Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

 

Spojená škola Kráľovnej pokoja v Žiline je katolícka škola, ktorá bola zriadená Biskupským úradom v Nitre od 1. 1. 2005.  V súčasnosti  patrí  do Žilinskej diecézy.

 

Organizačnými zložkami sú:

Gymnázium Kráľovnej pokoja,

Základná škola sv. Cyrila a Metoda,

Materská škola Kráľovnej pokoja,

Školský klub detí,

Školská jedáleň,

Centrum voľného času.

 

Škola je umiestnená v objekte bývalej základnej školy Na Závaží, ktorú projektoval významný slovenský architekt Michal Maximilián Scheer (1902 - 2000) Objekt, ktorý slúžil ako školská budova, potreboval rozsiahlu rekonštrukciu. Pozostáva z dvoch častí. Časť A postavená vroku 1932 a časť B postavená v roku 1960. V začiatkoch fungovania školy boli vynaložené nemalé finančné prostriedky na opravu priestorov a ich prispôsobenie školským potrebám. V škole sme zrekonštruovali triedy, chodby, sociálne zariadenia, školskú jedáleň. Je  vybudovaná priestranná  kaplnka zasvätená Panne Márii – Kráľovnej pokoja, ktorá tvorí srdce a duchovné centrum školy. Na týchto zmenách sa zásadným spôsobom podieľal vtedajší Žilinský p. dekan, bývalý generálny vikár Žilinskej diecézy a terajší dekan dekanátu Čadca Mons., ThLic., Ing. L. Stromček.