Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Rozvrh 2019/2020 Organizácia 2019/20 Centrum voľného času Krúžky 2018/19 Nepravidelná mimoškolská činosť Tábory 2020 Aktuality

Aktuality

Aktuálne k 10. 3. 2020

Pozastavujeme nájomcom možnosť prenajímania priestorov školy

od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane

v súlade s  Preventívnymi opatreniami mesta Žilina

v súvislosti so šírením nového koronavírusu COVID.

 

Zároveň sme kontaktovali všetky osoby,

ktoré nie sú žiakmi našej školy a požiadali ich o neúčasť na krúžkoch

organizovaných našim CVČ od stredy 11. 3. 2020 do 15. apríla 2020 vrátane.

 

 

Koledovanie našich žiakov v zariadení pre seniorov

5. decembra 2019

 

 

 

Krúžková čínnosť

 

 

Tanečno-folklórny krúžok - Materská škola

 

Tanečno-folklórny  krúžok - MŠ je zameraný pre detičky zo škôlky. Cieľom krúžky je viesť deti k tradíciám a  zvykom, ktoré sú typické pre našu oblasť. Tiež sa naučia rôzne vyčítanky, rečňovačky, hádanky a tanečné prvky.

Krúžok prebieha každý štvrtok o 14.30 hod. Vedúca krúžku je Mgr. Eva Kuriaková.

 

 

Tanečno-folklórny krúžok – Základná škola

 

Dievčatá a chlapci  v krúžku si  osvojujú pohybové činnosti a rozvíjajú hudobné cítenie. Učia sa základné tanečné prvky, tanečné hry, ktoré využívajú prirodzený detský prejav a tance v určitej choreografii.

Krúžok prebieha každý utorok o 13.45 hod. Vedúca krúžku Mgr. Eva Kuriaková.

 

Futbalový krúžok

Zábava a disciplína – dva prvky, ktorými vedie tréner Anton Mrmus členov futbalového krúžku.  Prioritou je motivovať deti k futbalu. Učia sa pracovať s loptou, oboznamujú sa krôčik po krôčiku s pravidlami futbalu,  usmerňujú sa k spoločnej práci v kolektíve.

Futbal – prípravka: utorok o 13.45 hod. v telocvični.

Futbal – mladší žiaci: štvrtok o 13.45 hod. v telocvični.

Futbalové desatoro

1. Ver si a bojuj!

2. Nikoho nepodceňuj a nikoho sa neboj!

3. Keď má súper loptu, tak všetci naši hráči ihneď obsadzujú protihráčov, aby sme získali loptu.

4. Keď získame loptu, tak sa všetci ihneď uvoľníme od protihráčov, aby sme si loptu mohli lepšie prihrať.

5. Zbytočne nekľučkuj! Iba keď je to nevyhnutné! Kombinuj prihrávky na 2 dotyky.

6. Keď stratíš loptu, tak zbytočne nestoj. Tvoja povinnosť je loptu znova vybojovať! Nikdy zbytočne nefauluj, snaž sa súpera predbehnúť rýchlosťou.

7. Keď naše mužstvo útočí, tak musíme tento útok bezpodmienečne zakončiť – najlepšie presnou strelou na súperovu bránu.

8. Keď má súper rozohranú útočnú akciu a naše mužstvo je v obrane, tak sa každý z nás snaží súperovu akciu narušiť (napríklad vypichnutím lopty do autu).

9. Ak sa nám hra nedarí, tak všetci naši hráči po získaní lopty musia hru spomaľovať a spresňovať.

10. Ak sa nám hra darí a súper je v útlme, tak musíme všetci hru primerane zrýchliť, ale nie na úkor zbytočnej straty lopty.

Stolný tenis

Krúžok stolný tenis je zameraný na zmysluplné využívanie voľného času. Členovia krúžku sú vedení k športovej aktivite, zručnostiam, sebaovládaniu a disciplíne.

Cieľom krúžku je:

- správne držanie rakety,

- nácvik pohybu za stolom,

- hra pri stole a nácvik herných kombinácií,

- správna technika hlavných úderov, a to bekhendu a forhendu,

- nácvik podaní a ich príjem,

- posilňovanie hlavne dolných končatín,

- posilňovanie zápästia.

Krúžok prebieha každú stredu o 13.45 hod. pod vedením Antona Mrmusa.

Tvorivé dielne

Krúžok tvorivé dielne je  určený pre mladšie deti. Cieľom krúžku je rozvíjať u detí grafomotorické zručnosti. Členovia tohto krúžku môžu uplatňovať svoju nádhernú detskú fantáziu. Tvoria rozmanitými  technikami, vždy tak, aby základom bola radosť z tvorenia.

Krúžok prebieha každý piatok o 13.30 hod. pod vedením Janky Linetovej.

Slovenčina naša, Logické hry

Krúžky Slovenčina naša a Logické hry sú  zamerané na intenzívnejšie precvičenie učiva slovenského jazyka, literatúry a matematiky. Slúžia ako príprava žiakov deviateho ročníka na Testovanie 9 a prijímacie skúšky na stredné školy.

Krúžky prebiehajú pravidelne:

- utorok: Logické hry o 13.30 hod. - vedúci krúžku Mgr. Július Janek

- štvrtok: Slovenčina naša  o 13.45 hod. - vedúca krúžku Mgr. Oľga Palková.

English one

Členovia krúžku English one sa stretávajú pravidelne každý piatok o 13.00 hod. v jazykovej učebni s interaktívnou tabuĺou. Pracujú pod vedením Angeliky Majdišovej. Učia sa základy angličtiny, obohacujú si slovnú zásobu, učia sa frázy, vypĺňajú anglické doplňovačky, hrajú sa hry. Preberanie jednotlivých tém pomáha deťom, predovšetkým začiatočníkom, získavať prvé skúsenosti s anglickým jazykom.

Angličtina hrou

Cieľovou skupinou v krúžku Angličtina hrou sú detičky z Materskej školy. Cieľom krúžku je rozvíjať u detí cit pre jazyk a vzťah k angličtine, a to formou konverzácie, hier, spievania, hrania divadla a tancovania. Zmyslom krúžku je, aby bola angličtina pre deti hravá, výuka pútavá, zaujímavá a obohatená o striedanie činností.

Matematika – maturanti

Cieľom  záujmového krúžku je systematické opakovanie, precvičovanie a upevňovanie učiva z pozície študenta 4. ročníka z matematiky. Krúžok matematika – maturanti slúži na prípravu žiakov na maturitnú skúšku a na prijímacie skúšky na vysoké školy. Prebieha v stredu od 07.10 do 07.55 a vo štvrtok od 13.45 hod. do 15.00 hod. pod vedením Mgr. Moniky Ďuratnej.

Workout Pro

Workout Pro krúžok je mimoškolská aktivita pre študentov, ktorí si chcú dať poriadne do tela.  Je to krúžok pre tých, ktorí si chcú zlepšiť silu, výdrž alebo sa chcú poriadne spotiť. K tomuto krúžku nepotrebujú skoro nič len... oblečenie a dávku odhodlania.

Krúžok prebieha každý piatok od 16.30 hod. do 18.30 hod. v telocvični.

Hra na klavír

Cieľom tohto krúžku je  venovať pozornosť prirodzenej túžbe dieťaťa po tvorivosti, hre a improvizácii. Prvým krokom je najprv prebudiť hudobnú vnímavosť a predstavivosť, potom začať formovať inštrumentálne návyky. Naučiť dieťa hudbu pochopiť, milovať a objaviť jej krásy.

Krúžok prebieha:

2., 3., 4. ročník:

Utorok – od 13.30  hod. do 14.30 hod.

Piatok – od 13.30  hod. do 14.30 hod.

MŠ, 1. ročník:

Utorok – od 14.30  hod. do 15.30 hod.

Piatok - od 14.30  hod. do 15.30 hod.

IT Kids

Počítačový krúžok IT kids sa koná každý pondelok od 13.30 hod. v učebni informatiky. Deti sa učia základom práce s počítačom pod vedením nášho skvelého študenta. Členovia krúžku majú jedinečnú možnosť naučiť sa nielen základné práce s počítačom, ale aj pokročilé nastavenia operačných systémov a prácu s internetom.

Florbal

Záujmový krúžok florbal je športová aktivita pre chlapcov aj dievčatá, pri ktorej sa kladie dôraz na športovanie pre zdravie, priateľský a správne súťaživý kolektív. Členovia krúžku sa stretávajú každú stredu a piatok od 13.45 hod. do 14.45 hod. pod vedením Mgr. Dominika Hriníka.