• Základná škola

      • Druhý cudzí jazyk

      • Naša škola ponúka v 7., 8. a 9. ročníku výučbu druhého cudzieho jazyka v počte 2 hodiny za týždeň. U nás ide o nemecký jazyk. Celkový počet hodín cudzieho jazyka je 5 hodín týždenne. Pri druhom cudzom jazyku je dotácia rozdelená – 3 hodiny ANJ a 2 hodiny NEJ. Ak žiak nemá záujem o vyučovanie NEJ bude mať  3 hodiny ANJ + 2 hod ANJ ako posilňujúci variant. 

       Na základoch nemčiny ako druhého cudzieho jazyka môže Vaše dieťa pokračovať nielen na gymnáziách a obchodných akadémiách, ale aj na zdravotnej a poľnohospodárskej škole, na umeleckých školách, hotelovej akadémii, či na strednej odbornej škole podnikania alebo iných odborných školách – napr. aj v odboroch kaderníčka a aranžér. Na väčšine z nich sú  dva cudzie jazyky povinné  a najčastejšie sa ponúka ako druhý cudzí jazyk práve nemecký.

    • Prečo práve nemčina?

       • Nemčina je najrozšírenejší jazyk v EÚ.
       • Nemeckoamerická obchodná komora uvádza, že pre 65% firiem je dvojjazyčnosť angličtina/nemčina najdôležitejším kritériom pri prijímaní do zamestnania.
       • V našom regióne majú nemecké a rakúske firmy prioritné postavenie a pracovnými jazykmi sú angličtina a nemčina.
       • Možnosť pracovať v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarku na rôznych pozíciách využíva mnoho občanov SR.
       • Žilinská univerzita má dlhoročnú tradíciu v spolupráci s partnerskými mestami. Študijným jazykom a druhým jazykom vedy je nemčina.
       • Z krajín západnej Európy náš región najčastejšie navštevujú turisti z Nemecka a Rakúska a iných po nemecky hovoriacich regiónov.
   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie