Prípravné kurzy

pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok na vysokú školu

Ponúkame študentom 3. a 4. ročníka gymnázií a stredných škôl prípravu na maturitu z matematiky, ako predpoklad úspešného zvládnutia prijímacích skúšok na vysokú školu zameranú na informatiku, matematiku a iné prírodovedné odbory.

 

Začiatok a rozsah kurzu:

Začíname 8. decembra 2018 o 9.00 hod. v priestoroch školy Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline

Rozsah kurzu minimálne 10 hodín mesačne. Maximálne trvanie kurzu do 31. marca 2019.

 

Prihlasovanie do kurzu:

do 15. novembra 2018, cez formulár

 

Obsah kurzu:

prehĺbenie gymnaziálneho učiva s praktickými cvičeniami podľa požiadaviek študentov

realizácia skúšobných testov všeobecných predpokladov z prijímacích skúšok na VŠ z predošlých ročníkov

 

Cena kurzu:

pre študentov SŠKP 1 € za hodinu

pre externých študentov 2€ za hodinu

 

Kurz bude otvorený, ak minimálny počet záujemcov bude 4 osoby.

 

Bližšie informácie na tel. čísle 0910 852 152