• Materská škola

     • Aktuality (MŠ)

     •  

      23. 10. 2020

      Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

      oznamujeme vám, že v čase školských jesenných prázdnin, ktoré sú

      • v piatok 30. 10. a v pondelok 2. 11.,
      • v piatok 6. 11. a v pondelok 9. 11. 2020

       

      prevádzka MŠ nebude. 

      V prípade otázok kontaktujte pani učiteľky,

      Anastázia Strečková, riaditeľka


      31. 8. 2020

      Vážení rodičia, milé deti!

      Čoskoro sa stretneme v škole, s niektorými po prvýkrát, s viacerými opäť po prázdninách.

      Preto máme pre vás pripravených pár užitočných informácií na začiatok.

      V stredu 2. 9. 2020 začne prevádzka mš od 6.30 do 16.00 hod.

      Schádzanie detí do MŠ je v čase od 6:30 do 8.00 hod. /Po 8. hodine bude vchod do MŠ uzamknutý/.

      Rodičia odovzdajú svoje dieťa bez zvýšenej telesnej teploty a zdravé pani učiteľke.

      Zákonní zástupcovia vstupujú do šatne na prvom poschodí, do ostatných priestorov materskej školy je zákaz pohybu. 

      Do budovy MŠ sa vchádza podľa usmernení, t.j. jeden zákonný zástupca a jeho dieťa, resp. deti. Ostatní čakajú vonku v príslušných rozstupoch, t. j. na minimálnu vzdialenosť 2 m. 

      Zákonní zástupcovia zodpovedajú za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ – R O R (rúško, dodržiavanie odstupu, dezinfekcia rúk).

      Zákonní zástupcovia sú povinní pravdivo vypísať prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo si môžete stiahnúť tu: MS.pdf

      Dieťa si nenosí do MŠ hračky alebo iné pomôcky z domáceho prostredia.

      Zákonný zástupca pripraví dieťaťu  náhradné rúško, ktoré bude mať uložené vo svojej skrinke.

      V školskom roku 2020/21 sa podľa rozhodnutia riaditeľstva školy mení výška mesačného poplatku: 55 € - za 1 dieťa

      Poplatok sa uhrádza do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na bankový účet školy IBAN: SK1302000000001872531751, prosíme uviesť VS mesiac, za ktorý sa platba uhrádza (napr. za september je var. symbol 09). Do správy pre prijímateľa uviesť meno, priezvisko dieťaťa.

      V prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok nás môžete kontaktovať na tel.číslach:

      0910 852 468 MšV

      0910 852 467 MšM                                                              

      Tešíme sa na opätovné stretnutie   smiley              Vaše učiteľky MŠ laugh

       

      Obnovenie vyučovania v MŠ od 1. 6. 2020

      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa zo dňa 26. 5. 2020, 

      obnovujeme vyučovanie od 1. 6. 2020 v Materskej škole Kráľovnej pokoja.

      Bližšie info tu: Oznam pre rodičov detí v MŠ

      Príloha č. 2 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ a ZŠ)

      Príloha č. .6 - vyhlásenie zákonného zástupcu o zdr. stave dieťaťa (pre MŠ)

       

      Zápis do I. ročníka ZŠ

      Základná škola sv. Cyrila a Metoda pri Spojenej škole Kráľovnej pokoja informuje, že zápis detí do I. ročníka sa uskutoční 21. a 22. apríla 2020.

      Viac info TU.

       

       

      Karneval v Materskej škôlke

       

      Školské prázdniny 30. - 31. 10. 2019 a riaditeľské voľno 21. 11.  - 22. 11. 2019

       

      Počas jesenných školských prázdnin v dňoch 30. - 31. 10. 2019 škôlka bude zatvorená.

      Z dôvodu účasti zamestnancov školy na duchovných cvičeniach, Vám v Materskej škole vo štvrtok 21. 11. 2019 zabezpečíme pobyt dieťaťa len do 12:00 hod., tj vrátane obeda. V piatok 22. 11. 2019 bude MŠ zatvorená.

       

      7. 10. 2019 

      Slávnostné otvorenie MŠ a požehnanie priestorov otcom biskupom Tomášom Galisom.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      2. 9. 2019 

      Otvárame školský rok sv. omšou o 8:30 hod., do priestorov môžete nahliadnuť v tento deň osobne, alebo prostredníctvom fotiek. Viac info a prihlasovanie TU.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Tešíme sa na Vás!

       

      1. 6. 2019 Brigáda - demolácia starej trafostanice za jedálňou.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Ďakujeme za pomoc a spoluprácu!

       

      27. - 31. 5. 2019 

      Vyprázdnenie miestností a kabinetov z I. poschodia - kde sa budú renovovať priestory pre škôlku

       

      14. 5. 2019 

      Riaditeľstvo SSKP zverejňuje na svojom webe prvé INFO pre verejnosť o pripravovanej MŠ a pozýva rodičov aby podali žiadosti o prijatie dieťaťa do 31. 5. 2019

       

      7. 5. 2019 

      Ministerstvo školstva SR žiada zriaďovateľa o odstránenie nedostatkov podania z 26. 3. 2019 do 30 dní.  

       

      26. 3. 2019 

      Zriaďovateľ žiada Ministerstvo školstva SR o zaradenie materskej školy (pri SSKP) do siete škôl v mimoriadnom termíne (od 1. 9. 2019).

       

      22. 2. 2019

      Zriaďovateľ žiada Mesto Žilina o súhlas so zriadením MŠ.

       

      23. 1. 2019

      Riaditeľstvo SSKP rokuje s architektom a projektantom - požiadavka vytvorenia prvotného návrhu podľa požiadaviek školy a platnej legislatívy. 

       

      21. 1. 2019

      Riaditeľstvo SSKP

      - rokuje s regionálnym úradom verejného zdravotníctva o architektonickom návrhu pre MŠ,

      - žiada Mesto Žilina a MŠ pri ZŠ Dobrého pastiera o sprístupnenie informácie o počte neprijatých detí do materských škôl v ich zriaďovateľskej pôsobnosti za posledné dva roky,

      - zverejňuje dotazník - so zámerom získať informácie o predbežnom záujme rodičov o umiestnenie dieťaťa v MŠ

       

      12. 12. 2018 

      Spojená škola Kráľovnej pokoja (SSKP) žiada zriaďovateľa o súhlas aby bola zriadená materská škola (MŠ) - ako ďalšia organizačná jednotka pri škole.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email školy: skola@sskp.sk
    • Email na správcu obsahu: kuriak@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152 Zástupca pre Gymnázium: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 910 852 152 Školská jedáleň: +421 910 505 300 Materská škola, veľkí: +421 910 852 468 Materská škola, malí: +421 910 852 467
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN: SK13 0200 0000 0018 7253 1751 SWIFT/BIC SUBASKBX
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie