krčová

      Bábkové divadlo
       
      Dňa 5.mája 2015 žiaci 1. až 4.ročníka ZŠ navštívili v doobedňajších hodinách bábkové divadlo v Žiline. Spolu s triednymi pani učiteľkami si pozreli predstavenie Zvedavý sloník, ktoré bolo vytvorené na motívy autora Rudyarda Kiplinga. Vtipná rozprávka s krásnymi a netradične vytvorenými kostýmami, kulisami a pôsobivou hudbou zaujala nielen deti, ale aj dospelých. Po skončení sa všetci vrátili naspäť do svojich tried. 
       
      Mgr. Mária Krčová
       
      Výlet
       
      Dňa 12.mája 2015 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka ZŠ zúčastnili s triednymi pani učiteľkami školského výletu. Cieľom bola návšteva banského múzea v Banskej Štiavnici a múzea vo Svätom Antone. 
      Pred vstupom do štôlne banského múzea dostali ochranné plášte, prilby, a s baterkami sa vybrali spolu sprievodcom do podzemia. Následne sme sa presunuli do kaštieľa vo Svätom Antone. Sprievodkyňa nás previedla priestormi a oboznámila s minulosťou a panovníkmi kaštieľa. Súčasťou bola aj expozícia vypreparovaných zvierat. Deti sa so zážitkami a unavené vrátili v podvečerných hodinách domov.
       
      Mgr. Mária Krčová

       

      Deň Zeme na 2. stupni

      V rámci Dňa Zeme žiaci základnej školy svojimi aktivitami upratali okolie našej školy. Šiestaci vyzbierali v okolí školy papiere a plastové fľaše, deviataci pomáhali pri náročnejších prácach. Žiaci sa zapojili aj do súťaže Zemír, kde svojími tvorivými odpoveďami  o živej a neživej prírode bojovali o víťazstvo. Na prvom mieste sa umiestnili žiaci 6. ročníka, na druhom mieste žiaci 5.ročníka a tretie miesto patrí siedmakom. Všetkým blahoželáme.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Deň Zeme na 1. stupni

      Dňa 22.4. si žiaci 1. - 4. ročníka aktivitami a spoločnou prezentáciou pripomenuli Deň Zeme, Žiaci 1. ročníka rozvíjali výtvarnú tvorivosť maľovaním na chodník a tvorbou spoločného plagátu s tématikou "NAŠA ZEM". Druháci pracovali v skupinách na projektoch týkajúcich sa prírody, ochrany životného prostredia a recyklácie. Žiaci 3. a 4. ročníka vytvárali výrobky z recyklovateľných materiálov. Svoje vedomosti si žiaci všetkých ročníkov otestovali pri vypracovávaní zaujímavých pracovných listov. Traja najúspešnejší z každého ročníka boli odmenení peknou cenou. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      PaedDr. Turianová

       

      Slávik Slovenska

      Dňa 16. 4. 2015 sa konalo školské kolo v speve ľudových piesní ,, Slávik Slovenska ,,. 

      Umiestnenie

      1. kategória

      1. miesto: Adela Mihalčinová II. A,

      2. miesto: Zuzana Belinská I.A,

      3.miesto: Alex Tvarožek  III.A,

      čestné uznanie: Ajna Marosz II.A.

      2. kategória

      1. miesto: Agáta Malíková V.A,

      2. miesto: Jakub Selecký V.A,

      3. miesto: Sebestyén Marosz IV. A,

      čestné uznanie: Alžbeta Ďurišová IV.A.

      3. kategória

      2. miesto: Bianka Milová VII.A.

      Víťazom zo srdca blahoželáme.

      Mgr. Pudišová

       

      Profesijná orientácia

      27. marca 2015 sa žiaci 8. ročníka stretli na prvom testovacom dni programu Profesijná orientácia. Program každoročne uskutočňujeme v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva a jeho cieľom je eliminácia rizika nesprávneho výberu budúceho povolania a zmapovnaie silných a slabých stránok žiakov. Na druhom stretnutí žiaci absolvujú osobný pohovor zameraný na analýzu výsledkov a hľadanie profesného zamerania. Každý žiak dostane v písomnej forme vyhodnotenie, ktoré má vysokú výpovednú hodnotu a môže pomôcť jemu i rodičom v budúcom smerovaní pri výbere študijného odboru a hľadaní primeraného uplatnenia na trhu práce.

      Mgr. O. Palková

      SHAKESPEARE’S DAY 2014/2015 – vyhodnotenie

      Kategória  5.-7.ročník: 24. 3. 2015

      1.miesto – Denis Galčik (7.A)

      2.miesto – Barbora Galová (6.A)

      3.miesto – Kristián Tarač (5.A)

      Kategória  8.-9.ročník: 25.3.2015

      1.miesto – Michaela Pauriková (9.A)

      2.miesto – Lukáš Višvader (8.A)

      3.miesto – Emma Kozumplíková (8.A)

      Ing. Berthotyová

       

      EINSTEIN TEEN 2014/2015 – vyhodnotenie

      Na 1. ročníku tejto novej súťaže sa družstvo zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda umiestnilo na 3. mieste v zložení Mikuláš Belinský (9.A), Jakub Baumgartner (8.A) a Matúš Dikoš (7.A). Súťaž sa konala 30. 3. 2015 v ZŠ Žilina - Závodie.

      Ing. Berthotyová

       

      Vyhodnotenie výtvarnej súťaže školského kola Biblia očami detí v školskom roku 2014/2015

      Aj v tomto školskom roku sme súťažili v maľovaní na tému Biblia očami detí. Z rôzneho uhla pohľadu žiaci základnej školy stvárnili príbehy z Biblie. Do školského kola sa prebojovalo 26 výtvarných prác, z ktorých odborná porota vybrala po 3 najlepšie práce z každej kategórie. Tieto víťazné práce nás budú reprezentovať v Diecéznom kole súťaže Biblia očami detí. Prajeme našim výhercom, aby aj vo vyššom kole súťaže uspeli. Slávnostné odovzdanie diplomov a cien zo školského kola bude v dohodnutom termíne u riaditeľky školy. Víťazom blahoželáme!

      Vyhodnotenie:

      2.kategória

      1.Michal Mišút 2.A

      2.Anna Maxová 2.A

      3.Karin Begičevičová 2.A

      3.kategória

      1.Martina Koščová 3.A

      2.Daniel Štefanec 3.A

      3.Viktória Šeligová 3.A

      4.kategória

      1. Naďa Urbaníková 5.A

      2. Martin Maliaček 5.A

      3.Klaudia Schneiderová 6.A

      5.kategória

      1.Lenka Branická 8.A

      2.Viktória Smoláková 7.A

      3.Emma Kozumplíková 8.A

      Mgr. Loncková

       

      Dekanátne kolo Biblickej olympiády

      Dňa 12. 3. 2015  sa uskutočnila v Spojenej škole Kráľovnej pokoja Biblická olympiáda dekanáte kolo. Zišlo sa trinásť súťažných družstiev zo základných škôl. Umiestnenie:

      1. CZŠ Romualda Zaymusa

      2. Gymnázium (osenročné) sv. Františka

      3. Osemročné gymnázium Varšavská cesta

      Naši žiaci sa umiestnili na 7. mieste.

      Mgr. Slavomír Trnka

       

      Regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

      Dňa 3. 3. 2015 sa konalo na ZŠ - Karpatská ul.  regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazi školských kôl. V 2. kategórii v prednese poézie Terezka Mihalčinová (V. A), v 2. kategórii v prednese prózy Jakub Valek (VI. A) a v 1. kategórii v prednese poézie Ajna Marosz (2. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste a bude nás reprezentovať na krajskom stupni ,, Vajanského Martin ,, ,ktorý sa bude konať v dňoch 27. 4. - 29. 4. 2015 v Martine. Srdečne blahoželáme !

      PaedDr. Turianová

       

      Futbalový turnaj základnej školy

      V priebehu posledných dvoch týždňov sa na našej škole uskutočnili turnaje v minifutbale. Najskôr si medzi sebou zmerali sily mladší žiaci z piatej, šiestej a siedmej triedy, ku ktorým boli zaradené aj dievčatá z ôsmej triedy. Hralo sa systémom „každý s každým“. Víťazstvo a putovný pohár si so sebou odniesli žiaci siedmej triedy v zložení Dávid Smrekovský, Ondrej Kacián, Peter Kováč a Jaroszláv Hirjavec. Veľmi úspešné v tejto kategórii boli aj dievčatá z ôsmej triedy, ktoré si nakoniec odniesli druhé miesto. Na treťom mieste sa umiestnili žiaci šiestej triedy.

      Súťažnému zápoleniu neodolali ani starší žiaci, ktorí si zmerali sily o týždeň neskôr. Ôsmaci a deviataci do súťaže poslali po dve družstvá z každej triedy. Najskôr si zahrali medzi sebou družstvá z jednej triedy a potom víťazi o prvé miesto a porazení o tretie miesto. Putovný pohár získalo A družstvo ôsmakov v zložení Mário Jarina, Jakub Hajas, Lukáš Višváder a Jakub Baumgartner, na druhom mieste sa umiestnilo A družstvo deviatakov a na treťom mieste B družstvo deviatakov. Počas oboch hracích dní si žiaci užívali futbal, hrali v zmysle fairplay a víťazi sa tešili zo sladkej odmeny a putovného pohára, ktorý má právo každý žiak si na určitý čas zobrať domov a potom až do nasledujúceho ročníka bude pohár zdobiť vitrínu v ich triede. Poďakovanie patrí samozrejme aj p. učiteľovi Petrovajovi za organizáciu súťaží. Fotografie nájdete v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Hviezdoslavov Kubín

      23. 2. 2015 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v II. a III. kategórii. Súťažili žiaci 4. až 6. ročníka a 7. až 9. ročníka. Odborná porota mala ťažkú úlohu vybrať najlepších recitátorov, ktorí pôjdu reprezentovať našu školu do okresného kola. 

      V II. kategórii sa umiestnili:

      Poézia: 1. T. Mihalčinová 5. A, 2. N. Urbaníková 5. A  3. A. Malíková 5.A, 

      D. Vyšinská 6. A

      Próza:  1. J. Valek 6. A, 2. K. Schneiderová 6. A, 3. L. Schneiderová 4. A

      V III. kategórii sa umiestnili:

      Poézia: 1. miesto nebolo udelené, 2. K. Hlávková 9. A, 3. miesto nebolo udelené

      Próza: 1. M. Pauriková 9. A, 2.  A. M. Smrekovská 8. A, 3. K. Wiltschová 9. A

       

      Do okresného kola postupujú víťazi z 1. miesta. Srdečne gratulujeme!

      Mgr. O. Palková

       

      Súťaž TEOFILKO

      Dňa 10. 2. 2015 som sa naší žiaci zúčastnili súťaže TEOFILKO. Zúčastnili sa jej aj žiaci z Púchova, z Tepličky nad Váhom, z Martina, zo Žiliny- Soliniek, zo Zaymusovej školy zo Žiliny, z Rajca a cez skype  súťažili i žiaci z Dubnice nad Váhom. Našu školu reprezentiovali žiaci 4. A triedy Ďurišová Alžbeta, Zaparaník Marián a Kubačák Oliver.

      Súťaž prebiehala v dvoch kolách. V prvom kole súťažili žiaci v jednotlivcoch a vypracovávali pracovné listy. Otázky sa týkali porozumeniu textu, hľadaniu súvislosti v texte, odpovede na otázky a tajnička.

      V druhom kole súťažili žiaci za školu v skupinách. V tejto súťaži sa ruletou vybrala súťažiaca skupina, ktorá odpovedala na vylosovanú otázku a ostatní tipovali či odpovedia správne alebo nie. Za tipy i za odpovede žiaci získavali body.

      V prvej súťaži sa náš žiak Marián Zaparaník umiestnil na 3. mieste.  

      V druhej súťaži sa naši žiaci neumiestnili.

      Súťaž prebehla v príjemnej atmosfére, žiaci boli spokojní, ale zároveň si uvedomili, že musia na sebe viac pracovať, ak chcú v podobných súťažiach lepšie uspieť. 

      Bc. Jana Takáčová

       

      Karneval

      V krásne slnečné popoludnie dňa 13. 2. sa telocvičňa našej školy premenila na rozprávku. Stretli sme sa s vílou, s princeznou, s  pirátom i s odvážnym rytierom, s veselým šašom a s množstvom ďalších  rozprávkových bytostí . Deti sa predviedli nielen v tancovaní a spievaní, ale svoju šikovnosť ukázali aj v zaujímavých súťažných disciplínach a skúsili šťastie  v tombole. Na záver veselej zábavy na každú karnevalovú masku čakala sladká odmena.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Školské kolo Chemickej olympiády

      Dňa 13. 2. 2015 sa konalo školské kolo chemickej olympiády. V kategórii D (9. ročník ZŠ) súťažili dvaja žiaci : Michaela Pauriková a Ján Privarčák . Úlohy z testu vyriešili výborne, stali sa úspešnými riešiteľmi chemickej olympiády a postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 26. marca 2015. Gratulujeme a všetci dúfame , že budú úspešne reprezentovať našu školu.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Hviezdoslavov Kubín - 1. stupeň ZŠ

      Dňa 12. 2. sa v II. A triede konalo školské kolo recitačnej súťaže  ,,Hviezdoslavov Kubín ,,  pre ročníky 1. stupňa ZŠ. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách.

      V kategórii prednesu poézie sa na 1. mieste umiestnila Ajna Marosz  z 2.A triedy, na  2. mieste skončil Sebestyén Marosz  zo 4. A triedy a 3. miesto patrí Danielovi Pudišovi z 2.A triedy.

      V kategórii prednesu prózy sa na 2. mieste umiestnila Stanislava Sikelová   z 2.A  triedy a žiačka Laura Schneiderová zo 4. ročníka sa tešila z 3. miesta.

      Prvé miesto porota neudelila.

      Výhercom srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Mária Turianová

       

      Výstava „ Druhy európskeho významu na Slovensku“

      Žiaci šiesteho (vo štvrtok 12.2. 2015), ôsmeho (v utorok 10.2. 2015) a deviateho ročníka(v pondelok 9. 2. 2015) boli na výstave „ Druhy európskeho významu na Slovensku“ , ktorá je nainštalovaná v Makovického dome v Žiline. Výstava prostredníctvom textu a unikátnych fotografií vysvetľuje problematiku sústavy chránených území NATURA 2000 a predstavuje druhy rastlín a živočíchov žijúcich v tečúcich a stojatých vodách až po rastliny a živočíchy lesov, ktoré sú na území EÚ chránené a zároveň sa vyskytujú na Slovensku. 

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Európsky deň čísla tiesňového volania 112

      Dňa 10. februára 2015 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili prednášky a prehliadky integrovaného záchranného systému 112. Európsky deň čísla tiesňového volania 112 schválil Európsky parlament, Rada Európskej únie a Európska komisia 11. februára 2009 v Bruseli pre všetky štáty Európskej únie.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Okresné kolo Geografickej olympiády

      Dňa 5. 2. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali ôsmi žiaci. V kategórii G (5.ročník) Tereza Mihalčinová, Naďa Urbaníková a Matúš Koščo. V kategórii F (6. –7. ročník) Jakub Valek a Richard Németh. V kategórii E (8.-9.ročník) Michaela Pauriková, Mikuláš Belinský a Patrik Majer. Všetci boli v školskom kole úspešnými riešiteľmi.

      Mgr. Mária Jakubcová

       

      Zimné hry na snehu

      Dňa 5.2.2015 sa žiaci 3. a 4. ročníka zúčastnili hier na snehu. V úžasnom zimnom, zasneženom počasí si súťažili na boboch, lopároch  a tanieroch. Vyskúšali si beh v hlbokom snehu a beh do kopca. Na záver nechýbala super guľovačka. Odmenou boli sladkosti a červené líčka na tvári. Fotografie nájdete v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      Preventívne výchovno-vzdelávacie programy

      V novembri a decembri sa uskutočnili v 5., 6. a 7. ročníku tematické programy v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva na Ul. J. Vuruma.

      13.11. 2014 program Na učenie s Filipom absolvovali piataci. Cieľom stretnutia bolo skvalitniť proces učenia žiaka, zmierniť  prechod z prvého stupňa na druhý - cez poznanie osobného štýlu učenia a silných stránok pri učení.  

      20. 11. 2014 program zameraný na prevenciu agresivity a šikanovania v 6. ročníku mal za cieľ znižovanie negatívnych prejavov v správaní žiakov, elimináciu agresívneho správania, posilňovanie pozitívnych vzťahov v triede a zlepšenie sociálnej klímy medzi spolužiakmi. 

      11. 12. 2014 Spoznajme sa lepšie v 7. ročníku - prostredníctovm komunikácie, diskusie a zážitkových aktivít pomôcť pri budovaní kolektívu, rozvoji osobnosti, hodnotovej a postojovej orientácii.Obsahom stretnutia boli vzťahy medzi rovesníkmi, sociálna klíma v triede a sebapoznávanie.

      Do konca školského roka plánujeme tematické programy aj pre žiakov 8. a 9. ročníka.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Okresné kolo Olympiády SJL

      10. 12. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Našu školu reprezentovala Michaela Pauriková z 9. ročníka. Vo veľkej konkurencii 40 účastníkov sa umiestnila na 6. mieste a úspešných riešiteľov spomedzi všetkých bolo 9.  Blahoželáme!

      Mgr. Palková

       

      Výsledky školského kola olympiády ANJ

      10. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiáby z anglického jazyka. Výsledky si môžete pozrieť tu. Do vyššieho kola postupujú Denis Galčík zo 7. A triedy a Lucas Šváb z 9. A triedy. Gratulujeme a veríme, že budú úspešne reprezentovať našu školu.

      Ing. Ida Berthotyová

       

      Tvorivé dielne v Terchovej

      Dňa 3. decembra 2014 sa niekoľko žiačok našej školy zúčastnilo veľmi peknej predvianočnej akcie. Zúčastnili sa na Tvorivých dielňach v Rezorte Drevenice v Terchovej, kde spolu s klientmi z Domova sociálnych služieb zo Straníka, vytvárali vianočné dekorácie, piekli a zdobili medovníčky. Hlavná myšlienka projektu je začleniť znevýhodnených ľudí do bežného prostredia, čo je  pre týchto ľudí veľkou motiváciou. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Marcela Jančová 

       

      Školské bolo Biblickej olympiády

      Dňa 9.10.2014 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Žiline. Hlavné knihy, z ktorých pozostávali otázky boli Kniha Jozue a Kniha Tobiáš. Celkový počet žiakov, ktorí sa súťaže zúčastnili bolo 37 žiakov. Najvyšší možný počet bol 28 bodov, prvé miesto obsadila Michaela Pauríková (9.A) s celkovým počtom bodov 24, druhé miesto patrí Jakubovi Válekovi (6.A), ktorý získal 22 bodov, tretie miesto obsadila Terezka Mihalčínová (5.A) s počtom bodov 19. Výhercom gratulujeme.

      Mgr. Adriána Hančinská

       

      Olympiáda SJL

      20. 11. 2014 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa žiaci 8. a 9. ročníka, ktorí súťažili v 3 oblastiach - vedomostný test, práca s textom a tvorba jazykového prejavu. Najlepšie si počínali Michaela Pauriková, Mikuláš Belinský, Pavol Kuric a Samuel Stašík z 9. ročníka, z 8. ročníka sa najlepšie darilo Zuzane Zelníkovej a Romanovi Staškovanovi. Reprezentovať školu v okresnom kole bude Michaela Pauriková. Srdečne blahoželáme!

      Mgr. O. Palková

       

      Rorátne sv. omše

      Aj tento rok slávime počas adventu rorátne sväté omše. Bývajú vždy v utorok, stredu a v piatok o 7.15 hod. v našej školskej kaplnke. Pre všetkých žiakov a študentov školy je pripravená aj aktivita počas adventu: kto chce viac spoznávať Ježiša, aby to prinieslo život jemu aj ľuďom okolo, môže urobiť toto rozhodnutie napr. aj pomocou modlitby v kaplnke  a prejaviť to navonok – prilepiť samolepku stromčeka (Ježiš ako ten, ktorý prináša život)  na vianočnú látku v kaplnke.Všetkých srdečne pozývame. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Ingrid Kováčová

       
      "Byť Mikulášom pre všetkých"
       
      Na sviatok svätého Mikuláša sme sa aj my učili byť malými Mikulášmi pre druhých. Deti si navzájom pripravili balíčky a slávnostne im ich porozdávali Mikuláš a anjeli - žiaci nášho gymnázia z II. AG a II.BG - Matúš Horník, Katarína Valúchová a Adela Majerčíková, za čo im patrí naša vďaka. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.
      Mgr. Ingrid Kováčová

       

      Súťaž NÁBOJ  junior

      Žiaci Základnej školy sv. Cyrila  a Metoda v Žiline  sa tento rok prvýkrát zapojili do súťaže NÁBOJ junior. Je to medzinárodná matematicko-fyzikálna korešpondenčná súťaž pre štvorčlenné družstvá žiakov druhého stupňa základnej školy, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Celá súťaž trvá 120 minút, počas ktorých sa družstvá snažia na jednom zo súťažných miest vyriešiť čo najviac príkladov. Na súťažnom mieste Žilina, ktoré bolo v Gymnáziu Varšavská v Žiline sa stretlo 12 súťažných družstiev zo základných škôl a osemročných gymnázií. Školy najčastejšie posielajú do súťaže žiakov 9. ročníka. Našu školu na tomto treťom ročníku reprezentovali dvaja deviataci M. Pauríková a J. Privarčák a dvaja ôsmaci J. Baumgartner a P. Švirik. Vo veľkej konkurencii si počínali výborne a obsadili 2. miesto. V rámci celého Slovenska sa súťaže zúčastnilo 210 družstiev a po porovnaní bodov naše družstvo v rámci Slovenska obsadilo 40 miesto. Gratulujeme a prajeme ďalšie úspechy najmä v Testovaní 9 2015.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      iBobor

      Tento rok sa súťaže zúčastnilo 18 žiakov Základnej školy sv. Cyrila a Metoda v kategórii Kadet, čo sú žiaci 8. a 9. triedy. Súťaž prebieha on-line a vždy v jeden deň súťaží jedna kategória. Žiaci odpovedajú na 15 otázok, za ktoré môžu získať 80 bodov. Na zodpovedanie všetkých otázok je 40 minút. Žiaci sa prihlasujú heslom a každý má iné poradie otázok. Ak žiak získa minimálne 50 bodov je ocenený diplomom. Z našich žiakov túto podmienku splnilo 11 žiakov a boli im odovzdané diplomy. V kategórii Kadet najlepšie umiestnenie dosiahol Lucas Šváb z 9. A triedy. Dosiahol 66,68 bodov, umiestnil sa na 1979 mieste, ale pri počte účastníkov 14 359 je to veľmi pekné umiestnenie. Poďakovanie za účasť patrí samozrejme všetkým zúčastneným žiakom. Verím, že v budúcom ročníku sa do tejto zaujímavej súťaže, v ktorej sa riešia úlohy z informatiky zapojí viac žiakov a aj viac žiakov získa diplom.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      Identita v Kristovi

      Dňa 24.11.2014 sa v uskutočnila akcia s názvom IDENTITA V KRISTOVI, ktorej sa zúčastnili žiaci ôsmeho a deviateho ročníka Základnej školy sv. Cyrila Metoda a študenti prvého a druhého ročníka Gymnázia Kráľovnej pokoja. Na projekte sa zúčastnili vysokoškoláci z Univerzitného pastoračného centra v Žiline a učitelia školy so školským pánom kaplánom vdp. Slavomírom Trnkom. Program obsahoval hru, rozličné svedectvá, piesne, prednášku, workshopy, modlitby, rozhovory. Na začiatku sme sa vrátili do detských čias a zahrali sme si hru „Bomba a štít“. Pokračovala „UpeCečkárska“ chválová skupina, po ktorej nám vdp. Zdenko Mezovský hovoril svedectvo s Františkom Dokoupilom. Po úvode nasledovala prednáška s názvom Plnosť v Kristovi, ktorú prednášal vdp.Zdenko Mezovský. Po krátkej prestávke nasledovali workshopy s témami: Strach (Aj ty môžeš zmeniť svet, „Choď“ za svojimi snami) Nuda, jednotvárnosť (Kreativita v Kristovi) Hanba Sebapodceňovanie (Priateľstvo – bolo zamerané pre mužov) Odmietnutie (Sebaprijatie – bolo zamerané pre ženy). Po skončení workshopov a prestávky nasledoval blok svedectiev, modlitieb a chválových piesní. Celú akciu moderoval František Dokoupil a vdp. Slavomír Trnka ju požehnaním ukončil. Vyjadrenia niektorých žiakov a študentov o akcii: „ Zaujímavá prednáška. Upevnilo ma to k hľadaniu Boha. Páčila sa mi úprimnosť účinkujúcich. Páčili sa mi svedectvá, workshop, možnosť zdôveriť sa a následná modlitba. Prinieslo mi to ďalšiu vec, nad ktorou budem rozmýšľať a viem, že ma to posunulo dopredu, za to som veľmi vďačná. Workshopy boli super, aj hudba.Táto akcia mi dodala odvahu a iný pohľad na veci. Včerajší deň sa mi veľmi páčil. Super boli svedectvá, zdieľanie v skupinách (workshopy), hudba, modlitby. Páčili sa mi svedectvá, workshopy. Strašne super boli modlitby za ľudí a osobné modlitby. Workshopy, keby boli dlhšie, boli by úplne super. Workshop sa mi veľmi páčil. Páčilo sa mi Feriho rozprávanie. Veľmi sa mi páčili nápady, ktoré zahŕňali túto akciu. Workshop, ktorý som si vybral, bol úžasný. Milí ľudia, prinieslo mi to zamyslenie, svedectvá, modlitba za ľudí. Dozvedela som sa názor na Pána od iných ľudí, pomohlo mi to bližšie k Bohu.“ Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum. 

      Mgr. Adriána Hančinská

       

      Výstava detských betlehemov v Ostrave

      Naši žiaci sa zapojili do projektu „Betlehemy bez hraníc.“ V prvej etape na tvorivých dielňach vyrábali podľa pokynov a rád profesionálnych betlehemárov svoje betlehemy. Všetky tieto dielka a aj betlehemy žiakov z Čiech a Poľska boli sústredené v Ostrave na výstavisku Černá louka v pavilóne C. V rámci projektu sa dvadsať našich žiakov a dvadsať žiakov ZŠ sv. Margity z Púchova bolo pozrieť na vystavené betlehemy. Žiaci sa veľmi potešili, keď uvideli svoje betlehemy vystavené spolu ostatnými. Všetci si našli ten svoj betlehem a nezabudli sa pri ňom odfotografovať. Pri tejto príležitosti spoluorganizátori akcie – Centrum pro rodinu a sociálni péči z. s. Ostrava pripravili krásne tvorivé dielne. Žiaci si mohli v skupinkách vyskúšať niekoľko rôznych zručností. U p. majstra rezbára si mohli dlátom overiť aké je ťažké vyrobiť nejaký rezbársky výrobok. Ostatné animátorky ukázali žiakom ako sa vyrába darčeková taška, vianočný pozdrav, ako sa vyrábajú a zdobia medovníky a ako sa maľujú vianočné gule. Všetky tieto činnosti si mali možnosť žiaci vyskúšať a aj vyrobiť svoje výrobky. Tie si potom vo vyrobených darčekových taškách odniesli domov. Ukázalo sa, že žiaci sa radi zapájajú do takýchto aktivít a sú aj dostatočne zruční, lebo väčšina výrobkov niesla znaky originálnosti. Na záver všetci účastníci tvorivých dielní boli ocenení diplomom za účasť a splnilo sa aj ich prianie a mohli si pozrieť centrum Ostravy. Za všetkých žiakov môžem spomenúť vyjadrenie siedmačky Julky Valúchovej: „Na včerajšom výlete bolo úplne mega. Myslela som si, že tam prídeme, dostaneme diplomy a dosť. No bola som prekvapená, že tam bolo pre nás pripravených tak veľa aktivít. Mne sa najviac páčilo, že sme si mohli vyskúšať aké je to naozaj vyrezať niečo z dreva. Veľmi ma potešilo aj to, že môj betlehem bol vystavený a mohla som ho porovnať s ostatnými. Tiež ma potešilo voľno, ktoré sme využili na konzumáciu chutnej pizze a trochu sme si pozreli centrum Ostravy. Týmto chcem len povedať, že to bolo naj. Ďakujem.“ Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Miroslav Malacha

       

      ...A Slovo bolo u Boha....

      Žiaci základnej školy pod vedením p. učiteľky Pudišovej sa dňa 20.11. 2014 zúčastnili recitačnej súťaže...A Slovo bolo u Boha..., ktorá sa konala v Gymnáziu sv Andreja v Ružomberku. Tak ako každý rok aj teraz naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia. Terézia Mihalčinová z 5. A triedy získala 2. miesto v kategórii poézia. Sebestyén Marosz zo 4. A triedy získal 3. miesto v kategórii poézia a čestné uznanie získal Jakub Valek zo 6.A v kategórii próza. Gratulujeme.

      Mgr. Lucia Pudišová

       

      Beh 17. novembra

      Výsledky

       

      Betlehemársky workshop

      23.10.2014 (štvrtok) sa v našej škole uskutočnil Betlehemársky workshop. 28 žiakov sa na workshope najskôr dozvedelo zaujímavosti ohľadne betlehemárstva. Potom profesionálny betlehemár vysvetlil a prakticky ukázal ako vyrábať betlehemy z pripraveného materiálu. Žiaci následne v priebehu 4 vyučovacích hodín s veľkým záujmom a tvorivým elánom vytvorili 28 betlehemov. Vyrobené betlehemy budú vystavené na medzinárodnej výstave detských betlehemov v Ostrave. V rámci projektu všetci zúčastnení žiaci navštívia výstavu v Ostrave, kde budú môcť porovnať svoje dielo s dielami iných žiakov z Čiech a Poľska. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca SR - ČR 2007-2013 a jeho cieľom je zachovanie tradície našich predkov, oživenie a popularizácia betlehemárstva v pohraničnom regióne. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Malacha

       

      Pasovanie prvákov

      V stredu 22. októbra 2014 sa v Základnej škole sv.Cyrila a Metoda v Žiline konala slávnostná udalosť v živote našich prváčikov. Naši najmenší zažili „Pasovanie prvákov“. Školská telocvičňa sa premenila na slávnostnú „pasovaciu miestnosť“. Deti z 1. A si pripravili  pre rodičov malú ukážku vyučovania. Prváčence zarecitovali krásne básničky o písmenkách, číslach a zaspievali kopec pesničiek. Rodičia mali možnosť vidieť, aké majú usilovné deti. Prváčikovia boli úžasní. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsení gymnazisti z 2.AG Michal Miške a Marianna Urbaníková. Po skončení programu čakalo na deti a rodičov pohostenie. Do ďalšieho učenia želajú všetkým prvákom pani učiteľky aj celá škola veľa úspechov a radosti. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Kováčová

       

      Škôlkar v škole

      Dňa 22.10. 2014 sme v našej škole privítali predškolákov z MŠ na Predmestskej ulici v Žiline. Plní očakávania boli nielen škôlkari, ale i naši prváci, ktorí pre kamarátov pripravili krátky program plný veselých pesničiek. Ani návštevníci sa nedali zahanbiť. Spievali, recitovali, so záujmom riešili pripravené školácke úlohy. Na záver príjemného doobedia si ešte škôlkari prezreli areál školy a odchádzali plní príjemných zážitkov. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      PaedDr. Turianová

       

      Svetový deň výživy a „zdravá“ prírodoveda...

      16. október je  Svetovým dňom výživy a pri tejto príležitosti sme si v 1. A pripravili zaujímavú hodinu prírodovedy. Deti si priniesli rôzne druhy ovocia a zeleniny a začali sme ich skúmať svojimi zmyslami. Najskôr sme ich pomenúvali pomocou zraku. Potom sme ich určovali  so zavretými očami svojím hmatom  a so zavretými očami sme ich spoznávali aj podľa chuti a vône. Mnohé deti jedli surový zeler, kaleráb či cviklu prvý krát v živote a boli prekvapené ich chuťou. Túto príjemnú zábavu i učenie sme zakončili zdravou hostinou plnou vitamínov a chuťou do ďalšieho jedenia zdravej stravy. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Kováčová

       

      Popoluška u nás na škole....

      V utorok, dňa 14. októbra 2014 sa naši žiaci prvého až šiesteho ročníka pobavili na vtipnom prevedení známej rozprávky Popoluška. V telocvični sa nám opäť predstavilo Divadlo Clipperton z Banskej Bystrice.  Talentovaní herci predviedli svoje umenie a vniesli do rozprávky  kus humoru a vtipu z dnešnej doby, čo bolo deťom veľmi blízke. Do deja rozprávky sa zapájali naši žiaci,  ako aj pani učiteľky. Za príjemný zážitok Divadlu Clipperton ďakujeme a želáme všetko dobré. Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Jančová

       

      Súťaž na kolobežke...

      Na začiatku októbra sa na prvom stupni našej školy uskutočnila športová súťaž v rýchlosti na kolobežke. Odhodlanie nechýbalo, aby žiaci predviedli svoje schopnosti.

      Výsledky súťaže:

      V kategórii 1.ročník sa umiestnili:

      1. miesto – Mirko Malček

      2. miesto –  Miloško Kovalčík

      3. miesto –  Martinko Kovalčík a Julka Kolembusová

      V kategórii 2. ročník sa  umiestnili:

      1.miesto – Adelka Mihalčinová

      2. miesto – Viliam Kubalík

      3. miesto –  Jakub Novisedlák

      V kategórii 3.ročník sa  umiestnili:

      1.miesto – Dávidko Komada

      2. miesto –Filipko Kolembus

      3. miesto – Kristián Kolembus

      V kategórii 4.ročník sa  umiestnili:

      1.miesto – Marek Begáň

      2. miesto – Libor Bodjan

      3. miesto – Sebestyén Marosz

      Všetkým zúčastneným ďakujeme a výhercom blahoželáme k dosiahnutému úspechu!!! Fotografie nájdete v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Jančová

       

      Škola v prírode Kunerad...

      V dňoch 29. 9. až 3. 10. 2014 sa naši tretiaci a štvrtáci zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda zúčastnili vytúženej školy v prírode, ktorá sa konala v malebnom prostredí dedinky Kunerad na chate Gumár. Počasie nám spočiatku prialo. Žiaci spoznávali prírodu, orientáciu a určovanie svetových strán v lese, získavali poznatky o Kunerade počas krásnych slnečných dní. Učili sme sa aj v lese, aj na chate. Navštívili sme Kuneradský kaštieľ a pripomenuli si jeho niekdajšiu slávu. Na utuženie plaveckých schopností sme absolvovali pobyt v Relax centre v Rajeckých Tepliciach. Deti tu súťažili v rôznych vodných disciplínach.  Deti mali možnosť dozvedieť sa mnoho informácii aj o tomto krásnom mestečku. Jeden celý deň sme venovali výletu do Rajeckej Lesnej, kde sa nachádza nádherné dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc, ktoré nezobrazuje len Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Počasie nám v ten deň síce neprialo, ale aj tak nám to neubralo na dobrej nálade. Navštívili sme aj Kalváriu v Rajeckej Lesnej. Naše večery v škole v prírode sme si spríjemňovali súťažami, zábavnými hrami a kreatívnym tvorením. Posledný večer nechýbal ani nočný pochod cez les a na záver „pyžamová párty“, na ktorej sa aj súťažilo. Deti tu odprezentovali aj svoje básnické diela o škole v prírode. Prežili sme krásny týždeň v náručí kuneradských lesov, dýchali čerstvý vzduch, smiali sa, plávali, dobre sa bavili a učili. Plný zážitkov sme sa v piatok vracali späť do Žiliny.  Ďakujeme vedeniu a úžasným p. kuchárkam z chaty Gumár za starostlivosť a dobrú náladu, ktorú rozdávali naokolo. Fotografie nájdete vo Fotoalbume.

      p.uč.Kučerová, p.uč. Jančová a p.vych.Takáčová

       
      Prváci prváčikom...
       
      Hneď na začiatku roka sme zažili krásny čas, keď "veľkí prváci" z gymnázia prišli na návštevu k maličkým prváčikom na základnej škole. Po milom zoznámení sa im do žiackych knižiek vpísali rozvrh hodín, za čo im veľmi ďakujeme, a z družnej debaty sa im ani náhodou nechcelo vrátiť do veľkých lavíc... Fotografie sú vo fotoalbume.
       
      Mgr. Ingrid Kováčová

       

      2013/2014

      Pirátska noc v škole....

      Noc, z 30. na 31. mája 2014 sa stala pre mnohých žiakov Základnej školy sv. Cyrila a Metoda troška výnimočnejšia. Už po šiesty krát sa uskutočnila "Noc v škole". Táto bola zameraná na pirátov. Žiaci prišli s dobrou náladou, spacákmi, karimatkami a očakávaním čo sa bude diať. Akcia sa týkala prvého stupňa ZŠ. Tradičná pirátska šatka nesmela chýbať. V úvode boli žiaci rozdelení do štyroch pirátskych lodí. Za úlohu bolo potrebné vymyslieť názov lode a svoj pirátsky pokrik, ktorý ich symbolizoval. Počas večera sa malí piráti zapojili do športových aktivít ako napr. vystúpenie na „stožiar“, preliezanie cez laná, doručenie odkazu cez prekážkovú dráhu, zmeranie si presnosti v hode na piráta, potopenie lode a pod. Piráti posilnení ľahkou večerou sa pustili do tvorivých aktivít. Venovali sa pirátskym tajničkám, hľadali diamanty alebo sa učili viazať uzly na lanách. Každý si vyrobil aj svoje vlastné pirátske tričko. Popritom ich zdobilo pirátske maľovanie po tvári. Oficiálne sa končilo okolo 22.00 hod., ale telocvičňa utíchla až hlboko po polnoci. Unavení piráti naberali nových síl. Skoro ráno bol budíček a po pirátskych raňajkách sa konalo záverečné vyhodnotenie pirátskych pokrikov a pirátskych vlajok. Deti boli síce pomaľované, mierne unavené, ale istotne spokojné. Domov odchádzali s hlavou plnou zážitkov a každý si odnášal diplom a „diamantový  náhrdelník“.. Malým pirátom ďakujú a želajú všetko dobré vedúce pirátky - Skvostná Mušľa, Ohnivá Korzárka, Perla Karibiku,  Prispatá Medúza a Biela Brada, .... Fotografie sú vo fotoalbume.

      Mgr. Marcela Jančová

       

      ,,VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA!"

      Táto akcia prebiehala v týždni od 26.5. - do1.6.2014. Aj žiaci našej školy sa zapojili. V prípravnej fáze tvorili projekty na tému tohto roka a to : Hľadaj MÚDROSŤ. V danom týždni podľa určených tém žiaci doma plnili úlohy a snažili sa zapojiť i celú rodinu. Úlohy na týždeň boli:

      Pondelok: Múdre je hľadať múdrosť.
      Utorok: Múdre je udržiavať svoje okolie čisté.
      Streda: Múdre je, keď to, čo robím, niekoho poteší.
      Štvrtok: Múdre je hýbať mysľou aj telom.
      Piatok: Múdre je hrať sa tak, aby z hry mali radosť všetci.
      Sobota: Múdre je starať sa jeden o druhého.
      Nedeľa: Múdre je vedieť si rozdeliť čas na povinnosti a zábavu.
      Týždeň s Vypni telkou bol pre nás časom, kedy sme zapli seba a intenzívnejšie sa venovali myšlienke aktívnejšieho trávenia voľného času namiesto vysedávania pred telkou či počítačom. Fotografie sú vo fotoalbume.

      Mgr. Kučerová G.

       

      Mladí za mladých : 9. – 13. jún 2014

      V rámci „Týždňa modlitieb mladých za mladých“ pripravovanom Radou pre mládež a univerzity KBS sme sa modlili za mladých aj v našej školskej kaplnke. Počas svätých omší a adorácie sme im vyprosovali Božiu pomoc a ochranu. 

      Mgr. Kováčová

       

      Beh do strečnianskych hradných schodov

      Vo štvrtok 29. mája 2014 sa konal v poradí už 17. ročník populárneho bežeckého podujatia – Behu do strečnianskych hradných schodov. Tradične sa ho zúčastnili aj naši žiaci. Tento rok sme získali 2. miesto. Traťou súťaže bolo 151 schodov, ktoré sa podarilo zdolať dovedna 207 pretekárom z celého Žilinského kraja.

      Chlapci 1995-1997:

      2. miesto Michal Holienka - zš 0:38,7

      Gratulujeme!

      Mgr. Marcela Jančová

       

      Didaktické hry v prírode

      V pondelok dňa 26. mája 2014 sa na prvom stupni uskutočnili Didaktické hry v prírode. Začalo sa nástupom na školskom dvore, kde prebehli úvodné bezpečnostné pokyny. Nechýbali informácie o dopravnej výchove.Žiaci sa vybrali na pešiu túru. Smer:Vodné dielo.  Deti sa učili spoznávať ihličnaté a listnaté stromy. Na Vodnom diele pri malom rybníku pod vyhľadávaným a žiadaným tieňom bola prestávka. Po krátkom oddychu mali žiaci možnosť upevniť svoju zdatnosť v športových súťažiach na rôznych stanovištiach. Merali si sily navzájom. Hlavnou podstatou bol zmysel pre fair-play. Časť didaktických hier bola venovaná aj celotýždňovému projektu VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA, do ktorého sa zapojili deti aj z 1.stupňa ZŠ. 

      Mgr Jančová Marcela 

       

      Divadelné predstavenie

      Vo štvrtok 22. mája 2014, sme navštívili divadelné predstavenie, ktoré sa konalo u nás v telocvični. Bolo spracované na námety známej rozprávky“ Princezná so zlatou hviezdou na čele“. Herci veľmi vtipným a zábavným spôsobom stvárnili svoje postavy, ktoré poukazovali na kladné alebo záporné vlastnosti ľudí a našu spoločnosť celkovo. Divadlo bolo poučné aj v oblasti trávenia voľného času pri počítači a na internete, v ktorej sú naše deti častokrát nekontrolované a zraniteľné. Vtipné prevedenie celého predstavenia, deti aj pani učiteľky nadchlo a rozosmialo.

      Mgr.Jančová

       

      Výlet na Straník

      V stredu, 21. mája sa naše prváčence s pani učiteľkami vybrali v rámci koncoročného výletu a spoznávania svojho regiónu na výlet. Trasa smerovala MHD-čkou na skoro konečnú zástavku do Zástrania a odtiaľ smerom na Straník.  Zdolali sme zatiaľ len Malý Straník, odkiaľ sme mali krásny výhľad. Veľký Straník na nás istotne počká. Prváci prejavili zdatnosť aj pri športových súťažiach, ktoré sme mali na kopci.  Počasie nám prialo a slniečko sa na nás poriadne usmievalo. Fotografie sú vo fotoalbume.

      PaedDr. Turianová, Mgr. Jančová 

       

      Školský výlet do Košíc

      V utorok 13.5.2014 sa štvrtáci a piataci zúčastnili výletu do Košíc, v ktorom si prezreli historické pamiatky druhého najväčšieho mesta na Slovensku a stretli sa s p. uč. Abielou. 

      Časovo náročnú trasu vlakom sme si krátili hrami a pohľadmi na zasnežené končiare Vysokých Tatier. V Košiciach si prezreli Dóm sv. Alžbety, po 160-tich schodoch Severnej veže nádherný výhľad na mesto, múzeum voskových figurín v Urbanovej veži, pôvodný zvon Urban  a hrajúcu fontánu. Malé chvíľky voľna sme využili rozhovorom s Abielou. Stihli sme aj malé suveníry pre najbližších a zmrzlinu. Z výletu sme sa vrátili veľmi unavení, ale plní úžasných zážitkov. Fotografie sú vo fotoalbume.

      Mgr. Kučerová, Mgr. Jakubcová

       

      Kukučínova literárna Revúca

      Miška Pauríková, žiačka 8. ročníka, získala  v 12. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže v kategórii próza 3. miesto - bronzové pásmo. Blahoželáme a našej nádejnej autorke prajeme ďalšie úspechy a tvorivé nápady.  

       

      Súťaž na kolobežkách

      V máji sa na našej škole uskutočnila súťaž na kolobežkách. Súťaž bola zameraná na prvý stupeň. Súťažilo sa v štyroch kategóriách.

      Výsledky:

      1. kategória  (1.A, 1.B)

      1. Karolína Saganová 1.A

      2. Lucia Timkaničová 1.B

      3. Viktória Taračová 1.A

      2. kategória (2.A)

      1. Alex Tvarožek

      2. Dávid Komada

      3. Kristián Chodelka

      3. kategória  (3.A)

      1. Marián Zaparaník

      2. Libor Bodjan

      3. Petra Kozačková

      4. kategória (4.A)

      1. Matúš Koščo

      2. Veronika Martinčeková

      3. Naďa Urbaníková

      Všetkým súťažiacim ďakujeme a výhercom blahoželáme k umiestneniu !!!

      Športu zdar !!!

      Fotografie sú vo fotoalbume.

      Mgr. Jančová M.

       

      Súťaž Boss

      Dňa 11. 4. 2014 sa v Saleziánskom oratóriu v Žiline uskutočnila súťaž BOSS. Tento rok bol hlavnou postavou súťaže Michal Magone – malý generál. Súťaže sa zúčastnilo sedemnásť družstiev. O svätom Michalovi Magone sa dozvedeli viac z knihy, ktorú si pred súťažou naštudovali.  Súťaž pozostávala zo štyroch kôl. Medzi jednotlivými kolami boli prestávky plné hier a zábavy. Žiaci našej školy sa umiestnili na veľmi peknom štvrtom mieste. Školu reprezentovali: Miška Pauriková a Evka Urbaníková z 8. tr. a Tadeáš Bolo z  9. A.

       

      Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže                               

      Aj v tomto školskom roku sme  v našej škole uskutočnili výtvarnú súťaž Biblia očami detí a mládeže . Spoločnou  témou pre všetky vekové kategórie  bolo  Evanjelium podľa Jána , kniha Exodus a príbehy o Jonášovi.  Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. – 8. ročníka /2. – 5. kategória/.   Do školského kola súťaže postúpilo  40 výtvarných prác . Odborná porota vybrala  17 najlepších výtvarných prác , z toho 12 prác bolo zaslaných do diecézneho kola súťaže.

      Vyhodnotenie:

      2.kategória           1.    Marián  Mičech                  2. A

                                  2.    Veronika Kramarová          2. A

                                  3.    Katka Mikulová                 2. A

      3.kat.                

                                    1.    Naďa Urbaníková              4. A

                                    2.    Viktória Benková              4. A

                                    3.    Petra Kozačková               3. A

      4.kat.                   

                                    1.     Šimon Bulejčík                6. A

                                    2.     Denis Begičevič               5. A

                                    3.     Jakub Mikula                   5. A

      5.kat.                   

                                     1.    Anna Mišútová               7. A

                                     2.    Eva Pavla Halušková       7. A

                                     3.    Lenka Branická               7. A

       

      Čestné uznania :  Jozef Ondreáš 6. A, Jakub Malík 5. A, Monika Milová 6. A, Stano Mičica 8. A ,Miška Pauríková 8. A.

      Víťazom blahoželáme !

       

      Shakespeare´s Day

      1. apríla sme mali možnosť vypočuť si prednes anglických ukážok pri príležitosti Shakespeare´s Day. V rámci školského kola boli následne ocenení:
      mladší žiaci:
       
      1. miesto: Caroline Švábová (7. A),
      2. miesto: Ondrej Kacian (6. A),
      3. miesto Simona Urbánková (5. A) a Viktória Smoláková (6. A).

       

      starší žiaci:

      1. miesto: Katarína Žiaková (9. B),
      2. miesto: Michaela Pauríková (8. A),
      3. miesto Laura Smrekovská (9. B).

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Výsledková listina z kvízu o sv. Cyrilovi a Metodovi

      Termín: 14.02.2014

      1. miesto:

      6. A, 22 bodov, mená: Matúš Dikoš, Bianka Milová, Júlia Valúchová, Monika Milová, Ondrej Kacian, Sebastián Philipp, Dávid Smrekovský.

      2. miesto:

      8.A, 21 bodov, mená: Klaudia Wiltschová, Michaela Pauríková, Martina Bérešová, Kristína Hlávková, Margaréta Kráľová, Peter Lettrich, Ján Privarčák, Eva Urbaníková.

      5.A, 21 bodov, mená: Jakub Malík, Mário Gala, Simona Urbánková, Veronika Saparová, Monika Mária Kohútová, Tomáš Špánik, Barbora Galová.

      9.B, 21 bodov, mená: Natália Michalová, Laura Smrekovská, Barbora Šviríková, Katarína Žiaková, Dávid Rybanský, Jarolím Milo.

      Mgr. Matúš Čička

       

      Hviezdoslavov Kubín  2013/2014

      II. kategória 4. - 6. ročník

      poézia

      1. Terezka Mihalčinová 4. r.

      2. Simonka Urbánková 5. r.

      3. Jakub Malík 5. r.

      próza

      1. Jakub Valek 5. r.

      2. Denis Galčík 6. r.

      3. Viktória Smoláková 6. r. 

       

      III. kategória 7. - 9. ročník

      poézia

      1. neudelené

      2. Anna Smrekovská 7. r.

      3. Tadeáš Bolo 9. r.

      próza

      1. Karolína Dikošová 9. A

      2. Michaela Pauriková 8. r.

      3. Natália Michalová 9. B

       

      Víťazi na prvých miestach budú reprezentovať školu na okresmom kole Hviezdoslavovho Kubína 4. a 5. marca 2014 na ZŠ Karpatská v Žiline. Blahoželáme!

      O. Palková

       

      Tebe hovorím: Potešuj
       
      V piatok 7. 2. 2014 navštívili našu školu rehoľné sestry z komunity Sestier Panny Márie útechy v Žiline. Žiakom 8. a 9. ročníka porozprávali o poslaní ich rehole. Španielka sv. Maria Rosa Molas v roku 1857 uprostred služby chudobným v Dome milosrdenstva v Tortose založila kongregáciu sestier Panny Márie útechy. Charizmou sestier je dar "byť nástrojom Božieho milosrdenstva a útechy" podľa Božieho slova:
      " Potešujte, potešujte môj ľud..."  ( Iz 40,1). Ich pomoc smeruje aj v súčasnosti ku všetkým, ktorí ju potrebujú. Sestry zo Španielska sa starajú o ženy bez domova a pomáhajú im v ich ťažkej situácii. Žiaci pozorne počúvali, zapájali sa do aktivít, spoločne sa modlili a spievali za pokoj vo svete i rehoľné povolania. Stretnutie bolo prínosom a obohatením pre obidve strany. Tešíme sa na podobné stretnutia.
       
      O. Palková
       

      Hviezdoslavov Kubín  2014 pre 1.-3.roč. ZŠ

      Vo štvrtok, dňa 6. februára 2014 sa na našej škole uskutočnilo, pod vedením p.uč. Turianovej, školské kolo známej recitačnej  súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zazneli slová poézie. Je potešujúce, že boli väčšinou prednesené básne známych slovenských autorov detskej tvorby. Súťaž bola zameraná na ročníky 1.-3. základnej školy. V oblasti poézie sa predstavili a úspešne umiestnili:

       Sebestyén Marosz 3. A (S. Chalúpka – Valibuk)

       Adela Mihalčinová 1.A (M. R. Martáková – Moc papradia)

       Ajna Marosz  1. B (Ľ. Podjavorinská - Žabiatko)

      Výhercom aj všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za účasť. Sebestyénovi Maroszovi želáme veľa úspechov na okresnom kole, na ktorom bude  našu školu reprezentovať!

      Mgr. Jančová M.

       
      Futbalový turnaj

      Počas posledného januárového týždňa sa v našej škole uskutočnil futbalový turnaj mladších a starších žiakov o putovný pohár.

      Výsledky:
      mladší žiaci
      1. miesto 7. A (Jarina, Holienka, Milo, Berešíková, Minca, Švirik)
      2. miesto 5. A
      3. miesto 6. A
      starší žiaci
      1. miesto 9. A (Urbánek, Holienka, Mičenec, Janišík)
      2. miesto 9. A
      3. miesto 8. A
       
      Mgr. Petrovaj
       

      Zápis do 1. ročníka

      V dňoch 15. a 16. januára 2014 sa na ZŠ sv. Cyrila a Metoda uskutočnil zápis do 1. ročníka. Pre zúčastnených predškolákov to bol významný deň. V škole na nich čakali p. učiteľky z prvého stupňa ZŠ. Niektorí vstupovali do triedy s úsmevom, niektorí trocha vystrašene, ale prekonali všetky obavy. Malých predškolákov čakali úlohy, ktoré zvládali hravo a nemali problém komunikovať s pani  učiteľkami. Nastávajúci prváci pristupovali k daným úlohám zodpovedne. Triedou zazneli aj pekné básničky a pesničky, ktoré nás veľmi potešili. Zo zápisu si okrem malého darčeka odnášali aj pekný zápisný list s fotkou. V júni zamávajú svojim hračkám v škôlke a v septembri sa na maličkých prvákov už teší ich pani učiteľka, ktorá im praje ešte príjemný predškolský čas. Tak.... „Dovidenia budúci prváci.....“

      Mgr. Marcela Jančová

       

      Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriady 2013/2014

      kategória P3

      Antošová Bibiána 22b

      Marosz Sebestyén 21b

      Kozáčková Petra 22b

       

      kategória P4

      Urbaníková Naďa 19b

      Mihalčinová Terézia 18b

       

      kategória P6

      Frič Peter 21b

      Dikoš Peter 20b

      Smoláková Viktória 18b

       

      kategória P8

      Pauriková Michaela 19b

      Ing. Mariana Berzáková

       

      "...a Slovo bolo u Boha..."

      28. 11. 2013 sa v Ružomberku uskutočnilo regionálne kolo ekumenickej recitačnej súťaže. Našu základnú školu reprezentovali  4 žiaci - Naďa Urbaníková a Tereza Mihalčinová zo 4. ročníka, Jakub Malík a Jakub Valek z 5. ročníka. V prednese poézie získala Terezka Mihalčinová  výborné 2. miesto a Jakub Valek sa umiestnil na 3. mieste v prednese prózy. Úspešným recitátorom blahoželáme!

      Mgr. Palková

       

      Olympiáda – Deutsch macht Spaβ

      Na sviatok sv. Mikuláša sa rozdávali ceny i v Ružomberku a tešiť sa z nich mohli i dvaja  žiaci našej ZŠ, Tomáš Hrtús (9.A) a Lucas Šváb (8.A),  ktorí boli vybraní reprezentovať školu na olympiáde v nemeckom jazyku organizovanou Katedrou germanistiky FFKU. Dvadsať tímov zo žilinského kraja zakúsilo, že Deutsch macht Spaβ (nemčina je zábava).  V čase, kedy žiaci využívali všetku svoju kreativitu a tímovú spoluprácu prechádzajúc rôznymi stanovišťami, ich učitelia tiež nelenili. Mali pripravení program v rámci didaktiky.  A tak, hoci na sv. Mikuláša, neučí sa, neskúša sa,... my sme skúsili – zúčastniť sa. A určite to stálo za tie skúsenosti  a tretie miesto je toho dôkazom.

      Mgr. Alena Rybárová

       

      Olympiáda SJL

      25. 11. 2013 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnili sa ho najlepší žiaci 8. a 9. ročníka. Súťaž pozostáva z 3 častí. 

      V 1. časti je práca s textom zameraná na porozumenie textu, jeho analýzu z hľadiska jazykových rovín - 25 otázok v časovom limite 30 minút. V 2. časti je tvorba vlastného textu s využitím slohových postupov a jazykových štýlov - časový limit 30 minút. V 3. ústnej časti sa súťažiaci prezentujú individuálne s pripraveným jazykovým prejavom, ktorý musí obsahovať najmenej 10 viet prednesených naspamäť. Maximálny počet dosiahnutých bodov je 55 za všetky časti. Úspešný riešiteľ musí dosiahnuť 40 bodov. 

      V tohtoročnom  6. ročníku OSJL dosiahli najväčší počet bodov 49 Michaela Pauríková z 8. triedy a Tomáš Peter Hrtús z 9. A triedy.  Na obvodnom  kole 13. 12. 2013 bude školu reprezentovať Tomáš Peter Hrtús. Ďalší úspešní riešitelia: K. Žiaková 46 b, K. Dikošová 46 b, L. Smrekovská 46 b, A. Hlavatá 44 b, M. Belinský 44 b a T. Bollo 43 b. Srdečne blahoželáme!

      Mgr. Palková

       

      Zaujímavá hodina slovenského jazyka

      Dňa 13. novembra sme mali u nás v II.A zaujímavú hodinu slovenského jazyka - naučili sme sa písať naše mená aj po kórejsky. Bolo to vďaka našej spolužiačke Goho z Kórey. Na chvíľu sme mali dve pani učiteľky a veľmi sa nám to páčilo. Ďakujeme. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum

      Deti z 2. A

       

      Pasovanie prvákov....

      V stredu 16. októbra 2013 sa v Základnej škole sv. Cyrila a Metoda Žilina konala slávnostná udalosť v živote našich prváčikov. Naši najmenší zažili Pasovanie prvákov. Školská jedáleň sa premenila na slávnostnú „pasovaciu miestnosť“. Deti z 1. A a z 1. B si pripravili  pre rodičov malú ukážku vyučovania. Prváčence zarecitovali krásne básničky o písmenkách, číslach a zaspievali kopec piesničiek. Rodičia mali možnosť vidieť aké majú usilovné deti. Prváčikovia boli úžasní. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsení gymnazisti z 3.Bg: Kristínka K. a Andrej T. Po skončení programu, čakalo na detí a rodičov malé pohostenie. Do ďalšieho učenia, všetkým prvákom, prajú pani učiteľky aj celá škola veľa úspechov a radosti z učenia. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum. 

      tr.uč.1.A  Jančová M. a tr.uč.1.B Turianová M. 

       

      Interaktívna výstava

      Asociácia rodín a rodinných spoločenstiev na Slovensku v spolupráci s Klubom Ámos /Centrum pro rodinu a sociálni péče o.s.Ostrava/ pripravili pre žiakov a okolitú verejnosť zaujímavú akciu. V utorok 15. októbra 2013 sa na nej zúčastnili aj naši tretiaci a štvrtáci zo ZŠ.  Navštívili interaktívnu výstavu zo sveta vtákov, kde sa hravým a zážitkovým  spôsobom naučili niečo schopnostiach vtákov, o  strave a prežití v chladnej zime a celkovo o ich spôsobe života. Tiež získali informácie o tom, ako sa správame k zraneným vtáčikom a o tom ako si môžeme vyrobiť búdku pre vtákov.  Ďalšou časťou tejto výstavy boli remeslá na Slovensku. Tu sa deti dozvedeli o starých  remeslách  a tradíciách a sami si mohli vyskúšať náročnosť ručnej ľudskej práce.  Vlastnoručne vyrobené výrobky si deti  zobrali domov.  Celá akcia je situovaná v Dome techniky v Žiline( pri plavárni) a trvá do 20. októbra 2013.  Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum. 

       

      Jesenné účelové cvičenie v prírode....

      V piatok dňa 4. októbra 2013 sa na prvom stupni uskutočnilo Jesenné účelové cvičenie v prírode. Začalo sa netradične, lebo práve 4. októbra bol Deň zvierat. Žiaci sa pri tejto príležitosti zapojili do výtvarnej súťaže o najkrajšie zviera.  Potom si deti pripomenuli ako sa správame v prírode a ako môžeme prírodu zachrániť pred nami samotnými. Nechýbali informácie o dopravnej výchove a keď sa troška oteplilo, žiaci sa podľa  ročníkov vybrali na pešiu túru. Prvý a druhý ročník si vybrali smer park Bôrik.  Deti sa učili spoznávať ihličnaté a listnaté stromy, ktoré v tomto období hýria farbami. Žiaci mali možnosť zapojiť sa do rôznych bežeckých súťaží. Tretiaci a štvrtáci ročník mali zvolený náročnejší terén. Ich trasa smerovala do malebnej záhrady Budatínskeho zámku, kde mali možnosť obdivovať krásu kultúrnej pamiatky a veľkej zámockej záhrady. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum. 

      Mgr. Jančová Marcela 

       

      Plavecký výcvik

      V dňoch 16. - 27. 9. 2013 sa naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili plaveckého výcviku na ZŠ Martinská na Vlčincoch. Počas tohto času všetci urobili veľký krok dopredu vo svojej plaveckej zdatnosti, za čo im bolo udelené ,,Mokré vysvedčenie". Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Kučerová Gabriela

       

      2012/2013

      Indiánska noc v škole...

      V dňoch 14. a 15. júna 2013 zorganizovali pani učiteľky prvého stupňa na ZŠ sv. Cyrila a Metoda zaujímavú akciu s názvom Indiánska noc v škole. Žiaci v piatok večer nastúpili „na večerné vyučovanie“ a začal sa ozajstný indiánsky večer.  Deti absolvovali streľbu lukom, hod oštepom, vyskúšali si útek pred nepriateľom aj pohyb indiána v teréne. Deti sa dozvedeli veľa o tradíciách indiánov, o ich spôsobe života, dorozumievaní  a pod. Ako plynul večer z našich žiakov sa postupne stávali malí indiáni, ktorí mali vlastnoručne vyrobené oblečenie, spravené náhrdelníky a čelenky. Boli pomaľovaní indiánskymi farbami. Počas večera sa spievalo a panovala dobrá nálada. Spalo sa samozrejme trochu indiánskym spôsobom v telocvični na karimatkách a v spacákoch, čo ale vôbec nevadilo. Deťom aj pani učiteľkám sa takéto netypické vyučovanie veľmi páčilo. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Jančová Marcela

       

      Paulinyho Turiec

      17. mája 2013 sa uskutočnilo vyhodnotenie 16. ročníka  literárnej súťaže Paulinyho Turiec v Martine. V tomto roku sa prezentovalo 47 mladých autorov svojimi 90 prácami. Zapojili sa základné i stredné školy z celého Slovenska. Naša žiačka Michaela Pauríková, žiačka 7. ročníka,  získala pekné druhé miesto v 1.  kategórii v písaní prózy. Našej začínajúcej autorke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov a ocenení!

       

      Prírodovedná  vychádzka Brodnianka- Rochovica  7. a  14. 5. 2013

      Každoročne žiaci 8. ročníka v rámci biológie a geografie spoznávajú minerály, horniny a skameneliny v lokalite Brodnianka – Rochovica. Okrem neživej prírody pozorujú aj rastliny a živočíchy. Z tejto aktivity žiaci vypracujú protokol, v ktorom do mapky vyznačia orientačné body, Kysuca, železnica, cestné komunikácie, vrásy, uloženie hornín, flyš a iné. Zároveň si v praktickej činnosti overia to, čo sa v škole naučili.

       

      Obvodné kolo Biologickej olympiády – kategória D

      Anna Margita Smrekovská zo 6. triedy získala 3. miesto  s témou A tá krava mlieko dáva –tur domáciMichaela Pauríková zo 7. triedy získala čestné uznanie za prácu na tému Pre pekný úsmev – dentálna hygiena.  Obe naše žiačky pracovali pod odborným vedením pani učiteľky Mgr. Kataríny Treskoňovej. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a blahoželáme! 

       

      Dielo a odkaz solúnskych bratov

      Centrum voľného času vo Varíne v spolupráci so Slovenskou národnou stranou organizovali pre žiakov 7. až 9. ročníka vedomostnú súťaž pri príležitosti 1150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Konštantína a sv. Metoda na naše územie. Podujatie sa uskutočnilo 10. mája o 14. hodine a zúčastnilo sa ho 27 súťažiacich zo Žiliny a okolia. Michaela Pauríková, žiačka 7. triedy, získala v silnej konkurencii  3. miesto a v písaní eseje o prínose slovanských vierozvestcov sa umiestnila na 1. mieste. Našu školu pekne reprezentovali aj deviatačky Lucia Tabaková a Martina Majerčíková. Srdečne blahoželáme k úspechu!

       

      Včelári medzi našimi žiakmi

      S radosťou sme medzi nami privítali manželov Hodásovcov, ktorí sa venujú včelárstvu. Prišli, aby nám porozprávali o živote včiel, o tom, ako to u nich funguje a ako sa k nám vlastne dostane med.  Dozvedeli sme sa čo všetko je potrebné k tomu, aby sme mohli chovať včely a ako je veľmi dôležité, že ich máme. Zodpovedali nám aj na naše zvedavé otázky a mohli sme na vlastné oči vidieť nielen úľ, ale vyskúšať si aj oblečenie (sieťky), ktoré používajú včelári. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

       

      Pasovanie za Čitateľa knižnice….

      V pondelok 22.apríla 2013 naši druháci navštívili Krajskú knižnicu v Žiline. Na úvod nás pani knihovníčky (víla Analfabeta  a víla Knihomoľa) oboznámili s Kráľovstvom kníh pomocou mapy knižnice. Deti najviac zaujímalo Údolie detí, v ktorom boli sústredené všetky detské knihy.  V ďalšej časti sme sa dozvedeli čo to o knihách (ale veľa vecí sme vedeli už zo školy). Napríklad ako sa kniha vyrába, kto je to ilustrátor a ilustrácia, ako sa niekedy dávno knihy písali. Tiež sme v odborných knihách vyhľadávali cudzie výrazy, ktorým sme nerozumeli. Napr. slovo analfabet. To ale našťastie z našich šikovných druhákov nie je nikto. Víla Knihomoľa potom previedla deti po Detskom údolí, kde vysvetlila ako sú knihy zoradené a ako sa s knihami narába. Potom bol každý druhák našej školy slávnostne pasovaný na kráľovskom tróne za Čitateľa knižnice. Podmienkou bolo zodpovedanie otázky, ktoré sa týkali literárnej tvorby pre deti, detských postáv, autorov a pod. Tak odteraz budú naši druháci, ktorí  veľmi radi čítajú, navštevovať raz mesačne Krajskú knižnicu v Žiline. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Jančová Marcela

       

      Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže

      Aj v tomto školskom roku sme v našej škole uskutočnili výtvarnú súťaž Biblia očami detí a mládeže. Spoločnou témou pre všetky vekové kategórie bolo Evanjelium podľa Matúša a  motívy z knihy Rút. Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. – 8. ročníka /2. – 5. kategória/. Do školského kola súťaže postúpilo 45 výtvarných prác. Odborná porota vybrala 15 najlepších, z toho 12 prác bolo zaslaných do diecézneho kola súťaže. V diecéznom kole súťaže boli ocenení Oliver Kubačák 2. A0, Gabriela Mišutková 7. A a Barbora Šviriková 8. B.

      Vyhodnotenie:

      2.kategória

      1. Oliver Kubačák 2. A

      2. Petra Kozáčková 2. A

      3. Majko Zaparaník 2. A

      3.kategória                

      1. Claudia Chodelková 4. A

      2. Jakub Valek 4. A

      3. Agátka Malíková 3. A

      4.kategória                   

      1. Monika Milová 5. A

      2. Zuzka Zelníková 6. A

      3. Julka Valúchová 5. A

      5.kategória                   

      1. Barbora Šviriková 8. A

      2. Gabriela Mišutková 7. A

      3. Martin Vrabec 8. A

      Čestné uznania: Timea Agafonová 1. A, Filip Lapšanský7. A, Dušan Trpiš 5. A

      Víťazom blahoželáme !

       

      Vyhodnotenie súťaží

      Diecézna výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže má už svojich víťazov. Vo štvrtok  11. apríla 2013 sa uskutočnila vernisáž, vyhodnotenie výtvarných prác a odovzdanie ocenení.  Z našej školy boli úspešní traja žiaci – Oliver Kubačák z  1. ročníka, Gabriela Mišutková zo 7. ročníka a Barbora Švíriková z 8. B triedy. Podujatie sa uskutočnilo v aule Biskupského úradu a okrem ocenených žiakov boli pozvaní aj ich rodičia. Na záver i bola sv. omša a slávnostný obed.

      Slovom o Tvojej láske – celoslovenské kolo výtvarnej súťaže, ktorej organizátorom je Spojená škola Svätej Rodiny v Bratislave malo i zástupcov z našej školy. 3. miesto získali žiačky 9. triedy Radka a Romana Milové.

      Všetkým oceneným blahoželáme!

       

      Školský Slávik 2013

      Dňa 10.apríla 2013 sa v Spojenej škole Kráľovnej pokoja, Na Závaží konala významná udalosť pre všetkých spevákov a fanúšikov ľudových piesní „Školský Slávik 2013“. Školou sa rozozvučali veselé i smutnejšie ľudové piesne. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách. V prvej kategórii, v zastúpení ročníkov 1-3, sa na 1. mieste umiestnila Terezka Mihalčínová z 3. A s pesničkou Ej padá, padá rosenka a Na Telgárte.

      Na 2. mieste sa umiestnila Agátka Malíkova z 3.A, ktorá krásnym hlasom zaspievala pesničky Achže Bože a  Lastovička včas ráno šteboce.

      3.miesto obsadila Viktorka Milová z 2.A  s pesničkami Ženilo sa motovidlo a Čierne oči choďte spať.

      V druhej kategórii mali zastúpenie žiaci štvrtého a piateho ročníka. Na 1. mieste sa s krásnym zvonivým hlasom umiestnil žiak 5. A triedy Ondrej Kacian s pesničkami Prepelička a Včera mi švitorilo slunéčko.

      Na 2. mieste sa s krásnym hlasom presadila žiačka 5.A triedy Bianka Milová, ktorá odspievala piesne Dulo pol, dulo pol a Po nábreží koník beží.

      3. miesto  obsadila žiačka zo 4.A Monika-Mária Kohútová s pesničkami Prídi ty šuhajko ráno k nám a Páslo dievča pávy. Teší nás a hreje pri srdci, že veľa detí nezabúda na tradície a pripomína si našu minulosť takouto formou. Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom, ktorí  budú  našu školu reprezentovať (Terezka Mihalčínová a Ondrejko Kacian) na okresnom kole srdečne blahoželáme a želáme veľa šťastia! Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Jančová Marcela

       

      Krížová cesta

      V stredu počas Veľkého týždňa sme si v školskej kaplnke spolu so žiakmi našej školy pripomenuli udalosti krížovej cesty, na ktorej Pán Ježiš zažil veľa rôznych bolestí a ťažkostí,aké prežívame možno aj my. Stačí pustiť ho do našich trápení. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

       

      Putovanie do minulosti

      Žiaci ročníkov 1. - 4. ZŠ sa z príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda  zúčastnili  ,, putovania do minulosti" o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, ktoré bolo v krajskej knižnici. Vypočuli si známe ale aj nové informácie o nich, po tomto si vyskúšali aj svoju zručnosť - skúšali písať hlaholikou. Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. Kučerová G.

       

      Aktivity ku sviatku ZŠ na 1. stupni 

      Svätý Cyril a Metod neostali v dnešný deň ich sviatku zabudnutí ani na našej škole. Keďže sú patrónmi našej školy, prácu – učenie, sme dnes odložili a spoločne, už od rána, sa venovali ich spomienke. Triedy, od prvého po štvrtý ročník, sa zišli u prvákov a pani učiteľka nám pomocou prezentácie priblížila život sv. Cyrila a Metoda. Pozreli sme asi aj fotky z noci v škole, ktorá sa venovala odkazu týchto svätcov. Pre tých, ktorí sa jej zúčastnili, to bola pekná spomienka.

      Po sv. omši si desať družstiev zmeralo sily nielen vo vedomostiach, ale aj v praktických zručnostiach. V každom družstve bol jeden prvák, druhák, tretiak, štvrták. Museli ukázať schopnosť spolupráce, tak ako spolupracovali aj sv. Cyril a Metod, aby niečo dosiahli. Súťažili v štyroch kolách . V prvom museli svoje vedomosti ukázať štvrtáci, ale neostali sami. Ostatní z družstva im mohli pomáhať. Deväť otázok zo života slovanských vierozvestcov zvládli všetky družstvá v plnom počte. Vyplniť tajničku a zistiť, že dnešný deň je „sviatok školy“ bola úloha tretiakov. Druháci preukázali svoju zdatnosť v skladaní obrázka sv. Cyrila a Metoda a prváci putovali cestou necestou a ukázali svoju šikovnosť v pohybe.

      Súťaž sme ukončili vyhodnotením a odovzdaním odmien a diplomov. Zaspievali sme si a naučili sa aj nové piesne a ukazovačky.   

      Napísala: sestra Abiela

       

      Hviezdoslavov Kubín  2013  na druhom stupni ZŠ

      Výsledky školského kola  Hviezdoslavovho Kubína.

      II.  kategória 5. – 7. ročník

      poézia:

      1. miesto - Anna Smrekovská  6. trieda

      2. miesto - Michaela Pauríková 7. trieda

      3. miesto - Jakub Olašák 5. trieda

      próza:

      1. miesto - Viktória Smoláková 5. trieda

      2. miesto - Roman Staškovan  6. trieda

       

      III. kategória  8. – 9. ročník

      poézia:

      2. miesto - Terézia Houbová  9. trieda

      próza:

      2. miesto - Eva Hrobáriková  9. trieda

      3. miesto - Katarína Ďurišová 8. A    

      Do obvodového kola postupujú víťazi z prvého miesta. Gratulujeme! Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

       

      Hviezdoslavov Kubín  2013  na prvom stupni ZŠ

      Vo štvrtok, dňa 7. februára 2013, sa na našej škole uskutočnilo školské kolo známej recitačnej  súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zazneli slová poézie i prózy. Je potešujúce, že boli väčšinou prednesené básne známych slovenských autorov detskej tvorby. Dnes súťažili žiaci 2. až 4. ročníka ZŠ.

      VYHODNOTENIE:

      Poézia

      1. miesto Jakub Valek, 4.A

      2. miesto Jalub Selecký, 3.A

      3. miesto Agáta Malíková, 3.A

       

      Próza

      1. miesto - neudelené

      2. miesto Kristán Tarač, 3.A

      3. miesto Urbaníková Naďa, 3.A

      3. miesto Denis Begičevič, 4.A

      Výhercom aj všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme za účasť. Jakubovi Valekovi  želáme veľa úspechov na okresnom kole, na ktorom bude  našu školu reprezentovať! Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.

      Mgr. I. Kováčová

       

      Vedomostný kvíz o sv. Cyrilovi a Metodovi a ich veľkomoravskej misii.

      Dňa 14. februára 2013 sa v našej škole uskutočnila súťaž pre žiakov 5. až 9. ročníka o patrónoch Európy a  ich historickom poslaní.  Odpovedali na 20 otázok z oblasti histórie, kresťanstva i jazykovedy.   Súťažilo 6 trojčlenných družstiev zostavených zo zástupcov tried. Všetci prejavili výborné vedomosti a o víťazoch sa rozhodlo v rozstrelovej  otázke.  Mali vytvoriť báseň tematicky zameranú na našich svätcov, ktorá mala obsahovať  12 veršov. Výsledky boli veľmi tesné.

      1. miesto 22 bodov,  9. A – L. Tabaková, M. Majerčíková, K. Valúchová

      2. miesto 21 bodov,  7. A – M. Bérešová, J. Skácel, M. Janičík

      3. miesto 20 bodov,  5. A  - P. Kováč, J. Valúchová, J. Olašák

      4. miesto 19 bodov, 8. A – T. Hrtús, T. Bollo, A. Schmiester

      5. miesto 17 bodov,  6. A – J. Baumgartner, M. Jarina, S. Minca

      6. miesto 13 bodov,  8. B – J. Krnáč, M. Holienka, D. Rybanský

      Víťazom srdečne blahoželáme!

       

      14. február – sviatok školy sv. Cyrila a Metoda

      Už od rána sa niesol tento deň v slávnostnom duchu. Prvá hodina bola triednická a žiaci si so svojimi  učiteľmi  pripomenuli sviatok patrónov Európy  i 5. výročie vzniku Žilinskej diecézy. O 9. hodine bola v telocvični školy slávnostná svätá omša. Po jej skončení sa rozbehol bohatý tematický program. Žiaci 1. stupňa mali tvorivé dielne v telocvični, kde mohli preukázať nielen svoju šikovnosť a obratnosť, ale aj vedomosti. Starší žiaci súťažili vo vedomostnom kvíze, mohli si pozrieť  film Verní odkazu s. Cyrila a Metoda, prezentovať svoje projekty o Cyrilovi a Metodovi a o kostoloch, ktoré nesú ich meno.  Celý tento deň  bol dôstojným príspevkom k jubilejnému roku kresťanských vierozvestcov. 

       

      Koncert

      V pondelok 11. 2. 2013 o 10. 00 hodine  sa žiaci 5. až 9. ročníka zúčastnili na koncerte  v katedrále Najsvätejšej Trojice. Koncert  bol  venovaný  1150. výročiu svätých Cyrila a Metoda. Bratislavskí umelci prezentovali sakrálnu tvorbu z čias príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a stredoveké chrámové piesne od rôznych autorov. V sprievodnom slove sa žiaci dozvedeli o kresťanskej  misii solúnskych bratov, o ich vplyve na  históriu, literatúru a kultúru nielen Slovanov, ale aj celej Európy.  Žiakom i pedagógom sa koncert páčil a bol dôstojným príspevkom k jubilejnému roku patrónov Európy. 

       

      TOTO SÚ NAJLEPŠIE ŠKOLY

      V stredu 30. januára 2013 uverejnil denník  Plus JEDEN DEŇ na str. 16 a 17 informáciu o základných školách v jednotlivých krajských mestách. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, ktorý zoznam škôl s dobrou povesťou vytvoril, sa rozhodol týmto pomôcť najmä rodičom budúcich prváčikov.  Zoznamy sú uvedené podľa skóre školy, ktoré vyrátali na základe spriemerovaných výsledkov testov z matematiky a slovenského jazyka. Pre nás je potešiteľné, že medzi 5 najlepšími školami v meste je aj naša Základná škola sv. Cyrila a Metoda. 

       

      Hry na snehu

      Dňa 10. a 11. 1. 2013 sme pre našich žiakov prvého až štvrtého ročníka ZŠ uskutočnili  ,,hry na snehu“. Deti mali možnosť vyskúšať si súťaženie v ťažkých zimných podmienkach na boboch a lopároch. Tí, ktorí vládali a stíhali, využili aj možnosť aktivít, ako beh do kopca, guľovačka, naháňačka či stavanie snehuliaka. Za vrcholné výkony boli víťazi ocenení sladkosťami. Za vytrvalosť a ohľaduplné správanie voči sebe na záver všetci účastníci dostali sladkú odmenu.  

      Mgr. Kučerová Gabriela 

       

      Vyhodnotenie súťaže ...“ a Slovo bolo u Boha...“

      Dňa 24. 11. 2012, v sobotu sa žiaci základnej školy a gymnázia zúčastnili recitačnej súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku. Po príchode boli žiaci rozdelení do príslušných kategórií v poézii a próze podľa jednotlivých ročníkov. V každej kategórii  sa nazbieralo cca 15 účastníkov. Žiaci našej školy sa prezentovali  podľa individuálnych schopností.  Z ôsmich súťažiacich sa úspešne umiestnili traja žiaci, všetci obsadili pekné tretie miesta. Za 2. kategóriu v prednese prózy získal 3. miesto Denis Galčík z 5.A, za 4. kategóriu tiež v prednese prózy úspešne obsadili žiaci gymnázia – Mária Čičková z II. AG a Patrik Mičuda z I. BG. Víťazom boli udelené diplomy a zároveň poskytnuté usmernenia, čoho sa vyvarovať v prednese od členov poroty. S novou skúsenosťou a o umelecky zážitok bohatší sa šťastlivo vrátili do Žiliny.

       

      Olympiáda zo  slovenského  jazyka

      27. a 28. 11. 2012 sa uskutočnilo školské kolo olympiády zo slovenského jazyka. Zúčastnilo sa 14 najlepších žiakov z 8. a 9. ročníka. Olympiáda pozostávala  z troch časí – z práce s textom (test), z transformácie textu a z ústnej časti. Žiaci mohli získať najviac 55 bodov, úspešnými  riešiteľmi  sa stali všetci, ktorí získali najmenej  40 bodov.  Najviac bodov získal Adrián Begáň z 9. ročníka a bude školu reprezentovať na obvodnom kole. Úspešní riešitelia:

      1. Adrián Begáň, 9. tr.,  47 bodov

      2. Terézia Houbová, 9. tr., 45 bodov

      3. Martina Majerčíková, 9. tr., 42 bodov

      4. Eva Hrobáriková, 9. tr., 41 bodov

      5. Tomáš Peter Hrtús, 8. A., 40 bodov

      5. Katarína Portašíková,9. tr., 40 bodov

      5. Katarína Valúchová, 9. tr., 40 bodov

      Mgr. Oľga Palková

       

      „Osloviť rozum  i srdce“

      Dielo sv. Cyrila a Metoda po 1150 rokoch – inšpiratívny prameň pre súčasnú kultúru a vzdelávanie – putovná výstava v Communiu Diecézneho centra, ktorá približuje  vierozvestcov prostredníctvom umeleckých diel.  Po ich stopách sa možno vydať vďaka   fotografiám, pohľadniciam, umeleckým  obrazom, plastikám a  sochám. Návštevníci sa   môžu oboznámiť s miestami, kde sú postavené chrámy a kaplnky zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi. 

      Žiaci našej školy navštevujú túto výstavu v rámci triednických hodín a vyučovania dejepisu, je to pre nich veľmi zaujímavé a v roku sv. Cyrila a Metoda aj veľmi  podnetné.

       

      Hviezdy v prachu....

      V pondelok, dňa 12. novembra mali žiaci 1.-5.ročníka možnosť vidieť úžasné predstavenie mladých žilinských umelcov s názvom „Hviezdy v prachu“. Talentovaní herci (Martin Barčík a Ján Burda) nám nenásilnou formou, plnou humoru predviedli ako veľmi  záleží ako sa v živote rozhodneme. Oceňujeme skvelý námet, aktuálnosť hry a spôsob prevedenia, ktorý bol deťom veľmi blízky. Scenárista a režisér v jednej osobe Martin Birner vytvoril ukážky príbehov známych ľudí dnešnej doby, ktorí sa v živote stretli s prekážkami na ceste za svojím snom. Nedali sa však odradiť a riadili sa mottom, ktoré sa nieslo v duchu celej hry a to: „Nikdy sa nevzdávaj!

      Mgr. Jančová Marcela

       

      Beseda - pápežské misijné diela

      8. 11. 2012 sa o 11. hodine uskutočnila pre žiakov 7. až 9. ročníka beseda o pápežských misijných dielach. Hosťom bol riaditeľ  PMD na Slovensku pán Viktor Jakubov. Pápežské misijné diela (PMD) plnia v miestnych cirkvách dve dôležité poslania. Prvým je animácia misijného diela v cirkevných spoločenstvách v národe zdôrazňovaním potreby angažovanosti sa každého kresťana v misijnom úsilí Cirkvi. Druhým hlavným poslaním PMD je podporovať šírenie viery, ako vzácneho daru, ktorý nám zanechal Kristus, aj materiálne. Činnosť PMD na Slovensku bola predstavená prostredníctvom premietnutia dokumentárneho filmu Zem spravodlivého ľudu, ktorý natočili PMD v spolupráci s LUX communication na misijnej ceste do Burkiny Faso. Študenti si pozreli film so záujmom a veríme, že im spolu s informáciami zo sveta misií, ktoré zazneli po filme, pomohol rozšíriť si obzor aj v tejto oblasti.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Komparo – skúšobné testovanie

      Žiaci 9. ročníka si mali možnosť overiť svoje vedomosti  v teste z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Testy z matematiky  obsahovali  20 otázok, na ktoré žiaci odpovedali prostredníctvom výberu odpovede alebo zadané úlohy museli vyriešiť. Na vypracovanie mali  70 minút. Zo slovenského  jazyka a literatúry mali 25 otázok s voľbou odpovede A ,B, C, D a  na vypracovanie  mali 60 minút. Úlohy majú preveriť vedomosti žiakov z učiva 5. až 9. ročníka. Každoročne sú úlohy skúšobného testovania, ktoré sa hradí z rodičovských prostriedkov, náročnejšie ako celoštátne Testovanie9.  Úlohy nie vždy kopírujú kľúčové učivo, východiskové texty sú pojmovo náročné a výber odpovedí nie je jednoznačný. Vyhodnotenie Kompara sa uskutoční  najneskôr 5. 12. 2012.

      Mgr. Oľga Palková

       

      Škôlkar v škole...

      V utorok dňa 6. novembra 2012 mali predškoláci z MŠ na Predmestskej ulici výnimočný deň. Navštívili Základnú školu sv. Cyrila a Metoda, kde si prišli obzrieť ako to v ozajstnej škole vyzerá. Na chvíľu sa z nich stali tiež žiaci ZŠ. Na malých kamarátov čakala  prehliadka školy, počas ktorej navštívili učebne informatiky, telocvičňu, školskú kaplnku. Tohoroční šikovní prváci mali pre predškolákov pripravenú malú ukážku z vyučovania. Tiež na nich čakali rôzne úlohy. V triede vládol čulý ruch. Predškoláci písali, vyfarbovali, spájali a lepili, a nakoniec si vytvorili aj krásny darček, ktorý si odniesli na pamiatku so sebou. To všetko za aktívnej účasti prvákov, ktorí im, keď bolo treba, pomáhali.  Za splnené úlohy im patrili ozajstné včeličky a pochvala od pani učiteliek zo ZŠ za ich bystrosť a šikovnosť, ktorou sa prezentovali počas návštevy v ZŠ.

      Mgr. Jančová Marcela

       

      Pasovanie prvákov....

      V stredu 18. októbra 2012 sa na Základnej škole sv. Cyrila a Metoda v Žiline konala v živote našich prváčikov slávnostná udalosť. Naši najmenší zažili Pasovanie prvákov. Školská jedáleň sa premenila na slávnostnú „pasovaciu miestnosť“. Deti z 1. A si pripravili  pre rodičov malú ukážku vyučovania. Prváčence zarecitovali krásne básničky o písmenkách, zaspievali piesne a veru sa aj tancovalo. Rodičia mali možnosť vidieť aké majú usilovné deti. Prváčikovia boli úžasní. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsení gymnazisti z 2.BG: Kristínka K. a Andrej T. Po skončení čakalo na detí a rodičov malé pohostenie a diskotéka. Do ďalšieho učenia všetkým prvákom celá škola praje veľa úspechov a radosti z učenia...

      Mgr. Ingrid Kováčová

       

      Divadelné predstavenie Statky – zmätky,  Nitra

      Dňa 19. 10. 2012 sme navštívili historické mesto Nitru. V dopoludňajších hodinách sme sa mohli preniesť a zažiť dedinské prostredie prostredníctvom divadelnej hry Jozefa Gregora – Tajovského Statky – zmätky. Herci stvárnili svoje roly v duchu súčasnej doby. Z predstavenia sme si odniesli kultúrny zážitok a tiež zamyslenie sa nad tým, ako majetky ničia medziľudské vzťahy. Nenechali sme si ani ujsť  návštevu Katedrály sv. Emeráma aj s pútavým rozprávaním o jej vzniku. Vo vnútri nás privítala bohatá výzdoba chrámu. Po prehliadke nitrianskeho hradu sme si mohli vychutnať prechádzku po centre mesta. Príjemne unavení a naplnení zážitkami sme sa vo večerných hodinách šťastlivo vrátili späť do Žiliny.

      Mgr. Mária Heroneková

       

      Vyhodnotenie výtvarnej súťaže Odkaz sv. Cyrila a Metoda 

      Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda /5.7.2012 / sa začal v Katolíckej cirkvi Jubilejný rok zasvätený týmto solúnskym vierozvestom , ktorí sa ukončí 31.12.2013. 1150 výročie od ich príchodu na naše územie je tak príležitosťou na súvisiace podujatia. V našej škole okrem iných aktivít sme uskutočnili aj výtvarnú súťaž žiakov základnej školy s touto tematikou a následne sme inštalovali výstavu z najkrajších výtvarných prác v priestoroch školy pri kaplnke. Súťažilo sa vo dvoch kategóriách mladší žiaci a starší žiaci.

      Starší žiaci:

      1.  miesto   Mário Jarina 6.A

      2.  miesto   Gabika Mišutková 7.A

      3. miesto    Samo Stašík  7.A

      4. miesto    Radka Milová a Romana Milová 9.A

      5. miesto    David Bulejčík  8.A

       

      Mladší žiaci:

      1. miesto   Mário Galla  4.A

      2. miesto    Majko Zaparaník 2.A

      3. miesto   Simona Urbaníková 4.A

      Mgr. Lýdia Loncková

       

      Program pre seniorov

      Mesiac október sa každoročne nesie v znamení Mesiaca úcty k starším. Tento rok sa aj žiaci Spojenej školy Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2 v Žiline, rozhodli pozdraviť a potešiť starkých pri tejto príležitosti. Šesť žiakov Základnej školy sv. Cyrila a Metoda a sedem žiakov Gymnázia Kráľovnej pokoja navštívilo 9. októbra Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb v Žiline na Karpatskej ulici. Pripravili si pre obyvateľov domova pekný a pútavý program, počas ktorého im zaspievali ľudové  i moderné piesne, zarecitovali, zahrali na hudobné nástroje a zatancovali. Počas programu v spoločenskej miestnosti vládla skvelá atmosféra, babičky a deduškovia sa k žiakom v speve neraz pridali. Sme veľmi radi, že sme seniorov aj takouto formou mohli potešiť a rozveseliť. Našim prianím bolo, aby sa starkí s nami dobre cítili. Zároveň dúfame, že to nebola naša posledná návšteva, ale že sa z nej stane tradičné podujatie.

      RNDr. Slávka Lajčáková

       

      Škola v prírode pre 3. a 4. roč. ZŠ

      Škola v prírode sa uskutočnila  v Kunerade na chate Gumár v dňoch od 24.9. - do 28.9.2012. Počasie prialo celý týždeň. S novými menami, ktoré si každý žiak sám vybral, zažili množstvo akcií a súťaží: poznávacie vychádzky do okolia a Rajeckých Teplíc, celodenný výlet do Rajeckej Lesnej, kúpanie sa v bazéne a vo vírivke, súťaže v netradičných disciplínach, atletické súťaže, futbal, súťaže s lanom, výrobky z prírodných materiálov, slohové práce, projekty,  pyžamová party, večerný program izba baví izbu, omša v kostole v Kunerade a na chate, modlitba sv. ruženca. Ako sprievodná každodenná akcia bolo doobedňajšie vyučovanie. Zážitky detí boli umocnené kvalitnou a chutnou stravou a diplomami s odmenami zo súťaží. Fotografie mi môžete prezrieť v sekcii fotoalbum.

      Mgr. Gabriela Kučerová, Mgr. Katarína Mihová

       

      SÚŤAŽOU ZA ZDRAVÝMI ZUBMI

      Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 12. september za Svetový deň ústneho zdravia. Akčne sme si ho pripomenuli aj v Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline. Hneď ráno vítali pri vrátnici žiakov a študentov živé pútače, ktoré pozývali na súťaž počas veľkej prestávky. Žiaci rozdávali letáčiky, na ktorých boli obrázky správneho čistenia zubov. Cez prvú hodinu zaznel školou rozhlasový hlas: „Vážení pedagógovia, milí spolužiaci! Aby sme mohli rozdávať „erilexové" úsmevy typu „keep smiling", zapojme sa do Svetového dňa ústneho zdravia! Ten je práve dnes. Môžete si zasúťažiť v trojčlenných družstvách." V ozname nasledovali ďalšie zaujímavosti o vývine zubných kefiek a o vzniku žuvačiek. Cez veľkú prestávku pripravili maturanti z biológie žiakom 1. stupňa ZŠ v učebni chémie program „Mliečny chrup": čistenie zúbkov, pozeranie DVD o zuboch, kreslené obrázky zubov a podávanie ovocných jedno hubiek. Žiakov 2. stupňa ZŠ vítala p. uč. Treskoňová, ktorá kontrolovala aj správne odpovede testov, ktoré žiaci odovzdali. Študenti gymnázia písali pod dohľadom p. uč. Jakubcovej testy v učebni fyziky. Víťazi súťaže boli odmenení novými zubnými kefkami a žuvačkami. Počet zapojených účastníkov svedčí o záujme dnešných detí a mladých o vlastné zdravie. 

      Mgr. Mária Jakubcová

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie