• Spoločne 2%

     • pre deti

     •  

      Vaše 2% nám pomôžu lepšie a konkrétnejšie odpovedať na potreby detí našej školy.

      Pripravíme a zrealizujeme pre ne výchovné programy na mieru tak, aby rozvíjali ich potenciál a pripravili ich k plnohodnotnému životu.

                     Potvrdenie - zamestnanec                                                                              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2021-SSKP-Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2021.pdf

       

       

       

      2% z dane sa poukazujú na špeciálnych tlačivách, v závislosti od toho, kto poukazuje:

      1) zamestnanec

      odovzdáva na daňový úrad potvrdenie o príjme (vydá mu ho zamestnávateľ) a vyhlásenie komu poukazuje svoje 2%.

       

      2) fyzická osoba

      odovzdá na daňový úrad daňové priznanie typu A, alebo typu B, v ktorom na strane 5 uvedie údaje o prijímateľovi 2%, naše údaje sú tieto:

       

      Názov: Spoločne pre deti

      IČO: 37 976 052

      Právna forma: Občianske združenie

       

      Sídlo

      Ulica: Na Závaží 2

      Obec: Žilina

      PSČ:  010 01

       

      3) právnická osoba

      prostredníctvom daňového priznania právnických osôb, v ktorom uvedie údaje o prijímateľovi 2% (viď bod 2 vyššie)

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: skola@sskp.sk, +421 910 852 152

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie