ZŠ sv. Cyrila a Metoda Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Zápis do 1. ročníka Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni

 

 

Testovanie 9 - 2018

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania bude v školskom roku 2017/2018 realizovať testovanie žiakov 9. ročníka (T9-2018). Testovanie na našej škole sa uskutoční v papierovej forme

Testovanie T9-2018 sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) a testovania v papierovej forme sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka. Žiaci budú testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Harmonogram testovania

 

Zároveň dávame do pozornosti:

Špecifikáciu testu z matematiky

Špecifikáciu testov zo slovenského jazyka
 

Podrobnejšie informácie k papierovej forme T9-2018 a testy z predošlých testovaní nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní NUCEM.

Testovanie 9-2017

Testovanie 9-2016

Testovanie 9-2015

Testovanie 9-2014

Testovanie 9-2013