• 8. 12. 2021 oslavujeme sviatok školy

    • Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie budeme zároveň oslavovať aj sviatok našej patrónky školy - Panny Márie Kráľovnej pokoja. Vieme, že mnohí z Vás konáte veľa dobra, myslíte na niekoho druhého a máte dobré srdcia. Kráľovná pokoja má vo Vás predĺžené ruky a prostredníctvom Vás prináša pokoj do Vašich prostredí. Chceme sa Vám za to poďakovať!

     Zároveň všetkých pozývame zapojiť sa do sprievodného podujatia sviatku školy kúpou tzv. Hlineného dukátu: Cena jedného hlineného dukátu je 1,- €. Platidlo Hlinený dukát môžete následne darovať žobrajúcim a núdznym v meste. Za hlinený dukát si budú môcť kúpiť v Charite jedlo, oblečenie, nocľah, hygienu, a tiež v niektorých prevádzkach rýchleho občerstvenia v meste jedlo. Ďakujeme.

     S prianím pekného sviatku

     Tím KAPA
  • Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Pasovanie prvákov....
    • 2. 12. 2021
    • V priebehu októbra sa na našej škole konala v živote prváčikov slávnostná udalosť. Naši najmenší zo ZŠ zažili Pasovanie prvákov. Deti z 1.A a z 1.B si pripravili vo svojich triedach malú ukážku vyučovania, zarecitovali krásne básničky o písmenkách, číslach a zaspievali kopec piesničiek. Našich najmenších žiačikov pasovali skúsené deviatačky z 9.A Viktorka Taračová a Andrejka Gažurová. Po skončení programu, čakalo na detí malé pohostenie. Vzhľadom na situáciu, prebehlo Pasovanie prvákov prvý krát bez rodičov. Do ďalšieho učenia prajú všetkým prvákom pani učiteľky aj celá škola veľa úspechov a radosti z učenia...

    • Pasovanie prvákov.... : Čítať viac
    • Farebný týždeň
    • 2. 12. 2021
    • Milí žiaci, študenti a pedagógovia,

     budúci týždeň, sa naša škola premení každý deň do inej farby. Aj vy sa môžete stať tejto udalosti aktérom, stačí ak si oblečiete v príslušný deň konkrétnu farbu. 😊 Už teraz sme zvedaví, koľkí z nás prídu v pondelok oblečení v červenej a tak spolu vytvoríme zaujímavú atmosféru.

    • Farebný týždeň: Čítať viac
    • Centíková burza - VYHODNOTENIE!
    • 29. 11. 2021
    • Počas troch dní sa nám na Centíkovej burze podarilo vyzbierať: 323, 22€

     Veľká vďaka v mene Elizabeth a Denisa z Ugandy. Za túto sumu môžu obaja študovať jeden trimester, mať teplé jedlo raz za deň a dostať k tomu šk. uniformu a ostatné školské pomôcky.

    • Centíková burza - VYHODNOTENIE!: Čítať viac
    • Druhé online synchrónne stretnutie v projekte United Planet 
    • 25. 11. 2021
    • V piatok, 19. novembra 2021 sa uskutočnilo druhé online synchrónne stretnutie partnerských škôl v projekte Voices of Earth Fall 2021, do ktorého sa zapojili druháci nášho gymnázia. Náplňou bola prezentácia doterajších aktivít študentov. Naši druháci prezentovali svoju spoluprácu so žilinskou Charitou v rámci jej projektu Hlinený dukát, kde pomáhali hlinené dukáty vyrábať a propagovať myšlienku v uliciach mesta. Prezentáciu KAPA môžete vidieť tu.

    • Druhé online synchrónne stretnutie v projekte United Planet : Čítať viac
    • Týždeň dobrosrdečnosti a anjelov
    • 24. 11. 2021
    • V mesiaci november si žiaci 3.A ZŠ pripomenuli dobrosrdečnosť týždňom plných aktivít. Naše deti poznajú význam tohto slova a snažili sa spoločnými silami o jeho vyjadrenie v podobe skutkov aj v reálnom živote. Zasmiali sa, zahrali si i zasúťažili trošku, ale hlavne bolo im spolu dobre a príjemne. fotoalbum

    • Týždeň dobrosrdečnosti a anjelov: Čítať viac
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
    • Bankový účet školy
     IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

     Bankový účet pre školskú jedáleň
     IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
     (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
    • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Fínske triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Motýliky: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908089816 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie