• Centrum voľného času

     • Poplatky 2020/2021

     •  

      Poplatok za záujmový krúžok

      Zákonný zástupca maloletého, prijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia o prijatí, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku poplatok vo výške:

      30,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil do 11. 09. 2020,

      60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a prihlásil sa do 11. 09. 2020,

      60,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak odovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 12. 09. 2020,

      80,00 €/1 krúžok – v prípade, že žiak neodovzdal Vzdelávací poukaz a zároveň sa prihlásil od 12. 09. 2020.

      + ostatné príplatky:

      Florbal krúžok –  ročný príplatok  + 50,00 €

      Pohybová príprava –  ročný príplatok  + 50,00 €

      Zákonný zástupca maloletého, neprijatého do Centra voľného času na základe rozhodnutia, prispeje na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou záujmového krúžku (externý člen): 80,00 € na jeden krúžok na školský rok + ostatné mesačné príplatky stanovené vyššie pre vybrané krúžky.

      Poplatky sa uhrádzajú na číslo účtu:

      IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751

      Do poznámky uviesť meno a priezvisko dieťaťa a názov krúžku.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467 Správca siete: +421 901 909 117
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie