• Školský klub detí

     • Aktivity ŠKD 2020/21

     •  

      Karneval

            

      Počas tohtoročného fašiangového obdobia sme strávili v ŠKD všetci spolu iba jeden týždeň, napriek tomu sa nám podarilo pripraviť karneval. V piatok 12. 2. 2021 sme sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD stretli v kostýmoch rozprávkových bytostí, zvierat, športovcov, v kostýmoch znázorňujúcich rozličné povolania a nechýbali ani nezvyčajné nápady, ako napr. nuda počas koronakrízy. V každom oddelení sme si zatancovali a zmerali sily v súťažných disciplínach. Takto sme sa rozlúčili s obdobím zábavy a pripomenuli sme si blížiace sa obdobie pôstu.

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť tu.

              

      Januárový školský klub

               

      Po Vianociach sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii otvoril školský klub pre deti tých rodičov, ktorí pracovali v kritickej infraštruktúre, prípadne nemohli vykonávať prácu z domu. Deti prichádzali do ŠKD ráno o 7.00 hod. a strávili sme s nimi čas do 15.30 hod. Dopoludnia mali online vyučovanie, pracovali na zadaných úlohách a voľný čas vypĺňali tvorivými aktivitami a hrami. Pani učiteľky spestrovali deťom online hodiny napríklad vyučovaním vo farbách, karnevalových maskách alebo v bláznivých účesoch. Popoludnia sme strávili na školskom dvore hrami v snehu, stavaním snehuliakov, či naháňačkami. Deti sa napriek pekným chvíľam v malej skupine tešili na návrat svojich spolužiakov do školy.                 

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť tu.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie