• Spoločne 2%

     • Správa o čerpaní 2020

     • V roku 2020 sme získali z 2% sumu: 2 990 €

      Zostatok z roku 2019 + príjem v roku 2020 sme v roku 2020 použili nasledovne:  

      • nový PC na sekretariát školy: 199,20 €,
      • 7 ks notebook pre 4 triedy GYM, 2 spoločné učebne, 1 triedu MŠ: spolu za 2721,60 €,
      • plynová panvica do kuchyne za 1400 €,
      • umývačka riadu do kuchyne za 2436 €


      K 31. 12. 2020 zostalo na účte združenia 571, 85 €

       

      Marta Majdišová, predseda OZ

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie