Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Partnerstvo a spolupráca

s rodičmi a priateľmi školy

Spoločne hľadáme cesty ako napredovať a preto chceme vytvárať živú komunitu. Aby sme mohli správne uchopiť potreby vašich detí, potrebujeme sa vzájomne spoznávať.

Pozývame Vás na neformálne stretnutie vždy jeden deň v mesiaci o 16:15 do 17:00, najbližšie to bude v pondelok 11. marca 2019 v priestoroch našej školy (trieda I. AG, druhé poschodie, nad hlavným vchodom). 

Máme záujem osobne sa s Vami stretávať aby sme Vám mohli formulovať aj naše vízie, plány, našu realitu a z toho vyplývajúce potreby.

Sponzorský účet školy: IBAN: SK3809000000000076517284 

(SWIFT /BIC: GIBASKBX)

 

Cieľom stretnutí je:

  • spoločne uvažovať nad potrebami Vašich detí 
  • predstaviť vám naše plány, realitu a potreby
  • spoznať Vaše konkrétne možnosti spolupráce so školou
  • nájsť spoločný model/formu, ako pozvať do spolupráce viacerých rodičov 


Uvítame ak potvrdíte Vašu účasť - kontakty na kanceláriu školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk,  riaditel@sskp.sk  


Tešíme sa na stretnutie,

s úctou za zamestnancov a žiakov školy, Ing. Anastázia StrečkováPS1: plánujeme Vám v budúcnosti poskytnúť ďalšie možnosti k podobnému stretnutiu - ak nemôžete prísť, ale ste otvorení iným možnostiam a termínom, sami navrhnite kedy Vám to vyhovuje