Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

O škole História školy Duchovná správa Vedenie školy Pedagogický zbor Nepedagogickí zamestnanci Organizácia vyučovania Kontaktné údaje Telefónny zoznam školy Hodnotiace správy Rada školy OZ KAPA OZ Spoločne pre deti Administrátor stránky Adopcia na diaľku GDPR Dokumenty školy

 

 

Rada školy na funkčné obdobie 2016 - 2020

 

 Mgr. Lucia Pudišová

 za pedagogických zamestnancov

- predsedníčka RŠ

 Mgr. Alena Rybárová

 za pedagogických zamestnancov 

- podpredsedníčka RŠ

 p. Anna Privarčáková

 za zriaďovateľa

- zapisovateľka RŠ

 Mgr. Marta Majdišová

 za nepedagogických zamestnancov

 p. Dušan Gašpierik

 za rodičov

 Ing. Andrea Kubačáková  za rodičov
 JUDr. Zuzana Kolembusová

 za rodičov

 Mgr. Martin Danišek

 za zriaďovateľa

 Mgr. Peter Jurčík

 za zriaďovateľa

 Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček  

 za zriaďovateľa

p. Tomáš Hruškovic

 za žiacku radu gymnázia

 

Štatút rady školy je k nahliadnutiu po kliknutí na ikonu: