Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

Testovanie 9 - 2019

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude v školskom roku 2018/2019 realizovať testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2019). Testovanie na našej škole sa uskutoční v papierovej forme.

Testovanie T9-2019 sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) a testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Informácie pre rodičov našich žiakov k T9 v roku 2019

Všeobecné informácie a harmonogram testovania

Výsledky našich žiakov za posledné 4 roky

 

Zároveň dávame do pozornosti:

Špecifikáciu testu z matematiky v šk. roku 2018/19

Špecifikáciu testov zo slovenského jazyka v šk. roku 2018/19

 

Podrobnejšie informácie k papierovej forme T9-2019 a testy z predošlých testovaní nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní NUCEM.

 

Testovanie 9-2019

Testovanie 9-2018

Testovanie 9-2017

Testovanie 9-2016

Testovanie 9-2015

Testovanie 9-2014

Testovanie 9-2013