• Celkové vyhodnotenie prijímacích skúšok je zverejnené. Zákonní zástupcovia prijatých uchádzačov môžu odovzdať potvrdenie o nastúpení žiaka v kancelárii školy alebo prostredníctvom edupage. V prípade že žiak je neprijatý, vzor odvolania v sekcii Gymnázium - Prijímacie konanie 2022/23.
  • Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • DofE expedícia
    • 25. 5. 2022
    • Anika, Laura, Mária, Matúš, Timka, Natika (študenti II.AG a II.BG). Týchto šesť dobrodruhov sa zúčastnilo cvičnej DofE expedície z Vrútok do Strečna (15.5.-17.5.) Keď sa na ňu vyberali ani len netušili čo ich čaká. Chceli len malú nevinnú túru, vzišla z toho však cesta na „Gerlachovský štít“ (Suchý vrch v Malej Fatre).

    • DofE expedícia: Čítať viac
    • Matematický hľadáčik
    • 11. 5. 2022
    • V máji, keď slnko už súhlasilo s tým, že bude teplé počasie, pani asistentka Mgr. Lenka Brodňanová vymyslela hodinu matematiky, kde by sa žiaci dobrovoľne naháňali za príkladmi z matematiky.

     Vytvorila mapu školského areálu, do ktorého zaznačila 10 stanovísk s matematickými príkladmi štvrtackeho učiva. Žiaci mali súťažiť o najvyšší počet správnych odpovedí - výsledkov, v čo najrýchlejšom čase. Žiakom sa takáto naháňačka veľmi pozdávala, ale nenašli všetkých dvanásť stanovíšť s príkladmi, pretože v tom čase sa iný tvorivý učiteľ rozhodol upratovať s deviatakmi v našom školskom areáli. A tak snaživí deviataci pozbierali omylom aj dva doteraz (a už asi nikdy) nevyriešené matematické príklady určené štvrtákom. Nič to však neubralo zábave a nasadeniu štvrtákov. Samko Bartko vyriešil príklady bez chyby. Okrem neho asi ďalších 6 štvrtákov získalo za skvelú aktivitu a výsledky jednotku.

    • Matematický hľadáčik : Čítať viac
    • Slávik Základnej školy roč. 1 .- 4.
    • 8. 5. 2022
    • Dňa 27.4. 2022 o 14,00 hod. prebehla v 2.A triede súťaž talentov v speve. Tí, ktorí nabrali odvahu, sa prihlásili ako jednotlivci, ale vystúpilo aj jedno trio zo zahraničia - Ukrajiny. Súťažilo sa v dvoch kategóriach. Speváci predviedli výbornú úroveň. Dúfame, že na budúce bude odvážlivcov viac.

     Výsledky:

    • Slávik Základnej školy roč. 1 .- 4.: Čítať viac
    • Oznam zo školskej jedálne
    • 4. 5. 2022
    • Milí žiaci, rodičia a zamestnanci školy,

     v mesiaci apríl 2022 v systéme "stravovanie" nedochádzalo k odrátavaniu sumy za odstravované obedy. Na základe tejto skutočnosti nechodili upozornenia o nízkom kredite a o pozastavení objednávok. Chyba v systéme je už odstránená.

     Žiakom a zamestnancom, ktorí dnes dostali upozornenie o pozastavení obedov bude na základe stravného lístka, ktorý si môžu vyzdvihnúť v kancelárii vedúcej jedálne vydaný obed.

    • Oznam zo školskej jedálne: Čítať viac
    • Ocenenie pre Sáru Zimenovú
    • 29. 4. 2022
    • Dňa 27.4.2022 sa uskutočnilo slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl Žilinskej diecézy. Za našu školu bola nominovaná a ocenená žiačka 4.AG triedy Sára Zimenová. Slávnostné ocenenia odovzdával Mons.Tomáš Galis, žilinský biskup. Oceňovanie bolo spojené aj so sv.omšou a spoločným posedením.

    • Ocenenie pre Sáru Zimenovú: Čítať viac
    • Deň Zeme v 3.A....
    • 25. 4. 2022
    • Pri príležitosti oslavy našej planéty prebiehajú v 3.A a celkovo aj na našej škole rôzne akcie zamerané na uvedomenie si potreby čistého životného prostredia. Tretiaci intenzívnejšie pracovali na úprave okolia školy. Na tvorivých dielňach žiaci pracovali s rastlinným materiálom a vytvárali z neho výrobky. Do vyučovania boli zvýšenej miere zaradené aktivity zamerané na spoznávanie prírody, stromov, bylín...Žiaci tvorili projekty, vytvárali vizitky a omaľovánky. Počas apríla prebieha zber papiera, do ktorého sa zapojí celá škola. V každej triede sa pani učiteľky s deťmi, v tomto čase viac venujú ekologickým otázkam. V škole máme celoročný zber plastových vrchnáčikov a batérii. V triedach sú koše na separovanie papiera a plastu. Žijeme na krásnej planéte, o ktorú by sme sa mali s láskou starať. My sme zapríčinili jej znečistenie!!! Pracujme na tom nielen na Deň Zeme.

    • Deň Zeme v 3.A....: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Bankový účet školy
     IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

     Bankový účet pre školskú jedáleň
     IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
    • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Fínske triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie