Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Aktuality Duchovno-výchovný projekt školy Duchovné aktivity základnej školy Duchovné aktivity gymnázia Čítania na deň Príhovory

Príhovory

1. apríl 2020

 

Čas sŕdc.....

Moji milí z Kapy! Srdečne Vás opäť pozdravujem a uisťujem vás o svojej blízkosti. Vždy, keď slúžim svätú omšu, myslím na vás a hovorím o vás Pánovi, aby vás požehnal a ochránil od všetkého zla. Prvé týždne na púšti s Pánom máme za sebou. Bol to čas, ktorý preveril, aká silná je naša viera, ako sa dokážeme modliť, ako sa dokážeme obetovať. Určite vy, tak ako aj ja, ste prežili chvíle, keď sa darilo, ale i momenty, kedy ste nezvládli seba samých, kedy ste reagovali neprimerane a kedy ste možno aj zranili svojich blízkych. Byť stále zatvorený doma s tými istými ľuďmi vôbec nie je jednoduché...Dovoľte mi podeliť sa s vami, ako ja prežívam tento čas. Nazval som ho časom sŕdc.....

Ide o požehnaný čas, v ktorom nám Pán ukazuje, aké je naozaj naše srdce. Iba v nových podmienkach, ktoré sme doteraz nezažili, môžeme vidieť, aké je naše srdce. Keď sme žili v časoch istoty, naše srdcia mali vychodené chodníčky. Vedeli sme, kde a ako sa správať. Naše srdcia často krát vzali na seba rôzne masky, aby sme boli príjemní v očiach blízkych, aby sme urobili dobrý dojem. Doba istoty nateraz pominula a my sa nachádzame v úplne novej situácii, ktorú sme nikdy nezažili.

Naše srdcia ešte nemajú naučené nové masky a tak sa prejavujú také, aké naozaj sú. Prekvapilo ťa, ako si v karanténe neprimerane zareagoval? Prekvapilo ťa, kde sa v tebe berie toľká nervozita a hnev? Prekvapilo ťa , že nie si taký trpezlivý, ako si si myslel? Prekvapilo ťa, že sa vôbec nevieš modliť? Prekvapilo ťa, že nevieš nájsť doma vnútorný pokoj a nepokoj zaháňaš aktivizmom?  Prekvapilo ťa mnoho iných nepríjemných vecí? Áno, prekvapilo ťa tvoje vlastné srdce! Srdce, bez masiek, nánosov a klamstiev. Boh použil tento čas, aby nám odhalil tajomstvo našich sŕdc. A ja ho chválim za to! Nová situácia môže byť pre nás novým impulzom, aby sme dovolili Pánovi pretvárať naše srdce. Sami to nedokážeme. Na začiatku každého uzdravenia srdca je dovolenie Pánovi, aby doň vstúpil. Chcem vás všetkých povzbudiť, pozvite Pána vlastnými slovami do vášho srdca, aby ho uzdravoval, premieňal a robil pokojným. Toto je čas sŕdc... Jeho Srdce a naše srdce, to stačí. Nenechajme si ukradnúť tento vzácny čas... Môžeme vyjsť z neho premenení...

Obdobie karantény je určite ťažké, ale je aj vzácnym časom Pánovho požehnania. Zakončím slovami žalmu, ktoré môžu byť aj jednoduchou modlitbou za duchovné zdravie nášho srdca: ,, Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.ʻʻ (Ž 139, 23-24)

 

S požehnaním kaplán Martin...

 

 

14. marec 2020

Milá naša škola,

 

pred niekoľkými dňami sa v našich chrámoch prestalo spievať radostné Aleluja, pretože nastalo pôstne obdobie. Vtedy sme ešte netušili, že to nebude len symbolický úkon Cirkvi. Dnes sa naozaj celý svet ponoril do ticha – ticho vládne v kostoloch, v školách, na uliciach.

 

No toto ticho nemá byť skľučujúce a depresívne.

 

Prorok Ozeáš píše: „privediem ju na púšť a prihovorím sa jej srdcu“. Púšť je nehostinné miesto a taktiež miesto ticha. No prorok nevníma púšť ako miesto záhuby, ale miesto, kde sa môže Boh prihovoriť duši. Duša môže venovať na púšti svoju pozornosť len Bohu, nič ju nerozptyľuje.

 

Aj my by sme mali tento čas ticha v podobe karantény využiť na to, aby sme začuli hlas Boha. Boh neustále k nám hovoril, to len naše uši ho nezachytili, lebo už boli nasýtené mnohými inými zvukmi – nákupy, fastfoody, hlasná hudba, ľahkovážnosť, pokazené medziľudské vzťahy.

 

A Boh, pretože nás nesmierne miluje a bojuje o našu spásu i naše srdcia, nás v týchto týždňoch vyviedol na púšť. Táto púšť môže mať pre nás rozličnú podobu – čítanie Svätého Písma, modlitba krížovej cesty, posvätný ruženec, dobrá duchovná literatúra, čas strávený s rodinou, film s náboženskou tematikou, pôst, ale i zdravá zábava. Všetky tieto a mnohé iné činnosti majú spoločné len jedno – zamilovať si viac Boha a svojho blížneho. Všetko hmotné v týchto časoch vírusovej epidémie stráca na hodnote, všetko to pominie a zostane len to najdôležitejšie – láska.

 

Buďme v týchto dňoch naozaj zodpovední, dodržujme preventívne opatrenia a voľný čas plnohodnotne využime na budovanie vzťahu s Bohom a blížnymi.

 

Zároveň vás všetkých pozývam na sledovanie nedeľnej svätej omše na TV Lux.  Denne vás predkladám Bohu pri slávení svätej omše za zatvorenými dverami a dúfam, že čoskoro budeme môcť spolu prežívať dar viery a sláviť Veľkú Noc.

 

V modlitbách s vami ostáva váš kaplán Martin