Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

ZŠ sv. Cyrila a Metoda Zápis do 1. ročníka Školský vzdelávací program Pedagogický zbor Školský poriadok Akcie ZŠ Uskutočnené akcie a úspechy Pomôcky Časopis IDEA Testovanie 5 Testovanie 9 Naši patróni Matematika Druhý cudzí jazyk

 

Školský rok 2018/2019

jún 2019

3. 6.  - oceňovanie najlepších žiakov Žilinskej diecézy, Jozef Mišút 9. ročník

4. 6.  -  konzultačné rodičovské stretnutia

4. - 5. 6. - školský výlet 8. A

5. 6.  - dopravné ihrisko 2. A, 4. A

6. 6.  - bábkové divadlo 2. A, 3. A

13. - 14. 6. - vyhodnotenie kultúry školy 5.,6.,7. ročník

13. 6.  - vyhodnotenie profesnej orientácie 8. ročník

19. 6.  - rozlúčka deviatakov o 14. 00

20. 6.  - sviatok Kristovho Tela a Krvi, sv. omša o 8. 30 v katedrále

25. 6.  - klasifikačná porada

26. 6. - 27. 6. - odovzdávanie kníh, triednické práce

28. 6.  - odovzdávanie vysvedčení

29. 6.  - letné prázdniny

 

Sv. omše

7. 6.    - 8. A

14. 6.  - 7. A

21. 6.  - 6. A

 

 

 

máj 2019

1. 5.   - štátny sviatok

4. 5.   - brigáda rodičov v areáli školy

6. 5. - 7. 6. - školské výlety

7. 5.   - návšteva zábavného parku v Rakúsku, 7. až 9. ročník

8. 5.    - štátny sviatok

11. 5.  - Prvé sv. prijímanie, farnosť Žilina 3. ročník

13. 5.  - vyhodnotenie diagnostiky triedy 8. A

14. 5.  - enviro deň v Štátnych lesoch - 3. a 4. roč. 

16. 5.  - duchovná obnova 8. A 

17. 5.  - Beh do strečnianskych schodov

22. - 23. 5. - cyklopreteky starších žiakov

25. 5.  DEŇ RODINY

27. 5.  - Didaktické hry, Účelové cvičenie

29. 5.  - testy profesnej orientácie 8. A

30. 5.  - Nanebovstúpenie Pána, sv. omša o 10. 00 v katedrále

 

sv. omše

3. 5.   - 5. A

10. 5. - 4. A

17. 5.  - 3. A

24. 5.  - 9. A


 

 

 

apríl 2019

1. 4.  -  5. 4.  - zber papiera 

3. 4.      - Testovanie9 - žiaci 9. ročníka

4. 4.      - exkurzia žiakov 8. ročníka, Bratislava - Slovenská televízia

9.- 10. 4. - zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ od 14. 30 do 17. 30

9. 4.        - Shakespeares'day - recitačná súťaž v anglickom jazyku, 5.-9. ročník

10. 4.      - odovzdanie prihlášok na stredné školy

11. 4.      - Slávik Slovenska - spevácka súťaž 1. a 2. stupeň

12. 4.      - GVOBOJ - matematická súťaž, žiaci 8. a 9. ročníka

15. 4.      - Deň Zeme, 1. a 2. ročník, beseda s lesníkom

16. 4.      - klasifikačná porada 3/4-ročná

18. 4. - 23. 4. veľkonočné prázdniny

24. 4.       - Metodický deň učiteľov Žilinskej diecézy, riaditeľské voľno žiakov

26. 4.       - Deň Zeme, Zemírko - enviro súťaže - 1. a 2. stupeň

29. 4. - 3. 5. - škola v prírode pre žiakov 3. a 4. ročníka

29. 4.       - meranie hodnôt, postojov a kultúry školy - 5.-9. ročník

 

S. omše

5. 4.   - 7. A

12. 4. - 7. B

26. 4. - 6. A

 

 

 marec 2019

 

04. - 08. 3.  jarné prázdniny

12. 3.  -  škôlkar v škole, návšteva detí z MŠ

13. 3.  - exkurzia  Vodné dielo Žilina, 9. ročník (1. - 3. hod.)

15. 3.  - výstavka kníh spojená s predajom (do konca marca)

19. 3.  - triedne rodičovské schôdzky o 16. 00

          - veľkonočné variácie - výstavka prác detí ŠKD a 1. stupňa spojená s predajom

26. 3.  - Deň otvorených dverí pre budúcich žiakov 1. ročníka od 14. 30 

           - otvorené hodiny v 1. B triede od 8. 00 do 11. 35

28. 3.  - duchovná obnova žiakov 8. A triedy

 

Sv. omše

15. 3.  - 5. A

22. 3.  - 9. A

29. 3.  - 8. A   

 

február 2019

 

01. 02.     - polročné prázdniny

06. 02.     - školské kolo Hviezdoslavovho Kubína, 2. stupeň ZŠ 

14. 02.     - Valentínska pošta 

15. 02.     - sviatok školy sv. Cyrila a Metoda, sv. omša v katedrále o 8. 30 hod.

15. 02.     - karnevalový deň, masky,tombola,zábava v škole

18. 02.     - exkurzia THD 8. ročník, 6. a 7. hodina

20. 02.     - odovzdanie prihlášok na SŠ talentové a bilingválne

20. 02.     - prednáška o Ugande s dobrovoľníčkou, 5.- 9. ročník v kaplnke,5. a 6. hodina

21. 02.     - Duchovná obnova 7. A trieda, Berthotyová

25. 02.     - okresné kolo HK 1. kategória 2.- 4.ročník, radnica

26. 02.     - okresné kolo HK  2. kategória 5. -6.ročník, radnica

28. 02.     - okresné kolo HK  3. kategória  7. - 9. ročník,radnica

 

Sv. omše

08. 2.  -   7. B

15. 2.  -   7. A  

22. 2.  -   6. A

 

január 2019

  

08. 1     - nástup do školy po vianočných prázdninách

                    -  posvätenie budovy školy

16. 1     - okresné kolo olympiády v ANJ

28. 1.    - uzatvorenie polročnej klasifikácie

             - Hviezdoslavov Kubín - školské kolo 1. stupeň

29. 1.     - klasifikačná porada

31. 1.     - odovzdávanie výpisov známok

01. 2.     - polročné prázdniny

 

Sv. omše

11. 1. - 3. A

18. 1. - 9. A

25. 1. - 8. A

 

december 2018

4. 12.  -  Deň otvorených dverí GKP, vianočné trhy

                -  sv. omša 6. A

6. 12.  -  Byť Mikulášom pre všetkých- odovzdávanie darčekov 1.- 4. roč.

             -  mikulášske filmové predstavenie v ZOC Mirage, 11. 00 - 1. až 9. roč.

11. - 13. 12. - centíková burza

11. 12. - turnaj v Sudoku medzi žilinskými školami, starší žiaci

                   - exkurzia ŠKD - vianočné tradície (VÚC)

12. 12.vianočná besiedka spojená  s pasovaním prvákov o 16. 00,1. -4.roč.

13. 12.  - divadlo v anglickom jazyku - The onlines, o 11. 45 v DO

18. 12.   - spovedanie pred Vianocami od 8. 30 do 14. 00

21. 12.  - vianočné triednické besiedky, koniec vyučovania o 11. 35, ŠKD pokračuje

22. 12.  - 7. 1. 2019 - vianočné prázdniny

8. 1. 2019  - návrat do školy

 

Sv. omše

04. 12. - 6. A

14. 12. - 5. A

21. 12. -  4. A

 

 

november 2018

 

2. 11. - jesenné prázdniny

5. 11. - 1. 12.  - výtvarná súťaž Červené stužky

5. - 9. 11. - technická olympiáda - školské kolo 5. až 8. roč.

12. 11. - štvrťročná klasifikačná porada

13. 11. -   7. roč. - úvod do finančnej gramotnosti - workshop, 1. až 3. hodina

              -   8.roč.  - finančná gramotnosť, úvery, financovanie, workshop,                                           2. stretnutie, 4. až 6.  hodina

13. 11.  - exkurzia do bioparku, 3. a 4. roč.

15. 11.  - burza stredných škôl - 9. ročník

15. 11.  - testovanie Komparo 2018 SJL a MAT - 9. ročník (1. až 3. hodina)

19. 11. - divadlo v anglickom jazyku 3. až 6. ročník od 10.00

20. 11. - výlet ŠKD do kašieľa v Radoli

21. 11. - Testovanie5 2018 - 5. ročník

22. 11. - duchovná obnova 6. A trieda 

28. 11.  - týždeň peňazí a hier, interaktívne pásmo v krajskej knižnici pre 9.roč.

28. 11.  - olympiáda SJL, 9. roč., obvodové kolo

30. 11. - svätenie adventných vencov

 

október 2018

 

2. 10. - exkurzia Bielsko – Biala, Oswienčim, žiaci 8. a 9. ročníka a 1. roč. GKP

5. 10.  - O pohár primátora Žiliny - bežecké preteky vybraných žiakov ročníkov  1. - 4.

16. 10. - Svetový deň výživy, ochutnávka zdravých jedál

25.10. - olympiáda SJL kategória C – 8. a 9. ročník, školské kolo

30. 10. - štátny sviatok

31. 10. – 4. 11. - jesenné prázdniny

 

september 2018

3. 9. - začiatok školského roka o 8.30 v triedach, 9.30 sv. omša, stretnutie rodičov žiakov 1. ročníka v 1. A a 1. B triede

10. 9. - odovzdanie zápisných lístkov do ŠKD

12. - 13. 9. - vyhodnotenie kariérneho poradenstva - 9. ročník

13. 9. - odovzdanie prihlášok na krúžky

14. 9. - jesenné účelové cvičenie 2. stupeň 

19. 9. - Deň zdravého ovzdušia - Hlinkovo námestie - 9. ročník

21. 9. - didaktické hry - 1. stupeň

28. 9. - Deň výskumníkov - 9. ročník

28. - 29. 9. - noc v škole - 5. až 7. ročník

 

Školský rok 2017/2018

 

jún 2018

1. 6. - MDD - 1. stupeň športové hry, 2. stupeň športový deň u Saleziánov

2. 6. - Deň rodiny

4. - 8. 6. - Plavecký výcvik 4. A trieda

5. 6. - Konzultačné rodičovské stretnutia v čase od 15.00 do 17.00

7. 6. - Školský výlet 7. A

11. - 12. 6. - Školský výlet 8. A

13. 6. - Úvod do finančnej gramotnosti 7. A (1. až 3. hodina), 8. A (4. až 6. hodina)

14. 6. - Duchovná obnova 9.A

15. 6. - Púť pre prvoprijímajúce deti

19. - 20. 6. - Festival saleziánskej kultúry, divadlo

22. 6. - Uzatvorenie známok a dochádzky

25. 6. - Klasifikačná porada

26. 6. - filmové predstavenie 1. stupeň

29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - sv. omša 8. 30 v škole, odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2018

2. 5. - Minifutbal

9. 5. - Slávik Slovenska - okresné kolo

10. 5. - Nanebosvstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

11. 5. - Profesionálna orientácia - 8. A

21. 5. - Diecézny stolnotenisový turnaj

23- 24. 5. - Medznárodné cyklistické preteky - Memoriál J. Buštu

25. 5. - Beh do Strečnianskych hradných schodov

28. 5. - Účelové cvičenie a didaktické hry

31. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - sv. omša v Katedrále o 10.00

 

apríl 2018

4. 4. - Metodický deň Diecézneho školského úradu

6. 4. - Deň katolíckych učiteľov, sviatok Ján de la Salle

10. 4. - Duchovná obnova 8. A

10. 4. - Zápis do 1. ročníka

10. 4. - Odovzdanie prihlášok na stredné školy rodičmi

11. 4. - Prednáška pre 6.A - Nechajme city plynúť

16 - 20. 4. - Zber papiera

17. 4. - Klasifikačná porada - 3/4-ročná

24. 4. - Shakespear´s day – okresné kolo

 

marec 2018

6. 3. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00

13. 3. - Pytagoriáda - okresné kolo

14./15. 3. - Einstein teen - okresné kolo

15. 3. - Škôlkar v škole

19. 3. - Matematický klokan

20. 3. - Slávik Slovenska - školské kolo 1. stupeň

21. 3. - Testovanie 9 2018

22. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

22. 3. - Duchovná obnova 8. A trieda

27. 3. - Deň otvorených dverí 1. stupeň ZŠ

29. 3. - 3. 4. - Veľkonočné prázdniny

 

február 2018

2. 2. - Polročné prázdniny

6. 2. - Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

6. 2. - Geografická olympiáda - okresné kolo

8. 2. - Bábkové divadlo "Perinbaba" - 1. stupeň

12. 2. - Prihlášky na SŠ - talentové odbory (posledný termín)

13. 2. - Sviatok sv. Cyrila a Metoda, sv. omša v Katedtále 8. 30 hod.

13. 2. - Karnevalový deň od 10.00 hod.

14. 2. - Popolcová streda

14. 2. - Valentínska pošta

15. 2. - Duchovná obnova 7. A trieda

15. 2. - Olympiáda DEJ - okresné kolo

19. - 23. 2. - Jarné prázdniny

27. 2. - Hviezoslavov Kubín - okresné kolo 1. stupeň

28. 2. - Hviezoslavov Kubín - okresné kolo 2. stupeň

 

január 2018

8. 1. - Začiatok vyučovania

9. 1. - Požehnanie budovy školy

15. 1. - Turnaj vo futbale

16. 1. - Olympiáda ANJ - okresné kolo

18. 1. - Biblická olympiáda - školské kolo

22. - 26. 1. - Lyžiarsky výcvik 8. a 9. ročník 

29. 1. - Pedagogická rada - polročná klasifikačná porada

31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 5. hodina 

 

december 2017

1. 12. - Svätenie adventných vencov

1. 12. - Červené stužky - celoslovenské stretnutie

5. 12. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hodine

5. 12. - Vianočné trhy ŠKD

6. 12. - Byť Mikulášom pre všetkých (1. stupeň ZŠ)

7. 12. - Divadlo v ANJ 3. - 9. ročník ZŠ

8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok sv omša v Katedrále 8.30 hod.

11. - 12. 12. - Exkurzia Praha - Národné technické múzeum, Vianočné trhy (výber 6. až 9. ročník)

14. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov (1. - 5. ročník)

21. 12. - Vianočná akadémia

23. 12. - 5. 1. Vianočné prázdniny

 

november 2017

1. 11. - Sviatok

7. 11. - Burza stredných škôl

8. 11. - Červené stužky - výtvarná súťaž

8. 11. - Účasť na halovom futbalovom turnaji CZŠ Ž. Bosniakovej Teplička nad Váhom

9. 11. - Účať na Behu 17. novembra

10. 11. - Technická olympiáda

14. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

16. 11. - Skúšobné testovanie deviatakov - KOMPARO

16. 11. - Prezentácia Godzone Tour veľká prestávka - kaplnka

17. 11. - Deň boja za slobodu a demokraciu - štátny sviatok

22. 11. - Testovanie 5 - 2017

23. 11. - Návšteva bábkového dibvadla - 1. stupeň ZŠ

28. 11. - Popoludnie otvorených dverí - 1. stupeň ZŠ

30. 11. - Duchovná obnova 6. A

30. 11. - "Všetkovedko" - 2. - 5. ročník ZŠ

 

október 2017

3. 10. - Rodičovské stretnutie (začiatok o 16.00 hod. v kaplnke)

12. 10. - Pasovanie za prvákov

17. 10. - Súťaž jednotlivcov v riešení SUDOKU

18. 10. - Milión detí sa modlí Ruženec - za mier vo svete (9. 00 hod. v kaplnke)

27. - 28. 10. - Noc v škole 5. až 7. ročník 

27. 10. - Olympiáda SJL kategória C - školské kolo

30. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny 

 

september 2017

4. 9. - Začiatok školského roka + sv. omša v škole + stretnutie rodičov 1. ročníka

5. - 6.  9. - Triednické práce, ponuka krúžkov rozdanie prihlášok do krúžkov, zápisných lístkov do ŠKD

7. 9. - Začiatok vyučovania podľa tried a rozvrhu

8. 9. - Odovzdanie zápisných lístkov do ŠKD

12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov žiakom

13. 9. - Odovzdanie prihlášok do krúžku

14. 9. - Jesenné účelové cvičenie + didaktické hry 

22. 9. - Noc v škole pre 1. stupeň ZŠ - "Lesná noc"

 

Školský rok 2016 - 2017

 

jún 2017

2. 6. - Medzinárodný deň detí - aktivity v škole

2. 6. - Triedny výlet 6. A

2. - 5.  6. - Turíčný víkend, Salzburg

5. - 9. 6. - Plavecký výcvik 2. A

6. 6. - Správaj sa normálne (5. A)

7. 6. - Trestnoprávna zodpovednosť (8. A)

7. 6. - Fotografovanie tried

15. 6. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi (Katedrála)

15. 6. - Výlet za odmenu (2. st. ZŠ a GYM) - Bratislava sv. omša a návšteva Prezidentského paláca

23. 6. - Uzatváranie známok

26. 6. - Klasifikačná porada

28. 6. - Rozlúčka s deviatakmi

29. 6. - Sviatok sv Petra a Pavla - záverečná sv. omša

30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2017

2. 5. - Spolupráca s políciou - beseda, krádeže, alkohol, cigarety, šikanovanie 6. A, 7. A

7. 5. - 1. sv. prijímanie 3. A - Katedrála

8. 5. - 5. 6. - Organizovanie školských výletov

16. 5. - Stolnotenisový turnaj starších žiakov o pohár riaditeľky DŠU

17. 5. - Slávik Slovenska - okresné kolo

17. 5. - Trestnoprávna zodpovednosť mladých ľudí - beseda 9. A

20. 5. - Deň rodiny

22. 5. - Účelové cvičenie a didaktické hry

23. 5. - Škrábikov Rajec

25. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sv. omša v Katedrále o 8.30

25. 5. - Púť cirkevných škôl - Živčáková (8. A)

29. 5. - Dopravné ihrisko 4. A

30. 5. - Konzultačné rodičovské stretnutia

31. 5. - Oceňovanie najlepších žiakov diecézy -ZŠ 

 

apríl 2017

4. 4. - Matematická olympiáda 6., 7. a 8. ročník

5. 4. - Slávik Slovenska - školské kolo

5. 4. - Testovanie9 2017

7. 4. - Deň katolíckych učiteľov - sviatok Jána de la Salle

do 7. 4. - Odovzdanie prihlášok na stredné školy riaditeľke školy

do 10. 4. - Zaslanie prihlášok na stredné školy

11. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

11. 4. - Profesionálna orientácia žiakov 8. ročníka

13. - 18. 4. - Veľkonočné prázdniny

20. 4. - Duchovná obnova 9. A

21. 4. - Exkurzia Oswienčim, Krakow

21. 4. - Deň Zeme, Zemír, Zemírko

24. a 25. 4. - Protidroová prednáška

25. 4. - Zápis do 1. ročníka ZŠ (14.30 - 17.30)

24. - 28. 4. - Zber papiera

 

marec 2017

27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

6. - 28. 3. - Predajná burza kníh v knižnici

8. 3. - Prezentácia z projektu Alinko (1. stupeň)

15. 3. - Škôlkar v škole (návšteva predškolákov z MŠ Predmestská)

20. 3. - Matematický klokan

21. 3. - Popoludnie pre rodičov detí -  predškolákov

23. 3. - Einstein teen - okresné kolo

28. 3. - Triedne rodičovské združenia o 16.00

30. 3. - BOSS - súťaž pre ZŠ

 

február 2017

2. 2. - Duchovná obnova - VIII.A

3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

7. 2. - Geografická olympiáda - okresné kolo

10. 2. - Odovzdanie prihlášok na talentové a bilgválne stredné školy (najneskorší termín)

14. 2. - Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň - okresné kolo

14. 2. - Sviatok sv. Cyrila a Metoda - sv. omša v Katedrále 8.30, 10.00 filmové predstavenie v Mirage

14. 2. - Valentínska pošta, srdiečkový deň

22. 2. - Karnevalový deň od 10.00

27. 2. - 3. 3. - Jarné prázdniny

 

január 2017

9. 1. - Začiatok vyučovania

10. 1. - Požehnanie budovy školy

12. 1. - Duchovná obnova 7. A

17. 1. - Olympiáda ANJ okresné kolo

do 23. 1. - Uzatvorenie známok (dochádzka do 21. 1.)

24. 1. - Matematická olympiáda

24. 1. - Polročná klasifikačná porada

31. 1. - Odovzdávanie výpisov známok žiakom - 5. hodina, 6. hodina sa neučí

3. 2. - Polročné prázdniny - piatok

 

december 2016

1. 12. - Vianočná Viedeň

do 2. 12. - Vianočné trhy ŠKD

do 2. 12. - Geografická olympiáda - školské kolo

6. 12. - Byť Mikulášom pre všetkých

7. 12. - Divadelné predstavenie v anglickom jazyku - Dom odborov 

7. 12. - ... a Slovo bolo u Boha - Ružomberok

7. a 8. 12. - Pytagoriáda

8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sviatok školy

od 12. 12. - Olympiáda z ANJ 

15. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov ZŠ 

21. 12. - Vianočný koncert - Dom umenia Fatra

23. 12. - 5. 1. - Vianočné prázdniny

9. 1. - Začiatok vyučovania 

 

november 2016

1. 11. - Sviatok všetkých svätých

3. 11. - Beh 17. novembra

7. - 11. 11. - Informatická súťaž iBobor

11. 11. - Technická olympiáda - školské kolo 

15. 11. - Termín na odovzdanie poplatkov ZRŠ

15. 11. - Štvrťročná klasifikačná porada

16. 11. - Komparo 9 - po skončení pokračuje vyučovanie v 9. A podľa rozvrhu

17. 11. - Deň  boja za slobodu a demokraciu, štátny sviatok 

23. 11. - Testovanie 5-2016 - po skončení pokračuje vyučovanie v 5. A podľa rozvrhu 

25. 11. - Svätenie adventných vencov 7.15 v školskej kaplnke

28. 11. - 2. 12. - Školské kolo geografickej olympiády

29. 11. - Triedne rodičovské stretnutia o 16.00 hod.

 

október 2016

4. 10. - Triedne rodičovské združenia

7. 10. - Noc v škole 2. stupeň

12. 10. - Pasovanie prvákov

17. 10. - Svetový deň výživy 

17. - 21. 10. - Škola v prírode 

26. 10. - Súťaž v SUDOKu pre žiakov 8. a 9. ročníkov 

27. 10. - Duchovná obnova 6. A

28. 10. - 1. 11. - Jesenné prázdniny

 

september 2016

5. 9. - Začiatok školského roka - 8.30 v triedach

5. 9. - Úvodná svätá omša v škole

5. 9. - Stretnutie rodičov 1. ročníka

7. 9. - Ponuka krúžkov - zverejnenie 

9. 9. - Aktualizácia zápisných lístkov ŠKD

12. 9. - Odovzdanie vzdelávacích poukazov

16. 9. - Jesenné účelové cvičenie ZŠ  a didaktické hry

16. 9. - Odovzdanie prihlášok do CVČ a na krúžky

16. 9. - Vyzberanie vzdelávacích poukazov

21. 9. - Exkurzia ŠKD - sklárne Valaská Belá

30. 9. - Indiánska noc v škole 2. až 4. ročník

 

Školský rok 2015/2016

 

jún 2016

1. 6. - Triedny výlet 7. a 8. A

2. 6. - Triedny výlet 3. a 4. A

4. 6. - Deň rodiny - 9.00 do 12.00 

7. 6. - Konzultačný deň

9. 6. - Fotografovanie žiakov

22. 6. - Výlet za odmenu pre 2. stupeň - Krakow

24. 6. - Koncoročná klasifikačná porada

28. 6. - Rozlúčka s deviatakmi

29. 6. - Sviatok sv. Petra a Pavla - záverečná svätá omša v škole

30. 6. - Odovzdávanie vysvedčení

 

máj 2016

5. 5. - Slávik Slovenska - okresné kolo

5. 5. - Nanebovstúpenie Pána - sviatok katolíckych škôl svätá omša v Katedrále 8.15

5. 5. - Púť  katolíckých škôl - Turzovka - Živčáková 

9. a 12. 5. - Príjímacie skúšky na SŠ - 1. kolo

16. a 17. 5. - Duchovná obnova 9. A

20. a 21. 5. - Noc v škole - 1. až 4. ročník ZŠ

24. 5. - Stolnotenisový turnaj o Pohár riaditeľky DŠÚ, Žilina

24. 5. - Škrábikov Rajec

26. 5. - Sviatok Kristovho Tela a Krvi - svätá omša v škole

29. 5. - 1. sväté prijímanie 3. A - Katedrála o 10.30

30. 5. - Oceňovanie najlepších žiakov diecézy - ZŠ

30. 5. - Účelové cvičenie a didaktické hry ZŠ

 

apríl 2016

1. 4. - Prvopiatková adorácia - 5.A

5. 4. - Triedne rodičovské združenia o 16.00

6. 4. - Testovanie 9 2016 

7. 4. - Metodický deň

7. 4. - Riaditeľské voľno

11. 4. - Slávik Slovenska - školské kolo

13. 4. - Výchovný koncert v Dome umenia Fatra 10. 30 až 11. 30

14. a 15. 4. - Zápis žiakov do 1. ročníka od 14.30 do 17.00

18. - 22. 4. - Zber papiera

17. 4. - Zaslanie prihlášok na stredné školy

19. 4. - 3/4 ročná klasifikačná porada

22. 4. - Deň Zeme - Zemír, Zemírko

27. 4. - Shakespeare`s day - okresné kolo

29. 4. - Dopravné ihrisko

 

marec 2016

29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

8. a 9. 3. - Hviezdoslavov Kubín 

9. 3. - Pytagoriáda

10. 3. - Biblická olympiáda - dekanátne kolo

10., 17. a 31. 3. - Škôlkar v škole

21. 3. - Shakespear´s day

23. 3. - Krížová cesta v školekej kaplnke

24. až 29. 3. - Veľkonočné prázdniny

celý marec - predajná burza kníh v školskej knižnici

 

február 2016

1. 2. - Polročné prázdniny

4. 2. - Geografická olympiáda okresné kolo

4. 2. - Hviezdoslavov Kubín 2. stupeň

5. 2. - 12. 2. - Valentínska pošta

8. 2. - Turnaj vo futbale

9. 2. - Karnevalový deň - od 10. 00 v maskách

11. 2. - Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň

do 17. 2. - Odovzdanie prihlášok RŠ na talentové SŠ

18. 2. - Duchovná obnova 8. A

29. 2. - 4. 3. - Jarné prázdniny

 

január 2016

11. 1. - Začiatok vyučovania

12. 1. - Požehnanie budovy školy

13. 1. - Olympiáda ANJ - okresné kolo

18. - 22. 1. - Lyžiarsky výcvik - 8.A a 9.A

19. 1. - Matematická olympiáda okresné kolo

25. 1. - Biblická olympiáda - školské kolo

26. 1. - Polročná klasifikačná porada

29. 1. - Odovzdávanie výpisov známok 1. stupeň 4. hodina, 2. stupeň 5. hodina

1. 2. - Polročné prázdniny, začiatok vyučovania 2. 2

 

december 2015

1. 12. - Triedne rodičovské združenia 16.00

1. 12. - Prijímanie tretiakov za kandidátov na 1. sv. prijímanie 16.00 kaplnka

1. 12. - Vianočné trhy

1. 12. - Talentída Expert geniality show - súťaž

1. 12. - Všedkovedko - súťaž

2. 12. - Okresné kolo technickej olympiády

2. až 4. 12. - Centík pre Afriku - predaj 12.30 až 14.15 

30. 11. až 4. 12 - Koláč pre Afriku 

4. 12. - Byť Mikulášom pre všetkých

7. 12. - Štvrtáci štvrtákom

do 8. 12. - Olympiáda MAT

8. 12. - Nepoškvrnené počatie Panny Márie - sv. omša Katedrála 10.00 - po skončení návrat do školy

4. - 11. 12. - Geografická olympiáda 

10. 12. - Olympiáda SJL

do 11. 12. - Olympiáda ANJ

do 15. 12. - Pytagoriáda

17. 12. - Vianočná besiedka pre rodičov  1. stupeň + 5. a 6. trieda

22. 12. - Vianočná akadémia

23. 12. - 7. 1. 2016  - Vianočné prázdniny

8. 1.  2016 - Riaditeľské voľno - začiatok vyučovania 11. 1. 2016

 

november 2015

4. 11. - účasť na Behu 17. novembra

5. 11. - technická olympiáda - školské kolo

6. 11. - duchovná obnova 6. trieda

9. až 13. 11. - iBobor - súťaž podľa kategórií

10. 11. - účasť anglickom divadle 8.30 - 3. až 5. ročník, 10.30 - 6. až 9. ročník

10. 11. - štvrťročná klasifikačná porada

12. 11. - Komparo 9 2015 - 9. ročník 

16. 11. - riaditeľské voľno 

23. 11. - olympiáda SJL - školské kolo

25. 11. - Testovanie 5 - 2015 5. ročník

26. 11. - účasť na súťaži ...a Slovo bolo u Boha... v Ružomberku

27. 11. - svätenie adventných vencov o 7.15 v kaplnke

30. 11. - Adopcia na diaľku - Centíková burza

 

október 2015

2. 10. - účasť na cezpoľnom behu

5. 10. - 9. 10. - plavecký kurz 3. ročník

6. 10. - plenárne a triedne rodičovské zruženia

9. 10. - výchovný koncert (Dom odborov)

9. 10. - účasť na futbalovom turnaji dievčat

14. 10. - pasovanie prvákov - 16.00

14. 10. - účať na burze informácií - 9. trieda

15. 10. - duchovná obnova - 5. trieda

16. 10. - svetový deň výživy

29. 10. - 30. 10. - jesenné prázdniny

 

september 2015

2. 9.

– začiatok školského roka 2015/2016

- stretnutie žiakov v triedach – 8. 30

- stretnutie rodičov žiakov 1. ročníka – 8. 30 v 1. A triede

- svätá omša – 9. 30 v areáli školy

3. - 4. 9. - triednické práce, vyučovanie 4 hodiny

7. 9. - vyučovanie podľa rozvrhu

10. 9. - rozdanie vzdelávacích poukazov

11. 9. - jesenné účelové cvičenie

16. 9. - ukončenie prihlasovania do CVČ a krúžkov

18. 9. - možnosť odovzdania vzdelávacích poukazov pre CVČ

25. 9. - noc výskumníkov

28. 9. - 3. 10. - plavecký kurz 3. ročník

28. 9. - divadelné predstavenie Protu korupcii - 1. stupeň

29. 9. - prednáška - Pravda o drogách