• Základná škola

     • Druhý cudzí jazyk

     •  

      Milí rodičia.

      Naša škola ponúka v 7., 8. a 9. ročníku výučbu druhého cudzieho jazyka v počte 2 hodiny za týždeň. U nás ide o nemecký jazyk. Celkový počet hodín cudzieho jazyka je 5 hodín týždenne. Pri druhom cudzom jazyku je dotácia rozdelená – 3 hodiny ANJ a 2 hodiny NEJ. Ak žiak nemá záujem o vyučovanie NEJ bude mať  3 hodiny ANJ + 2 hod ANJ ako posilňujúci variant. 

      Na základoch nemčiny ako druhého cudzieho jazyka môže Vaše dieťa pokračovať nielen na gymnáziách a obchodných akadémiách, ale aj na zdravotnej a poľnohospodárskej škole, na umeleckých školách,hotelovej akadémii či na strednej odbornej škole podnikania alebo iných odborných školách – napr. aj v odboroch kaderníčka a aranžér. Na väčšine z nich sú  dva cudzie jazyky povinné  a najčastejšie sa ponúka ako druhý cudzí jazyk práve nemecký.

      Prečo práve nemčina?

      • nemčina je najrozšírenejší jazyk v EÚ,

      • Nemeckoamerická obchodná komora uvádza, že pre 65% firiem je dvojjazyčnosť angličtina/nemčina najdôležitejším kritériom pri prijímaní do zamestnania,

      • v našom regióne majú nemecké a rakúske firmy prioritné postavenie a pracovnými jazykmi sú angličtina a nemčina,

      • možnosť pracovať v Nemecku, Rakúsku alebo Švajčiarsku na rôznych pozíciách využíva mnoho občanov Slovenska,

      • Žilinská univerzita má dlhoročnú tradíciu v spolupráci s partnerskými mestami. Študijným jazykom a druhým jazykom vedy je nemčina,

      • z krajín západnej Európy náš región najčastejšie navštevujú turisti z Nemecka a Rakúska  a iných po nemecky hovoriacich regiónov.

      Vyjadrite sa preto, prosím, záväzne a svoj názor oznámte prostredníctvom edupage do 31. mája  2020.

      INFO na stiahnutie TU.

       

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • skola@sskp.sk
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Kancelária školy: +421 910 852 152, vedúca šj:+421 910 505 300 Zástupca pre Gym: +421 911 912 371 Zástupca pre ZŠ: +421 901 909 183, MŠ Lienky: +421 903 983 911, MŠ, Sovičky: +421 910 852 468, MŠ, Mravčekovia: +421 903 983 910 MŠ, Včielky: +421 910 852 467 Ekonóm: +421 905 541 953 Školník: +421 911 912 372 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
    • Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P. O. Box 11, 814 99 Bratislava, IČO: 00684325, DIČ: 2020804841 gdpr.kbs.sk, e-mail: dpo@kbs.sk
   • Prihlásenie