• Projekty

     • Spoločne bez hranic

     •  

       

       

       

       

       

      V spolupráci s partnerskou školou Církevní ZŠ sv. Ludmily v Hradci nad Moravicí sme vybrali tri línie v ktorých sa môžeme vzájomne od seba učiť a zapracovali sme ich do realizácie projektu ktorý prebieha od augusta 2019 do februára 2021.

      Spoločná história, spoločné tradície, spoločný štát - to sú len niektoré z čŕt, ktoré nás vzájomne spájajú s Českom. A práve na toto spojenie sa v súčasnosti dosť zabúda, naše deti vedia český jazyk len vďaka sledovaniu českých televíznych programov a české deti vedia trocha po slovensky len, ak občasne cestujú do našich hôr. Ďalšie prepojenia pomaly, ale isto zanikajú.

      Preto sme v spolupráci s partnerskou českou školou rozhodli realizovať projekt v rámci ktorého sme sa spoločne vytvárali príležitosti pre spoločné stretávanie, vymieňanie skúsenosti a vzájomného učenia sa v tom, v čom je kto lepší. 

      Aktivity projektu sú zvolené v troch oblastiach, ktoré sú v jednej alebo druhej škole rozvinutejšie, aby sa tento pokrok mohol preniesť aj na menej rozvinutú školu.

       

      1. Aplikácia prvkov Hejného metódy (HM) do výučby matematiky na Spojenej škole Kráľovnej pokoja v Žiline

      Škola v ČR má využívanie HM už dobre etablované v každom ročníku ZŠ, pričom začínali podobne ako my - so zavádzaním HM od II. stupňa ZŠ. Naša škola teda zatiaľ ešte len postupne prvky HM zavádza do jednotlivých ročníkov ZŠ.

      V rámci projektu sme absolvovali osobnú návštevu školy v ČR a vzdelávacie semináre k HM. Zabezpečili sme nákup učebníc, pracovných zošitov a najmä špecifických pomôcok pre výučbu matematiky s využitím prvkom HM.

      Nasledovalo zvažovanie nad systémom zavádzania HM v našej škole. Rozhodli sme sa pre model zavádzania prvkov HM na I. stupni ZŠ od šk. roka 2020/21 ako aj v 5. ročníku ZŠ.  Zároveň na základe vzájomných skúseností s partnerskou školou, sme vypracovali spoločnú metodiku, ktorú sme zaslali elektronicky do viac ako 10 cezhraničných základných škôl a ktorá je dostupná na stiahnutie TU.

       

      2. Inovatívny prístup ku technickej výchove a rozvoj technických zručností žiakov 

      Pôvodne sme naplánovali osobné stretnutie žiakov partnerskej školy z ČR v Žiline, kde počas už tradičného podujatia DEŇ RODINY, mali byť realizované dve aktivity:

      Technická dielnička - podujatie zamerané na spoločné vyrábanie v dielni pre chlapcov

      Kreatívna dielnička - spoločné šitie pre dievčatá.

      Zmyslom podujatia bolo zvýšiť záujem žiakov o technickú výchovu a technickú prácu vo všeobecnosti. Dôraz bol kladený na  pútavý priebeh akcie a deťom prijateľnú formu. Pre výrobky, ktoré takto vzniknú bude usporiadaná spoločná súťaž.

      Vďaka grantu sme zakúpili potrebné pomôcky a pripravili podujatie. Ale vzhľadom k pandemickej situácii bolo nutné plán zmeniť. Preto sme vytvorili samostatné video - ako technický návod k postupu výroby jednoduchých výrobkov a zároveň sme zrealizovali 2x on-line webinár pre obe dielničky v samostatnom čase, kde naši lektori technickej výchovy predstavili účastníkom prácu s drevom, resp. prácu so šijacím strojom. Cieľom prvého online webinára bolo predstaviť samotnú prácu s drevom/šitím, cieľom druhého webinára je poskytnúť pre účastníkov priestor kde môžu zdieľať svoje skúsenosti, preukázať čo sa im doma podarilo vyrobiť a prípadne sa dohodnúť na ďaľšej spolupráci.

       

      3. Inovatívny prístup k predmetu chémia na ZŠ

      Pôvodne bolo naplánované osobné stretnutie žiakov partnerskej školy z ČR v Žiline, kde počas Dńa otvorených dverí na Gymnáziu, mohli absolvovať interaktívnu výučbu chémie – chemikálne pokusy. Vďaka grantu sme zakúpili potrebné pomôcky a pripravili cyklus interaktívnych pokusov a súťaží pre deti rôznych ročníkov.

      Z podujatia vznikla aj stručná metodika pre učitešov chémie, ktorá zahŕňa opis jednotlivých pokusov, ktoré môžu učitelia zapracovať do výučny chémie. Metodiku sme zaslali elektronicky do viac ako 10 cezhraničných základných škôl a ktorá je dostupná na stiahnutie TU.

       

      Za projektový a realizačný tím školy, 

      Ing. Anastázia Strečková, riaditeľka 

      Ďakujeme Žilinskému samosprávnemu kraju a európskym štrukturálnym fondom za poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, pre realizáciu nášho projektu Spoločne bez hranic

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie