• Centrum voľného času

     • Tábory 2021

     •  Pokyny pre rodičov - LETNÝ TÁBOR

      Milí rodičia, milé deti,

      -          vstup do budovy školy s prekrytými hornými dýchacími cestami,

      -          meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekcia rúk,

      -          rodičia nebudú vstupovať do budovy,

      -          pri vstupe do budovy si dieťa dezinfikuje ruky a počas tábora bude dbať na umývanie rúk a osobnú hygienu,

      -  rodič alebo ním poverená osoba odovzdá v deň nástupu ráno vedúcemu tábora vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá karanténne opatrenie a prefotenú kartičku poistenca,

      -       test netreba, stačí potvrdenie o dezinfekčností,

      -       v súvislosti s opatreniami Covid 19 je potrebné, aby si Vaše dieťa do tábora prinieslo: ochranné rúško 2 ks,

      -       dieťaťu pribaľte hygienické vreckovky, šiltovku a fľašu na vodu, opaľovací krém.

       

      Príchod detí na tábor:          od 08.00 hod. – 08.15 hod. - hlavný vchod školy

      Odchod detí z tábora:          od 15.45 hod. do 16.00 hod.  – hlavný vchod školy.      DENNÝ LETNÝ TÁBOR Zachráň sa, kto môžeš...

      TERMÍNY:

      12. – 16. júl 2021

      19. – 23. júl 2021 – v anglickom jazyku

       

      Tábor je určený pre deti vo veku od 6 do 14 rokov. Prebiehať bude v priestoroch našej školy v čase od 8.00 do 16.00 hod.

      Poplatok 90€ je potrebné uhradiť do konca júna 2021 na číslo účtu: SK13 0200 0000 0018 7253 1751. Do poznámky treba uviesť meno a priezvisko dieťaťa – Letný tábor.  V poplatku je zahrnutý: jazykový program, animačný program, doprava a výlety, strava, pomôcky, odmeny a dozor.

      Deti sa môžu tešiť na : aktivity v prírode, spoznávanie jednotlivých záchranných zložiek, jazdu na koni, športové hry a súťaže, tímovú spoluprácu, tvorivé dielne a rozlúčkovú párty.

      Prihlášku na letný tábor je potrebné odovzdať do 30. júna 2021.

      Kontakt: Mgr. Eva Kuriaková – 0910 505 300, mail: kuriakova@sskp.sk

       

      Prihlášku nájdete tu.

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie