• Školský klub detí

     • Aktivity ŠKD 2020/21

     •  

       

      MDD v ŠKD

         

      Medzinárodný deň detí sme v ŠKD oslávili súťažnými hrami. Deti si precvičili svoju šikovnosť, obratnosť, rýchlosť a tiež vzájomnú spoluprácu pri zábavných súťažných disciplínach. Za úspešné absolvovanie každej disciplíny získali pečiatku a každý bol za svoju snahu a vytrvalosť na záver odmenený sladkosťou.

      Zábery zo súťaží si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Kvety pre Pannu Máriu

               

      Žiaci 1. ročníka sa v mesiaci máj chodili modliť do kaplnky a prosiť o pomoc a ochranu našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Na záver mesiaca jej ešte spoločne uvili kytičku, ktorou ju chceli uctiť a poďakovať za jej láskavé srdce.

       

      Koralikovanie

        

      Našou obľúbenou činnosťou v ŠKD je vytváranie mozaík z korálikov, pri ktorej si rozvíjame svoju fantáziu, precvičujeme si zručnosť a tiež sa trénujeme v trpezlivosti. Koralikovaním si vypĺňame čas medzi jednotlivými činnosťami a máme pri tom priestor na vzájomné rozhovory.

      Viac z našej tvorby si môžete pozrieť vo fotoalbume

       

      Deň Zeme

      Deň Zeme sme si pripomenuli starostlivosťou o areál školy. Spoločnými silami sme urobili poriadok na ihrisku, pozbierali sme odpadky v okolí ihriska a v školskej záhrade, pohrabali sme staré lístie. Takto sme si spríjemnili prostredie, v ktorom sa hrávame, športujeme a trávime veľa času.

                                           

      Viac fotiek si možete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Kreatívna tvorba v ŠKD

        

      Popoludnia v školskom klube si radi spestríme tvorivými aktivitami, pri ktorých rozvíjame zručnosti, fantáziu, kreativitu a tiež vzájomnú spoluprácu. Svojimi výtvormi si vyzdobujeme triedy i chodby školy, alebo nimi potešíme niekoho blízkeho. 

      Viac z našej tvorby si môžete pozrieť vo fotoalbume.

       

      Pohybové hry na školskom dvore

                

      V školskom klube s obľubou využívame školský dvor s ihriskom, preliezačkami i priestory s upraveným trávnikom. Hrávame sa rozličné pohybové hry, v ktorých si môžeme zmerať svoje sily, vytrvalosť, obratnosť, alebo sa zahráme len tak pre radosť.

      Ponúkame vám niekoľko záberov z našich pohybových aktivít vo fotoalbume.

       

       

      Jarné upratovanie detí z ŠKD

            

      Hneď, ako sa nás začali zohrievať prvé jarné lúče, sme sa pustili s pánom školníkom do úpravy školskej záhrady. Pán školník orezal suché konáre zo stromov, my sme tie menšie pozbierali, pohrabali lístie a vyčistili záhradu od odpadkov. Pri hrabaní lístia sme mohli pozorovať prebúdzajúci sa hmyz a dážďovky. Naša školská záhrada teraz vyzerá oveľa krajšie a môžeme sa v nej bezpečnejšie hrať.

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť TU

       

      Karneval

            

      Počas tohtoročného fašiangového obdobia sme strávili v ŠKD všetci spolu iba jeden týždeň, napriek tomu sa nám podarilo pripraviť karneval. V piatok 12. 2. 2021 sme sa v jednotlivých oddeleniach ŠKD stretli v kostýmoch rozprávkových bytostí, zvierat, športovcov, v kostýmoch znázorňujúcich rozličné povolania a nechýbali ani nezvyčajné nápady, ako napr. nuda počas koronakrízy. V každom oddelení sme si zatancovali a zmerali sily v súťažných disciplínach. Takto sme sa rozlúčili s obdobím zábavy a pripomenuli sme si blížiace sa obdobie pôstu.

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť tu.

              

      Januárový školský klub

               

      Po Vianociach sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii otvoril školský klub pre deti tých rodičov, ktorí pracovali v kritickej infraštruktúre, prípadne nemohli vykonávať prácu z domu. Deti prichádzali do ŠKD ráno o 7.00 hod. a strávili sme s nimi čas do 15.30 hod. Dopoludnia mali online vyučovanie, pracovali na zadaných úlohách a voľný čas vypĺňali tvorivými aktivitami a hrami. Pani učiteľky spestrovali deťom online hodiny napríklad vyučovaním vo farbách, karnevalových maskách alebo v bláznivých účesoch. Popoludnia sme strávili na školskom dvore hrami v snehu, stavaním snehuliakov, či naháňačkami. Deti sa napriek pekným chvíľam v malej skupine tešili na návrat svojich spolužiakov do školy.                 

      Celý fotoalbum si môžete pozrieť tu.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie