• Spoločne 2%

     • Správa o čerpaní 2020

     • V roku 2020 sme získali z 2% sumu: 2 990 €

      Zostatok z roku 2019 + príjem v roku 2020 sme v roku 2020 použili nasledovne:  

      • nový PC na sekretariát školy: 199,20 €,
      • 7 ks notebook pre 4 triedy GYM, 2 spoločné učebne, 1 triedu MŠ: spolu za 2721,60 €,
      • plynová panvica do kuchyne za 1400 €,
      • umývačka riadu do kuchyne za 2436 €


      K 31. 12. 2020 zostalo na účte združenia 571, 85 €

       

      Marta Majdišová, predseda OZ

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie