Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Koronavírus - opatrenia

 

Tu chronologicky umiestňujeme všetky správy a opatretnia, ktoré sme vo veci prevencie pred šírením koronavírusu realizovali:

 

Všetko o opatreniach štátu v súvislosti s koronavírusom, informácie pre verejnosť a sumarizácia opatrení všetkých zložiek štátu - info aj pre rodičov a študentov.

 

 


 

29. 05. 2020

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

sme obnovili vyučovanie od 1. 6. 2020 v MŠ, ZŠ a ŠKD. 

Oznam pre rodičov detí v MŠ

Základné pokyny pre rodičov detí v ZŠ

Harmonogram organizácie ZŠ a ŠKD v týždni 8. - 12. 6. 2020

Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ) - aktualne znenie z 18. 6. 2020

 

Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ) - aktualne znenie z 29. 5. 2020

 

Plné znenie dodatkov k prevádzkovým poriadkom MŠ a ZŠ nájdete TU.

s úctou, 

Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka školy

 

 


28. 04. 2020

OZNAM o spôsobe hodnotenia žiakov ZŠ a GYM v čase mimoriadnej situácie

Milí rodičia a žiaci,

oznamujeme Vám, že spôsob hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situáce:

- na ZŠ sa dozviete v dokumente - hodnotenie na ZŠ,

- na gymnáziu sa dozviete v dokumente - hodnotenie na GYM.

vedenie školy

 


 

24. 03. 2020 Opatrenia ministerstva školstva

mail  Školy ostanú zatvorené až do odvolania.                 Zdroj

mail „Písomné maturitysa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

mail Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.

mail „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.

mail Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

mail Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie sa uskutočnia v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. V našej škole TAKTO.

mail Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.

mail Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.

mail Je sprístupnená nová platforma na dištančné vzdelávanie: www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie.


Aktualizované k: 12. 3. 2020, 17:30 hod.     

Prerušené vyučovanie 16. - 27. 3. 2020

Oznamujeme žiakom našej školy a ich rodičom, že na základe usmernenia ministerky školstva, prerušujeme vyučovanie na všetkých školách Spojenej školy Kráľovnej pokoja a v jej školských zariadeniach:

od 16. do 27. marca 2020 vrátane.

Bližie informácie podmienkach a možnostiach samoštúdia žiakov Vás budeme čoskoro informovať.

Informácie pre maturantov sa nachádzajú v časti Maturita 2020.

Zároveň dôrazne žiadame, aby sme zodpovedne pristupovali k riešeniu situácie v súvislosti so šírením koronavírusu. Buďme ohľaduplní a obmedzme svoje kontakty na minimum. Všímajme si tých, ktorí v týchto dňoch potrebujú pomoc a hľadajme riešenia, ako túto pomoc zabezpečiť.

Hoci nie sme v škole, sme tu pre Vás. Vaše otázky na školu adresujte prostredníctvom e-mailu a telefónu, do 24 hodín Vás budeme kontaktovať.

Poštové zásielky preberáme dvakrát do týždňa.

Kontakty:

Sekretariát školy: 0910 852 152, skola@sskp.sk

Riaditeľka školy: 0903 590 364, riaditel@sskp.sk

tím KAPA


 

Aktuálne k: 11. 3. 2020, 15:45 hod.

Oznamujeme Vám, že riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline na pokyn zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza udeľuje žiakom

Základnej školy sv. Cyrila a Metoda 

riaditeľské voľno v dňoch 12. a 13. marca 2020,

 

a žiakom Gymnázia Kráľovnej pokoja

riaditeľské voľno v dňoch 12. - 16. marca 2020 vrátane,

z dôvodu preventívneho opatrenia v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

 

Rodičom túto správu oznamuje priebežne aj telefonicky a emailom. Obedy v školskej jedálni boli žiakom automaticky odhlásené.

vedenie školy

 

 

Aktuálne k 10. 3. 2020: 

Pozastavujeme nájomcom možnosť prenajímania priestorov školy

od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane

v súlade s  Preventívnymi opatreniami mesta Žilina

v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID.

 

Zároveň sme kontaktovali všetky osoby,

ktoré nie sú žiakmi našej školy a požiadali ich o neúčasť na krúžkoch

organizovaných našim CVČ od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane.

 

Aktuálne k 9. 3. 2020: 

Vážení rodičia,

dávame do pozornosti preventívne opatrenia Mesta Žilina z 9. 3. 2020.

Zároveň po konzultácii so zriaďovateľom našej školy, upozorňujeme všetkých rodičov detí našej školy, že

v súvislosti s prevenciou proti šíreniu koronavírusu,

môže v tomto týždni alebo neskôr

dôjsť k prerušeniu prevádzky škôl,

teda ich úplnému zatvoreniu.

Je potrebné, aby sa rodičia na túto situáciu pripravili a včas riešili starostlivosť o deti v čase zatvorenia škôl. 

Poznámka: dnes 9. 3. 2020 vedeckí pracovníci Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV zverejnili tieto aktuálne info o víruse.

vedenie školy

 

Aktuálne k 2. 3. 2020: 

Usmernenie - hygienické opatrenia

Dňa 28. 02. 2020 Ministerka školstva SR Martina Lubyová vydala usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadne šírenia Koronavírusu.

Prosím, venujte mu patričnú pozornosť a v prípade symptómov spojených s podozrením a možnosťou nakazenia sa koronavírusom sa bezpodmienečne riaďte pokynmi uvedenými v priloženom usmernení. 

Interaktívna mapa zoznamu krajín postihnutých vírusom.

MUDr. Krčméry zároveň žiada aby sme nešírili paniku.

Postup správneho umývania rúk. 

riaditeľstvo Spojenej školy