• Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Riaditeľské voľno 28. 1. 2022
    • 14. 1. 2022
    • Riaditeľka Spojenej školy Kráľovnej pokoja v Žiline Ing. Anastázia Strečková, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom

     Materskej školy Kráľovnej pokoja

     Základnej školy Kráľovnej pokoja

     a Gymnázia Kráľovnej pokoja

    • Riaditeľské voľno 28. 1. 2022: Čítať viac
    • Požehnanie školy 11.1.2022
    • 13. 1. 2022
    • V období okolo sviatku Zjavenia Pána, nazývaný aj Traja králi, býva zvykom požehnávať príbytky. Táto obyčaj pochádza ešte zo stredoveku a má veľký duchovný význam.

     Požehnaním domu, ale aj kancelárie, nemocnice či inej stavby vyjadrujeme, že daná budova chce byť spájaná s pôsobením Božej milosti. Teda že všetko, čo sa v nej bude diať, chce byť na Božiu oslavu.

    • Požehnanie školy 11.1.2022: Čítať viac
    • Nástup do školy 10. 1. 2022
    • 5. 1. 2022
    • Vážení rodičia, kolegovia a žiaci,

     prajeme všetko dobré v novom roku, vnútorný pokoj aj odvahu a vedomie trvalej blízkosti dobrého Boha.

     V súlade so správou Ministerstva školstva zo včerajšieho dňa (4. 1. 2021) k nástupu do škôl od 10. 1. 2022, Vás informujeme, že:

     1. odo dňa 10. 1. 2022 sa pok
    • Nástup do školy 10. 1. 2022: Čítať viac
    • Pokojné a milosti plné Vianoce
    • 25. 12. 2021
    • "Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.

     Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi: tým, čo uverili v jeho meno, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha.

    • Pokojné a milosti plné Vianoce: Čítať viac
    • Zomrel Mons. Ladislav Stromček
    • 14. 12. 2021
    • Dnes popoludní dobrý Boh povolal k sebe do večnosti duchovného otca Ladislava Stromčeka, farára a dekana v Čadci.

     Otec Ladislav Stromček bol otcom myšlienky, aby mesto Žilina malo svoje cirkevné gymnázium. Jeho zásluhou vzniklo 1. 9. 2004 Gymnázium Kráľovnej pokoja, ktoré získalo priestory v školskej budove Na Závaží. Prvé roky učil na Gymnáziu náboženstvo. Veľmi mu záležalo na rozvoji školy, stál nám na blízku a bol nám vždy oporou.

    • Zomrel Mons. Ladislav Stromček: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Bankový účet školy
     IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

     Bankový účet pre školskú jedáleň
     IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
    • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Fínske triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie