• Spoločne 2%

     • Správa o čerpaní 2019

     •  

      V roku 2019 sme získali z 2% sumu: 4 027,58 €

      Takto získané finančné prostriedky bolo v roku 2019 použitých 1259,60 € nasledovne: 

      • teambuldingové aktivity pre každú triedu II. stupňa ZŠ: 400 €,
      • 2ks uzamykateľná katedra pre učiteľa v triedach GYM: 2 x 225 €,
      • magnetické hubky na tabulu pre celú školu: 88 €,
      • nová biela profi tabuľa pre III. AG: 321,60 €,

       

      Marta Majdišová, predseda OZ

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie