• Základná škola

     • Čitateľská súťaž

     •  

       

      Milí pátrači,

      naša knižná pátračka sa včera poslednou ilustráciou skončila a dnes príde posledná správa –
      vyhodnotenie súťaže. Počas posledných dvoch týždňov sa do súťaže zapojilo takmer 50 pátračov zo
      všetkých 200 žiakov ZŠ, pre ktorých bola súťaž určená. Spomedzi nich len 4 žiaci správne uhádli a napísali nám názvy všetkých 14 kníh, po ktorých sme pátrali. Ich mená sa dozviete z videa, v ktorom je ukázané, ako sme žrebovali jednotlivé ceny. Ostatní pátrači a boli medzi nimi i takí, ktorí poslali len jednu správnu odpoveď, sa dostali na druhé kolo šťastia (opäť vo videu). Spomedzi nich sme vyžrebovali 10, ktorých tiež odmeníme milými cenami. No čosi malé sa nájde nakoniec pre všetkých, ktorí sa pátračky zúčastnili.


      Chceme sa ešte poďakovať všetkým, ktorí sa na realizácii podieľali. Veľká vďaka patrí pánovi
      učiteľovi Kuriakovi, ktorý každý deň otvoril nové okienko i zverejňoval správne odpovede na stránke školy. Vyrábal nové formuláre na správne odpovede a celú súťaž technicky zabezpečoval. Poďakovanie posielame aj Vaneske Mosziovej z 5.A, ktorá vybrala všetky tie pekné ilustrácie do súťaže a knihožrútkam, ktoré navrhli knihy, po ktorých budeme pátrať. A aj pani učiteľkám Rybárovej a Pudišovej za to, že súťaž vymysleli a premysleli. No a samozrejme všetkým knihodetektívom, že tejto aktivity zúčastnili. Už teraz rozmýšľame nad tým, akú súťaž vymyslíme na budúci rok. No nebojte sa, ešte o nás v tomto školskom roku budete počuť.


      Všetky ceny odovzdáme výhercom, keď budeme v škole. Dúfame, že už čoskoro.
      Zoznam všetkých pátračov aj so získaným počtom bodov nájdete TU.

      Knihožrúti

       

       

       

       

       

       

       

       

      V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať emailom na kuriak@sskp.sk alebo pudisova@sskp.sk

   • Kontakt

    • Spojená škola Kráľovnej pokoja
    • Email na správcu siete: ITpodpora@sskp.sk
    • Vedenie školy : +421 910 852 152, Vedúca školskej jedálne : +421 909 250 812 Ekonomické oddelenie : +421 909 250 813 Zástupca pre MŠ: +421 907 242 309 MŠ Trpaslíci: +421 910 852 468, MŠ, Šmolkovia: +421 903 983 911, MŠ, Gumkáči: +421 903 983 910 MŠ, Krtkovia: +421 910 852 467 Školník: +421 0909 250 463 Špeciálna pedagogička: +421908 148 444 Sociálna pedagogička: +421 903 983 957 Školský psychológ: +421 903 983 957
    • Na Závaží 2 010 01 Žilina Slovakia
    • IČO: 37909533
    • DIČ: 2021879838
    • IBAN ŠKOLY : SK13 0200 0000 0018 7253 1751 IBAN Školskej jedálne: SK38 0200 0000 0000 6093 2432
   • Prihlásenie