• Centrum voľného času

     • Ponuka a poplatky záujmových krúžkov v školskom roku 2023/2024

     •  

      Milí rodičia, študenti a žiaci,

      máte už vybratý záujmový krúžok pre svoje dieťa či pre seba na tento školský rok? Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja ponúka v školskom roku 2023/24 krúžky s rôznym zameraním. Vyberie si naozaj každý.


      Ponuku konkrétnych krúžkov nájdete v prílohe: 


      Na krúžok sa prihlásite cez Edupage, prihlasovanie bude spustené v priebehu 8. septembra. Prihlásiť sa treba najlepšie obratom, najneskôr do 12. 9. 2023. Zakliknutím na konkrétne krúžky sa ZÁVÄZNE PRIHLASUJETE S POVINNOSŤOU PLATBY. Platba prebehne až po otvorení krúžku (v prípade nazbieraného počtu min. 10 žiakov), budeme Vás priebežne informovať o otvorených krúžkoch.


      Na krúžky sa môžete príp. prihlásiť aj osobne v kancelárii našej školy do 12. 9. 2023 do 15:00 hod.

      Poplatky za záujmové krúžky sú uvedené nižšie, zároveň pre výhodnejšiu cenu odporúčame odovzdať podpísaný Vzdelávací poukaz triednemu učiteľovi. Vzdel. poukazy budú distribuované vo štvrtok 8. septembra 2023. 

      V prípade technických problémov nás kontaktujte: michalakova@sskp.sk 

      Tešíme sa na Vás!


      Poplatky za záujmové krúžky


      Centrum voľného času pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja

      Záujmové krúžky

      Školský rok 2023/2024

       

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie