• Školská jedáleň

     • INFO

     • OZNAM ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

      V  prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese v škole, v škôlke, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred do 14.00 hod.

      V prípade, ak ste včas dieťa z obeda neodhlásili, môžete si obed vyzdvihnúť /prvý deň/ do jednorazového obedára v čase  od 11. 00 hod. – 11. 15 hod.

      Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia neposkytuje.

      Dieťa má národ na dotáciu /1,20€/, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a obed si preberie.

      V prípade, že strava nebola odhlásená, obed sa hradí v plnej výške.  

       

      Oznam – školská jedáleň

      V prípade, ak ste včas dieťa/žiaka z obeda neodhlásili, nie je možné vydať  obed  do obedára. Obed bude poskytnutý iba  do jednorazového obalu  v čase od 11. 00 h – 11.15 hod. Obal si môžete zakúpiť i v školskej jedálni. 

      POKYNY STRAVNÍKOV 2020/2021

      Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie s  účinnosťou od 1. 9. 2020.

      Hlavnou náplňou školskej jedálne je zabezpečovať plnohodnotnú stravu pri dodržiavaní platných technologických postupov a noriem, technologických postupov a zásad správnej výrobnej praxe HACCP pre žiakov a zamestnancov školy.

      Zásady zostavovania jedálnych lístkov sú podľa vyhlášky MŠ SR 330/2009 Z.z. o školskom stravovaní.

      Podmienky organizácie režimu v ŠJ a podmienky úhrady nákladov na stravovanie:

       Materská škola - Zapisny_listok_Materska_skola_2020.pdf

      Materská škola

      Desiata

      Obed

      Olovrant

      Réžia

      Spolu

      Dotácia

      Úhrada/1 deň

      Predškoláci

      0,36

      0,85

      0,24

      0,65

      2,1

      1,2

      0,9

      od 2 do 6 rokov

      0,36

      0,85

      0,24

      0,65

      2,1

      0

      2,1

      Poplatok za mesiac september 2020:

      Predškoláci: stravné 18,00€ + minimálna výška kreditu 3,00€. Spolu: 21,00€.

      Škôlkari: stravné 42,00 + minimálna výška kreditu 3,00€. Spolu 45,00€.

      Základná škola - Zapisny_listok_Zakladna_skola_2020.pdf

      Veková skupina stravníkov

      Obed

      Čiastočné režijné náklady

      SPOLU

      Dotácia na stravu

      Úhrada zákonného zástupcu

      Stravník ZŠ

      I. stupeň

      1,15

      0,50

      1,65

      1,20

      0,45 € / 1 obed

      Stravník ZŠ

      II. stupeň

      1,23

      0,50

      1,73

      1,20

      0,53 € / 1 obed

      Poplatok za mesiac september 2020:

      1. stupeň: 9,00 € režijné náklady + 3,00 € minimálna výška kreditu + 10,00 € zábezpeka. Spolu  22,00 €.

      2. stupeň: 10,60 € režijné náklady + 3,00 € minimálna výška kreditu + 10,00 € zábezpeka. Spolu 23,60 €.

      Gymnázium Zapisny_listok_Gymnazium_2020.pdf

      Veková skupina stravníkov

      Obed

      Čiastočné režijné náklady

      SPOLU

      Úhrada zákonného zástupcu

      Stredná škola

      1,33

      0,50

      1,83

      1,83 € / obed

      Poplatok za mesiac september 2020:

      Gymnázium: 36,60 € obedy + 3,00 € minimálna výška kreditu. Spolu 39,60€.

       Zákonný zástupca  žiaka uhrádza príspevok na stravovanie za mesiac september 2020 do 25. dňa v mesiaci august 2020 na účet školskej jedálne číslo: SK38 0200 0000 0000 6093 2432. 

      Evidencia výdaja stravy je realizovaná výdajným terminálom pri výdajnom okienku.

      Výška kreditu na čipe je minimálne 3,00€.

      Preplatok za obed sa stravníkovi prevedie na nasledujúci školský rok.

      V prípade, že žiak končí školskú dochádzku preplatky budú zaslané na číslo účtu príslušného stravníka na základe žiadosti zákonného zástupcu.

      V  prípade neprítomnosti študenta na výchovno-vzdelávacom procese v škole, alebo jeho ochorenia,  je  povinnosťou zákonného  zástupcu/ žiaka odhlásiť sa zo stravy v určenom čase, a to deň vopred do 14.00 hod. Ak nebude študent v prvý deň neprítomnosti v škole odhlásený, môže si obed vyzdvihnúť do  obedára v čase výdaja obeda t. j. od 11,30 hod. do 13,30 hod.

      Jedálny lístok je vystavený pri vchode do jedálne a aj na nástenke v jedálni.

      Výdaj obedov:

      Obedy sa vydávajú na základe stanoveného rozvrhu 

      od 11.00 do 14.15 hod.

      Pracovná doba: 7.00 - 15.00

      Tel. kontakt šj: 041/5006685 kl. 108,109

      Mobil: 0910 505 300

      e-mail: kuriakova@sskp.sk

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie