Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

Školský vzdelávací program Základnej školy sv. Cyrila a Metoda "Rastieme spolu...", v šk. roku 2017/2018 platí pre štvrtý a deviaty ročník základnej školy.  
 
 
Inovovaný školský vzdelávací program Základnej školy sv. Cyrila a Metoda "Rastieme spolu...", v šk. roku 2017/2018 platí pre prvý, druhý, tretí, piaty, šiesty a siedmy ročník základnej školy.