Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Jolly Phonics Fotografie


 

Od školského roku 2016/2017 vyučujeme anglický jazyk od 1. ročníka základnej školy novou a populárnou metódou Jolly Phonics.

Jolly Phonics je program pre výučbu zručností čítania a písania v anglickom jazyku. S Jolly Phonics, sa deti do 8 rokov učia nielen zvuky anglickej abecedy (26 znakov), ale všetky zvuky, ktoré angličtina má, t.j.  42 zvukov, ako aj to, ako sa tieto zvuky píšu. S týmito vedomosťami, pokračujú deti spájaním zvukov do slov, a začínajú čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov hovoreného slova a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom.

Jolly Phonics  je multi-zmyslový, aktívny program s bohatými skúsenosťami z celého sveta, navrhnutý špeciálne pre malé deti.

Jolly Phonics pochádza z Veľkej Británie, ktorého autorkou je učiteľka Sue Loyd. Sue sa zaoberala problémami čitateľskej gramotnosti detí v triede, kde angličtina nebola rodným jazykom všetkých detí. Dnes sa učí Jolly Phonics vo viac než 100 krajinách sveta.

Prečo je metóda taká úspešná?

Jolly Phonics poskytuje dôkladný základ naučiť deti čítať a písať… v našom prípade na Slovensku aj komunikovať. Je prirodzené, že na deti rozprávame na hodinách anglicky, či nie? 

Metóda je postavená na princípe syntézy zvukov anglického jazyka. Tento proces je možné zahrnúť do 5 základných krokov: Deti sa učia 42 zvukov používaných v anglickom jazyku. Zvuky zahŕňajú základné znaky abecedy ako aj spojenia znakov ako napr. “sh”, “th”, “ai”, či “ue”.

1. Každý zvuk sa predstavuje prostredníctvom príbehu, ktorý navedie deti ako sa daný zvuk povie a ukáže, keďže k nemu priraďujeme konkrétne gesto – znak.

2. Prostredníctvom mnohých variácii aktivít, stimulujúcich rôzne zmysly sa deti učia ako formovať a písať písmenká.

3. Deti sa učia spájať, a tým čítať a písať slová.

4. Deti sa učia počúvať jednotlivé zvuky v slovách, čo im dáva vynikajúci základ pre zvládnutie hláskovania.

5. Nezbedné slovíčka majú výslovnosť, ktorá nepodlieha fonetickým pravidlám a deti sa ich výslovnosť učia zvlášť.

Cieľom prvého roku Jolly Phonics je naučiť deti plynule čítať vety s jednoduchými a foneticky správnymi slovami.

V druhom roku sa deťom predstavujú výnimky, ktoré sa opäť učia hravou formou. Deti, ktoré sa učili 1 rok Jolly Phonics týmto dekódovateľným spôsobom, ľahšie vnímajú zmeny v slove, nepozerajú sa viac na slovo ako celok, ale po hláskach. Tak prestávajú mať zábrany prečítať akékoľvek dlhé slovo.

Počas druhého roku si deti osvojujú pravopis fonetických slov (ktoré sa naučili už počas 1. roku) a precvičujú plynulé čítanie nekonečne veľa slov s výnimkami v anglickom jazyku. Tým ich slovná zásoba opäť narastá, prirodzene, pretože kto by sa nerád dozvedel, čo znamená slovo – veta, ktorú práve prečítali. S bohatšou zásobou deti vedieme k nezávislému písaniu, t.j. napíš, čo si myslíš. Nie sú to frázy tipu „My name is Peter. I live in …“, ale odpovede na otázky, ako napríklad „Čo si robil cez víkend?“ V tomto štádiu deti píšu s radosťou.