• Príď 27.02.2024 o 13:00-14:30 vyriešiť úlohy, ktoré budú na prijímacích skúškach.

   • Milí rodičia, zápis do materskej školy na šk. rok 2024/25 bude prebiehať v dátumoch
    13.05 - 17.05.2024, v čase 10:00-11:00 a 15:45-16:30, v kancelárii zástupkyne riaditeľa pre MŠ.
   • Na Facebooku pod názvami: Materská škola Kráľovnej pokoja a Základná škola Kráľovnej pokoja, a na Instagrame- KAPA Gymnázium.
  • Organizačné jednotky

   Vyberte si:
  • Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
   • Bankový účet školy
    IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751
    (SWIFT /BIC: SUBASKBX)

    Bankový účet pre školskú jedáleň
    IBAN: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    (SWIFT /BIC: SUBASKBX)
   • SSKP
    • Priateľskí učitelia
    • Príjemný a zároveň kvalitný učiteľský tím
    • Moderné triedy
    • Triedy v štýle fínskeho spôsobu výučby
    • Posilňovňa
    • Príležitosť zapracovať aj na fyzickej stránke
  • Aktuality

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Anglický jazyk u prváčikov

    • 20. 2. 2024
    • Vo štvrtok sa naši maturanti (4. AG) stali na jednu hodinu učiteľmi anglického jazyka u našich prváčikov na základnej škole a pripravili si pre nich rôzne aktivity.

     Obe skupinky si hodinu nielen užili, ale vznikli aj nové kamarátstva medzi najmladšími žiakmi na základnej škole a najstaršími študentami na gymnáziu.

    • Anglický jazyk u prváčikov: Čítať viac
    • Vyučovanie v maskách

    • 19. 2. 2024
    • Čas karnevalu a zábav sme si na našom gymnáziu pripomenuli aj tento rok a to prostredníctvom vyučovania v maskách. Mnohí študenti využili svoju kreativitu a premenili sa na rozprávkové postavičky, akčných hrdinov, či dokonca aj na riaditeľa školy.

     Najlepšie a najzaujímavejšie masky si spomedzi všetkých vybrala aj špeciálna porota. Všetci výhercovia boli následne odmenení sladkou odmenou.

    • Vyučovanie v maskách: Čítať viac
    • AKO SME SA UČILI POROZUMIEŤ IKONÁM

    • 18. 2. 2024
    • Jeden slnečný piatok sa trieda 1.AG vybrala počas hodiny umenia a kultúry na výstavu Ikon. Výstava niesla názov „ Svätosť ako ovocie svätého ducha.“

     Naši študenti si mohli pozrieť zaujímavé ikony, ktorých väčšina pochádza z Ruska, Grécka, Bulharska či Rumunska. Na prednáške sa dozvedeli ako sa ikony píšu, na aké drevo sa píšu, aká je symbolika farieb a mnoho ďalších informácií.

    • AKO SME SA UČILI POROZUMIEŤ IKONÁM: Čítať viac
    • Jarné prázdniny

    • 18. 2. 2024
    • Od zajtra, 19. februára začínajú žiakom a študentom žilinského kraja jarné prázdniny, ktoré budú trvať do 23. februára. V škole sa opäť stretneme v pondelok 26. februára. Všetkým prajeme krásne prázdniny.

    • Jarné prázdniny: Čítať viac
    • Popolcová streda na Kape....

    • 16. 2. 2024
    • Popolcová streda je v kresťanskom kalendári začiatkom veľkého pôstu. Súčasne je to aj koniec fašiangového obdobia. V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz značí popolom kríže na čelá veriacich. My (detičky z materskej školy, žiaci ZŠ a študenti gymnázia) sme sa na Popolcovú stredu stretli v kaplnke, kde nás náš pán kaplán Miško pomazal popolom ako znamenie pokánia pred Bohom. Pán Boh nás stredajšími slovami prvého čítania prosí: „Obráťte sa ku mne celým srdcom, pôstom, plačom…..“ Nech nastávajúce pôstne obdobie prežijeme v pokoji a v stíšení sa.

    • Popolcová streda na Kape....: Čítať viac
    • Zemetrasenie v 5.A…

    • 16. 2. 2024
    • Naši piataci na hodine geografie, s p.uč. Jakubcovou, testovali seizmografy, ktoré si vyrobili doma. Na hodinách sa momentálne venujú sopkám a litosferickým doskám. Simulovali zemetrasenia, vznikajúce pri erupciách a pohyboch dosiek, ktorých silu sa snažili zaznamenať na svojich prístrojoch. Potom si všetky vedomosti o učive overili “v sopečnom pexese”.

    • Zemetrasenie v 5.A…: Čítať viac
    • Karnevalový deň na Kape…

    • 15. 2. 2024
    • V piatok, 9. februára 2024 sa konalo na našej Kape karnevalové vyučovanie. Vo všetkých triedach (od materskej školy po gymnázium) sa to hemžilo zvieratkami, princeznami, vojakmi, tanečnicami, ninjami, mušketiermi, superhrdinami či inými úžasnými a nápaditými maskami. Deti boli neuveriteľne kreatívne. Zahanbiť sa samozrejme nedali ani pani učiteľky, ktoré sa ku karnevalovému dňu s radosťou pridali.

    • Karnevalový deň na Kape…: Čítať viac
    • Lyžiarsky výcvik

    • 13. 2. 2024
    • Náš lyžiarsky výcvik, pri ktorom nás neodradilo ani zlé počasie sme si užili naplno. Mnohí prekonali svoj strach, limity a naučili sa nové zručnosti. Volné chvíle sme trávili na penzióne Zornička, v ktorom nás čakalo vždy chutné jedlo a zaujímavý program. Zažili sme aj úžasný wellnes, večerné lyžovanie či korčulovanie.

    • Lyžiarsky výcvik: Čítať viac
    • Duchovná obnova

    • 13. 2. 2024
    • V utorok, 30.01., sme mali my, štvrtáci, duchovnú obnovu s pánom kaplánom. Rozprávali sme sa o svätom otcovi Františkovi. Lepšie sme spoznali nielen jeho,ale aj seba navzájom. Svoje vedomosti sme využili pri kvíze. Bolo nám veľmi dobre. Už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

    • Duchovná obnova: Čítať viac
    • Opäť na našej škole prebiehajú mesačné výzvy.

    • 10. 2. 2024
    • V mesiaci december sme sa zamerali na zlepšenie kondície a koordinácie. Úlohou športovcov bolo preskočiť cez švihadlo čo najviac krát za 1 minútu. Víťazmi decembrovej výzvy a najviac preskokov sa podarilo: 1.stupeň ZŠ: 99 preskokov, Mia Valentína Nemček (3.A), 2. stupeň ZŠ: 151 preskokov, Lilien Sikelová (6.A), GYM: 196 preskokov, Michal Fuchs (II.AG) a zamestnanec: 93 preskokov, Silvia Frišová.

    • Opäť na našej škole prebiehajú mesačné výzvy.: Čítať viac
    • Ako druháci „zablúdili“ na Krajský súd

    • 10. 2. 2024
    • Posledný januárový deň, 31.1.2024, sa žiaci 2.AG vybrali na Krajský súd v Žiline, aby zažili súdne pojednávanie, s ktorým sa dovtedy stretli len teoreticky na hodinách občianskej náuky. Zúčastnili sa odvolacieho súdneho procesu z trestného práva, a tak mohli vidieť prácu senátu súdu, prokurátorky, či obhajcu, ale aj si vypočuť, ako sa pracuje s Trestným zákonom. Myslím si, že pre žiakov to bola veľmi dobrá skúsenosť a právo sa mohli učiť priamo na súdnom pojednávaní.

    • Ako druháci „zablúdili“ na Krajský súd: Čítať viac
    • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024

    • 30. 1. 2024
    • Počas januárových týždňov prebiehali v triedach umelecké prednesy básní a próz detských autorov. Zástupcovia tried sa v prednese literárnych ukážok prezentovali v školskom kole recitačnej súťaže vo štvrtok, dňa 25. januára. Tento rok sa uskutočnilo, pod vedením p.uč. Mihovej. Zazneli slová poézie aj prózy. Väčšinou boli prednesené práce známych slovenských autorov detskej tvorby, ale objavili sa aj zahraničné ukážky. Súťaž bola zameraná na 2.- 4. ročník ZŠ.

    • Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2024: Čítať viac
    • Teším sa na stredu...

    • 29. 1. 2024
    • Sedím si vo štvrtok na obede a príde ku mne jedno menšie dieťa. ."Nech už je zase streda! Ja chcem ísť opäť do knižnice."

     Usmejem sa. Jej meno si síce nepamätám, ale viem, že v knižnici bola deň predtým. A situácia sa opakovala aj v piatok pri obede. "Prišla ku mne a hovorí: "Ja sa už tak teším na stredu."

    • Teším sa na stredu...: Čítať viac
    • Duchovná obnova 1.A

    • 25. 1. 2024
    • V utorok, 16. 1. 2024, vymenili prváci učenie sa v triede za duchovnú obnovu v budove N3. Ráno začali svätou omšou v školskej kaplnke. Potom sa presunuli do N3 a po ceste stihli aj jemnú guľovačku .

     Témou bola Babylonská veža. Deti tancovali, súťažili, zisťovali informácie o spolužiakoch, pozreli si film, hádali hádanky a tvorili vežu. Bolo nám veľmi dobre. Ďakujeme za krásny čas strávený spoločne.

    • Duchovná obnova 1.A: Čítať viac
    • Život v plnosti

    • 16. 1. 2024
    • Častokrát máme všetko a stále nám niečo chýba. Náš hosť Matej Králik nám prišiel porozprávať v piatok 12.1. 2024 o tom, ako je možné žiť naplno aj napriek tomu, že má zrakové postihnutie.

     Najskôr navštívil maličkých prváčikov a hravým spôsobom im porozprával o slabovidiacich a nevidiacich.

     V maturitných triedach "prepol" do angličtiny porozprával svoj životný príbeh v rámci hodín Konverzácie z angličtiny, nakoľko sme sa práve venovali téme medziľudské vzťahy a tomu, ako spoločnosť a jednotlivci reagujú na špeciálne potreby iných ľudí. Študenti sa tiež mohli pýtať akékoľvek otázky.

    • Život v plnosti: Čítať viac
    • Vianočné prázdniny

    • 22. 12. 2023
    • Zamestnanci Spojenej školy Kráľovnej pokoja želajú všetkým deťom, žiakom, študentom aj rodičom požehnané vianočné sviatky. Prázdniny trvajú od 23.decembra do 7. januára 2024. V škole sa opäť všetci stretneme 8. januára (pondelok).

    • Vianočné prázdniny: Čítať viac
    • Vianočná návšteva

    • 20. 12. 2023
    • Čas veľmi rýchlo letí a my sme sa ani nenazdali a na dvere nám klopú Vianoce. No dnes, 19.12.2023, prvákom gymnazistom klopal ešte niekto iný na dvere, naši malí prváčikovia zo základnej školy. Prišli pozrieť triedu veľkáčov, pripravili si aj básničky a pesničku o Vianociach a rozdali malé vianočné darčeky svojim veľkým kamarátom. Ani veľkáči sa nedali zahanbiť, zapotili sa na umení a kultúre a vyrobili malým kamarátom záložky do knihy.

    • Vianočná návšteva: Čítať viac
    • Olympiáda v anglickom jazyku na ZŠ

    • 20. 12. 2023
    • Aj tento školský rok sa na našej základnej škole uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za snahu a tým najlepším GRATULUJEME!

     Tu sú výsledky:

     Kategória 1A:

     1. miesto: Oliver Kozinka, 7.A

     2. miesto: Tomáš Pudiš, 6.A

     3. miesto: Alžbeta Lajmonová, 6.A

     Kategória 1B:

    • Olympiáda v anglickom jazyku na ZŠ: Čítať viac
    • Duchovná obnova 2.A

    • 19. 12. 2023
    • V utorok 12.12.2023 sa naši úžasní druháci zo základnej školy zúčastnili duchovnej obnovy. Duchovnou obnovou ich sprevádzal náš p. kaplán Miško a p. uč. Kučerová. Obnova prebiehala v diecéznom centre N3. Aktivity boli zamerané na duchovný význam adventu, vianočných sviatkov, lásky, úcty k blížnemu a pokore. Druhákom patrí veľká pochvala za múdre odpovede a aktívne zapojenie sa do duchovnej obnovy. Ich dobré srdiečka sa v tento vianočný čas ešte viac naplnili láskou.

    • Duchovná obnova 2.A: Čítať viac
  • Naši sponzori

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Easy autoškola
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie