• Spoločne 2%

     • Správa o čerpaní 2020

     • V roku 2020 sme získali z 2% sumu: 2 990 €

      Zostatok z roku 2019 + príjem v roku 2020 sme v roku 2020 použili nasledovne:  

      • nový PC na sekretariát školy: 199,20 €,
      • 7 ks notebook pre 4 triedy GYM, 2 spoločné učebne, 1 triedu MŠ: spolu za 2721,60 €,
      • plynová panvica do kuchyne za 1400 €,
      • umývačka riadu do kuchyne za 2436 €


      K 31. 12. 2020 zostalo na účte združenia 571, 85 €

       

      Marta Majdišová, predseda OZ

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie